Презентация на тему: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА
1/33
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 3)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (11519 Кб)
1

Первый слайд презентации

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА

Изображение слайда
2

Слайд 2

7 Освітлення 2 3 4 5 6 1 ~ G Електричний привод Електротехнології Інші потреби 1- промисловий синхронний трифазний генератор (електростанція); 2 - лінія живлення підвищувального трансформатора; 3 - трифазний підвищувальний трансформатор; 4 - лінія електропередачі (ЛЕП); 5 - понижувальний трансформатор (трансформаторна підстанція); 6 - загальна лінія живлення розподільчої мережі; 7 - лінія живлення окремих приймачів. Принципова схема мережі електропостачання

Изображение слайда
3

Слайд 3

Механічна частина МП ВО ЕП ДЖ ЕМП Електрична частина Силовий канал ІКЗ ІП АСУ Інформаційний канал Загальна структурна схема електроприводу: АСУ - автоматизована система вищого рівня; ІП- інформаційний перетворювач (блок зв’язку); ДЖ - мережа електропостачання (джерело живлення); ЕП – електричний перетворювач; ЕМП - електромеханічний перетворювач (електричний двигун); МП - механічна передача; ВО - виконавчий орган технологічної установки; ІКЗ - інформаційні канали зв'язку.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Будова МПС [10]: 1 – вал; 2 – щит підшипниковий передній; 3 – колектор; 4 – щіткотримач; 5– осердя з обмоткою; 6– осердя головних полюсів;7– котушка полюсна; 8 – станина; 9 – щит підшипниковий задній;10 – вентилятор;11 – лапа опорна; 12 – розточка під підшипник.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Будова генераторів і двигунів постійного струму однакова : 1 – статор (магнітопровід); 2 – головні полюси; 3 – додаткові полюси; 4 – обмотка збудження головних полюсов; 5 – обмотки збудження додаткових полюсов; 6 – якір (ротор); 7 – осердя якоря; 8 - обмотка якоря; 9 – колектор; 10 – щітки; 11 – башмак; 12 – опора.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Принцип дії машин постійного струму Принцип дії машини базується на двох основних законах електрики й магнетизму, які діють у ній одночасно: законі електромагнітної індукції й законі електромагнітної взаємодії струму й магнітного поля. Закон електромагнітної індукції визначає величину і напрямок електрорушійної сили в контурі із провідників, які рухаються в магнітному полі. Закон електромагнітної взаємодії струму в провіднику і магнітного поля є основним для пояснення рухової дії електричної машини.

Изображение слайда
7

Слайд 7

N S R н F ω До принципу дії генератора постійного струму Якісний вигляд зміни електрорушійної сили у витку якірної обмотки е в w t E m E m В = 2 р Ф/(  d l ) – магнітна індукція поля статора. Тут d – діаметр якоря; l та v – відповідно довжина і швидкість руху активної ділянки витка якірної обмотки Завдяки тому, що активні ділянки витків розташовані під різними полюсами, їх результуючі ЕРС діють зустрічно і врівноважують одна одну. Отже, у замкненій якірній обмотці струм не діє, але між точками обмотки, яка проходять через електричну нейтраль машини, є постійна різниця потенціалів. - гальмівний момент генератора, який протидіє обертанню якоря

Изображение слайда
8

Слайд 8

N S -U F ω + - d F До принципу дії двигуна постійного струму

Изображение слайда
9

Слайд 9

Класифікація МПС за способом збудження а) МПС з незалежним збудженням (обмотка Н 1 -Н 2 ) ; б) МПС з паралельним збудженням ( обмотка Ш 1 -Ш 2 ) ; в) МПС з послідовним збудженням (обмотка С 1 -С 2 ) ; г) МПС зі змішаним збудженням (обмотка С 1 - С 2 та обмотка Ш 1 - Ш 2 ) ; Збудженням машини постійного струму н азивається спосіб створення основного магнітного потоку.

Изображение слайда
10

Слайд 10

До явища реакція якоря: а - магнітне поле статора; б - магнітне поле якоря; в – викривлення магнітного поля статора

Изображение слайда
11

Слайд 11

Изображение слайда
12

Слайд 12

Изображение слайда
13

Слайд 13

Изображение слайда
14

Слайд 14

Характеристика холостого ходу ГПС з паралельним збудженням

Изображение слайда
15

Слайд 15

Зовнішня характеристика ГПС з паралельним збудженням

Изображение слайда
16

Слайд 16

Регулювальна характеристика ГПС з паралельним збудженням при U н = 220 В

Изображение слайда
17

Слайд 17

Будова трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором: 1 - вал ротора; 2, 6 – підшипники; 3, 7 - підшипникові опори (щити); 4 – коробка виводів обмоток; 5 – вентилятор; 8 – кожух вентилятора; 9 – осердя ротора з обмоткою; 10 – осердя статора з обмоткою; 11 – корпус; 12 - лапи.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Статор безколекторної машини змінного струму. Механическая характеристика асинхронной машины: а — режим рекуперации энергии в сеть (генераторный режим), б — двигательный режим, в — режим противовключения (режим электромагнитного тормоза). 1 2 3 4 Статор асинхронного двигуна

Изображение слайда
19

Слайд 19

б) С1 С6 С4 С5 С2 С3 С1 С6 С4 С5 С2 С3 А В С С1 С6 С4 С5 С2 С3 А В С Розташування затискачів статорних обмоток на клемній панелі (а), з’єднання обмоток у зірку (б) та трикутник (в) в) а) Короткозамкнений ротор АД: а) – обмотка типу «біляче колесо»; б) –ротор з обмоткою: 1-вал; 2 – короткозамикаючі кільця; 3 – вентиляційні лопаті. Статор и ротор асинхронной машины 0.75 кВт, 1420 об/мин, 50 Гц, 230—400 В, 2.0-2.4 A

Изображение слайда
20

Слайд 20

До принципу дії асинхронного двигуна обертальний електромагнітний момент:

Изображение слайда
21

Слайд 21

Залежність електричних параметрів кола ротора від ковзання I 2 E 2s X L2s cos j 2 I 2, E 2s, X L2s, cos j 2 s

Изображение слайда
22

Слайд 22

КК1 КК2 КМ1.1 M КМ1 КК1.1 КК2.1 FU1 A B C QF QS SB1 SB2 КM1.2 FU2 Л2 Л3 Л1 Схема керування асинхронним двигуном з короткозамкненим ротором за допомогою нереверсивного магнітного пускача Реверсування двигуна С1 С6 С4 С5 С2 С3 А В С С1 С6 С4 С5 С2 С3 А В С

Изображение слайда
23

Слайд 23

Залежність обертального моменту від ковзання – механічна характеристика асинхронного двигуна

Изображение слайда
24

Слайд 24

Залежність частоти обертання ротору від моменту опору на валу двигуна – механічна характеристика асинхронного двигуна

Изображение слайда
25

Слайд 25

Изображение слайда
26

Слайд 26

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ ТЕМПЕРАТУРИ НАГРІВУ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Изображение слайда
27

Слайд 27

ТРИВАЛИЙ НОМІНАЛЬНИЙ І КОРОТКОЧАСНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ ДВИГУНА

Изображение слайда
28

Слайд 28

ПОВТОРНО - КОРОТКОЧАСНИЙ НОМІНАЛЬНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ ДВИГУНА

Изображение слайда
29

Слайд 29

НАВАНТАЖУЮЧА ДІАГРАМА ЕП ПРИ ТРИВАЛОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ З і з МІНН ИМ ПЕРІОДИЧН ИМ НА ВАНТАЖЕННЯМ. МЕТОД СЕРЕДНІХ ВТРАТ

Изображение слайда
30

Слайд 30

МЕТОД ЕКВІВАЛЕНТНОГО СТРУМУ

Изображение слайда
31

Слайд 31

МЕТОД ЕКВІВАЛЕНТНОГО МОМЕНТА МЕТОД ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Изображение слайда
32

Слайд 32

НАВАНТАЖУВАЛЬНА ДІАГРАМА ВИБОРУ ПОТУЖНОСТІ ДВИГУНА ПРИ КОРОТКОЧАСНОМУ РУЖИМІ РОБОТИ

Изображение слайда
33

Последний слайд презентации: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА РЕЖИМИ РОБОТИ ДВИГУНА

НАВАНТАЖУВАЛЬНА ДІАГРАМА ТА ВИБІР ПОТУЖНОСТІ ПРИ КОРОТКОЧАСНОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ

Изображение слайда