Презентация на тему: ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov

ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
Antény LLZ
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
Localizer LLZ (LOC)
Krytie LLZ
Charakteristické hodnoty LLZ
Localizer 1F – vyžarovací diagram
Localizer 2F – vyžarovací diagram
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
Monitorovanie
Integrálne monitorovanie
Merný prijímač
Meranie na dráhe
ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov
1/34
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 18)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (15718 Кб)
1

Первый слайд презентации: ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov

Изображение слайда
2

Слайд 2

ILS (Instrument Landing System) je radionavigačné zariadenie používané medzinárodne pre priblíženie a pristátie, zahrňujúci : Localizer (LOC alebo LLZ) - kurzový majak Glide Path (alebo Glide Slope) (GP alebo GS) - zostupový majak a sériu polohových navestidiel(marker beacon): vonkajšie (outer marker OM ) stredné (middle marker MM ) a v špec.prípadoch aj vnútormé (inner marker IM )

Изображение слайда
3

Слайд 3

Изображение слайда
4

Слайд 4

Činnosť kurzového (LLZ) aj zostupového (GP) majaka je založené na meraní Rozdielu Hĺbky Modulácie (RHM) angl. Difference in Depth of Modulation DDM medzi dvomi signálmi s frekvenciami 90Hz a 150Hz. Tieto navigačné frekvencie sú použité na detekciu správneho približovacieho kurzu (DDM=0) a určeného zostupového uhla (DDM=0). Localizer (LLZ) pracuje na určenej frekvencii z rozsahu 108,00 až 112,00 MHz (nepárne desatiny, napr. KE – 109,5 MHz), generuje vertikálnu vodiacu rovinu, ktorá umožňuje pilotovi určiť kurz dráhy do vzdialenost asi 30km. Amplitúda dvoch modulačných signálov je na vodiacej rovine presne rovnaká. Vľavo z pohľadu pilota prevláda 90Hz, vpravo 150Hz.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Glide Path – GP (Glide Slope GS) pracuje na určenej frekvencii z rozsahu 328 až 336 MHz, generuje zostupovú rovinu, ktorá sa dvíha od bodu dotyku a určuje zostupový uhol dráhy (zvyčajne 3°). Vyžarovaný diagram vzniká interakciou s povchom zeme. Pod zostupovou rovinou prevláda modulacia 150Hz a nad zostupovou rovinou prevláda modulacia 90Hz. Na zostupovej rovine maju oba modulačné signály identickú amplitúdu. Ideálna trajektória pre priblíženie je tvorená priesečníkom vertikálnej a horizontálnej vodiacej roviny. Informácia o vzdialenosti od prahu dráhy sa získava z dvoch a v špeciálnych prípadoch z troch polohových návestidiel (angl. Marker beacons ), ktoré vysielaju vertikálne smerom hore na rovnakej frekvencii 75MHz rozdielny Morse kód s rozdielnou modulačnou frekvenciou.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Изображение слайда
7

Слайд 7

Informácia o vzdialenosti od prahu dráhy sa získava z dvoch a v špeciálnych prípadoch z troch polohových návestidiel (angl. Marker beacons ), ktoré vysielaju vertikálne smerom hore na rovnakej frekvencii 75MHz rozdielny Morse kód s rozdielnou modulačnou frekvenciou.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Изображение слайда
9

Слайд 9

Изображение слайда
10

Слайд 10

Изображение слайда
11

Слайд 11: Antény LLZ

Изображение слайда
12

Слайд 12

Изображение слайда
13

Слайд 13

Изображение слайда
14

Слайд 14

Изображение слайда
15

Слайд 15

Изображение слайда
16

Слайд 16

Изображение слайда
17

Слайд 17

Изображение слайда
18

Слайд 18: Localizer LLZ (LOC)

Localizer generuje vf signal na určenej frekvencii z rozsahu108 až 112MHz, ktorý je amplitúdovo modulovaný 90 a 150Hz. Signál z vysielača je vyžarovaný anténou a v priestore vytvára vyžarovací diagram v súlade s L10/I hlava3: 3.1.3.3.1 Kurzový maják musí v sektorech pokrytí kurzového a sestupového majáku zajistit dostatečný signál pro vedení letadla, vybaveného standardní instalací ILS. Sektor pokrytí kurzového majáku se rozšiřuje od středu anténního systému kurzového majáku do vzdálenosti: 46,3 km (25 NM) v rozmezí ±10° od kurzové čáry předního kurzového sektoru; 31,5 km (17 NM) mezi 10° a 35° od kurzové čáry předního kurzového sektoru; 18,5 km (10 NM) v ostatních směrech mimo sektor ±35° od kurzové čáry předního kurzového sektoru;

Изображение слайда
19

Слайд 19: Krytie LLZ

Изображение слайда
20

Слайд 20: Charakteristické hodnoty LLZ

Vo vymedzenom priestore voči osi dráhy sú dôležité tieto charakteristické hodnoty: - DDM=0 -DDM= 15,5% (0,155) -DDM≥18% (0,18) DDM=0 vyhodnotí prijímač na palube, ak sa približuje presne v osi dráhy DDM=15,5% charakterizuje kurzový sektor ohraničený bodmi vo vzdialenosti 107m na obe strany od osi dráhy na prahu dráhy. Tieto body sú známe ako WIDTH - ŠÍRKA. DDM v tomto priestore sa mení lineárne 0,145% /m. DDM≥18% je sektor od ±10° do ± 35°, kde musí byť stále zaistená správna informácia LLZ. Pri 1F LLZ je tento priestor vykrytý špecifickým tvarovaním vyžarovacieho diagramu, pri 2F LLZ doplňujúcim vykrývacím (Clearance) signálom.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Localizer 1F – vyžarovací diagram

Изображение слайда
22

Слайд 22: Localizer 2F – vyžarovací diagram

Изображение слайда
23

Слайд 23

Изображение слайда
24

Слайд 24

Изображение слайда
25

Слайд 25

Изображение слайда
26

Слайд 26

Изображение слайда
27

Слайд 27

Изображение слайда
28

Слайд 28

Изображение слайда
29

Слайд 29

Изображение слайда
30

Слайд 30: Monitorovanie

Monitor zaisťuje, že vysielané budú iba správne navigačné signály. Ak zistí, že navigačné signály obsahujú chyby, iniciuje prepnutie na standby vysielač a vypne doteraz činný vysielač. Ak standby vysielač vysiela tiež nesprávne signály je rovnako vypnutý. Generované a vyžarované signály ILS sú monitorované tromi spôsobmi: Vzorka výstupných signálov vysielača je z väzby privedená do monitora ako internal signal Integral network združuje signály, vyviazané zo všetkých vysielacích antén do tvaru, ktorý je ekvivalentný signálu v priestore. ILS signál je snímaný dipólom monitora blízkeho poľa - nearfield.

Изображение слайда
31

Слайд 31: Integrálne monitorovanie

Изображение слайда
32

Слайд 32: Merný prijímač

Изображение слайда
33

Слайд 33: Meranie na dráhe

Изображение слайда
34

Последний слайд презентации: ILS – I nstrument L anding S ystem System presných približovacích majákov

Ochranné pásmo LLZ 2F

Изображение слайда