Презентация на тему: ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина

Реклама. Продолжение ниже
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина
Основні методи громадських ненасильницьких правозахисних дій
Звернення - один з інструментів
Що дає участь у житті громадянського суспільства школяреві ?
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина
Дякую за увагу!
1/18
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 74)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1304 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Право на життя; Право на свободу та особисту недоторканність; Право на справедливий суд; Свобода думки, совісті та релігії; Право на доступ до інформації; Свобода вираження поглядів; Свобода мирних зібрань; Свобода пересування та вибору місця проживання; Право власності; Права жінок та г ендерна рівність та інші…………………………………… Невід'ємні права кожного громадянина

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Ст.57 КУ. «Кожен ма є право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права i свободи вiд порушень i протиправних посягань.» АЛЕ ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЯК ЦЕ РОБИТИ!!!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

В сьогоднішньому розвиненому суспільстві чи не найефективнішим соціальним утворенням, котре забезпечує захист своїх духовних потреб і реалізацію прав і можливостей є інститут громадянського суспільства.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
5

Слайд 5

Громадянське суспільство – це сфера самовияву вільних громадян і добровільно сформованих асоціацій і організацій, обмежених відповідними законами від прямого втручання і довільної регламентації з боку державної влади. Громадянське суспільство — це суспільство, у якому є відповідальність влади і народу щодо виконання взаємних зобов'язань підтримувати закон і порядок, дотримувати в разі згоди сторін права держави, громадян та їх об'єднань Громадянське суспільство  — вся сукупність міжособистісних, сімейних, громадських, культурних, релігійних відносин, які розвиваються поза рамками і без втручання держави, а також розгалужена система незалежних від держави суспільних інститутів, що реалізують повсякденні індивідуальні та колективні потреби.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

ОСНОВНІ РИСИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Відокремленість від держави структур суспільства, до яких належать різноманітні асоціації, добровільні об'єднання громадян ! Утвердження безпосередніх і різноманітних інтересів, можливість їх вираження і здійснення! Наявність ринку, вільної конкуренції, відносин обміну діяльністю та її продуктами між незалежними власниками! Ефективність соціального захисту громадян! Ідеологічна та політична свобода, наявність демократичних інститутів і мехінізмів, що забезпечують кожній людині можливість впливати на формування і здійснення державної політики! Рівноправність і захищеність законом! А якщо коротко і по суті - це: -рівність можливостей -свобода думки, слова, дії -право і дія кожного на благо держави та інших– просто так, без примусу та грошей! -право говорити і бути почутим

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
7

Слайд 7

ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

СУМНІ ПОРІВНЯННЯ В ЦИФРАХ За відсотком економічно активного населення, працевлаштованого в НУО, Україна знаходиться на рівні Румунії та Польщі. За оцінкою експертів, близько 1% економічно активного населення України працює у НУО. У Чехії та Угорщині цей показник є майже удвічі більшим (1.7% та 2% відповідно), у Німеччині – майже у 7 разів більшим - 6.8% . Частка фінансової підтримки з державного чи місцевого бюджетів   (у вигляді як грантів, так і відшкодувань за надані послуги) у бюджеті пересічної ІГС України становить 2-3%, пересічної ІГС країни ЕС-40-60%. За цим показником Україна знаходить на рівні Філіппін, Пакистану та Кенії. Частка фінансової підтримки у загальних доходах ІГС України становить близько 8%, натомість у Чехії це 39%, в Угорщині – 27%, а у Польщі – 24%.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

ОТЖЕ, ПІДСУМУЄМО ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ: НЕДОВІРА ДО ГРОМАДСЬКИХ УТВОРЕНЬ! МІЗЕРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ УТВОРЕНЬ НЕСТАБІЛЬНА ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УТИСКИ СВОБОДИ СЛОВА ТА ДІЙ УТИСКИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ АГРЕСИВНО-ПОЛІЦЕЙСЬКА ПОЗИЦІЯ ДЕРЖАВИ НЕВИКОНАННЯ НА ПРАКТИЦІ ПОЛОЖЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІГНОРУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРИПИСІВ ЩОДО ПРАВ ТА СВОБОД ПАСИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ!!!!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

“У Німеччині вони спочатку прийшли за комуністами, але я не сказав нічого, тому що не був комуністом. Потім вони прийшли за євреями, але я промовчав, тому що не був євреєм … Потім вони прийшли за членами профспілки, але я не був членом профспілки і не сказав нічого. Потім прийшли за католиками, але я, будучи протестантом, не сказав нічого. А коли вони прийшли за мною – за мене вже не було кому заступитися “ Мартін Німеллер (1892 — 1984) — протестантський пастор, один із найвідоміших у Німеччині противників нацизму. У роки 1938-1945 в'язень концтаборів Заксенхаузен і Дахау. НЕ БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ!

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Що буде в Україні надалі– залежить лише від нас самих! або або ? ?

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
13

Слайд 13

ЯК ОЗДОРОВИТИ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО? -АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ УЧАСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
14

Слайд 14: Основні методи громадських ненасильницьких правозахисних дій

– Офіційні заяви (Громадські звернення, публічні промови, декларації організацій, листи недовіри); – Групове представництво (Громадські слухання, пародійне вручення нагород, групове лобіювання, пікетування); – Символічні заходи (Носіння символів, розповсюдження символічних об ’ єктів, роздягання в знак протесту, флеш-моби, малювання по дорозі); – Відмова від соціальної співпраці ( бойкот, студентський страйк, « бездіяння Л ісістрати ); – Драматично-музичні (гумористичні коментарі, пісні, вистави, сценки); – Інші……

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Звернення - один з інструментів

– органів державної влади, місцевого самоврядування; – об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; - засобів масової інформації; - на адресу посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків. 1. Не підлягає розгляду: - письмові звернення, у яких не зазначено обов'язкові реквізити і немає підпису автора (авторів) ; – повторні звернення до одного й того ж органу від одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, якщо перше вже було вирішено по суті, а також скарги на оскаржувані рішення і звернення осіб, визнаних судом недієздатними; - звернення скарга, подана з порушенням вказаних в законі строків (1 рік з моменту порушення права, але не пізніше 1 місяця з моменту повідомлення громадянину про порушення) – звернення подане особами, визнаними недієздатними в судовому порядку. 2. Підтвердження подання звернення – повідомлення про вручення, квитанція, напис на копії запиту, письмова відмова у прийнятті.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
16

Слайд 16: Що дає участь у житті громадянського суспільства школяреві ?

Формування активної життєвої позиції ! Формування лідерських якостей! Величезний соціальний капітал! Безмежно корисний досвід! Відчуття власної значимості внаслідок впливу на владу! Оздоровлення громадянського суспільства = країна, в якій хочеться жити!!!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
17

Слайд 17

Ніколи не здавайтесь! Будьте впевненим !

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
18

Последний слайд презентации: ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Підготувала студентка групи Т – 11 Слободянюк Катерина: Дякую за увагу!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже