Презентация на тему: І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму

Реклама. Продолжение ниже
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
Еквівалентний опір і потужність
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
Потенціальна діаграма нерозгалуженого електричного кола
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
Розрахунок та побудова потенціальної діаграми
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
Паралельне з ’ єднання споживачів енергії. Перший закон Кірхгофа
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму
1/24
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 38)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (122 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Споживачі енергії можна з’єднувати послідовно, паралельно і змішано. На рисунку 1.,а споживачі з опорами R 1, R 2, R 3 з’єднанні послідовно і приєднані до джерела енергії з напругою U. По всіх ділянках послідовного кола проходить один і той же струм І. Згідно закону Ома напруга на окремих споживачах: U 1 = IR 1, U 2 = IR 2, U 3 = IR 3, [ 1 ]

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Таким чином, спади напруги на послідовно з’єднаних споживачах пропорційні величинам їх опорів. При R 1 > R 2 > R 3 напруги U 1 > U 2 > U 3. Напруги будуть рівні лише за умови рівності опорів споживачів. При послідовному з ’ єднанні споживачів сума напруг на окремих споживачах рівна напрузі на вході кола: U 1 + U 2 + U 3 = U. [2]

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: Еквівалентний опір і потужність

Ряд послідовно з’єднаних споживачів можна замінити еквівалентним (загальним) опором R (рисунок 1, б). Величина цього опору повинна бути такою, щоб ця заміна при незмінній напрузі на вході кола не спричинила зміни струму в колі: U = IR. [ 3 ] Напруга на окремих ділянках кола і значення напруги джерела можна підставити у формулу [ 2 ] : IR 1 + IR 2 + IR 3 = IR. [4]

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Скоротивши І, отримаємо : R 1 + R 2 + R 3 = R. [5] Таким чином, при послідовному з ’ єднанні споживачів еквівалентний опір кола рівний сумі опорів окремих його ділянок. Якщо усі члени рівняння 11.2. помножити на величину струму І, то отримаємо: І U 1 + І U 2 + І U 3 = І U. [6] або Р 1 + Р 2 + Р 3 = Р [7] Отже, потужність усього кола Р рівна сумі потужностей окремих ділянок.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Потенціальна діаграма нерозгалуженого електричного кола

Джерело електроенергії розвиває ЕРС Е і володіє внутрішнім опором r 0. у розрахункових схемах кіл реальне джерело електроенергії можна зображати еквівалентною схемою з послідовним з’єднанням ЕРС і внутрішнього опору (якщо опір зовнішнього кола набагато більший за внутрішній опір джерела).

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Зовнішній опір приєднується до клем джерела, які на рисунку 2. позначені буквами А і Б. В утвореному замкнутому електричному колі виникає струм:

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

Величина цього струму не зміниться, якщо одну із точок (наприклад точку А) електричного кола заземлити Дійсно, при заземленні точки А усі величини залишаться такими ж. Оскільки потенціал землі рівний нулю, то φ А = 0. Визначимо потенціал точки Б. Струм проходить від точки А до точки Б. Струм у опорі напрямлений від точки з більшим потенціалом до точки з меншим потенціалом. Відповідно, потенціал точки Б менший за потенціал точки А. За законом Ома для пасивного елемента кола: φ А – φ Б = І R. Звідси потенціал точки Б: φ Б = φ А - І R. Значить, при переході через опір по напрямку струму відбувається зменшення потенціалу на величину спаду напруги на цьому опорі. На внутрішньому опорі джерела ЕРС потенціал знижується також у напрямку струму, тобто φ В = φ Б - І r 0.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

ЕРС джерела Е = φ А – φ В. Значить, φ А = φ В + Е. Звідси випливає, що при переході через джерело електричної енергії в напрямку ЕРС (від негативного полюса до позитивного) відбувається збільшення потенціалу на величину е. р. с. джерела, а при переході від позитивного до негативного полюса – зменшення потенціалу на величину е. р. с. джерела.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Розрахунок та побудова потенціальної діаграми

Нерозгалужене електричне коло може містити декілька джерел е.р.с. і опорів (рисунок 3, а). У цьому випадку для визначення струму алгебраїчну суму усіх е.р.с. необхідно поділити на суму всіх опорів:

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14

Нехай коло має такі параметри: Е 1 = 120 В, Е 2 = 30 В, r 01 = r 02 = 5 Ом, R 1 = R 2 = 10 Ом, R 3 = 15 Ом. Оскільки Е 1 >Е 2, то напрям струму співпадатиме з напрямом е.р.с. Е 1. Заземлимо точку А, визначимо потенціали усіх точок поля. Значення струму:

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Паралельне з ’ єднання споживачів енергії. Перший закон Кірхгофа

Окрім послідовного на практиці широко використовується паралельне з’єднання споживачів енергії (рис. 4). розглядаючи схеми різних електричних кіл можна виділити в них характерні ділянки: вітки, вузли та замкнуті контури.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17

Струм джерела енергії розгалужується у вузлі по трьох вітках на струми І 1, І 2, І 3. Таким чином, І = І 1 + І 2 + І 3. Цей вираз є математичним виразом першого закону Кірхгофа: сума струмів напрямлених до вузла електричного кола, рівна сумі струмів, напрямлених від вузла електричного кола. Якщо всі члени виразу перенести в ліву частину, то отримаємо: І - І 1 - І 2 - І 3.= 0 або

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

У цьому вигляді закон Кірхгофа можна сформулювати так : сума струмів у вузлі електричного кола рівна нулю. При паралельному з ’ єднанні усі споживачі знаходяться під однією напругою. Струми споживачів

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Ряд паралельно з ’ єднаних споживачів можна замінити одним з еквівалентним опором R. Струм в еквівалентному споживачі рівний сумі струмів у паралельних вітках при тій же напрузі:

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

У відповідності з першим законом Кірхгофа І = І 1 + І 2 + І 3, або

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Скоротивши обидві частини рівності на U, отримаємо або

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Таким чином еквівалентна провідність паралельного з ’ єднання споживачів рівна сумі провідностей паралельних віток. Якщо паралельно включені два споживачі, то для розрахунку еквівалентного опору можна використати вираз:

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Якщо паралельно включені п рівних за опором споживачів, то еквівалентний опір кола в п разів менший за опір однієї вітки:

Изображение слайда
1/1
24

Последний слайд презентации: І закон Кірхгофа. Нерозгалужене і розгалужене кола постійного струму

У будь-якому випадку паралельного з ’ єднання еквівалентний опір менший ніж найменший із паралельно включених. Потужність розгалуженого кола рівна сумі потужностей усіх його споживачів: UI = UI 1 + UI 2 + UI 3 або Р = Р 1 +Р 2 +Р 3.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже