Презентация на тему: hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку

Реклама. Продолжение ниже
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку
1/26
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 25)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (695 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Згідно з МСБО 16, основні засоби - це матеріальні активи, що їх: 1) підприємство утримує для використання у виробництві або постачанні товарів і наданні послуг, для надання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей; 2) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

hggg Згідно МСБО 38 "Нематеріальні активи" нематеріальним активом є немонетарний актив, який: ♦ не має фізичної субстанції; ♦ може бути ідентифікований; ♦ утримується підприємством для виробництва або постачання товарів (послуг), для передавання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Об ’ єкт основних засобів або нематеріальний актив визнається активом, якщо є ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов ’ язаних з його використанням і його віртість може бути достовірно визначена

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Згідно з МСБО 16 ” Основні засоби ”, об ’ єкт основних засобів слід визнавати як актив, коли: * існує ймовірність того, що в майбутньому підприємство отримає економічні вигоди, пов ’ язані з цим активом; * вартість активу для підприємства можна достовірно оцінити.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

Первісна вартість придбаного об ’ єкта основних засобів складається з таких витрат: ♦ суми, що сплачується постачальникам активів (з вирахуваннямторгівельних знижок) та підрядникам за виконання будівельно – монтажних робіт (без непрямих податків); ♦ реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у зв ’ язку з придбанням (отриманням) прав на об ’ єкт основних засобів; ♦ суми ввізного мита; ♦ суми непрямих податків у зв ’ язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються банку); ♦ витрат зі страхування ризиків, пов ’ язаних з доставкою основних засобів; ♦ витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів; ♦ інших витрат, що безпосередньо пов ’ язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів банків України (від 20.12.2005р №480) для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами: а) основні засоби: земельні ділянки; будинки, споруди і передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); -інші основні засоби; б) інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди; -малоцінні необоротні матеріальні активи; -тимчасові (нетитульні) споруди; інші необоротні матеріальні активи; в) незавершені капітальні інвестиції.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Отриманий у результаті розроблення нематеріальний актив слід відображати в балансі, якщо банк має: намір, технічні засоби та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, придатного для реалізації або використання; змогу отримати майбутні економічні вигоди від реалізації або використання нематеріального активу; - інформацію для достовірного визначення витрат, пов ’ язаних із розробленням нематеріального активу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об ’ єкта за такими їх групами: ♦ права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо); ♦ права на комерційні позначення: - права на торгівельні марки (знаки для товарів і послуг); - комерційні (фірмові)найменування; - тощо; ♦ авторське право та суміжні з ним права: - право на комп ’ ютерні програми; - компіляції даних (бази даних); - тощо; ♦ незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи ; ♦ інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

Таблиця 2.1 – Придбання основних засобів і нематеріальних активів за національну валюту Зміст операції Дебет Кредит Здійснено передоплату 3510 1001, 1200, 2600, 2620, 2650 Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію основними засобами та нематеріальними активами 4310, 4430, 4431 3510 Визнання основних засобів і нематеріальних активів у балансі банку 4300, 4400, 4500 3510, 4310, 4430, 4431 За дорученням банку кореспондента з його коррахунка здійснено платіж на користь клієнта 1600 2600

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Таблиця 2.2 – Придбання основних засобів і нематеріальних активів за іноземну валюту Зміст операції Дебет Кредит Здійснено предоплату (на суму в іноземній валюті) 3510 1500 Визнання необоротних активів у балансі банку 3800 4300, 4400, 4500, 4310, 4430 3510 – на суму в іноземній валюті 3801 – на суму в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату перерахування коштів в іноземній валюті

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Таблиця 2.3 – Створення основних засобів і нематеріальних активів Зміст операції Дебет Кредит Здійснено передоплату 4310, 4430 1200, 2600, 2620, 2650 Нарахування заробітної плати працівникам 4310, 4430 3652, 3653 Нарахування податків і зборів (обов ’ язкових платежів), пов ’ язаних з оплатою праці, до фондів соціального страхування 4310, 4430 3622 Віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість основних засобів і нематеріальних активів 4300, 4400 4310, 4430

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Таблиця 3.1 – Бухгалтерські проводки поліпшення основних засобів і вдосконалення нематеріальних активів Зміст операції Дебет Кредит Здійснено передоплату 4310, 4430 1200, 2600, 2620, 2650 Віднесення суми витрат на поліпшення та вдосконалення для збільшення вартості об ’ єкта 4300, 4400 4310, 4430

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Таблиця 3.2 – Відображення на рахунках реалізації необоротних активів Зміст операції Дебет Кредит Відображено перевищення суми залишкової вартості об ’ єкта порівняно із сумою виручки від його реалізації 1200, 2600, 2620, 2650, 4309, 4409, 4509, 7490 4300, 4400, 4500 Відображення превищення суми виручки від реалізації порівняно із сумою залишкової вартості об ’ єкта 1200, 2600, 2620, 2650, 4309, 4409, 4509 4300, 4400, 4500, 6490 Відображено за переоціненими основними засобами і нематеріальними активами 5100, 5101 5030

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Таблиця 3.3 – Відображення на рахунках часткової ліквідації Зміст операції Дебет Кредит Часткова ліквідація об ’ єкта 4409, 7490 4400 – на суму часткової ліквідації об ’ єкта Таблиця 3.4 – Відображення на рахунках списання з балансу основних засобів Зміст операції Дебет Кредит Списано з балансу об ’ єкт основних засобів 4409, 4509 7490 4400, 4500 – на суму зносу 4400, 4500 – на залишкову вартість

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

Після первісного визнання об ’ єкта основних засобів як активу його подальший облік має здійснюватися із застосуванням одного з таких двох методів: а) за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизаціїта накопичених збитків від зменшення корисності; б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17

Таблиця 4.1. – Відображення на рахунках дооцінки Зміст операції Дебет Кредит Перший метод відображення накопиченої амортизації 4400, 4500 5100 5100 4409, 4509 Другий метод відображення накопиченої амортизації 4409, 4509 4400, 4500 4400, 4500 5100 Таблиця 4.2 – Відображення на рахунках уцінки Зміст операції Дебет Кредит Перший метод відображення накопиченої амортизації 5100, 7499 (у разі відсутності кредитового залишку за рахунком 5100) 4409, 4509 4400, 4500 5100 Другий метод відображення накопиченої амортизації 4409, 4509 5100, 7499 (у разі відсутності кредитового залишку за рахунком 5100) 4400, 4500 4400, 4500

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18

Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів і нематеріальних активів визначається банком самостійно з урахуванням таких факторів: - очікуваного використання об ’ єкта з урахуванням його розрахункової потужності або фізичної продуктивності; - строків корисного використання подібних активів; - фізичного і морального зносу, що передбачається; - правових або інших подібних обмежень щодо строків використання об ’ єкта та інших факторів.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19

Амортизацію основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) банки нараховують із застосуванням таких методів: а) прямолінійного; б) зменшення залишкової вартості; в) прискореного зменшення залишкової вартості; г) кумулятивного; д) виробничого.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20

Таблиця 5.1 – Відображення на рахунках суми нарахованої амортизації Зміст операції Дебет Кредит Нараховано амортизацію основних засобів та нематеріальних активів 7423 4309, 4409, 4509

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21

На кожну дату балансу визнається зменшення корисності необоротних активів, якщо є свідчення можливої втрати економічної вигоди, а саме: ♦протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу зменшилася значно більше, ніж це очікувалося, внаслідок плину часуабо використання; ♦відбулися (або відбудуться, найближчим часом) значні зміни у використанні об ’ єкта, пов ’ язані з негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, економічні, правові), так і внутрішніх (припинення експлуатації реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної дати тощо) факторів; ♦ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій збільшилися і це збільшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка застосовуватиметься під час обчислення вартості використання активу; ♦моральне старіння або фізичне пошкодження об ’ єктів; ♦економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікування.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Зміст операції Дебет Кредит Відображення втрати від зменшення корисності об ’ єктів основних засобів і нематеріальних активів 7423 4309, 4409, 4509 Таблиця 6.1 – Відображення на рахунках втрати від зменшення корисності об ’ єктів основних засобів і нематеріальних активів Таблиця 6.2 – Відображення на рахунках зменшення корисності Зміст операції Дебет Кредит Зменшення корисності основних засобів 5100,5101, 7499 4309, 4409 4300, 4400 5100, 5101 Таблиця 6.3 - Відображення на рахунках зменшення корисності Зміст операції Дебет Кредит Відображено відновлення корисності об ’ єкта основних засобів і нематеріальних активів 4309, 4409 6499 Таблиця 6.4 – Відображення на рахунках відновлення корисності Зміст операції Дебет Кредит Зменшення корисності основних засобів 4300, 4400 5100, 5101 5100, 5101, 6499 4309, 4409

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23

Проведення інвентаризації є обов ’ язковим: ♦ перед складанням річної фінансової звітності; ♦ у разі зміни матеріально відповідальних осіб (за станом на день прийняття – передавання справ); ♦ у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день установлення таких фактів); ♦ у разі техногенних аварій, пожежі або стихійного лиха, повені, землетрусів (на день після закінчення явищ); ♦ у разі ліквідації банку; ♦ у разі реорганізації; ♦ у разі передавання майна банку в лізинг (оренду) та в інших випадках, предбачених законодавством України.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Таблиця 7.1 – Відображення на рахунках активів, що виявлені в надлишку Зміст операції Дебет Кредит Оприбутковані виявлені надлишки основних засобів та нематеріальних активів 4300, 4400, 4500 6499

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25

Зміст операції Дебет Кредит Невідшкодована частина збитків визнана сумнівною 3580 3552 Таблиця 7.2 – Визнання невідшкодованої частини збитків сумнівною Таблиця 7.3 – Формування резерву під сумнівну дебіторську заборгованість Зміст операції Дебет Кредит Сформовано резерв 7705 3590 Таблиця 7.4 – Відображення визнання дебіторської заборгованості безнадійною Зміст операції Дебет Кредит Визнано дебіторську заборгованість безнадійною 3590 3580 Таблиця 7.5 – Відображення списання безнадійної заборгованості Зміст операції Дебет Кредит Списано безнадійну заборгованість 9617 Рахунок групи 991

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Последний слайд презентации: hggg Облік основних засобів та облік операцій з нематеріальними активами банку

Дякую за увагу!

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже