Презентация на тему: Інфляція :сутність,причини,види,соціально-економічні наслідки»

Реклама. Продолжение ниже
« Інфляція :сутність,причини,види,соціально-економічні наслідки»
Сутність інфляції
« Інфляція :сутність,причини,види,соціально-економічні наслідки»
« Інфляція :сутність,причини,види,соціально-економічні наслідки»
« Інфляція :сутність,причини,види,соціально-економічні наслідки»
Причини інфляції
Види інфляцій:
« Інфляція :сутність,причини,види,соціально-економічні наслідки»
« Інфляція :сутність,причини,види,соціально-економічні наслідки»
Соціально-економічні наслідки інфляції:
« Інфляція :сутність,причини,види,соціально-економічні наслідки»
1/11
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 4)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (123 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Інфляція :сутність,причини,види,соціально-економічні наслідки»

група ОБ-12.1 Добровольська Анна

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: Сутність інфляції

Інфляція – це процес зростання рівня цін в країні в наслідок порушення закону грошового обігу. Інфляція виникає тоді, коли в обігу знаходиться надлишкова кількість грошей ( готівкових і безготівкових ). таке становище веде до їх знищення, гроші “ дешевшають ”, а ціни набувають тенденції до зростання. Інфляція є тонке соціально-економічне явище, породжене диспропорціями виробництва в різних сферах ринкового господарства. Одночасно інфляція – одна із найбільших гострих проблем сучасного розвитку економіки практично всіх країн світу.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Інфляція – це зростання загального рівня цін у країні впродовж певного періоду часу, що супроводжується знеціненням національно грошової одиниці. Іншими словами, зростають ціни на продукти харчування, одяг, підвищується квартирна плата тощо. При цьому ціни різних товарів можуть зростати неоднаковими темпами. Проте не слід думати, що обов’язково підвищуються ціни на всі товари й послуги. У роки помірної інфляції ціни на окремі товари можуть навіть знижуватися. Зростання цін свідчать, що гроші знецінюються : за грошову одиницю можна купити дедалі меншу кількість товарів.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Однак не всяке зростання цін є показником інфляції. Ціни можуть підвищуватися внаслідок поліпшення якості продукції чи погіршення умов видобутку паливно-сировинних ресурсів. У цьому разі це буде неінфляційне зростання цін. Зростання загального рівня цін, або інфляцію вимірюють за допомогою індексів цін. Той чи інший індекс цін характеризує рівень інфляції, який показує, як змінилися ціни в національній економіці за певний період.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Цей рівень позначають літерою П. Економісти обчислюють також темп інфляції, який показує, прискорилася чи уповільнилася інфляція за певний період. Його визначають за формулою: де Пt – рівень цін у поточному періоді ; Пt-1 – рівень цін у попередньому періоді.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
6

Слайд 6: Причини інфляції

Загалом причини інфляції можуть бути зовнішніми та внутрішніми. Зовнішні причини інфляції такі : а) зростання цін на світових ринках ; б) скорочення грошових надходжень від зовнішньої торгівлі ; в) від’ємне сальдо зовнішньо-торговельного балансу. Внутрішні причини інфляції такі : а ) запровадження нерозмінних на золото паперових ( неповноцінних ) грошей; б) розбалансованість економіки держави ; в) монополія держави на грошову емісію ; г ) монопольне положення великих виробників та встановлення ними монопольно високих цін на ринку; д) запровадження непомірно високих податків та відсоткових ставок за кредит.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Види інфляцій:

Помірна інфляція - це така інфляція, за якої зростання загального рівня цін не перевищує 5-Ю відсотків на рік. Деякі економісти вважають, що помірна інфляція може бути використана для збалансування грошово-фінансових і матеріальних ресурсів, стимулює товаровиробників у збільшенні виробництва товарів, прискоренні технічного переозброєння підприємств, змушує постійно дбати про зниження затрат живої праці.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Галопуюча інфляція - це інфляція, коли щорічний темп зростання цін сягає від 20 до 200 відсотків. Вона супроводжується стрімким, стрибкоподібним зростанням цін, різким знеціненням грошей, розладом економічних пропорцій, стагнацією ( застоєм ) і навіть падінням виробництва, масовим зубожінням населення країни.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

Гіперінфляція - це інфляція, коли річні темпи зростання цін сягають від 500 до 1000 відсотків. Гіперінфляція, як правило, призводить до економічного паралічу, провокування гострих соціальних конфліктів і катаклізмів. Ціни на товари та послуги стають хаотичними, а колообіг реального і грошового потоків - дезорганізованим. Відбуваються значні зміни в розподілі суспільного продукту, доходів та майна. Переважно більша частина населення країни зазнає збитків на користь невеликої групи людей.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Соціально-економічні наслідки інфляції:

Маючи складний соціально-економічний характер, інфляція призводить до гальмування розвитку національної економіки, поглиблює майнове розшарування населення і створює загрозу дестабілізації соціально-політичної ситуації в країні. Інфляція посилює диспропорції в національній економіці, передовсім між виробництвом засобів виробництва і виробництвом предметів споживання ; порушує нормальні господарські зв'язки ; підриває стимули до підвищення ефективності вітчизняного виробництва, його зростання на базі науково-технічного прогресу ; посилює ризик, пов'язаний з новими інвестиціями ; послаблює мотивацію до високопродуктивної праці ; призводить до кризи фінансово-кредитної системи ; зумовлює зростання кількості безробітних ; активізує спекуляцію та тіньову економіку, корупцію, злочинність. Але найбільш від інфляції страждає населення країни.

Изображение слайда
1/1
11

Последний слайд презентации: Інфляція :сутність,причини,види,соціально-економічні наслідки»

Вона призводить до зростання вартості життя. У переважної частини трудящих зменшуються реальні доходи, знецінюються трудові заощадження. Найбільше інфляція зачіпає інтереси тих, хто одержує грошові доходи в постійних розмірах : пенсії, стипендії тощо. У суспільстві відбувається економічно невиправданий перерозподіл національного доходу, що призводить до збагачення невеликої групки людей, але переважна більшість громадян країни стає бідними. 1 як наслідок всіх цих явищ і процесів виникає загострення соціальних протиріч у суспільстві, які проявляються у страйках, зміні урядів тощо. Тому активна боротьба з інфляцією є необхідною умовою соціально-економічного розвитку.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже