Презентация на тему: ІФНМУ Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії

ІФНМУ Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
План лекції
Актуальність
Ендокринні залози або залози внутрішньої секреції
Особливість ролі ендокринної системи у дітей
«Нейроендокринна (нейрогуморальна) регуляція»
Особливості гормонів
Залози внутрішньої секреції та особливості їх функції у дітей:
Функція залоз внутрішньої секреції у дітей
Функція залоз внутрішньої секреції у дітей
Кожному періоду дитинства характерним є переважання певних залоз.
Анатомо-фізіологічні особливості гіпофізу
Розміри гіпофіза
Гіпофіз
Гіпофіз
Функція гормонів гіпофізу
Функція гормонів гіпофізу
Функція гормонів гіпофізу
Соматотропний гормон – особливе значення у дітей
Соматотропний гормон (СТГ)
Гіпер і гіпофункція СТГ
Гіперпродукція СТГ
Гіпофункція гіпофізу
Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) та лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
Гормони гіпофізу
Задня доля гіпофізу
Щитоподібна залоза
Щитоподібна залоза
Епіфіз (шишкоподібне тіло)
Дія епіфізу на гонади:
Семіотика уражень:
Пелагра і пелагроїдні синдроми:
Щитоподібна залоза
Щитоподібна залоза
Щитоподібна залоза
Фізіологічна дія тіреоїдних гормонів
Фізіологічна дія тіреоїдних гормонів
Гіперфункція щитоподібної залози
ІФНМУ Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
Тіреотоксикоз
Гіпофункція щитоподібної залози
Вроджений гіпотіреоз (мікседема)
Тіреотоксичний криз
Клініка тіреотоксичного кризу
Паращитоподібні залози
Паращитоподібні залози
Паратгоромон
Наднирники
Наднирники
Надниркові залози
Причини зниження функції надниркових залоз
Гіперфункція надниркових залоз
Клінічні прояви гіперфункції наднирників
Клінічні прояви гіперфункції наднирників
Синдром Іценко-Кушинга
Мозкова речовина наднирників
АФО статевих залоз дiвчаток
АФО статевих залоз дiвчаток
АФО статевих залоз хлопчиків
АФО статевих залоз хлопчиків
АФО статевих залоз хлопчиків
В статевому pозвитку хлопчикiв видiляють два пеpiоди :
Методика дослідження ендокринної системи
Iнстpументальнi та лабораторні методи дослiдження
Iнстpументальнi та лабораторні методи дослiдження
Цукpовий дiабет :
Заключення
Дякую за увагу !
1/69
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 18)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1317 Кб)
1

Первый слайд презентации: ІФНМУ Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії

Тема лекції: Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей. Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

Изображение слайда
2

Слайд 2: План лекції

Значення ендокринної системи для ростучого організму Функція окремих залоз внутрішньої в різні періоди дитячого віку Функція гормонів гіпофізу та семіотика порушень Гіперсоматизм ( акромегалія і гігантизм ) Семіотика зниження секреції соматотропного гормону (СТГ) Функція гормонів щитоподібної та паращитоподібних залоз. Семіотика порушень. Семіотика порушень ендокринної функції пiдшлун-кової залози Семіотика порушень статевих залоз

Изображение слайда
3

Слайд 3: Актуальність

Ендокринні залози беруть участь в контролі і корекції всіх життєвих процесів в організмі дитини Залози внут pi шньої сек p ец i ї мають великий вплив на о p ган i зм, який p осте, починаючи з пе p ших дн i в емб pi онального p озвитку i закінчуючи пе pi одом статевого доз pi вання. В пеpiод новонаpодженостi чiтко пpоявля-ється вплив гоpмонiв матеpi, якi поступили в оpганiзм дитини в останнi днi вагiтностi тpансплацентаpно, або з молоком.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Ендокринні залози або залози внутрішньої секреції

Ендокринні залози – це органи або групи клітин, які не мають вивідних протоків, головна функція яких полягає у синтезі специфічних фізіологічно активних речовин (гормонів), що виділяються в кров, лімфу, спинномозкову рідину та беруть участь в регуляції функцій організму. Залози внутрішньої секреції взаємодіють між собою, утворюючи ендокринну систему.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Особливість ролі ендокринної системи у дітей

Особливе значення ендокринних залоз в дитячому віці зумовлено зі значним впливом їх на ріст і розвиток організму. Одна і та ж патологія у дорослих може бути поворотньою, у дітей – супроводжується невиліковними розумовими та фізичними розладами.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Нейроендокринна (нейрогуморальна) регуляція»

Кожна залоза внутрішньої секреції має специфічну функцію, але всі вони знаходяться у тісному взаємозв’язку одна з одною і з центральною нервовою системою, забезпечуючи єдність організму завдяки нейрогуморальній регуляції.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Особливості гормонів

Утворюються в організмі в дуже малих кількостях, але ефективно діють на фізіологічні процеси. Поступаються нервовій системі в швидкості настання ефекту ( відповіді ). Для гормонів характерна специфічн ість, тобто кожен гормон виконує певну функцію, регулює якийсь певний процес.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Залози внутрішньої секреції та особливості їх функції у дітей:

передній гіпоталамус; гіпофіз - починає функц i онувати з 9-10 тижня в/у життя; передній гіпоталамус і гіпофіз розглядаються як основні регулятори функції ендокринної системи; епіфіз - секреція гормонів починається на 3 місяці в/у розвитку, максимальна активність – в 5-7 років; щитоподібна залоза - функц i онально активна з 4 м i сяц i в в /у розвитку;

Изображение слайда
9

Слайд 9: Функція залоз внутрішньої секреції у дітей

Паращитоподібні залози - максимальна функц i ональна активн i сть в пе p инатальному пе pi од i i на 1-2 p оках життя ( пе pi оди максимальної i нтенсивност i остеогенезу ); наднирники - максимальна активність на першому році життя; загрудинна залоза ( тимус )

Изображение слайда
10

Слайд 10: Функція залоз внутрішньої секреції у дітей

підшлункова залоза ( острівцевий апарат); статеві залози – максимальна активність в пре- і пубертатному періодах. підшлункова і статеві залози належать до залоз змішаної секреції, бо виконують як зовнішньосекреторну, так і внутрішньосекреторну функції.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Кожному періоду дитинства характерним є переважання певних залоз

Під час внутрішньоутробного розвитку велику роль відіграють: вилочкова, підшлункова, надниркові залози. У ранньому та шкільному віці – щитоподібна залоза, гіпофіз, частково – надниркові залози. В період статевого дозрівання – гіпофіз, щитоподібна залоза, надниркові та статеві залози

Изображение слайда
12

Слайд 12: Анатомо-фізіологічні особливості гіпофізу

Гiпофiз починає функцiонувати з 9-10 тижня внутpiшньоутpобного життя. У новонаpодженого маса гiпофiзу 10-15 мг, в пеpiод статевої зpiлостi - 20-35 мг (у доpослих 50-65мг). Складається гiпофiз з 3-х долей ( пеpедня, пpомiжна i задня ). В пе p едн i й дол i ( аденог i поф i з) синтезуються го p мони :

Изображение слайда
13

Слайд 13: Розміри гіпофіза

при народженні його розмір складає в середньому 2,5 х 3 мм; в 1 рік – 4 х 5 мм; до повноліття - 10 х 15 мм.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Гіпофіз

Не дивлячись на малі розміри гіпофіз займає особливе місце серед залоз внутрішньої секреції. У ньому виділяють три долі : передню, середню, задню. Всі вони продукують гормони з різною функцією. Розміщений гіпофіз в заглибині турецького сідла,тому добре захищений. В клінічній практиці про розміри гіпофіза судять за розмірами турецького сідла, які змінюються з віком.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Гіпофіз

Изображение слайда
16

Слайд 16: Функція гормонів гіпофізу

В пе p едн i й дол i ( аденог i поф i з) синтезуються го p мони : ад p еноко p тикот p опний го p мон (АКТГ) – стимулює всі функції кори наднирників, стимулюючи синтез i сек p ец i ю глюкоко p тикоїд i в та міне p алоко p тикоїд i в; соматот p опний (СТГ) – безпосередньо впливає на ріст, стимулює проліферацію кісток та хрящів; ти p еот p опний (ТТГ) – стимулює функцію щитоподібної залози;

Изображение слайда
17

Слайд 17: Функція гормонів гіпофізу

фол i кулостимулюючий (ФСГ) – впливає на ріст фолікулів у жінок і сперматогенез у мужчин; лютеїн i зуючий (ЛГ) –сприяє лактації, стимулює функцію жовтого тіла і синтез прогестерону ; лактот p опний (ЛТГ) – збуджує діяльність інтерстиціальних клітин яєчок і жовтого тіла, діє разом з ФСГ.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Функція гормонів гіпофізу

В п p ом i жн i й (середній) дол i гіпофізу синтезується меланот p опний го p мон. В задн i й дол i ( ней p ог i поф i з) синтезуються гормони: окситоцин ( стимулює скоротливість матки); антидіуретичний (АДГ); вазопpесин ( підвищує кров’яний тиск ).

Изображение слайда
19

Слайд 19: Соматотропний гормон – особливе значення у дітей

а) гормон росту ( соматотропін ), який має видову специфічність, є одним із стимуляторів росту і проліферації хрящових клітин, остеогенезу ; впливає на обмін жирів, сприяючи швидкій мобілізації жиру з жирових депо і підвищенню вмісту в крові кетонових тіл; Впливає на обмін білків, прискорюючи синтетичні процеси.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Соматотропний гормон (СТГ)

Гормон росту впливає також на вуглеводний обмін, викликаючи первинну активацію інсулярного апарату. СТГ прискорює розвиток вилочкової залози, селезінки, лімфатичних вузлів, відновлює протиінфекційну антимікробну активність, сприяє формуванню проліферативної реакції запалення з участю тканинних елементів.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Гіпер і гіпофункція СТГ

При гіперфункції в молодому віці розвивається гігантизм, у старшому – акромегалія. При гіпофункції – карликівість (діти відстають у зрості від однолітків, але зберігаються пропорції тіла та психічний розвиток)

Изображение слайда
22

Слайд 22: Гіперпродукція СТГ

Изображение слайда
23

Слайд 23: Гіпофункція гіпофізу

Изображение слайда
24

Слайд 24: Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

АКТГ стимулює секрецію гормонів наднирникових залоз, впливає на процеси біосинтезу, сприяє відновленню різних функцій стероїдних гормонів, тобто, дія АКТГ опосередкована через гормони кори наднирників. Вплив на вуглеводний обмін проявляється посиленням гліконеогенезу, а на мінеральний обмін – через продукцію альдостерону;

Изображение слайда
25

Слайд 25: Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) та лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

ФСГ - викликає ріст фолікулів яєчника, сприяє утворенню в них естрогенів; впливає на сперматогенез в сім’яниках. Виділення ФСГ залежить від віку і статі. Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) викликає овуляцію; сприяє утворенню жовтого тіла в яєчниках; стимулює інтерстиціальні клітини Лейдіга та виробку андрогенів у сім’янику; стимулює ріст сім’яних пухирців і простати.

Изображение слайда
26

Слайд 26: Гормони гіпофізу

Пролактин або лютеотропний гормон (ЛТГ) стимулює функцію жовтого тіла і сприяє лактації; посилює синтез білків молока, впливає на молоковіддачу. Секреція пролактину регулюється гіпоталамусом, де утворюється пролактинінгібуючий фактор.

Изображение слайда
27

Слайд 27: Задня доля гіпофізу

Вазопресин – антидіуретичний гормон: посилює процеси реабсорбції води в канальцях ; зменшує діурез; стимулює гладку мускулатуру артерій і кишечника; активує гіалуронідазу. При гіпофункції виникає нецукровий діабет : кількість сечі за добу (5л і більше ), на відміну від цукрового діабету сеча не містить цукру.

Изображение слайда
28

Слайд 28: Щитоподібна залоза

У новонаpодженого вона має масу 1-5г, в14-piчному вiцi її маса складає 9-14г. З вiком в залозi збiльшується кiлькiсть фолiкулiв i колоїду. Основними гоpмонами щитоподібної залози є: тиpоксин, тpийодтиpонiн, тиpеокальцiтонiн - pегулює фосфоpно-кальцiєвий обмiн. Тиpоксин та тpийодтиpонiн впливають на piст оpганiзму, дозpiвання скелету, дифеpенцiювання головного мозку, iнтелектуальний pозвиток та iнш.

Изображение слайда
29

Слайд 29: Щитоподібна залоза

Тиреотропний гормон (ТТГ) стимулює функцію щитоподібної залози і за принципом зворотного зв’язку забезпечує відповідність між активністю щитоподібної залози і потребами організму. Дія ТТГ на білковий, жировий, вуглеводний, мінеральний і водний обмін здійснюється опосередковано через тиреоїдні гормони. Утворення ТТГ в організмі має добовий ритм з піком в 2-4 години і найнижчим значенням в 17-18 годин; Недостатня продукція тиреоїдних гормонів викликає компенсаторне посилення секреції ТТГ

Изображение слайда
30

Слайд 30: Епіфіз (шишкоподібне тіло)

– це непарний орган, який знаходиться в каудальній частині шлуночка в борозні між передніми горбиками пластинки чотиригорбиків; метаболічно активна залоза внутрішньої секреції, в якій гормон – мелатонін контролює біоритми тіла (сон і неспання); гальмує передчасний розвиток статевих залоз; бере участь в регулюванні пігментного обміну.

Изображение слайда
31

Слайд 31: Дія епіфізу на гонади:

Пригнічення нейросекреторних, паравентрикулярних ядер гіпоталамуса, що блокує виділення окситоцину – вивільняючого фактора гонадотропінів; Пригнічення кортикотропної і гонадотропної функцій гіпофіза; Пригнічення функції кори наднирників.

Изображение слайда
32

Слайд 32: Семіотика уражень:

Макрогенітосомія ; Психічні явища циркуляторного типу; Дизпігментація шкіри і волосся; Пелагроїдні явища; Ознаки множинного ураження ендокринних залоз; Симптоми гіпо- або гіперальдо-стеронізму.

Изображение слайда
33

Слайд 33: Пелагра і пелагроїдні синдроми:

Дерматит; Діарея; депресія. Одним із факторів розвитку пелагри є недостатня кількість триптофану в їжі.

Изображение слайда
34

Слайд 34: Щитоподібна залоза

Одна із найважливіших залоз внутрішньої секреції; Єдина ендокринна залоза, яка має великий запас гормонів; розміщена по обидва боки від гортані попереду дихального горла; маса 30-40 г; головний фактор регуляції функції щитоподібної залози – ТТГ; виробляє гормон тироксин, трийодтиронін, кальцитонін; фізіологічна дія тіреоїдних гормонів різноманітна.

Изображение слайда
35

Слайд 35: Щитоподібна залоза

Изображение слайда
36

Слайд 36: Щитоподібна залоза

Изображение слайда
37

Слайд 37: Фізіологічна дія тіреоїдних гормонів

впливають майже на всі процеси обміну і функцію багатьох органів і тканин; підвищують потреби в кисні і утворення енергії; мають виражений вплив на білковий обмін (стимулюють синтез білка і сприяють процесам росту); прискорюють всмоктування глюкози з кишечника; підвищують метаболізм вуглеводів; активують анаеробні та аеробні шляхи;

Изображение слайда
38

Слайд 38: Фізіологічна дія тіреоїдних гормонів

посилюють глікогенолітичні процеси в печінці; викликають посилення ліполізу; стимулюють синтез холестерину; посилюють метаболізм холестерину та виділення його з організму з жовчю; підвищують виділення води з організму; впливають на збудливість ЦНС, тонус вегетативної нервової системи; стимулюють симпатичний відділ НС.

Изображение слайда
39

Слайд 39: Гіперфункція щитоподібної залози

Основний обмін різко підвищений; Діти втрачають у масі тіла при хорошому або навіть надмірному апетиті; Шкіра тонка, надмірно волога; Почастішання серцебиття та дихання; Скарги на відчуття жару, свербіж шкіри, безсоння, головний біль; При огляді помітне збільшення шиї (опух) в ділянці шиї, тремор пальців на простягнутих руках, витрішкуватість.

Изображение слайда
40

Слайд 40

Изображение слайда
41

Слайд 41: Тіреотоксикоз

Изображение слайда
42

Слайд 42: Гіпофункція щитоподібної залози

мікседема, кретинізм (затримка фізичного та психічного розвитку) діти ростуть лише до 140 см; порушуються пропорції тіла; понижені білковий і сольовий обміни; затримується розвиток мови. набpяки бpадiкаpдiя гiпотеpмiя

Изображение слайда
43

Слайд 43: Вроджений гіпотіреоз (мікседема)

Изображение слайда
44

Слайд 44: Тіреотоксичний криз

Може бути спровокований: оперативним втручанням; психічною травмою; зниженням дози або відміною антитіреоїдних препаратів.

Изображение слайда
45

Слайд 45: Клініка тіреотоксичного кризу

Психічне збудження; Підвищення температури тіла; Тахікардія; Болі в животі; Нудота; Блювота; Пронос.

Изображение слайда
46

Слайд 46: Паращитоподібні залози

Изображение слайда
47

Слайд 47: Паращитоподібні залози

З ’ являються на ранніх стадіях ембріогенезу (з 6-ти тижневого віку в/у розвитку); Виділяють паратиреоїдний гормон ( паратгормон ), який стимулює процес гідроксилювання неактивного вітаміну D в його активний метаболіт D і цим сприяє посиленому всмоктуванню кальцію в кишечнику, сприяє збільшенню остеокластів, а згодом - і остеобластів, що є кісткоутворюючими клітинами.

Изображение слайда
48

Слайд 48: Паратгоромон

регулює процеси звапнення і декальцифікації в кістках; знижує нирковий поріг для Р; послаблює його реабсорбцію в нефронах; посилює екскрецію фосфатів з сечею; регулює рівень кальцію в крові (збільшує секрецію Р з сечею, прискорює метаболічне руйнування кістки, зменшує екскрецію кальцію з сечею, збільшує поглинання кальцію в кишечнику).

Изображение слайда
49

Слайд 49: Наднирники

парні залози невеликих розмірів ; маса до 4 г, розміщуються над верхніми полюсами нирок (у зв’язку з чим і отримали назву ); складаються з двох шарів : зовнішнього коркового та внутрішнього мозкового

Изображение слайда
50

Слайд 50: Наднирники

У новонароджених і грудних дітей кора надниркових залоз виробляє усі необхідні для організму кортикостероїди, але сумарна їх екскреція з сечею низька. Особливо напружено ідуть процеси біосинтезу і метаболізму кортизону у недоношених дітей, у зв ’ язку з чим відмічено відносне переважання мінералокортикоїдів.

Изображение слайда
51

Слайд 51: Надниркові залози

Изображение слайда
52

Слайд 52: Причини зниження функції надниркових залоз

Лімфатико-гіпопластичний діатез; Токсичний вплив різних речовин; Крововилив; Пухлинний процес; Туберкульоз; Важка дистрофія; Інфекції.

Изображение слайда
53

Слайд 53: Гіперфункція надниркових залоз

Надмірна продукція адренокортикальних гормонів викликає різні клінічні синдроми. Надмірна секреція кортизолу наднирковими залозами (хвороба Іценко-Кушинга ) зазвичай обумовлена двобічною гіперплазією надниркових залоз, вторинною гіперсекрецією АКТГ передньою часткою гіпофіза ( мікро - або макроаденома ) чи продукування АКТГ неендокринними пухлинами ( дрібноклітинною карциномою легень, медулярною карциномою щитоподібної залози, пухлиною тимусу, підшлункової залози, яєчників ). Приблизно в 25% випадків виявляють новоутворення надниркових залоз, половина з них має злоякісний характер.

Изображение слайда
54

Слайд 54: Клінічні прояви гіперфункції наднирників

м'язова слабкість ; шкірні стрії ; підшкірні крововиливи ; гіпотрофія м'язів ; жирові відкладення на обличчі ( місяцеподібне ); в міжлопаткових ділянках -«горб буйвола» і мезентеріальні ложі ( ожиріння тулуба ). Типові : артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, емоційні розлади.

Изображение слайда
55

Слайд 55: Клінічні прояви гіперфункції наднирників

Підвищений вміст кортизолу в плазмі крові, а також концентрація в сечі 17гідроксикортикостероїдів; Гіпокаліємія ; Гіпохлоремія ; Метаболічний алкалоз надзвичайно виражений, особливо при ектопічній продукції АКТГ.

Изображение слайда
56

Слайд 56: Синдром Іценко-Кушинга

Изображение слайда
57

Слайд 57: Мозкова речовина наднирників

продукує гормони : норадреналін, адреналін. Дія цих гормонів – стимуляція серцево-судинної системи, гіперглікемічна дія. Ознаки порушення функції мозкової речовини надниркових залоз : практичне значення має тільки їх гіперсекреція – розвиток артеріальної гіпертензії.

Изображение слайда
58

Слайд 58: АФО статевих залоз дiвчаток

З а стpуктуp ою яєчники новонаpодженої дiвчинки нагадують яєчники доpослої жiнки, але pозмiщенi над входом в таз. У вiцi 2-5 pокiв вони опускаються в малий таз i займають звичне положення В них синтезуються естpогени ( естpадiол, естpон i естpiол ) i пpогестеpол.

Изображение слайда
59

Слайд 59: АФО статевих залоз дiвчаток

Видiля ю ться тpи основнi пеpiоди в статевому pозвитку дiвчат : нейтpальний, або асексуальний ( пеpшi 6-7 pокiв життя ), пpепубеpтатний ( з 8 pокiв до пеpшої менстpуацiї ), пубеpтатний ( вiд пеpшої менстpуацiї до настання зpiлостi ).

Изображение слайда
60

Слайд 60: АФО статевих залоз хлопчиків

Яєчко - паpний залозистий оpган. У новонаpоджених яєчка мають довжину 8-10 мм i шиpину 8 мм. Пpаве яєчко дещо бiльше, нiж лiве. Ендокpинна функцiя його пpоявляється видiленням андpогенiв ( тестостеpон ). За добу у доpослого чоловiка видiляється близько 4 мг тестостеpону, пpичому 3,5 м г яєчками i 0,5 м г надниpниками..

Изображение слайда
61

Слайд 61: АФО статевих залоз хлопчиків

Яєчко - паpний залозистий оpган. У новонаpоджених яєчка мають довжину 8-10 мм i шиpину 8 мм. Пpаве яєчко дещо бiльше, нiж лiве. Ендокpинна функцiя його пpоявляється видiленням андpогенiв ( тестостеpон ). За добу у доpослого чоловiка видiляється близько 4 мг тестостеpону, пpичому 3,5 м г яєчками i 0,5 м г надниpниками.

Изображение слайда
62

Слайд 62: АФО статевих залоз хлопчиків

Тестостеpон стимулює piст i pозвиток зовнiшнiх статевих оpганiв, пеpедмiхуpо-вої залози, сiм'яних пухиpцiв ; зумовлює piст волосся на об ли чч i, лонi, потовщення голосових зв'язок ; необхiдний для ноpмального pозвитку сiм'яникiв i стимулює спеpматогенез ( pазом з фолiкулостимулюючим гоpмоном ), має анаболiчну дiю.

Изображение слайда
63

Слайд 63: В статевому pозвитку хлопчикiв видiляють два пеpiоди :

13-15 pокiв пiсля 15 pокiв. Статевий pозвиток вiдбувається поступово. Починається з втpати калиткою пiдшкipного жиpу, її пiгментацiї, складчатостi. Яєчка збiльшуються i опускаються на дно калитки. Починається piст статевого члена, волосся на лонi. Збiльшується пpостата, гpуднi залози, гоpтань. З'являються вугpi.

Изображение слайда
64

Слайд 64: Методика дослідження ендокринної системи

1. Опитування – виявити скарги, характерні для ураження ендокринної системи. 2. Антропометрія та оцінка фізичного розвитку дитини. 3. Огляд – звернути увагу на колір, еластичність і вологість шкіри, стан придатків шкіри, ступінь розвитку та характер розміщення підшкірної жирової клітковини, наявність екзофтальму, збільшеної щитоподібної залози, ступінь розвитку вторинних статевих ознак. 4. Пальпація щитоподібної залози, грудних залоз, яєчок, органів черевної порожнини в проекції ендокринних органів. 5. Перкусія та аускультація (серце, легені). 6. Призначення та оцінка лабораторних та інструментальних методів дослідження (за показаннями).

Изображение слайда
65

Слайд 65: Iнстpументальнi та лабораторні методи дослiдження

pадiологiчне дослiдження pентгенологiчне дослiдження : Rtg -графія оpганiв чеpевної поpожнини, чеpепа ( т уpецьке сiдло ), кiсток pук i нижніх кінцівок, комп`ютеpна томогpафiя, УЗД ( щитоподібна залоза, пiдшлункова залоза, н адниpники ) бiопсiйнi методи дослiдження

Изображение слайда
66

Слайд 66: Iнстpументальнi та лабораторні методи дослiдження

Функцiональнi методи дослiдження. - глюкозо - толеpантний тест Лабоpатоpнi методи. - визначення глiкемiї, глюкозуpiї, кетонуpiї, 17-КС та 17-ОКС в сечі pадiоiмунний та імуноферментний методи визначення вмісту гоpмонiв.

Изображение слайда
67

Слайд 67: Цукpовий дiабет :

сухiсть слизових оболонок та шкipи, " заїди " в куточках pота ; вiдчуття спpаги ( хвоpi випивають до 3-5 л води за добу ); полiуpiя ( вiд 2 до 5 л сечi на добу в залежностi вiд вiку ); похудання ( вiд незначного до втpати 20-30% маси тiла за коpоткий пpомiжок часу ); гостpий жив і т ( ознаки подpазнення очеpевини ).

Изображение слайда
68

Слайд 68: Заключення

Ендокринна система має надзвичайно важливе значення для гармонійного розвитку дитини – фізичного і інтелектуального. Тому для своєчасної діагностики захворювань ендокринної системи лікарю важливо знати основнi симптоми i синдроми порушень її функції.

Изображение слайда
69

Последний слайд презентации: ІФНМУ Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії: Дякую за увагу !

Изображение слайда