Презентация на тему: Фінанси в системі охорони здоров'я

Реклама. Продолжение ниже
Фінанси в системі охорони здоров'я
План лекц ії
Фінанси в системі охорони здоров'я
Фінанси - це
Фінанси в системі охорони здоров'я
Основні риси фінансів
Особливі ознаки фінансів
Фінанси в системі охорони здоров'я
Державні фінанси включають :
Фінанси в системі охорони здоров'я
Фінансові ресурси ЛПЗ за:
Фінансування системи охорони здоров'я - це
Джерела формування фінансів у системі охорони здоров'я
Загальні податкові надходження - це
Фінанси в системі охорони здоров'я
Із загальних податків формується дохідна частина бюджету
Фінанси в системі охорони здоров'я
Особисті гроші громадян
Причини, що обумовлюють механізм збору особистих коштів громадян
Фінанси в системі охорони здоров'я
Фінанси в системі охорони здоров'я
Фінанси в системі охорони здоров'я
Медичні депозитні рахунки - це
Премії ДМС - це
Співплатежі населення
Фінанси в системі охорони здоров'я
Фінанси в системі охорони здоров'я
Фінанси в системі охорони здоров'я
Мета фінансового аналізу – оцінка:
Фінанси в системі охорони здоров'я
Фінанси в системі охорони здоров'я
Фінанси в системі охорони здоров'я
Фінансова стійкість характеризується показниками :
Оцінка ліквідності (платоспроможності)
Ділова активність – це ступінь обіговості активів
Фінанси в системі охорони здоров'я
Фінанси в системі охорони здоров'я
1/37
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 53)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (149 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Фінанси в системі охорони здоров'я

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: План лекц ії

Сутність поняття “ фінанси ”. Основні риси та ознаки фінансів. Структура фінансової системи країни. Джерела формування коштів у системі охорони здоров'я. Сучасні ключові проблеми системи охорони здоров'я. Фінансовий аналіз господарської діяльності лікувально-профілактичних закладів.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Термін “ фінанси ” походить від латинського FINANTIA – “ дохід ”, “ платіж ”.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Фінанси - це

Історична категорія, виникнення якої пов'язано з появи держави та її інститутів. Економічна категорія (результат товарно-грошового господарювання). Частина економічного базису.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

4. Система економічних відносин, які складаються при формуванні, розподілу, використанні грошових засобів між державою, системою охорони здоров'я, підприємствами, громадянами. 5. Основа організації, ефективний регулятор та стабілізатор економічної діяльності галузей народного господарства, в тому числі системи охорони здоров'я. 6. Процес формування доходів юридичних і фізичних осіб та їх використання.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Основні риси фінансів

Грошова форма Розподільчий характер( розподіл ВВП і НД через грошові фонди) Акумуляція Використання фінансових ресурсів на безоплатні основі

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Особливі ознаки фінансів

Виявлення соціально – економічних відносин (відносини власності) Знаходження у постійному русі Наявність особливих джерел збору грошових засобів

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Фінансова система країни Державні, суспільні, приватні фінансові ресурси, а також державні фінанси, страхування, фінанси підприємств.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Державні фінанси включають :

Державний бюджет - інструмент реалізації державної політики Позабюджетні фонди – засоби для цільового використання (фонди пенсійний, соціального страхування, зайнятості, інноваційний) Державні фінанси включають :

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Державний кредит - мобілізація тимчасово вільних коштів населення Страхування Фінанси підприємств

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Фінансові ресурси ЛПЗ за:

Терміном дії : 1.довготермінові 2.короткотермінові Джерелами формування : 1.внутрішні 2.зовнішні Ступенем незалежності : 1.власні 2.залучені

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Фінансування системи охорони здоров'я - це

процес формування (збір), акумуляції, розподілу та використання коштів для задоволення потреб населення в зміцненні та охорони здоров'я.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Джерела формування фінансів у системі охорони здоров'я

Загальні податкові надходження Цільовий внесок на ОМС Особисті гроші громадян Грошові засоби іноземних, недержавних, релігійних,благодійних організацій

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Загальні податкові надходження - це

Обов'язкові платежі, які відраховуються в установленому законодавством порядку залежно від об'єкту оподаткування. Механізмом відрахування (прямі, непрямі) Об'єктом оподаткування (ресурсні,майнові)

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Методом оподаткування (прогресивні, регресивні) Рівнем збору(державні, регіональні, місцеві) Типом збору (загальні, адресні)

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Із загальних податків формується дохідна частина бюджету

Рівень фінансування сфери охорони здоров'я знаходиться в прямій залежності від: 1.Стану економіки 2.Політичних пріоритетів уряду 3. Питомої ваги “ тіньового ” сектору економіки.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Цільовий внесок на ОМС – це обов'язковий фіксований відсоток з фонду оплати праці: внески платять робітники та працедавці порівну або ні За пільгові групи населення платить держава або інші організації

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Особисті гроші громадян

Премії ДМС Офіційні і неофіційні платежі Прямі платежі Медичні депозитні рахунки С півплатежі населення

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Причини, що обумовлюють механізм збору особистих коштів громадян

Можливість отримання додаткових доходів у сферу охорони здоров'я

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Отримання населенням медичних послуг, які не включені в програму ОМС та ДМС ( послуги стоматологів, фармацевтів, клініко-діагностичних лабораторій, приватних клінік та лікарів)

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Зростання попиту на певні види медичних послуг Стимулювання громадян до відповідальності за своє здоров'я

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Побоювання населення стосовно якості отримання медичної допомоги (неофіційні платежі) Формою корупції (неофіційні платежі)

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Медичні депозитні рахунки - це

Спосіб компенсації невідшкодованих медичних витрат за рахунок неоподаткованих ресурсів, які були запроваджені в якості попередньої оплати.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Премії ДМС - це

кошти, які с плачуються із власних доходів громадян або прибутків підприємств.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Співплатежі населення

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

Endawment – спадкове або державне майно.

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

Бюджет - це фінансовий документ, в формі закону, який відображає у грошових сумах склад майбутніх доходів та видатків.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

Фінансовий аналіз – спосіб оцінки і прогнозування фінансового стану та основних результатів фінансової діяльності медичних комерційних і неприбуткових підприємств, державних закладів, які здійснюють госпрозрахункову діяльність.

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Мета фінансового аналізу – оцінка:

Гоподарсько-фінансової діяльності та фінансового стану підприємств охорони здоров’я Границь їх фінансової стійкості Перспектив фінансового положення

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30

Фінансовий стан – це сукупність показників, які відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів і є основою фінансового аналізу, що в свою чергу є складовою економічного аналізу.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

Дослідження фінансового стану підприємства включає аналіз: Майнового положення і структури капіталу (основні, обігові активи); Фінансової стійкості (забезпеченням неперервного процесу надання медичної допомоги і інноваційної діяльності);

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32

Ліквідності (здатності своєчасно виконувати кредитно-фінансові зобов’язання); Ефективніст ь діяльності і ділової активності (прибутковість, рентабельність, ділова активність).

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33: Фінансова стійкість характеризується показниками :

Коефіцієнтом автономії (незалежності) – (питома вага власних коштів у загальному капіталі - ↑ 0.5); Коефіцієнт фінансової стійкості – співвідношення власних і залучених коштів - ↑ 1; Коефіцієнт маневреності (частина власних коштів, яка знаходиться у мобільній формі - ↑ 0.2-0.4);

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: Оцінка ліквідності (платоспроможності)

Коефіцієнти абсолютної ліквідності – частина короткотермінових зобов’язань, що оплачені негайно – 0.2; Коефіцієнт покриття – співвідношення мобільних коштів до величини термінових зобов’язань – 1-3.

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35: Ділова активність – це ступінь обіговості активів

Коефіцієнт фондовіддачі – швидкість переносу вартості матеріально-технічних ресурсів на вартість медичної допомоги; Коефіцієнт фондоємності – витрати основних фондів на одиницю обсягу медичних послуг.

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36

Рентабельність – це показник ефективності діяльності Р = π /с × 100%

Изображение слайда
1/1
37

Последний слайд презентации: Фінанси в системі охорони здоров'я

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже