Презентация на тему: Фізіологія росту і розвитку рослин

Реклама. Продолжение ниже
Фізіологія росту і розвитку рослин
Поняття росту і розвитку рослин
(За проф. Сабініним)
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Тема: Основні закономірності росту рослин
ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ РОСТУ РОСЛИН
ХІД РОСТОВОГО ПРОЦЕСУ
Фізіологія росту і розвитку рослин
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Характерна особливість росту рослин – ріст на всіх етапах онтогенезу
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Типи меристем:
Фізіологія росту і розвитку рослин
Типи росту
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ РОСТУ РОСЛИН:
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Загальне рівняння росту (Блекман, 1919)
Інтенсивність росту рослин (R)
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Проростання насіння
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Розрізняють два типи проростання:
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Біохімічні процеси при проростанні насіння
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Етапи онтогенезу рослинної клітини
Поділ клітин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Мiтотичний цикл
Фізіологія росту і розвитку рослин
1. ФАЗА ПОДІЛУ КЛІТИН
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Розтягнення клітин
Фізіологія росту і розвитку рослин
2. ФАЗА РОЗТЯГУВАННЯ КЛІТИН
Процеси, що приводять до розрихлення i розтягнення стiнок
Типи росту клiтин.
Механiзм запуску та регуляцiї росту розтягненням
Гормональна теорiя.
Фізіологія росту і розвитку рослин
Фізіологія росту і розвитку рослин
Диференцiацiя клiтин
3. ФАЗА ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ КЛІТИН
Побудова структури
Утворення клітин
основнi групи спецiалiзованих клiтин
Типи росту органiв рослин
4. СТАРІННЯ І ВІДМИРАННЯ КЛІТИН
Фізіологія росту і розвитку рослин
1/75
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 28)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (7554 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Фізіологія росту і розвитку рослин

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Поняття росту і розвитку рослин

Ріст – це незворотнє збільшення розмірів клітин (або їх органів), що зумовлене новоутворенням органів, клітин або окремих їх елементів за рахунок біосинтетичних процесів.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: (За проф. Сабініним)

Ріст – це процес новоутворення елементів структури організму (органів, тканин, клітин, органел, субмікроскопічних компонентів протоплазматичних структур до макромолекул включно)

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Розвиток – це сукупність якісних морфологічних та фізіологічних змін рослини на окремих етапах її життєвого циклу (онтогенезу), які зумовлені генотипом і фенотипом.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Тема: Основні закономірності росту рослин

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ РОСТУ РОСЛИН

Ріст – провідний процес у реалізації спадкової програми організму і забезпечує його морфо- і органогенез Зв’язок росту рослин з практичним рослинництвом, продуктивністю і врожайністю Ріст ембріональних тканин і біотехнологія рослин (отримання генетично однорідного матеріалу) Вивчення пухлинного росту рослин Теоретичне значення проблеми росту рослин (цілісність організму забезпечується ростом) Досягнення і перспективи

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: ХІД РОСТОВОГО ПРОЦЕСУ

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ріст рослини охоплює послідовне утворення нових органів і низку надзвичайно координованих біохімічних перетворень. Кінцева форма рослини визначається як генетичною програмою, так і дією зовнішніх факторів. Генотип програмує межі мінливості рослинного організму, а від середовища залежить, яким буде його розвиток у даних умовах.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Характерна особливість росту рослин – ріст на всіх етапах онтогенезу

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Типи меристем:

Апікальні – містяться в кінчиках коренів і пагонів, забезпечують первинний ріст у довжину. Латеральні – містяться у більш старих частинах рослин (камбій), забезпечують вторинний ріст, тобто потовщення. Інтеркалярні – розташовані поміж постійними тканинами, наприклад у міжвузлях злаків, забезпечують ріст у довжину на проміжних ділянках.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16: Типи росту

Апікальний або верхівковий Інтеркалярний Базальний Рівномірний Дiлення i розтягнення не мають чiтких кордонiв, однак в апiкальних зонах вони знаходяться поруч, а в органах з детермiнованим ростом (листки та плоди) цi два процеси роздiленi в часi.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Більшість рослин ростуть із швидкістю ( V ) V = 0,005 мм/ хв, що за добу складає 0,7 см V квітконосу гіацинта 3 см/добу V пагонів бамбука 0,6 мм/хв 3,6 см/год 86,4 см/добу

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ РОСТУ РОСЛИН:

морфометричний – вимірювання різних параметрів (довжини, площі поверхні, об’єму, маси) нанесення міток на досліджуваний орган використання ростомірів – ауксанометрів

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24: Загальне рівняння росту (Блекман, 1919)

W= W 0 · e rt, де W – кінцевий розмір рослини або кінцева суха маса W 0 – початковий розмір рослини або початкова суха маса t – час e – основа натуральних логарифмів = 2,718 r – індекс ефективності росту (середній процент збільшення розмірів чи ваги за одиницю часу)

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Інтенсивність росту рослин (R)

R =(W 1 – W 0 ) · 100 / W 0, де W 1 – розміри на певний час W 0 – початкові розміри

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
28

Слайд 28

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
29

Слайд 29: Проростання насіння

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30

Ріст рослини починається з проростання насіння З фізіологічної точки зору розрізняють насіння : з невеликим зародком і великим ендоспермом (у злаків) з добре розвиненим зародком, без ендосперму, запасні речовини містяться у сім’ядолях (у бобових, хрестоцвітих).

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
32

Слайд 32

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
33

Слайд 33

Зародок для розвитку потребує певні умови : воду тепло (оптимальна температура 20-30 0 С) кисень.

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34

Ріст зародка в насінні відбувається шляхом поділу клітин, їх розтягуванням і диференціюванням Перша ознака росту – це поява зародкового корінця, який характеризується позитивним геотропізмом, тому росте вниз і закріплює насінину в ґрунті. Після кореня з’являється пагін – брунечка, яка має від’ємний геотропізм і тому росте вгору.

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
36

Слайд 36: Розрізняють два типи проростання:

1. епігенальне (квасоля) - коли у дводольних в процесі витягування гіпокотиля (міжвузля під сім’ядолями) сім’ядолі виносяться на поверхню 2. гіпогенальне (горох) - коли перше міжвузля стебла, що міститься над сім’ядолями (епікотиль) витягується, то сім’ядолі залишаються під землею.

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
38

Слайд 38

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
39

Слайд 39

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
40

Слайд 40

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
41

Слайд 41: Біохімічні процеси при проростанні насіння

Відбуваються у 2-х напрямках: гідроліз запасних речовин, наприклад крохмалю за допомогою амілаз синтез структурних елементів нових клітин у зародку Продукти гідролізу транспортуються до зони росту зародка, де відбуваються синтетичні процеси за рахунок енергії дихання.

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
43

Слайд 43

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
44

Слайд 44

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
45

Слайд 45

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
46

Слайд 46: Етапи онтогенезу рослинної клітини

Поділ Ріст розтягуванням(зворотній і незворотній) Диференціювання Старіння і відмирання

Изображение слайда
1/1
47

Слайд 47: Поділ клітин

Число клiтин в зонi клiтинного подiлу є досить постiйним, то очевидно, що не всi новi клiтини здатнi до необмеженого подiлу. Так у мохiв, деяких водоростей, при подiлi лише одної апiкальної клiтини, утворюється двi клiтини - одна апiкальна i друга, що дає початок стеблу або таллому. Аналогiчна ситуацiя може спостерiгатись i у голо та покритонасiнних рослин.

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
49

Слайд 49

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
50

Слайд 50: Мiтотичний цикл

Мiж подiлами клiтина має щiльну цитоплазму з добре розвинутою ендоплазматичною сiткою, багато мiлких вакуо­лей, багато рибосом i мiтохондрiй. Ядро невеликого розмiру з великим ядерцем, є промiтохондрiї та пропластиди. У верхiвкових зонах, де вiдбувається подiл, клiтини малi, мають добре виднi сферичнi ядра, цитоплазма не має вакуолей, клiтиннi стiнки тонкi, клiтини вдвоє меншi вiд материнської. Пiсля мiтозу (М) дочiрнi клiтини вступають в фазу G1, на кiнець якої вiдбувається пiдготовка до синтезу ДНК. Синтез ДНК та гiстонiв вiдбувається в слiдуючiй S - фазi, одночасно вiдбувається реплiкацiя хромосом, i вмiст ДНК в клiтинi подвоюється. Слiдуюча фаза G2 є перiодом пiдготовки до мiтозу, i включає конденса­цiю хромосом. Пiд час подiлу клiтин вiдбувається реплiкацiя рiз­них органел, в тому числi пластид i мiтохондрiй.

Изображение слайда
1/1
51

Слайд 51

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
52

Слайд 52: 1. ФАЗА ПОДІЛУ КЛІТИН

Стимулятори поділу: фітогормони цитокініни і ауксини, 6-БАП, травматинова кислота, вітаміни групи В, тіамін Інгібітори поділу: фенольні сполуки, алкалоїди, УФ-промені призводять до аномалії, поліплоїдії Тривалість мітозу 2-3 години, а інтерфази 15-20 годин Етапи мітотичного циклу контролюються фітогормонами, G 1 і G 2 (до і постсинтетичні періоди) – ауксинами, а власне поділ – цитокінінами

Изображение слайда
1/1
53

Слайд 53

Формування нової клiтинної стiнки мiж клiтинами iде зразу за мiтотичним подiлом ядра i починається з появи великої кiлькостi пухирцiв, якi утворюються апаратом Гольджi i мiстять вуглеводи для побудови клiтинної пластинки. Пiсля її утворення на кожнiй її сторонi проходить формування мiкрофiбрил целюлози.

Изображение слайда
1/1
54

Слайд 54

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
55

Слайд 55

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
56

Слайд 56

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
57

Слайд 57

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
58

Слайд 58

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
59

Слайд 59: Розтягнення клітин

На певнiй вiдстанi вiд апекса як у коренiв, так i у пагонiв починається процес вакуолiзацiї, який вiдсутнiй у життєвому циклi тваринних клiтин. При цьому стiнка розтягується i це пiдтримується синтезом нових молекул i поглинанням води, якє обумовлене осмотичним i неосмотичним факторами (пасивний перенос води, електроосмос, онкотичний тиск,тобто поглинання води колоїдами). Цитоплазма стає менш в'язкою, ендоплазматична сiтка утворює цистерни, добре ровиненi кристи в мiтохондрiях, ядерце змен­шується, ядро збiльшується i утворюється велика вакуоль.

Изображение слайда
1/1
60

Слайд 60

Є два способи добудови клiтинної стiнки - аппозицiя (вiдкладення вуглеводiв з внутрiшньої сторони стiнки) та iнтусусцепцiя ( добудова нових молекул в промiжки мiж старими. Типи розтягнення клiтинних стiнок: 1. Еластичний - зворотнiй- не фiксується синтезом матерiалу стiнки i 2. Пластичний тип - незворотньо розтягується, з фiксацiєю целюлози стiнкою.

Изображение слайда
1/1
61

Слайд 61: 2. ФАЗА РОЗТЯГУВАННЯ КЛІТИН

За 1 год. клітина збільшується в 2 і більше разів Збільшення розмірів клітини відбувається за рахунок осмотичного поглинання води і утворення великої центральної вакуолі Ріст розтягуванням активується ауксином, який індукує і активує Н + -помпу, транспортуючи протони водню з цитоплазми у клітинну стінку. Це активує кислі гідролази, і стінка розтягається. Одночасно активно синтезуються РНК, білки, поліцукри, целюлоза. Росте клітинна стінка в довжину і товщину. На завершальних етапах росту розтягуванням посилюються процеси лігніфікації, накопичуються інгібітори (АБК, феноли), знижується вміст ауксинів, формується вторинна клітинна стінка, ріст розтягом гальмується і наступає фаза диференціювання клітин.

Изображение слайда
1/1
62

Слайд 62: Процеси, що приводять до розрихлення i розтягнення стiнок

1. Набухання пектинових речовин, що може привести до розрих­лення всiєї стiнки 2.Метилювання пектинiв клiтинної стiнки та видалення каль­цiєвих мiсткiв 3.Гiдролiз ковалентного зв'язку мiж оксипролiном бiлкiв стiнки та глюканом 4. Ферментний гiдролiз ковалентного зв'язку мiж ксилоглюка­нами i нейтральними пектиновими полiмерами 5.Змiщення фiбрил целюлози одна вiдносно другої за участю ферментiв типу трансглiкозилаз.

Изображение слайда
1/1
63

Слайд 63: Типи росту клiтин

1.повздовжнiй рiст розтягненням, ведучий до витягнутих в довжину клiтин. 2.Iзодiаметричний рiст розтягненням - клiтини коренеплодiв, плодiв. 3.верхiвковий рiст клiтин - у кореневих волоскiв, гiф грибiв, волоскiв бавовника, пилкових трубок.

Изображение слайда
1/1
64

Слайд 64: Механiзм запуску та регуляцiї росту розтягненням

Штруггер i Руге показали, що корова паренхiма живих i мертвих клiтин дуже чуттєва до РН - пiдсилення росту iде при РН 4,4 - iони водню впливають на заряд бiлку цитоплазми i отже на їх гiдратацiю, та набухання пектинових речовин стiнки. В дослiдах В.В.Польового вияснено дiю кислого РН та ауксинiв. Кисле РН дiяло практично зразу, на протязi до 180 хвилин, IОК на протязi годин, але лаг-перiод був порядку 7-20 хвилин. Замiна середовища на нейтральне РН зупиняла посилення росту. Ефект СО2. З ефектом кислого росту подiбен ростовий ефект вуглекислоти, очевидно СО2 знижує РН клiтинних стiнок.

Изображение слайда
1/1
65

Слайд 65: Гормональна теорiя

IОК при iндукцiї росту посилює дихання, синтез бiлкiв, НК та iнших речовин. Пiсля внесення IОК ( через 1-2 хв) збiльшується мембранний потенцiал клiтин епiдермiсу, посилюється рух цитоплазми, збiльшується еластич­нiсть стiнок клiтин, реєструється включення мiтки в бiлки та РНК. Збiльшується осмотична концентрацiя клiтинного соку, зростає пластичне розтягнення стiнок клiтин i включення мiтки в полiцукри клiтинної стiнки. IОК впливає на iоннi зсуви - на транспорт кальцiю та водню через мембрани, а вони в свою чергу iндукують активнiсть ферментiв. Тобто ауксин потрiбен для транспорта через мембрану речовин, якi розрихлюють клiтинну оболонку. Для цього потрiбно дихання як джерело енергiї, та постiйний синтез бiлкiв.

Изображение слайда
1/1
66

Слайд 66

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
67

Слайд 67

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
68

Слайд 68: Диференцiацiя клiтин

Деякi клiтини диференцiюються вже в апiкальнiй меристемi, як наприклад клiтини епiдермiсу. Бiльшiсть в верхiвках кореня i па­гона мало вiдрiзняються в процесi дiлення, однак в цей час вже детермiнується їх майбутня спецiалiзацiя, оскiльки тканиноспеци­фiчнi бiлки з'являються в меристемi задовго до формування пучкiв флоеми та ксилеми. Кожна клiтина тотiпотентна - має в геномi iнформацiю про весь органiзм. Але знаходячись в складi органiзму клiтина буде реалiзовувати лише частину iнформацiї.

Изображение слайда
1/1
69

Слайд 69: 3. ФАЗА ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ КЛІТИН

Формуються якісні відмінності між окремими клітинами в результаті їх спеціалізації для виконання специфічних функцій Диференційована клітина, будучи ізольована від цілого організму, здатна відновити свою меристематичну активність і дати початок новому організму, тобто вона є тотіпотентна. Тотіпотентність – це здатність реалізувати ту генетично закріплену програму розвитку, яка була заблокована в клітині раніше, коли вона була в складі цілого організму В ростучому організмі клітина проходить генетично визначений детермінований шлях розвитку. Одночасно дуже обмежені її можливості розвитку в інших напрямках.

Изображение слайда
1/1
70

Слайд 70: Побудова структури

зумовлена вiдмiнностями експресiї геному. Але це може бути досягнуто або втратою окремих генiв, або включенням-виключенням рiзних генiв. Як показав Стюарт ( Корнельський ун-т), дiє якраз другий механiзм - так диференцiйована клiтина флоеми дала повноцiнну моркву, чого не могло бути при виключеннi частини генiв. Адгезiя (прилипання) -другий фактор утворення структури- при взаємодiї поверхонь клiтин спрацьовують специфiчнi глiкопротеїни типу лектинiв, функцiя яких розпiзнавання типу клiтин.

Изображение слайда
1/1
71

Слайд 71: Утворення клітин

Гомогенетична iндукцiя - можливiсть клiтин утворювати собi подiбнi. При дотику до каллюса клiтин флоеми виникає флоема, при дотику до ксилеми виникають клiтини ксилеми. Гетерогенетична iндукцiя - блокування клiтинами або тканинами чи органами собi подiбних - так продихи виникають на певнiй вiдстанi. Ефекторами (сигналами) для експресiї тої чи iншої частини програми можуть бути певнi комбiнацiї фiтогормонiв.

Изображение слайда
1/1
72

Слайд 72: основнi групи спецiалiзованих клiтин

1.Паренхiмнi - клiтини великi, тонкi стiнки пронизанi плаз­модесмами, клiтини вiдносно слабо диференцiйованi,можуть мiстити хлоропласти або запаснi речовини. 2.Провiднi або пiдтримуючi - клiтини витягнутi, частина з них сильно лiгнiфiкована i представлена трахеїдами, судинами i волокнами. Живого вмiсту майже не мають. Стiнки пористi. Ситовиднi трубки - основнi елементи флоеми,вiддiленi ситовидними пластинками i супроводжуються клiтинами - супутниками. 3.Покривнi - покритi кутином i суберiном - це епiдермiс та перидерма. 4.Репродуктивнi - мегаспори i мiкроспори, з яких потiм утворюються гамети.

Изображение слайда
1/1
73

Слайд 73: Типи росту органiв рослин

Апiкальний -апiкальними меристемами, базальний - основою органа у листкiв, iнтеркалярний- вставочний - рiст меживузлiв у злакових. Латеральнi меристеми (боковi)- це камбiй (корковий фелоген) та вакуолярний камбiй забеспечують рiст у товщину. Адвентивний рiст - це рiст структурами, якi ростуть в нетипових мiсцях - коренi на пагонах плюща, листках фiалок при вкорi- неннi. Всi типи росту можна показати S - подiбною кривою i кривою Гаусса.

Изображение слайда
1/1
74

Слайд 74: 4. СТАРІННЯ І ВІДМИРАННЯ КЛІТИН

Розвиваються гідролітичні процеси, окислюються ліпіди мембран, руйнується хлорофіл, вакуолізується ядро, фрагментуються ЕР, АГ. Ознака старіння – зміщення рН цитоплазми в кислу сторону Незворотність старіння настає при руйнуванні тонопласту Причини старіння пов’язують із нагромадженням пошкоджень в генетичному апараті та включенням генетичної програми старіння як останнього етапу онтогенезу.

Изображение слайда
1/1
75

Последний слайд презентации: Фізіологія росту і розвитку рослин

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже