Презентация на тему: Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка»

Реклама. Продолжение ниже
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка». За темою: « Аналіз стану регіонального ринку праці в Україні»
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка».
1/19
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 24)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (432 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка». За темою: « Аналіз стану регіонального ринку праці в Україні»

Виконала студентка 3 курсу ФСЕУ Групи УД 2-12 Величко К. І. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Кафедра управління персоналом і економіки праці

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Актуальність теми. Сучасний ринок праці України характеризується значним напруженням внаслідок зниження попиту на робочу силу, падіння рівня реальної заробітної плати, зростання чисельності вивільнених працівників, збільшення прихованого безробіття.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка теоретико-методологічних і методичних положень, наукових та практичних рекомендацій з формування ефективної регіональної політики на ринку праці України. Відповідно до цієї мети в роботі поставлені та вирішувалися такі задачі : уточнення соціально-економічного змісту категорії “ ринок праці ” та основних її складових ; аналіз основних характеристик регіональних ринків праці України ; аналітичний прогноз перебігу процесів на ринку праці України.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Ринок праці — сфера формування попиту і пропозиції на робочу силу. Через ринок праці здійснюється продаж робочої сили на визначений термін. Ринок впливає на всі сфери економіки. Він дає відповіді на питання ЩО, ДЛЯ КОГО, ЯК виробляти. Ринок праці, зокрема, регулює рух трудових ресурсів у народному господарстві.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Групування регіонів України по інтегральному показнику за станом на ринку праці представлено на картосхемі на р ис.1. (2013 рік)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17

Аналіз показує, що в Україні ринкові реформи до цього часу майже не реалізовані, а соціально-економічна криза поглиблюється, про що свідчать : різкий спад реального ВВП, промислового і сільськогосподарського виробництва ; розбалансованість бюджетних доходів і витрат ; поглиблення руйнівних інфляційних процесів, які деформують систему грошово-кредитного обігу та підривають валютно-фінансову і економічну стабільність держави ; темпи зростання індекса споживчих цін ; зростання негативних тенденцій у  демографічних процесах, які призводять до скорочення населення України.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

ВИСНОВОК В Україні катастрофічно високий рівень зовнішньої трудової міграції – близько 7 млн. громадян, що складає майже третину українців працездатного віку. Він обумовлений низкою причин, серед яких проблема знайти роботу відповідно до здобутої освіти і кваліфікації з адекватною винагородою за працю, зменшення попиту на робочу силу у зв’язку з надмірним імпортом товару, низький рівень оплати праці в середньому по країні та заборгованість з її виплати, недостатні соціальні гарантії та захист – усе це спонукає громадян до пошуку кращого життя з межами України. Для легалізації ринку праці, подолання регіональної диспропорції, для підвищення якості та попиту на національну робочу силу, доцільно запровадити таку систему заходів : - створити комфортні умови для роботодавців ; - забезпечення гідних соціальних гарантій ; - збільшити фінансові надходження до служб зайнятості.

Изображение слайда
1/1
19

Последний слайд презентации: Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни: «Регіонально економіка»

Список літератури : Економічна активність населення України у 2015 р. / Статистичний збірник. К.:2013.–208 c. Статистичний щорічник України за 2015 рік ; за ред. О.Г. Осауленка ; відповідальний за випуск О.Е. Остапчук. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 552 с. Основні засоби України у 2014 році / Державна служба статистики України – К, 2014 – 292 с. Економічна активність населення України за 20144 р.: Статист.збірник відп. за вип. Економічна активність населення України за 2009 р.: Статист.збірник / відп. за вип. І.В. Сеник – К.:Держ.комітет статистики України, 2010– 205c.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже