Презентация на тему: Indexní analýza

Реклама. Продолжение ниже
Indexní analýza
Indexní analýza
Elementární srovnávání ukazatelů
Elementární srovnávání ukazatelů
Příklad
Druhy indexů
Individuální indexy
Individuální indexy
Rozklad indexu proměnlivého složení
Rozklad indexu proměnlivého složení
Rozklad indexu proměnlivého složení
Indexní analýza
Indexní analýza
Indexní analýza
Indexní analýza
Indexní analýza
Souhrnné indexy
Souhrnné indexy úrovně
Souhrnné indexy úrovně
Souhrnné indexy množství
Souhrnné indexy množství
Rozklad indexu
Rozklad indexu
Příklad V následující tabulce jsou informace o vývoji cen a struktuře zboží v jistém supermarketu za první a druhé čtvrtletí roku 2006
Indexní analýza
2) Změna ceny jednotlivých výrobků
Indexní analýza
5) Změna prodaného množství vybraných druhů zboží pomocí objemových indexů
1/28
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 83)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (289 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Indexní analýza

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Indexní analýza

Hodnoty ukazatelů porovnáváme pomocí rozdílu a podílu. Absolutní změna - rozdíl hodnot ukazatele absolutní přírůstek Relativní změna – podíl hodnot ukazatele index Indexní analýza

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Elementární srovnávání ukazatelů

Indexy bázické - jsou vztaženy k pevně zvolenému období (bázi) Absolutní přírůstek Δ = q i – q 0 Elementární srovnávání ukazatelů i... běžné období 0... základní období

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Elementární srovnávání ukazatelů

Indexy řetězové - jsou vztaženy k předcházejícímu období (koeficient růstu k ) Absolutní přírůstek Δ = q i – q i -1 Elementární srovnávání ukazatelů i... běžné období i -1... předcházející období

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Příklad

Celková roční spotřeba masa v ČR (kg/1 obyv.) Příklad Rok Spotřeba (kg/ obyv.) Bázický index (2000) Řetězový index 2000 79,4 2001 77,8 0,980 0,980 2002 79,8 1,005 1,026 2003 80,6 1,015 1,010 2004 80,5 1,013 0,999 2005 81,4 1,025 1,011 2006 80,5 1,013 0,989 2007 81,6 1,028 1,014 2008 80,4 1,013 0,985 2009 78,8 0,992 0,980 2010 75,9 0,956 0,963 Bázický index Řetězový index

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Druhy indexů

Schéma rozdělení indexů Druhy indexů

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Individuální indexy

Jednoduché individuální indexy (srovnáváme dvě hodnoty téhož ukazatele) (běžné období…1; základní období…0) Jednoduchý index množství, týká se extenzitních ukazatelů Jednoduchý index úrovně, týká se intenzitních ukazatelů Individuální indexy

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Individuální indexy

Složené individuální indexy Složený index množství Složený index úrovně Individuální indexy

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Rozklad indexu proměnlivého složení

Vyjadřujeme jako součin dvou indexů IPS = ISS. ISTR Indexu stálého složení ISS Index struktury ISTR Rozklad indexu proměnlivého složení

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Rozklad indexu proměnlivého složení

1. způsob rozkladu IPS ISTR 0 ISS 1 Rozklad indexu proměnlivého složení

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Rozklad indexu proměnlivého složení

2. způsob rozkladu IPS ISS 0 ISTR 1 Rozklad indexu proměnlivého složení

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Podnik Výměra (ha) Hektarový výnos (t/ha) 2002 2003 2002 2003 A 600 650 5,4 5,5 B 550 450 6,5 6,2 C 250 400 5,7 5,8 Příklad Výměra a hektarové výnosy pšenice ve třech podnicích v letech 2002 a 2003

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Změna výměry Změna výnosu A nárůst o 8,3% nárůst o 1,9% B pokles o 18,2% pokles o 6,6% C nárůst o 60% nárůst o 1,8%

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14

Změna průměrného hektarového výnosu v podnicích celkem = = 0,985 pokles hektar. výnosu o 1,5% Jak se na změně výnosu podílela změna výměry v jednotlivých podnicích Index struktury 1) váhy z období základního = 0,988 pokud by nedošlo ke změně výnosu v  podnicích, celkový průměrný výnos by vlivem změny výměry poklesl na 98,8% ( uvažujeme-li výnosy z roku 2002)

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

2) váhy z období běžného = 0,993 pokud by nedošlo ke změně výnosu v podnicích, celkový průměrný výnos by vlivem změny výměry poklesl na 99,3% (uvažujeme-li výnosy z roku 2003)

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Jak se na změně hektar. výnosu podílela změna hektar. výnosů v jednotlivých podnicích Index stálého složení 1) váhy ze základního období = 0,991 2) váhy z běžného období = 0,996 pokud by se nezměnila výměra pšenice v jednotlivých podnicích, vlivem změny hektar. výnosů by průměrný hektarový výnos poklesl na 99,1% (uvažujeme-li výměru z roku 2002), resp. na 99,6% (uvažujeme-li výměru z roku 2003).

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Souhrnné indexy

Indexy nestejnorodých extenzitních ukazatelů. Souhrnné indexy úrovně - tzv. cenové indexy. Souhrnné indexy množství - tzv. objemové indexy. Souhrnné indexy

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Souhrnné indexy úrovně

Laspeyresův index Paascheho index Souhrnné indexy úrovně

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Souhrnné indexy úrovně

Loweho index Fischerův index Souhrnné indexy úrovně

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Souhrnné indexy množství

Laspeyresův index Paascheho index Souhrnné indexy množství

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Souhrnné indexy množství

Loweho index Fischerův index Souhrnné indexy množství

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Rozklad indexu

Index hodnotový = index cenový · index objemový 1. způsob rozkladu Laspeyresův Paascheho cenový objemový

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Rozklad indexu

2. způsob rozkladu Paascheho Laspeyresův cenový objemový

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Příklad V následující tabulce jsou informace o vývoji cen a struktuře zboží v jistém supermarketu za první a druhé čtvrtletí roku 2006

Zboží Měrná j ednotka Objem prodeje v měrných jednotkách Cena (Kč za jednotku) I/2006 II/2006 I/2006 II/2006 A litry 250 280 27 30 B kg 1400 1320 32 35 C ks 5200 6900 27 20 Posuďte změny prodaného množství jednotlivých výrobků Posuďte změny cen jednotlivých výrobků Posuďte změnu tržeb za tyto tři druhy zboží celkem Posuďte změnu úrovně cen vybraných druhů zboží pomocí všech vhodných indexů Posuďte změnu prodaného množství vybraných druhů zboží pomocí všech vhodných výrobků

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

q 0 q 1 c 0 c 1 c 0 q 0 c 1 q 1 c 0 q 1 c 1 q 0 q 1 /q 0 c 1 /c 0 250 280 27 30 6750 8400 7650 7500 1,120 1,111 1400 1320 32 35 44800 46200 42240 49000 0,943 1,094 5200 6900 27 20 140400 138000 186300 104000 1,327 0,741 191950 192600 236100 160250 1) Změna prodaného množství prodaných výrobků Výrobek A Index: Absolutně: q 1 – q 0 = 280 – 250 = 30 litrů ... Prodané množství výrobku A se ve II. čvrtletí roku 2006 zvýšilo proti I. čtvrtletí roku 2006 na 112 %, tj. absolutně o 30 litrů

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Слайд 26: 2) Změna ceny jednotlivých výrobků

Výrobek A Absolutně: c 1 – c 0 = 30 – 27 = 3 Kč Cena výrobku A vyrostla ve sledovaném období na 111,1 %, tj. o 3 Kč na litr. ... Prohlédni skripta Statistika II, str. 74 - 76

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27

Absolutně: Δ = - 31 450 Kč Paascheho cenový index: Absolutně: Δ = - 43 500 Kč Pokud by došlo pouze ke změně cen, vedlo by to ke snížení tržeb na 83,6 %, pokud by bylo uvažováno množství z období základního, resp. Na 81,6 %, pokud by bylo uvažováno množství z obdoví běžného.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
28

Последний слайд презентации: Indexní analýza: 5) Změna prodaného množství vybraných druhů zboží pomocí objemových indexů

Laspeyersův objemový index: Absolutně: Δ = + 44 150 Paascheho objemový index: Absolutně: Δ = + 32 100 Pokud by ve sledovaném období došlo pouze ke změně prodaného množství, vedlo by to ke zvýšení tržeb o 20%, pokud by bylo uvažováno množství z období základního, resp. O 23 %, pokud by bylo uvažováno množství z období běžného.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже