Презентация на тему: Функція y = tg x : графік та властивості

Реклама. Продолжение ниже
Функція y = tg x : графік та властивості.
Функція y = tg x : графік та властивості.
Функція y = tg x : графік та властивості.
Функція y = tg x : графік та властивості.
Графік функц ії y = tg x Графік ом функц ії y = tg x є крива, яка називається
Властивості функції y = tg x
Властивості функції y = tg x
Властивості функції y = tg x
Функція y = tg x : графік та властивості.
Функція y = tg x : графік та властивості.
Властивості функції y = tg x
При збільшенні аргументу функції х ( x 2 > x 1 ) ордината відповідної точки лінії тангенсів збільшується,
Функція y = tg x : графік та властивості.
Властивості функції y = tg x
Виконання вправ на закріплення властивостей функції у= tg x
Перевір правильність виконання та запис пояснень до вправ:
Виконай самостійно:
Функція y = tg x : графік та властивості.
Функція y = tg x : графік та властивості.
Функція y = tg x : графік та властивості.
Функція y = tg x : графік та властивості.
Функція y = tg x : графік та властивості.
Функція y = tg x : графік та властивості.
Функція y = tg x : графік та властивості.
Функція y = tg x : графік та властивості.
1/25
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 27)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (796 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Функція y = tg x : графік та властивості.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

х у 1 0 Лінія тангенсів Назва «тангенс», походить від латинського tanger (дотикатись). Оскільки пряма ОР проходить через початок координат, то її рівняння у= kx. Але ця пряма проходить через точку Р з координатами ( cosa;sina), отже, координати точки Р задовільняють рівняння прямої у=кх, тобто sina=kcosa. Звідси k=sina/cosa=tga. Таким чином, пряма ОР має рівняння y=(tga)x. Отже, тангенс кута(числа) а- це ордината відповідної точки на лінії тангенсів А(1;у) Р

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

х у Означення функції y = tg x 1 0 α P α (x ; y) y x Тангенсом кута називають відношення ординати точки P α ( x;y) до її абсциси.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

х у 1 0 Лінія тангенсів х 0 у P 0 P P P P P P Побудова графіка функції y = tg x Графік функції y=tg x побудуємо за допомогою лінії тангенсів на проміжку ( ; ), довжина якого дорівнює періоду p цієї функції.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Графік функц ії y = tg x Графік ом функц ії y = tg x є крива, яка називається

У Х ТАНГЕНСОЇДОЮ

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Властивості функції y = tg x

У Х Властивості функції y = tg x х = p /2+ p n, ( n Є Z ) – вертикальні асимтоти 1. Область визначення: Властивості функції y = tg x

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Властивості функції y = tg x

У Х 2. Область значень: Властивості функції y = tg x

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Властивості функції y = tg x

У Х Графік функції симетричний відносно початку координат О (0; 0) 3. Парність або непарність : функція y = tg x непарна.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

У Х Функція y = tg x – пер іо дична з найменшим додатнім періодом T = p. tg ( x + p n ) = tg x, ( n Є Z ) 4. Періодичність: функція y = tg x періодична з періодом Властивості функції y = tg x

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

У Х 5. Точки перетину графіка функції y = tg x з осями координат : а) з віссю ОХ (нулі функції): б) з віссю О Y : Властивості функції y = tg x

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Властивості функції y = tg x

У Х 6. Проміжки знакосталості : Властивості функції y = tg x

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: При збільшенні аргументу функції х ( x 2 > x 1 ) ордината відповідної точки лінії тангенсів збільшується,

х у x 1 x 2 tg x 2 tg x 1 7. Пром і жки монотонності 1 0 Функція зростає на всій області визначення тобто tg x 2 > tg x 1. Лінія тангенсів

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

У Х Властивості функції y = tg x

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Властивості функції y = tg x

У Х Властивості функції y = tg x Найбільшого та найменшого значень функція не має. 8. Екстремуми функції

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Виконання вправ на закріплення властивостей функції у= tg x

Вправа 1. Користуючись властивостями функції у= tg x, порівняйте числа: tg 15 0 і tg 140 0 tg (-1,2 p) і tg (-0,1 p) і Вправа 2. Розташуйте числа в порядку їх зростання: tg (-1,3); tg 0,7; tg 1,5. Властивості функції y = tg x

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Перевір правильність виконання та запис пояснень до вправ:

Вправа 1 Розв ’ язання Оскільки tg 140 0 = tg (90 0 +50 0 )= tg 50 0 і функція у= tg x зростає на проміжку ( - p /2; p /2 ) і 15 0 < 5 0 0, то tg 15 0 < tg 5 0 0. Отже, tg 15 0 < tg 140 0. Оскільки tg (-1,2 p) = tg (- p - 0,2 p) = tg (- 0,2 p) і функція у= tg x зростає на проміжку ( - p /2; p /2 ) і - 0,2 p < - 0,1 p, то tg (- 0,2 p) < tg (- 0,1 p). Отже, tg (- 1,2 p) < tg (- 0,1 p). Оскільки tg (10 p/9) = tg ( p + p/9) = tg ( p/9) і функція у= tg x зростає на проміжку ( - p /2; p /2 ) і 2 p/9 > p/9, то tg 2 p/9 > tg p/9. Отже, tg 2 p/9 > tg 10 p/9. Вправа 2 Розв ’ язання Оскільки функція у= tg x зростає на проміжку ( p /2; p /2 ) і -1,3 < 0,7 < 1,5 то tg (- 1,3) < tg 0,7 < tg 1,5. Отже, tg (- 1,3) < tg 0,7 < tg 1,5. Властивості функції y = tg x

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Виконай самостійно:

Вправа 1. Користуючись властивостями функції у= tg x, порівняйте числа: tg(-2, 6 p ) і tg(-2, 6 1 p ) tg 2 і tg 3 tg 2, 7 і tg 2, 75 tg 1 і tg 1,5 Вправа 2. Розташуйте числа в порядку їх зростання: tg 25 0 ; tg 65 0 ; tg 15 0. tg (-1); tg (-3); tg (-2). tg (-3); tg (-5); tg 3. Перевір Відповіді: Вправа 1. tg(-2, 6 p ) > tg(-2, 6 1 p ) tg 2 < tg 3 tg 2, 7 < tg 2, 75 tg 1 < tg 1,5 Вправа 2. tg 15 0 ; tg 25 0 ; tg 65 0. tg (-3); tg (-2); tg (-1);. tg (-5); tg (-3); tg 3. Властивості функції y = tg x

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Перетворення графіків функції y = tg x

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

У Х Побудувати графік функції y = - tg x Для побудови графіка функції y = - tg x необхідно графік функції y = tg x відобразити симетрично відносно осі OX.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Побудувати графік функції y = tg x + 1 Для побудови графіка функції y = tg x + а, необхідно виконати паралельне перенесення графіка функції y = tg x вздовж осі O Y на а одиниць вгору У Х 1 -1

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Побудувати графік функції y = tg ( x + p /6) Для побудови графіка функції y = tg (x + а), необхідно виконати паралельне перенесення графіка функції y = tg x вздовж осі OX на а одиниць вліво. У Х

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

У Х Побудувати графік функції y = І tg x І Для побудови графіка функції y = | tg x | необхідно додатну частину графіка функції y = tg x залишити незмінною, а від'ємну частину відобразити симетрично відносно осі O X.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

У Х Побудувати графік функції y = tg | x | Для побудови графіка функції y = tg | x | необхідно побудувати графік функції y = tg x, коли x ≥0, та відобразити його симетрично відносно осі O Y.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Перевір себе ! Серед наведених графіків зазначте графік функції y=|tg x| А Б В Г

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
25

Последний слайд презентации: Функція y = tg x : графік та властивості

Перевір себе ! 1. Функція y=2tg x зростає на проміжку: А. Б. В. Г. Д. 2. Графік функція y = tgx паралельно перенесли на 2 одиниці вниз вздовж осі Oy і на π /4 одиниці вліво вздовж осі Ox. Отримали наступний графік функції: А. Б. В. Г.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже