Презентация на тему: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

Реклама. Продолжение ниже
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
Що таке глобалізація?
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ІНТЕГРАЦІЯ ПЕРЕРОСЛА У СВОЮ ВИЩУ ФАЗУ – ГЛОБАЛІЗАЦІЮ В ОСТАННІ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХ СТ., ХОЧА ЕЛЕМЕНТИ ЇЇ ПРОЯВЛЯЛИСЯ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ, А В ОКРЕМИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО
Економічна глобалізація процвітала в період до 1914 року, але була відкинута назад двома світовими війнами і Великою депресією. Міжнародний фінансовий порядок,
Основні ознаки процесу глобалізації :
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
Ключов а подія, яка перетворила інтеграцію у глобалізацію- ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
Розповсюдження найбільших у світі ТНК
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
Країни, в яких виробляють продукцію Тойоти
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – ЦЕ ОБ’ЄКТИВНИЙ ПРОЦЕС ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ, ЯКИЙ МАЄ ЯК ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ, ТАК І НЕГАТИВНІ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
Глобалізація – “+”
Які галузі виграють?
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦ І Я: «-»
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
Глобализация в цифрах
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
Перша сфера
Друга сфера
Третя сфера
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
1/99
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 7)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (6837 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
2

Слайд 2

ПИТАННЯ 1 ПОНЯТТЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Що таке глобалізація?

Глобаліза́ція - перетворення певного явища на світове, планетарне, те, яке стосується усієї земної кулі .

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

(від англ. “globe” – земна куля) складний, багатогранний процес, який має безліч проявів та включає багато проблем ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Термін "глобалізація" є відносно новим Він включає три аспекти: ринкові стосунки стають основою не лише економічного, але й політичного та етичного життя ТНК стають новою формою економічної колонізації сучасні технології використовуються для структурування глобального ринку

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Протяом 70-х рр ХХ ст. слово « глобалізація » на сторінках « Нью-Йорк Таймс » НЕ ЗГАДУВАЛОСЯ У 80-і це слово траплялося НЕ ЧАСТІШЕ ОДНОГО РАЗУ НА ТИЖДЕНЬ, у першій половині 90-х - МЕНШ НІЖ ДВІЧІ, і в другій половині 90- х - НЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ РАЗІВ НА ТИЖДЕНЬ Судячи зі статей в цій газеті, терміна « антиглобалізм » до 1999 року зовсім не існувало А ЗАРАЗ ? 

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації загальнопланетарний процес інтернаціоналізації міжнародної економіки як логічний результат взаємодії національних економік, їх взаємного проникнення і переплетіння універсалізація або гомогенізація економічного життя, яке під впливом обміну товарами, факторами виробництва, знаннями, культурними здобутками все більше т яжіє до єдиних стандартів, принципів, цінностей

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – тривалий процес інтеграції національних економік світу з метою розв’язання глобальних проблем людства ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – складне явище взаємозалежності економік ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – процес, завдяки якому досягнення, рішення і діяльність людей в одній частині земної кулі справляють значний вплив на окремих людей і їхні спільноти в усіх частинах світу

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ОЗНАЧАЄ РОЗМИВАННЯ КОРДОНІВ Всі соціальні та економічні сили, які рухають глобалізацією, пов'язані з відкриттям кордонів або з тим, що вони стають більш прозорими: МИТТЄВИЙ ПРОЦЕС ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ЛЕГКІСТЬ ПОДОРОЖЕЙ СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ РОЗШИРЕНИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Миттєвий процес передачі інформації (наприклад, за допомогою мережі Інтернет); - Швидкі способи пересування - Скасування державного регулювання торгівлі - Розширений доступ до технологій - Наднаціональні політичні інститути - Культурний обмін - Підходи до вирішення екологічних проблем на міжнародному рівні

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ВПЛИВАЄ НА ЕКОНОМІКУ ВСІХ КРАЇН Вона зачіпає - виробництво товарів і послуг - використання робочої сили - інвестицій в "фізичний" і людський капітал та їх переміщення з одних країн в інші - ефективність виробництва - продуктивність праці - конкурентоспроможність Все це впливає на

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

КРАЇНА, ЯКА НЕ БАЖАЄ АБО НЕ ЗДАТНА «ВПИСАТИСЯ» В МАГІСТРАЛЬНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, ОПИНЯЄТЬСЯ В ІЗОЛЯЦІЇ Її ініціативи ігноруються, повз неї проходять фінансові потоки Навіть конкурентноздатні галузі економіки поступово деградують, і країна-ізгой перестає приймати участь у глобальному розподілі праці, їй загрожують бідність і відсутність перспективи Підрив економічний бази сформованих національних та регіональних спільнот може призвести до подальшого їх руйнування і розпорошення

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЯ означає, що жителі планети стають все більш схожі між собою, споживають іноземні товари, інвестують за кордон, телефонують за кордон, і так далі

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ Є НЕЗВОРОТНІМ ПРОЦЕСОМ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
16

Слайд 16

Журнал "Foreign Policy" щорічно публікує індекс глобалізації країн, який відображає розвиток політичної, економічної, персональної та технологічної глобалізації у 62 країнах світу, на які припадає 96 % світового ВВП та 84 % населення світу. При складанні рейтингу враховують чотири основних параметри: показники економічної інтеграції (обсяг міжнародної торгівлі, прямі іноземні та портфельні інвестиції, міжнародні платежі тощо ) показники персональних контактів (міжнародний туризм, міжнародні телефонні переговори, поштові відправлення, перекази тощо ) показники технологізації (кількість користувачів Інтернет, Інтернет-сервери тощо ) показники участі у міжнародній політиці (кількість посольств, участь у міжнародних організаціях тощо )

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

КРАЇНИ У 2010 РОЦІ ЗА ІНДЕКСОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (З 181 КРАЇН) БЕЛЬГІЯ АВСТРІЯ НІДКЕРЛАНДИ ШВЕЙЦАРІЯ ШВЕЦІЯ ДАНІЯ КАНАДА ПОРТУГАЛІЯ ФІНЛЯНДІЯ УГОРЩИНА ВЕЛИКОБРИТАНІЯ – на 24 місці США - на 27 РОСІЯ - на 42 УКРАЇНА - на 46 http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization_Index

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Сучасні глобалізаційні процеси розгортаються МІЖ ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИМИ КРАЇНАМИ Глобалізація зміцнює позиції першої групи країн, дає їм додаткові переваги Глобалізація призводить до поглиблення неоднорідності, до виникнення нової моделі світу - світу, де 80% всіх ресурсів контролює так званий «золотий мільярд» Розвинені країни, використовуючи найбільш ефективні технології, експортують наукомісткі товари та послуги (наприклад, комп'ютери, програмне забезпечення, мобільні телефони, послуги космічного зв'язку і т.п.) в країни з низьким і середнім рівнем розвитку, отримуючи при цьому величезні надприбутки

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

ПИТАННЯ 2 ОЗНАКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: ІНТЕГРАЦІЯ ПЕРЕРОСЛА У СВОЮ ВИЩУ ФАЗУ – ГЛОБАЛІЗАЦІЮ В ОСТАННІ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХ СТ., ХОЧА ЕЛЕМЕНТИ ЇЇ ПРОЯВЛЯЛИСЯ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ, А В ОКРЕМИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ – СТОЛІТТЯМИ

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Економічна глобалізація процвітала в період до 1914 року, але була відкинута назад двома світовими війнами і Великою депресією. Міжнародний фінансовий порядок, встановлений до кінця Другої Світової війни прагнув відновити світову торгівлю, і до кінця 1973 року (у відсотковому відношенні до світового ВВП) вона досягла рівня 1913 року - і продовжує рости майже щорічно. В даний час загальний обсяг пересування капіталів по відношенню до глобального ВВП далеко перевершує рівень, досягнутий в період до 1913 року, хоча обсяг прямих інвестицій ще не досяг рекордних значень десятиліття перед Першою Світовою війною

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Основні ознаки процесу глобалізації :

розширення масштабів обміну та інтенсифікація процесів руху товарів, капіталів, трудових ресурсів тяжіння світової економіки до єдиних стандартів, цінностей, принципів функціонування взаємозалежність національних економік та їхнє взаємопроникнення, формування міжнародних виробничих комплексів поза національними кордонами фінансова глобалізація – зростаюча фінансова єдність та взаємозалежність фінансово - економічних систем країн світу послаблення можливостей національних держав щодо формування незалежної економічної політики створення інституцій міждержавного, міжнародного регулювання глобальних проблем

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

До головних ознак глобалізації можна віднести: взаємозалежність національних економік та їх взаємопроникнення інтернаціоналізація світової економіки під впливом поглиблення міжнародного поділу праці послаблення можливостей національних держав щодо формування незалежної економічної політики становлення єдиної системи зв’язків і нової конфігурації світової економіки

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

НОВІ ГОЛОВНІ СУБ’ЄКТИ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ : міжнародні організації ( МВФ, Світовий банк, МОП, СОТ ) країни "великої вісімки" багато- національні корпорації великі міста, світові фінансові центри

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25

КОМУ ВИГІДН А ГЛОБАЛІЗАЦІЯ?       Сучасне суспільство досить чітко можна розділити на три групи: 1.Верхній шар, де процвітає культ наживи будь-яку ціну і панує псевдоосвіта, спрямований лише на самовихваляння і виголошення себе «земними богами» 2. Маргінальний, нижчий шар з культом насильства і всіх можливих пороків, де немає жодної освіти і рівень свідомості його мешканців близький до первісного 3. Найбільший, середній шар. У ньому знаходиться найбільша частина населення землі. За своїм складом він досить різноманітний, в силу великої кількості планетарних культур

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

1.НАВІЩО ПОТРІБНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ?      Вперше (в загальносвітовому масштабі і на нашому відрізку земної історії) ідея об'єднання народилася на зорі цивілізації, в роки перших великих царств. Перші великі держави, за своєю сутні c тю, і висловлювали ідею глобалізації. Розвиваючись, ця ідея поступово стала звичною і, як все звичне, необхідною. Її основний принцип - об'єднання народів для більш успішного розвитку.

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

2. Х ТО ПРОСУВАЄ ГЛОБАЛІЗАЦІЮ? За втілення ідеї глобалізації в життя знову і знову беруться люди недостойні і, прямо скажемо, небезпечні. І, найчастіше, це виливається в революції, війни і геноцид. На сьогоднішній момент можна, з великою натяжкою, назвати тільки один приклад більш-менш вдалого об'єднання - США. Але і тут вже намічаються тенденції до розвалу через проведену політику хижацтва по відношенню до решти світу.      Зараз питаннями глобалізації зайнятий, так званий, «цивілізований світ», а точніше, найогидніша його частина - представники верхнього шару. Вони абсолютно впевнені, що об'єднання їм вигідно.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

3.ХТО ПОЖНЕ ПЕРШІ ПЛОДИ ?    Першими отримають вигоду з нового загальносвітового порядку, як не дивно, представники нижчого маргінального шару. Чому? При нинішньому співвідношенні багатства і бідності у світі, а також, враховуючи слабкість планетарної силової системи (загальна корумпованість і безпринципність), на першому етапі глобалізації стримати руйнівні тенденції буде неможливо

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
29

Слайд 29

4.ЧИМ ЦЕ ЗАГРОЖУЄ?      Середній шар втрачає свої економічні позиції і, більшою своєю частиною, переходить на нижчий рівень. Неминуче наступає епоха регресу і деградації. На цьому тлі доходи верхнього шару, на перших порах, значно збільшаться за рахунок «перетікання» доходів спочатку в руки маргінального населення, а звідти швидкого їх переходу до « глобалізаторів ». Здавалося б, багатющі стали ще багатшими - пряма вигода АЛЕ НА ЩО ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ СУСПІЛЬСТВО?

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
30

Слайд 30

КРАХ ЗАХІДНОГО СВІТОПОРЯДКУ      ” Запад жил все последние десятилетия так, как жить в принципе нельзя. Людей отучили думать логически и последовательно. Множество всерьез уверовало, будто бы можно вечно сибаритствовать, беря в долг и делая при этом деньги «из воздуха». Что изничтожение собственной промышленности и вынос ее в страны третьего мира, разложение нравственных основ европейских народов доктринами толерантности и мультикультурализма, оголтелая пропаганда алчности, аморальности, паразитизма, разврата – это не преступления против здравого смысла и самой человеческой природы, а лишь приметы новой исторической эпохи. Если так, то это ЭПОХА РАЗЛОЖЕНИЯ И УПАДКА, ЭПОХА ЗАКАТА величественного, гордого и жестокого мира белых титанов, вместо которых повсеместно воцаряются глупцы, корыстолюбцы и пигмеи»

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
31

Слайд 31

ПИТАННЯ 3 ПРИЧИНИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32

ПРИЧИНИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТУ ІНВЕСТИЦІЙ МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТУРИЗМУ НА ГАЛУЗЬ СВІТОВОГО МАСШТАБУ ВАЖЛИВІСТЬ ПРОБЛЕМ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
33

Слайд 33: Ключов а подія, яка перетворила інтеграцію у глобалізацію- ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ

Поєднання комп’ютера з швидкодіючими телекомунікаційними мережами, насамперед Інтернетом Найновіші технології в інших галузях господарського, наукового, політичного життя Формування єдиного фінансового ринку Вироблення товарів та послуг на базі нових технологій, можливість взаємодіяти незалежно від відстаней

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
34

Слайд 34

Величезне накопичення, обробка і майже миттєва передача інформації завдяки злиттю інформаційної та комунікаційної технологій

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

ЧОТИРИ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ АСПЕКТИ ПРОЯВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: економічний політичний культурний технологічний

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36

Ми вступаємо в епоху соціальної невизначеності, коли ВСІ ПОПЕРЕДНІ стандарти, моделі та ідеали, які раніше сприймалися як зразок розвитку, ПЕРЕСТАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ. СВІТ ЗМІНЮЄТЬСЯ

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37

ПИТАННЯ 4 НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38

НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: - міжнародний поділ праці рух капіталу міграція людських і виробничих ресурсів стандартизація законодавства, економічних і технічних процесів зближення культур різних країн

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39

НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ промислово розвинуті країни країни переселенського капіталізму країни з перехідною економікою змінюються підходи до розробки і здійснення торговельної, промислової та конкурентної політики зростання внутрішньо-фірмових трансакцій ускладнює реалізацію економічної й податкової політики урядам стає важче реалізувати цілі соціального добробуту, адже мобільність капіталу зменшує ефективність трудового законодавства і стандарти праці внаслідок відкритості ринків праці країн, що розвиваються, їх населення за низьку плату та з гіршими умовами праці знаходить собі роботу за кордоном, частіше в промислово розвинутих країнах

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
40

Слайд 40

По інший бік бар'єру зібралося безліч КРИТИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Серед них є академіки, громадські лідери, особи і групи які вважають, що їхні інтереси ущемляються глобалізацією, політиками З одного боку, багато хто з тих, хто вважає себе « ЗАТЯТИМИ ГЛОБАЛІСТАМИ », знають, що у світі ще надто багато убогості, що твориться багато несправедливості, і багато варто було б поліпшити З іншого боку, НАВІТЬ СЕРЕД ДЕМОНСТРАНТІВ, які виступають за списання зовнішніх боргів або за більший доступ країн, що розвиваються на ринки країн багатих, БАГАТО ХТО НЕ ПРОТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Вони просто хочуть бачити її більш чесною. ГЛОБАЛ ІСТИ АНТИГЛОБАЛ ІСТИ

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41

концепція «глобалізації» розглядається як нове ідеологічне обгрунтування влади транс - національних корпорацій

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
42

Слайд 42

модель глобалізації, що проводиться орієнтованими на США корпораціями, ПРИГНІЧУЄ НАЦІОНАЛЬНО ОРІЄНТОВАНУ ВОЛЮ НАСЕЛЕННЯ НЕЗАХІДНИХ КРАЇН, піддаючи критиці й осміянню в термінах трайбалізму й егоцентризму їх культуру, традиції та цінності У той же час ставиться заборона на проведення справді демократичної політики всередині цих країн, як не відповідає інтересам цих компаній

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43: Розповсюдження найбільших у світі ТНК

США: “Дженерал Моторс”, “Уол-Март”, “Ексон”, “Форд Мотор”, “Крайслер”, “Дженерал Електрік”, “Інтел”, “Боїнг”, “ІБМ”, “Майкрософт”, “Кока-кола”, “Мерк”. Німеччина: “Фольксваген”, “Сіменс”, “Дойче Банк”, “Дойче Телеком”, “Даймлер-Бенц”, “Байє”. Велика Британія: “Брітіш Петролеум”, “Ллойдз”, “Бритіш Телекомунікейшен”, “Глаксо”. Японія: “Міцубісі”, Тойота”, “Хітаті”, “Матсусіта”, “Соні”, “Хонда”, “Нісан”, “Тошиба”, “Фудзі”. Італія: “Фіат”, “СТЕТ”, “ЕНІ”. Швейцарія: “Нестле”, “Броун Бовері”, “Сіба-Гейгі”.

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44

"З 1990 по 1997 р.р. в масштабі всієї планети держави продали приватним фірмам частку свого надбання, яка оцінюється у 513 мільярдів доларів (215 000 000 000 лише тільки лише по Європейському Союзу)!             Таким чином, в результаті глобалізації громадяни всієї планети втрачають право власності на інтелектуальне та матеріальне надбання людства, створене працею всіх попередніх поколінь, яке приносить прибуток. " все більше країн, які продали у себе в масовому порядку державні підприємства приватному сектору і що дерегламентували свій ринок, СТАЛИ ВЛАСНІСТЮ ВЕЛИКИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ОБ'ЄДНАНЬ”

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45

Вестернізація ( англ. Westernisation, Westernization ) — процес переходу особи, групи чи суспільства від власної традиційної системи цінностей до системи цінностей Західної цивілізації, які базуються на диктатурі закону, домінуванні індивідуального над колективним, приматі приватної власності над общинною та прав людини над її обов'язками

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46: Країни, в яких виробляють продукцію Тойоти

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
47

Слайд 47

ПИТАННЯ 5 ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – ЦЕ ОБ’ЄКТИВНИЙ ПРОЦЕС ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ, ЯКИЙ МАЄ ЯК ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ, ТАК І НЕГАТИВНІ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
49

Слайд 49

ПЕРЕВАГИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ у тому, що вона дозволяє: поглиблювати міжнародний розподіл праці ефективніше розподіляти кошти і в кінцевому підсумку сприяти підвищенню якості трудового життя, розширенню життєвих перспектив населення (при нижчих для нього затратах) здійснювати економію на масштабах виробництва, що потенційно може сприяти зниженню цін, а значить, стійкому економічному зростанню, підвищенню рівнів зайнятості й життя підвищити рівень продуктивності праці в результаті раціоналізації виробництва на глобальному рівні й поширювати передову технологію, а також посилити конкурентний тиск на користь безперервного введення інновацій у світовому масштабі може сприяти вільному і широкому розповсюдженню капіталів зростанню зарубіжних інвестицій розширенню можливостей для розвитку інфраструктури полегшенню контактів між людьми різних країн

Изображение слайда
1/1
50

Слайд 50

Ступінь ПОЗИТИВНОГО впливу глобалізаційних процесів на економіку окремих країн ЗАЛЕЖИТЬ ВІД МІСЦЯ, ЯКЕ ВОНИ ЗАЙМАЮТЬ у світовій економіці, ФАКТИЧНО ОСНОВНУ ЧАСТИНУ ПЕРЕВАГ ОТРИМУЮТЬ БАГАТІ КРАЇНИ АБО ІНДИВІДИ

Изображение слайда
1/1
51

Слайд 51

- Неоднорідність світу виявляється і в наступних даних: ВСЬОГО ЛИШЕ 358 МІЛЬЯРДЕРІВ ВОЛОДІЮТЬ ТАКИМ ЖЕ БАГАТСТВОМ, ЯК І 2,5 МІЛЬЯРДА ЧОЛОВІК, разом узяті, майже половина населення Землі Наводяться дані, що від глобалізації в кінцевому підсумку виграє лише 14,5% людей, які живуть у західному світі, в той час як залишаються практично не порушеними нею такі масиви, як Китай, Індія, Південно-Східна Азія і Латинська Америка. Утворюються також «чорні діри» в пострадянському просторі, в Африці, в Центральній і Південній Азії

Изображение слайда
1/1
52

Слайд 52: Глобалізація – “+”

- нові можливості більш ефективного розміщення та вільного доступу до світових мобільних ресурсів - загальне зростання світового виробництва та доходу; підвищення ефективності виробництва завдяки поглибленню поділу праці збільшенню економіки за рахунок масштабу і зниження витрат; оптимізації розміщення ресурсів у світовому масштабі і передачі технологій економія на масштабах виробництва, що потенційно може привести до скорочення витрат і зниження цін, і відповідно до стійкого економічного розвитку

Изображение слайда
1/1
53

Слайд 53: Які галузі виграють?

З розвитком глобалізації економіка в цілому Землі буде набирати обертів у зв'язку з централізованим її регулюванням Багато галузей економіки від цього виграють, якщо буде встановлена ​​ рівномірна « щільність » економічного розвитку

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
54

Слайд 54

ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ : поширення нових інформаційних технологій та пов ’ язаних з ними переваг ( скорочення часу і витрат на трансакції, поліпшення умов праці та життя ) перехід на ресурсозаощаджуючі технології посилення уваги до важливих проблем людства та інші

Изображение слайда
1/1
55

Слайд 55

ОПТИМІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ: Формування єдиної транснаціональної системи господарства — ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МОНОЛІТ Процес інтернаціоналізації виробництва настільки втягує народи, країни, регіони у єдиний світовий МЕГАСОЦІУМ, що це само собою нівелює в майбутньому суть і обрис національно-державних утворень. Державні структури з часом почнуть розчинятися, їх військово-політичні потенції — самоанулюватися, міждержавні кордони — руйнуватися Загальна економічна інтеграція, усуваючи міжнаціональні бар'єри, руйнуючи міждержавні кордони, розчиняючи власне самі національно-державні утворення, об'єктивно покликана трансформувати ці утворення В ЄДИНУ, ЦІЛІСНУ, НЕПОДІЛЬНУ МІЖНАЦІОНАЛЬНУ СПІЛЬНІСТЬ  — глобальний соціомоноліт — з єдиним наднаціональним центром координації, управління, контролю

Изображение слайда
1/1
56

Слайд 56

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ і КУЛЬТУРА

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
57

Слайд 57

г лобалізація і локалізація не виключають один одного, вони взаємопов'язані можливі наслідки, що виникають в результаті взаємодії глобалізації та місцевої культури: 1) заміщення місцевої культури глобальною 2) співіснування глобальної та місцевої культур без помітного їх злиття 3) синтез глобальної універсальної та приватної місцевої культур 4) заперечення глобальної культури в результаті потужної локальної реакції

Изображение слайда
1/1
58

Слайд 58

глобальна культура впевнено розширює свої масштаби, протікаючи в п'яти основних вимірах 1)перетворення англійської мови (у її американському варіанті) в мову глобального міжнародного спілкування (що передбачає поширення відповідних ціннісних і смислових конотацій, несомих мовою). Використання мови має на увазі, свідоме чи ні, долучення до культури носія мови, її ціннісно-нормативним і змістовим категоріям Англомовна експансія як явище оцінюється багатьма країнами далеко не однозначно, найчастіше дуже негативно

Изображение слайда
1/1
59

Слайд 59

2) формування міжнародного ділового співтовариства на базі « давоської культури» Цей процес супроводжується появою в різних суспільствах від латинської Америки до Південно-Східної Азії спільноти честолюбних, енергійних представників « яппі-інтернаціоналу », які сповідують цінності успіху, досягнення і комфорту

Изображение слайда
1/1
60

Слайд 60

3) формування глобальної «клубної культури інтелектуалів» набагато більш ідеологізованою, ніж прагматична культура ділового співтовариства Ядро цієї культури становлять ідеї та цінності, вироблені західними, в першу чергу, американськими інтелектуалами. Такі, як концепції фемінізму та прав людини, ідеї захисту навколишнього середовища та мультикультуралізму і відповідні їм образи і стилі життя

Изображение слайда
1/1
61

Слайд 61

4) ПОШИРЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ, представленої такими символами, як MTV, джинси, поп-музика, Дісней і Голлівуд і т.п. Масштаби поширення глобальної масової культури навряд чи можна перебільшити, вона проникає у широкі верстви населення В УСЬОМУ СВІТІ

Изображение слайда
1/1
62

Слайд 62

5) ШИРОКЕ ПОШИРЕННЯ МАСОВИХ РУХІВ Частина з них пов'язана з клубною культурою інтелектуалів. Наприклад, феміністський рух, рух за права людини і різноманітні рухи в захист навколишнього середовища Інша частина являє релігійні рухи християнської, переважно протестантської, спрямованості (євангелічний протестантизм) або мають східне коріння (руху Нью-Ейдж ).

Изображение слайда
1/1
63

Слайд 63

Серед перерахованих вимірів культурної глобалізації можна виділити ЕЛІТАРНІ ТА МАСОВІ До елітарних проявів глобальної культури відносяться культура ділової еліти і культура інтелектуалів Носіями і тієї, і іншої стають досить вузькі соціальні групи в країнах і регіонах, що втягуються в процес глобалізації

Изображение слайда
1/1
64

Слайд 64: ГЛОБАЛІЗАЦ І Я: «-»

Глобалізаційні процеси найчастіше вітаються в розвинених країнах і викликають серйозні побоювання в світі, що розвивається Розгортання процесів глобалізації в рамках сучасного міжнародного поділу праці загрожує заморозити нинішнє становище менш розвинених країн так званої світової периферії Збільшення технологічного відставання від розвинених країн

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
65

Слайд 65

ПИТАННЯ 6 НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Изображение слайда
1/1
66

Слайд 66

5.ТАК КОМУ Ж ВИГІДНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ?      На нинішньому етапі - нікому! Для початку необхідно повністю поміняти систему цінностей і від економічних пріоритетів перейти до духовних. Тим більше, що передумови до цього є. Треба тільки знайти в собі сміливість відкрито назвати речі своїми іменами, а не прикривати гламурної вульгарністю і псевдоінтеллігентностью вчинки «можновладців», спрямовані лише на особисте збагачення без стурбованості долею цивілізації.

Изображение слайда
1/1
67

Слайд 67

глобалізація веде до обмеження національного суверенітету деіндустріалізація економіки,оскільки глобальна відкритість асоціюється зі зниженням зайнятості в обробних галузях помітне збільшення розриву в рівнях заробітної плати кваліфікованих і меншкваліфікованих працівників, а також зростання безробіття серед останніх переведення фірмами з країн з високою вартістю робочої сили частини своїх виробничих потужностей у країни з низькою оплатою праці мобільність робочої сили Глобалізація – “-”

Изображение слайда
1/1
68

Слайд 68

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ посилення нерівномірності розвитку країн світу нав’язування сильними країнами своєї волі, нераціональної структури господарства, політичної та економічної залежності

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
69

Слайд 69

Наиболее болезненные последствия глобализации могут ощутить на себе менее развитые страны, относящиеся к так называемой мировой периферии. Основная масса из них, участвуя в интернационализации в качестве поставщиков сырья и производителей трудоемкой продукции (а некоторые из них – поставщиков деталей и узлов для современной сложной техники), оказываются во всесторонней зависимости от передовых держав и имеют доходы, во-первых, меньшие, во-вторых, весьма нестабильные, зависящие от конъюнктуры мировых рынков.

Изображение слайда
1/1
70

Слайд 70

Глобализация для таких стран порождает, помимо вышеперечисленных, и еще множество других проблем: увеличение технологического отставания от развитых стран рост социально-экономического расслоения, маргинализацию (т.е. разрушение государственного общества, представляющее собой процесс распада социальных групп, разрыв традиционных связей между людьми, потерю индивидами объективной принадлежности к той или иной общности, чувства причастности к определенной профессиональной или этнической группе) обнищание основной массы населения усиление зависимости менее развитых стран от стабильности и нормального функционирования мирохозяйственной системы ограничение ТНК способности государств проводить национально ориентированную экономическую политику рост внешнего долга, прежде всего, международным финансовым организациям, который препятствует дальнейшему прогрессу Серьезным негативным последствием для менее развивающихся стран может быть переход контроля над экономикой отдельных стран от суверенных правительств в другие руки, в том числе к наиболее сильным государствам, многонациональным или глобальным корпорациям и международным организациям

Изображение слайда
1/1
71

Слайд 71

одним з негативних аспектів глобалізації виявляється ПОШИРЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ НА ІНШІ РЕГІОНИ Специфікою цієї моделі є пріоритет фінансів перед виробництвом і суспільним розподілом. Фактично приватними банками США (а інших там немає ) здійснюється повний контроль над усіма грошима населення і переміщенням яких би то не було капіталів. Кожен долар, зароблений у США, знаходиться під контролем приватного банківського агентства, яке має право вимагати докази законності його отримання. Треба зауважити, що оскільки всі гроші в США проходять через банки, які природно залишають у себе їх частину, то самі банки зацікавлені у високих зарплатах населення, з яких часом до 30-40% вичитується на податки. Приватизація державних фінансів привела фактично до приватизації самої держави групою приватних фінансистів. Звідси, до речі, випливають і багато проблем зовнішньої політики США

Изображение слайда
1/1
72

Слайд 72

ФАКТ: ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ НОВОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ БУДЕ НАСТУП НА КИТАЙ Виступаючи в Гонолулу перед главами 1000 американських компаній, що займаються бізнесом в Південно-Східній Азії, Б. Обама заявив: У США настав час оцінити стан нашого впливу в світі. …Американське лідерство все ще вітається. Причина цього полягає в тому, що США йдуть далі своїх скромних інтересів, щоб встановити правила і норми на міжнародній арені. А ті нації, які не зможуть виконувати ці норми, зіткнуться з санкціями з боку США

Изображение слайда
1/1
73

Слайд 73: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

Сучасна глобалізація на практиці виступає як нова форма тоталітаризму, який фатально змінює пріоритети гуманістичної класики, оголошуючи науку, освіту і культуру, як і саму перспективу прориву в постіндустріальне суспільство, привілеєм найбільш багатих націй і найбільш багатих верств всередині націй

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
74

Слайд 74: Глобализация в цифрах

1980 г. – доходы 10 богатейших стран в 90 раз выше доходов 10 беднейших стран (без учета Китая) 1999 г. - доходы 10 богатейших стран в 154 раза выше доходов 10 беднейших стран

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
75

Слайд 75

СПОЖИВАННЯ ДОМО-ГОСПОДАРСТВ У США БІЛЬШЕ, НІЖ У БУДЬ-ЯКІЙ ІНШІЙ КРАЇНІ СВІТУ, ВОНО ПЕРЕВИЩУЄ СПОЖИВАННЯ НІМЕЧЧИНИ, ЯПОНІЇТА КИТАЮ РАЗОМ УЗЯТЕ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
76

Слайд 76

НЕДОЛІКИ, НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ І ПОТЕНЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ оскільки супроводжується: взаємозалежністю фінансових ринків зростанням спекулятивних валютних потоків між державами і вторинних фінансових ринків станом платіжної і торгівельної розбалансованості, що у сукупності значно обмежують можливість формулювання незалежної макроекономічної політики на національних рівнях

Изображение слайда
1/1
77

Слайд 77

ГРУПИ ПРОБЛЕМ: несправедливий розподіл вигод від глобалізації породжує загрозу конфліктів на регіональному, національному та інтернаціональному рівнях друга проблема пов'язана із потенційною регіональною чи глобальною нестабільністю через взаємопов'язаність національних економік на світовому рівні третє коло породжених глобалізацією проблем викликане можливістю переходу контролю над окремими країнами від суверенних урядів до інших рук, у тому числі до найсильніших держав, транснаціональних чи глобальних корпорацій та міжнародних організацій міжнародні трансферти капіталу усе більше переважають світову торгівлю товарами і послугами. Сьогодні річна торгівля валютою складає більше 400 трлн. дол., що у 80 разів перевищує світову торгівлю товарами

Изображение слайда
1/1
78

Слайд 78

Економічна глобалізація створює умови для ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ (створення світової мережі наркоторгівлі, нелегальної торгівлі зброєю і людьми) Глобальна економіка, яка тримається на взаємозалежності і взаємозв'язку національних соціумів, є такою ж вразливою, як і окремо взяті суспільства. Фінансовий обвал в будь-якому регіоні планети, промисловий або сільськогосподарський криза можуть спровокувати ланцюгову реакцію.

Изображение слайда
1/1
79

Слайд 79

ЄВРОПА РАЗОМ З США Є НАЙБІЛЬШИМ СПОЖИВАЧЕМ НАРКОТИКІВ За даними Агентства передачі фінансових технологій (Люксембург) на продажі наркотиків у світі щорічно "відмивається" близько $ 200 млрд. Європа споживає близько 80% героїну, виробленого в Ірані, Афганістані та Пакистані. З 40 000 контейнерів наркотичних речовин, розвантажуються щоденно в світі, близько 8 000 припадає на Нідерланди

Изображение слайда
1/1
80

Слайд 80

Економічна глобалізація, створюючи глобальну фінансову систему, також створює можливість глобального ухилення від сплати податків, про що свідчить поява і зростання офшорів У «чорні діри» офшорів зникають десятки мільярдів доларів Інтернаціонально налаштована система ухилення від сплати податків руйнує солідарність між різними верствами населення, сприяє невдоволенню мас Податкова система не встигає контролювати рух фінансового капіталу, відстежувати його переміщення Внаслідок цього в національно організованих соціумах прискорюється соціальне розшарування населення на багатих і бідних

Изображение слайда
1/1
81

Слайд 81

- це комплекс зв’язків і відносин між державами і соціальними системами, суспільством і природою в загальнопланетарному масштабі, які зачіпають ЖИТТЄВІ ІНТЕРЕСИ НАРОДІВ ВСІХ КРАЇН СВІТУ і можуть бути вирішені ЛИШЕ в результаті їх взаємодії ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
82

Слайд 82: Перша сфера

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
83

Слайд 83: Друга сфера

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
84

Слайд 84: Третя сфера

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
85

Слайд 85

ВИСНОВКИ

Изображение слайда
1/1
86

Слайд 86

Не варто обмежувати глобалізацію. Спроби обмежити чи відтягнути на більш пізні строки ефект глобалізації призведуть лише до зменшення вигод від неї та збільшення витрат Основні процеси, пов’язані з глобалізацією, будуть продовжуватися і в найближчі десятиліття

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
87

Слайд 87

а ) Механізми саморегуляції та самоорганізації соціально-економічних процесів в умовах дефіциту ресурсів і деградації середовища, коли на свободу ринкових відносин обмеження накладаються самою природою      б) державне регулювання ринкових відносин : по кількості використовуваних ресурсів, у тому числі енергетичних, за обсягом виробленої продукції, роздільно інформативною і забруднює середовище ; з обміну ресурсами з іншими країнами ; регулювання цін Першочергова задача поточної політики - визначити, на яких принципах функціонування соціально-економічних систем буде грунтуватися державна організація. І особливо слід звернути увагу на: в) проблеми приватної та державної власності на природні ресурси г) зовнішня політика

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
88

Слайд 88

Світ і економічна система, в якій ми живемо, дуже недосконалі. Багато що потрібно зробити, щоб вони працювали краще. Але коли ми робимо це, ми підтримуємо ту перспективу, яку змалював Уїнстон Черчілль у словах про демократію : « Про-ринковий і про-глобалізаторскій підхід є гіршою економічною політикою, за винятком всіх інших, які ще гірше »

Изображение слайда
1/1
89

Слайд 89

Дуже важливо, щоб запанувала політична лінія та економічна стратегія, які сприяли б розвитку глобалізаційних процесів в їх більш справедливому, гуманістичному варіанті, що не перешкоджає, але сприяє прогресу суверенних держав та їх регіональних союзів. У цьому випадку відбулися б зменшення соціальної поляризації і ослаблення існуючих конфліктів. Не підлягає сумніву, що в умовах глобалізації міжцивілізаційні відносини видозмінюються і навіть ускладнюються. Разом з тим відбуваються світогосподарські та науково-інформаційні зрушення ні в якій мірі не виправдовують прагнення деяких західних політиків і представляють їх інтерес ідеологів докорінно змінити цивілізаційні " стандарти ", по суті "отлучая" від поступального розвитку цілі народи і спільноти. Подібні спроби навряд чи знайдуть стійку підтримку світової громадськості. Досягненню справедливої ​​ глобалізації, що відповідає інтересам усіх народів, могла б сприяти активна миролюбна політика, здійснювана - не на словах, а на ділі - в умовах різноманітного і багатополярного світу

Изображение слайда
1/1
90

Слайд 90

ПИТАННЯ 7 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА УКРАЇНА

Изображение слайда
1/1
91

Слайд 91

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА УКРАЇНА

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
92

Слайд 92

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ: послаблення ролі держави і посилення впливу на внутрішні українські процеси основних суб’єктів глобалізації, а саме, країн «Великої вісімки», а також міжнародних організацій та з’єднань; посилюється транснаціоналізація ринків (фінансових, матеріальних, людських, енергетичних), а Україна зіштовхується з проблемою неконкурентоспроможност і своєї продукції виникає пригнічення розвитку окремих галузей (секторів) національної економіки, які виявляються не готовими до повноцінної міжнародної конкуренції, заміщення їх імпортом спостерігається зниження ролі національної держави, втрата нею державної ідентичності, цілісності погіршення стану довкілля, яке приноситься в жертву інтересам міжнародного бізнесу

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
93

Слайд 93

ВСТУПУ УКРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ: низький технічний і технологічний рівень виробництва низька конкурентоспроможність продукції сировинна спрямованість експорту архаїчна структура економіки з переважанням важкої промисловості та галузей ВПК монополія корупція і бюрократизація

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
94

Слайд 94

Порівняймо Україну та ЄС: 46% експорту і 65% імпорту зони євро припадає на високотехнологічну продукцію, у той час як в Україні ці показники становлять відповідно 5% і 9% Частка сільського господарства в економічній структурі України становить 21,5%, в ЄС - 4,2%

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
95

Слайд 95

ТО ЧИ ВАРТО Україні ПРЯМУВАТИ ДО ЄС? Європа закінчується там, де закінчується західне християнство і починаються іслам і православ'я. Саме таку відповідь хочуть почути західні європейці, саме її вони в переважній більшості підтримують, саме такої точки зору дотримується відкрито більша частина інтелігенції і політиків

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
96

Слайд 96

П Р И Ч И Н И Н Е Г А Т И В Н О Г О В П Л И В У Україна значно відстає від провідних держав світу в галузі інформатизації та розвитку інформаційних технологій Україна перебуває лише на початку формування власних ТНК, конкурентоспроможних на глобальному рівні й здатних до здійснення глобальної стратегії розвитку Україна досить непослідовно здійснює економічну політику Україна не приділяє належної уваги координації своєї зовнішньоекономічної політики з іншими пострадянськими й постсоціалістичними країнами, що розвиваються, - це робить політику мало гнучкою та в цілому послаблює зовнішні позиції

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
97

Слайд 97

Позитивні наслідки глобалізації для України: технологічний прогрес, унаслідок якого зменшується собівартість продукції, що випускається, і знижуються ціни на значну частину товарів масового попиту; значно ширший та вільніший доступ до інформації, поширення можливостей та способів комунікації у світовому масштабі; покращення взаєморозуміння між різними культурами та цивілізаціями внаслідок, з одного боку, інтенсифікації глобального інформаційного обміну, а з іншого – нівелювання відмінностей завдяки розповсюдженню по всьому світі продуктів маскультури; скорочення витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій, що є дуже важливо

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
98

Слайд 98

Перспективи для України (за умови здійснення правильної політики) технічний прогрес приплив іноземних інвестицій збільшення можливостей входження країни до великих міжнародних коопераційних проектів розширення можливості більш вільного доступу до зарубіжних ринків

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
99

Последний слайд презентации: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже