Презентация на тему: ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової

ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової
1/26
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 93)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (241 Кб)
1

Первый слайд презентации

ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової підготовки в підрозділах зв’язку та РТЗ. Заняття _2. Основи організації бойової підготовки. Навчальний час – 2 години

Изображение слайда
2

Слайд 2

Вступна частина. 1. Загальні відомості щодо змісту та задач бойової підготовки. 2. Планування бойової підготовки в підрозділах зв’язку та РТЗ. Завершальна частина. Л І Т Е Р А Т У Р А Організаційно-методичні вказівки щодо підготовки військ зв'язку, РТЗ, А та ІС ПС ЗС Украйни у навчальному році. Керівництво з бойової підготовки у Повітряних Силах Збройних Сил України. Матеріали лекції Завдання на самостійну роботу Організація та методика проведення занять. Знання, уміння, навички. Методи і форми навчання.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Підготовка, яка розвиває, підтримує або підвищує бойову готовність військовослужбовців, частин та підрозділів. Бойова підготовка 1. Загальні відомості щодо змісту та задач бойової підготовки.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Цілеспрямований і організований процес військового навчання і виховання особового складу, бойового влагодження підрозділів, частин, з'єднань та їх органів управління для виконання бойових завдань і забезпечення бойових дій відповідно до призначення. Бойова підготовка має дві сторони: зміст навчання - чому вчити, та методику навчання - як вчити. Кінцевим результатом бойової підготовки є бойова виучка, що досягається послідовно шляхом індивідуальної підготовки військовослужбовців і бойової злагодженості підрозділів, частин, з'єднань та їх органів управління в ході занять, тренувань і навчань, які проводяться в обстановці, наближеної до реальних бойових умов. Бойова підготовка 1. Загальні відомості щодо змісту та задач бойової підготовки.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Бойова підготовка – це цілеспрямований процес військового навчання і виховання особового складу, злагодження військових частин (підрозділів) та управлінь військової частини (підрозділів) для виконання завдань за призначенням. Вона є одним з видів підготовки Збройних Сил України та проводиться як у мирний час, так і в особливий період. Метою бойової підготовки є досягнення військовими частинами (підрозділами) готовності до виконання завдань за призначенням. Бойова підготовка є основним змістом діяльності командувачів (командирів, начальників) у мирний час. 1. Загальні відомості щодо змісту та задач бойової підготовки.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Основними завданнями бойової підготовки є: підтримання готовності військових частин (підрозділів) на рівні, що забезпечує виконання завдань за призначенням; оволодіння військовослужбовцями військово-обліковою і суміжною спеціальностями, підготовка їх до виконання обов’язків за посадовим призначенням у повсякденній діяльності та в умовах ведення бойових дій, виконання інших завдань як самостійно, так і в складі підрозділів; опанування особовим складом нових зразків озброєння і військової техніки, набуття знань, умінь та навичок щодо їх експлуатації і підтримання в готовності до застосування, дотримання вимог безпеки; удосконалення бойового (польового, повітряного та морського) вишколу; набуття офіцерським та сержантським (старшинським) складом професійних знань, умінь та навичок, розвиток командирських якостей, методичної майстерності щодо навчання і виховання військовослужбовців, управління підпорядкованими військовими частинами (підрозділами) під час виконання визначених завдань; злагодження управлінь військових частин (підрозділів), військових частин (підрозділів); виховання у військовослужбовців високих морально-бойових якостей, відданості та почуття відповідальності за захист Батьківщини; досягнення готовності військових частин (підрозділів) виконувати завдання у складі оперативних угруповань та в міжнародних миротворчих операціях; підготовка резервістів. 1. Загальні відомості щодо змісту та задач бойової підготовки.

Изображение слайда
7

Слайд 7

До бойової підготовки висуваються такі вимоги: відповідність спрямованості та змісту бойової підготовки планам застосування військ (сил) та завданням, визначеним у формулярах військових частин; персональна відповідальність командирів усіх рівнів за планування бойової підготовки та якість проведення її заходів, а військовослужбовців усіх категорій – за рівень особистої підготовки; урахування в практиці бойової підготовки досягнень воєнної науки, досвіду війн та збройних конфліктів, передового досвіду підготовки військ (сил); ефективне та раціональне використання навчальної матеріально-технічної бази, навчального часу та виділених ресурсів на бойову підготовку; пріоритетне використання в процесі бойової підготовки передових, науково обґрунтованих форм і методів навчання, комп’ютерних, навчально-тренувальних комплексів (тренажерних комплексів) і моделюючих систем, спроможних імітувати сучасне бойове середовище; проведення основних заходів бойової підготовки (командно-штабних навчань із залученням військових частин (підрозділів) до практичних дій, тактичних навчань), як міжвидових; створення умов, за яких військовослужбовці будуть прагнути до свідомого, активного та самостійного оволодіння навчальним матеріалом. 1. Загальні відомості щодо змісту та задач бойової підготовки.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Одиночна підготовка військовослужбовців Професійна підготовка офіцерського, сержантського (старшинського) складу Підготовка військових частин (підрозділів) усне викладання навчального матеріалу; обговорення навчального матеріалу (бесіда); демонстрація (показ) дій, процесів та натурних зразків; тренування (виконання вправ); практична робота (виконання функціональних обов’язків); дистанційне навчання; самостійна робота Методи навчання Види занять Наукова і науково-технічна діяльність Самостійна підготовка Конкурси Заняття з професійної підготовки Підготовка за військовими обліковими спеціальностями Початкова підготовка Тактичні навчання Льотно-тактичні навчання Тактичні навчання кораблів Тактико-спеціальні навчання лекції (доповіді); семінари; заліки; практичні; методичні; показові; тренування у виконанні функціональних обов’язків; демонстрація навчальних кіно-, відео- та інших матеріалів Збори Навчально-методичні Спеціальні Командирські Командно-штабні, спільні штабні, роздільні штабні тренування КШН Заняття Тактичні летючки Групові вправи Радіотренування Інформування Складові бойової підготовки Підготовка управлінь військових частин (підрозділів)

Изображение слайда
9

Слайд 9

З н а н н я Військове навчання У м і н н я Військове виховання Н а в и ч к и Бойова підготовка Методика військового навчання Загальні положення Організаційні основи війського навчання 1. Загальні відомості щодо змісту та задач бойової підготовки.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Знання – це відображення людиною явищ і предметів реального світу в їх причинно - наслідуємих зв’язках і відносинах, всього, що проходить через людський мозок і закріплюється в ньому. Уміння – це спосіб дії, заснований на високій теоретичній і практичній підготовці, що дозволяє творчо використовувати набуті знання і навички в різних умовах бойової діяльності. Навички – це здатність виконувати цілеспрямовані дії, доведені до автоматизму в результаті свідомого, багаторазового повторення або вирішення типових завдань 1. Загальні відомості щодо змісту та задач бойової підготовки.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Бойова підготовка частин і підрозділів з ’ вязку, РТЗ, А та ІС – цілеспрямований процес військового навчання та виховання особового складу, бойового злагодження частин і підрозділів та їх органів управління Головною метою бойової підготовки є підтримання в постійній бойовій готовності частин підрозділів зв’язку, РТЗ, А та ІС. до забезпечення управління частинами та з ’ єднаннями ПС ЗС України.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Методи навчання – це сукупність прийомів і способів, за допомогою яких здійснюються передача і засвоєння військових знань, формування навичок, умінь, необхідних особовому складу для практичної діяльності, а також для якісного проведення бойового злагодження з’єднань, частин, підрозділів і органів управління. Залежно від категорії тих, хто навчає, та тих, хто навчається, рівня їх підготовки, предмета, мети навчального заняття застосовуються різні методи навчання. У практиці бойової підготовки ПС ЗС України використовуються наступні методи навчання: усний виклад; бесіда; показ; вправа; тренування; практична робота; самостійне вивчення навчального матеріалу (самостійна робота). 1. Загальні відомості щодо змісту та задач бойової підготовки.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Під формою навчання (видом навчальних занять, заходів) варто розуміти визначену організацію теоретичного і практичного навчання. Форми навчання передбачають склад тих, хто навчається, структуру занять, місце і тривалість його проведення, роль і специфіку діяльності. Для вивчення теоретичних положень усіх предметів навчання бойової підготовки застосовуються такі форми навчання як: лекція, семінар, тактична літучка, самостійна робота Для формування, розвитку та удосконалення навичок і умінь особового складу у поводженні зі зброєю (технікою) і їх бойовому використанні застосовуються інші форми навчання: практичні заняття і тренування, навчальні і бойові стрільби, тактико-стройові, тактико-спеціальні, тактичні заняття та ін. 1. Загальні відомості щодо змісту та задач бойової підготовки.

Изображение слайда
14

Слайд 14

2. Планування бойової підготовки в частинах та підрозділах зв’язку, РТЗ, А та ІС

Изображение слайда
15

Слайд 15

Планування бойової підготовки полягає у визначені складу та обсягу завдань по видах і предметах підготовки, встановлення методичної послідовності форм занять та строків їх проведення, визначення необхідних заходів щодо забезпечення високоякісного та ефективного вирішення поставлених завдань. Воно повинно забезпечити постійне підтримання та підвищення бойової готовності частин і підрозділів зв’язку, РТЗ, А та ІС, систематичне підвищення якості бойової виучки особового складу, високий рівень теоретичних знань, практичне освоєння нової техніки в короткі терміни. 2. Планування бойової підготовки в підрозділах зв’язку та РТЗ.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Планування бойової підготовки проводиться завчасно і здійснюється в два етапи, перший етап – етап попереднього планування, другий етап – етап безпосереднього планування. У військових частинах, у групі дивізіонів, батальйонах, дивізіонах, окремій ескадрильї, окремій роті та їм рівних – на навчальний рік; в інших – на місяць. 2. Планування бойової підготовки в підрозділах зв’язку та РТЗ.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Планування бойової підготовки здійснюється з дотриманням таких вимог як : цілеспрямованість, своєчасність та реальність. Виходячи з цього воно повинно відповідати завданням, які стоять перед частиною (з’єднанням) ПС ЗС України та частиною (підрозділом) зв’язку, РТЗ, А та ІС, бути реальним та цілеспрямованим на забезпечення бойової готовності та безпеки польотів, підвищення якості польової виучки особового складу та яко­сті усіх видів зв’язку та радіотехнічного забезпечення, практичне ос­воєння нових зразків техніки зв’язку, РТЗ, А та ІС. Принципами планування є : відповідність плану підготовки поставленим завданням і можливостям їх вирішення в реальних умовах; зосередження основних зусиль на виконанні головних завдань; директивність планів та їх чітка адресність; технічна і воєнно-економічна обґрунтованість планів; поєднання при плануванні перспективного та поточного, комплексного та роздільного методів планування. 2. Планування бойової підготовки в підрозділах зв’язку та РТЗ.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Планування бойової підготовки здійснюється в такій послідовності: - з’ясування цілей і завдань бойової підготовки, поставлених вищим командиром (начальником); оцінка умов виконання завдань бойової підготовки; - прийняття командиром рішення і постановка завдання на планування бойової підготовки; - розробка штабом плану підготовки до нового навчального року і доведення витягів до нижчих штабів; - розробка штабом проекту наказу і плану бойової підготовки; - вивчення командиром уточнених завдань бойової підготовки, наказу Міністра оборони України, Організаційно-методичних вказівок і уточнення рішення на планування та організацію бойової підготовки; - доопрацювання штабом проекту наказу і плану бойової підготовки військової частини на навчальний рік; - надання плану бойової підготовки на затвердження; - надання допомоги військовим частинам і підрозділам у плануванні бойової підготовки; - розробка планів бойової підготовки; розробка плану-календаря, розкладів занять на тиждень і планів проведення конкретних заходів 2. Планування бойової підготовки в підрозділах зв’язку та РТЗ.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Після з'ясування завдання щодо організації та проведення бойової підготовки на навчальний рік (період навчання), командир за результатами всебічного аналізу визначає Замисел на організацію бойової підготовки який включає: мету та завдання бойової підготовки на новий навчальний рік (період навчання); головні завдання бойової підготовки; порядок виконання головного завдання та досягнення кінцевих результатів; послідовність вирішення завдань і на яких з них необхідно зосередити основні зусилля; організація сумісної підготовки до бойових дій з взаємодіючими частинами та підрозділами; планування та строки проведення занять з бойового злагодження, тренувань, тактичних навчань з підрозділами, навчально-методичних та тактико-спеціальних зборів; кінцеві результати, яких необхідно досягти підрозділам та частині в цілому в новому навчальному році (періоді навчання); фінансове та тилове забезпечення заходів бойової підготовки. 2. Планування бойової підготовки в підрозділах зв’язку та РТЗ.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Визначивши замисел командир приймає рішення на організацію бойової підготовки та ставить завдання на підготовчий період в якому вказує: термін відпрацювання наказу командира частини “Про підсумки та завдання бойової підготовки; конкретні строки розробки плануючих та звітних документів в частині; першочергові завдання заступникам та начальникам служб. Штаб частини відпрацьовує план підготовки військової частини до навчального року. 2. Планування бойової підготовки в підрозділах зв’язку та РТЗ.

Изображение слайда
21

Слайд 21

У відділенні зв’язку та РТЗ, А та ІС : 1. План-календар основних заходів; 2. План роботи та надання допомоги підпорядкованим частинам (підрозділам). В окремій частині зв’язку, РТЗ, А та ІС : 1. Наказ про організацію бойового навчання та служби військ в частині на навчальний рік; 2. План бойової підготовки на навчальний рік з додатками до нього; 3. План-календар основних заходів частини на місяць; 4. Зведений розклад занять з бойової підготовки за частину; 5. Розклад занять з командирської підготовки для всіх навчальних груп на місяць; 6. План підготовки класних фахівців в частині на навчальний рік; 7. Плани-графіки відпрацювання нормативів та навчальних задач по категоріях військовослужбовців у штабі частини та в кожному підрозділі; 8. Журнал обліку бойової підготовки взводу, зведеної навчальної групи, командирської підготовки сержантів, прапорщиків та офіцерів; 9. Журнал обліку бойової підготовки підрозділу, частини; 10. Матеріали проведення підсумків бойової підготовки командиром частини за місяць, період навчання, навчальний рік; 11. Підсумковий наказ командира частини про виконання плану бойової підготовки за місяць, період навчання, навчальний рік. 2. Планування бойової підготовки в підрозділах зв’язку та РТЗ.

Изображение слайда
22

Слайд 22

У підрозділах зв’язку та РТЗ: 1. План основних заходів бойової підготовки на період навчання в кожному підрозділі; 2. Тематичний розрахунок годин на період навчання в кожному підрозділі; 3. План-календар основних заходів бойової підготовки на місяць; 4. Розклад занять для всіх навчальних груп на місяць; 5. Журнал обліку бойової підготовки взводу, зведеної навчальної групи, командирської підготовки сержантів, прапорщиків та офіцерів; 6. Журнал обліку бойової підготовки підрозділу; 7. Плани-графіки відпрацювання нормативів та навчальних задач у штабі батальйону та в кожному підрозділі. 2. Планування бойової підготовки в підрозділах зв’язку та РТЗ.

Изображение слайда
23

Слайд 23

У ході планування бойової підготовки широкого поширення набули наступні методи: - послідовний метод планування, при якому планування здійснюється по ступенях – від старшої до підлеглої командної інстанції. Такий метод забезпечує якісне проведення робіт, можливість надання допомоги підлеглим штабам і здійснення контролю над їх діяльністю; паралельний метод планування, заснований на тому, що планування ведеться одночасно в декількох командних інстанціях. Паралельність у їх роботі забезпечується доведенням до підлеглих штабів попереднього розпорядження на планування бойової підготовки. Це дозволяє підлеглим штабам ще до одержання всіх документів приступити до планування. - комбінований метод планування являє собою сполучення паралельного і послідовного методів. 2. Планування бойової підготовки в підрозділах зв’язку та РТЗ.

Изображение слайда
24

Слайд 24

Основним документом з планування бойової підготовки в частини зв’язку та РТЗ є план бойової підготовки, він має бути робочим документом і забезпечувати повне та якісне виконання навчальних заходів та постійну бойову готовність частини. План складається на навчальний рік, але детально розробляється на перший період навчання, а на другу половину навчального року уточнюється з визначенням дат проведення заходів під час підготовки до нового періоду навчання. План бойової підготовки розробляється під керівництвом командира штабом частини зв’язку та РТЗ із залученням заступників командира частини, начальників служб та командирів підрозділів. Витяг з плану бойової підготовки (розрахунок годин) доводиться до командирів підрозділів не пізніше, як за два тижні до початку навчального року. План бойової підготовки – це основний документ, що визначає зміст, обсяг і послідовність роботи частини зв’язку та РТЗ на наступний рік. Він складається з двох розділів: “Організаційно-методичних вказівок” та “Плану-календаря основних заходів” і додатків до них. 2. Планування бойової підготовки в підрозділах зв’язку та РТЗ.

Изображение слайда
25

Слайд 25

Планування бойової підготовки повинно бути завершено не пізніше як за п’ять днів до початку навчального року. До цього часу в штабах і підрозділах повинні бути вивішені розклади занять з усіма категоріями військовослужбовців, проведені інструкторсько-методичні заняття з тематики першого навчального тижня, заведені усі форми обліку бойової підготовки і не менш як за три дні до початку навчального року затверджені плани-конспекти або плани проведення занять на перший навчальний день. Якісне планування – це запорука та основа високої ефективності і ритмічності процесу бойової підготовки. 2. Планування бойової підготовки в підрозділах зв’язку та РТЗ.

Изображение слайда
26

Последний слайд презентации: ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ ТЕМА 9. Загальні положення з організації та методики бойової

Додатки до плану бойової підготовки для з’єднань і військових частин Повітряних Сил: - план командирської підготовки; - перелік зборів, конференцій, нарад, змагань, конкурсів-оглядів ; - план контролю та комплексних перевірок підпорядкованих військових частин та підрозділів; - план основних заходів служби військ; - план основних заходів бойового чергування; - план авіаційного забезпечення підготовки з’єднання (частини) авіації; - розрахунок потреби пального на бойову підготовку; - розрахунок фінансових витрат на забезпечення заходів бойової підготовки; - план основних заходів виховної роботи та зміцнення військової дисципліни; - план комплексної протидії технічним засобам розвідки та контролю; - план розвитку та удосконалення навчально-матеріальної бази; - індивідуальні завдання офіцерам; - аркуш погодження. Додатки до плану бойової підготовки розробляються у вигляді окремих документів 2. Планування бойової підготовки в підрозділах зв’язку та РТЗ.

Изображение слайда