Презентация на тему: Електричний струм у продниках

Реклама. Продолжение ниже
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Електричним струмом називають:
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Напівпровідники – проміжне місце між провідниками і діелектриками
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Домішкова провідність
ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРУ НАПІВПРОВІДНИКІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ
ВЛАСНА ПРОВІДНІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКІВ. ГЕРМАНІЙ.
ДОМІШКОВА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКІВ
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Діод
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Вольт- амперна характеристика діода
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Точкові
Планарні
Діод Шотткі
Електричний струм у продниках
За фізичними процесами
Тунельні ( діоди Лео Есакі )
Лавинно-пролітні
Фотодіоди
Світлодіоди
діоди Ганна
Електричний струм у продниках
Випрямні та імпульсні
Електричний струм у продниках
Стабілітрони ( діод Зенера )
Детекторні,параметричні та змішувальні
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Використання
Електричний струм у продниках
Історія
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Електричний струм у продниках
Виготовлення
Електричний струм у продниках
1/55
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 55)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (13187 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Електричний струм у продниках

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

В різних середовищах носіями електричного струму є заряджені частинки.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: Електричним струмом називають:

р ух електронів по провіднику; р ух електрозарядів по провіднику; в порядковани рух електричних зарядів по провіднику.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Якщо в провіднику немає електричного поля, то електрони рухаються хаотично, аналогічно тому, як рухаються молекули газів або рідин. У кожний момент часу швидкості різних електронів відрізняються по модулях і за напрямками. Якщо ж у провіднику створено електричне поле, то електрони, зберігаючи своє хаотичний рух, починають зміщуватися у бік позитивного полюса джерела. Разом з безладним рухом електронів виникає і упорядкований їх перенесення - дрейф.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
6

Слайд 6

Одночасно з поширенням електричного поля всі електрони починають рухатися в одному напрямку по всій довжині провідника. Так, наприклад, при замиканні ланцюга електричної лампи в впорядкований рух приходять і електрони, наявні в спіралі лампи.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Електричний струм у напівпровідниках Напівпровідники – це речовини, в яких електропровідність займає проміжне місце між провідниками і діелектриками. До напівпровідників належать кремній, селен, хімічні з’єднання елементів ІІІ групи з елементами V групи. Питомий опір напівпровідників знаходиться в межах від 10 4  до 10 -5  Ом ·м.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9: Напівпровідники – проміжне місце між провідниками і діелектриками

Питомий опір за нормальних умов дещо більший ніж у провідників. Питомий опір зменшується при зростанні температури. Питомий опір зменшується при зростанні освітленості. Невеликий вміст домішок значно збільшує провідність.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
10

Слайд 10

В результаті відриву електронів від атома виникають вільні електрони. Вакантне місце (позитивно заряджений іон) для електрона утворює так звану дірку. Дірці відповідає надлишковий позитивний заряд порівняно з сусідніми неіонізованими атомами, тому рух дірки рівнозначний рухові позитивного заряду. Концентрація дірок і електронів однакова.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Власна провідність напівпровідників мала. Незначна кількість домішок у провідниках значно підвищує провідність їх. Домішки зумовлюють додаткову ( домішкову ) провідність. Домішкова провідність буває донорною і акцепторною. Домішки, які віддають електрони називаються донорами, а напівпровідники з електронною провідністю – електронними напівпровідниками (n – типу).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
12

Слайд 12

Якщо домішки мають валентність меншу, ніж основний напівпровідник, їх називають акцепторами, а напівпровідник – дірковим напівпровідником (р – типу). При контакті двох напівпровідників n – типу і р – типу на їх межі внаслідок дифузії і рекомбінації електронів і дірок виникає тонкий шар, збіднений носіями струму, який має підвищений опір (р – n – перехід).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13: Домішкова провідність

Донорні Акцепторні P - типу N - типу

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
14

Слайд 14: ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРУ НАПІВПРОВІДНИКІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

Опір у більшості напівпровідників значно чутливіший до змін температури, ніж металів. Опір металів з підвищенням температури зростає приблизно лінійно, опір напівпровідників – різко зменшується.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: ВЛАСНА ПРОВІДНІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКІВ. ГЕРМАНІЙ

Зв ’ язок двох сусідніх атомів обумовлений парою валентних електронів, які утворюють парно-електронний зв ’ язок. При підвищенні температури відбувається розривання деяких валентних зв ’ язків і частина електронів стають електронами провідності Будь-яке розривання валентного зв ’ язку спричиняє появу вакантного місця,де відсутній зв ’ язок. Такі місця дістали назву “ дірок ”.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
16

Слайд 16: ДОМІШКОВА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКІВ

Домішками є елементи п ’ ятої групи періодичної системи. Ці домішки збільшують концентрацію електронів провідності. Донорні домішки У напівпровіднику створена електронна домішкова провідність n- типу.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Зазвичай домішками є тривалентні елементи періодичної системи. Для утворення ковалентного зв ’ язку домішковий атом “ позичає ” електрон у атома напівпровідника. Акцепторні домішки Домішки, які захоплюють електрони від сусідніх атомів і викликають появу дірок, називаються акцепторними. А напіпровідники з такими домішками – напівпровідниками р-типу.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Електричний струм у вакуумі Вакуум – це стан розрідженого газу, молекули якого ударяються одна об одну рідше, ніж із стінками посудини, в якій вони знаходяться. Носіями електричного струму у вакуумі будуть електрони, які вилітають з поверхні електрода внаслідок термоелектронної емісії.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19

Термоелектронна емісія – явище випромінювання електронів металами під час їх нагрівання до високої температури. Електрони вилітають з металу, якщо його енергія достатня, щоб виконати певну роботу – роботу виходу – проти сил, що перешкоджають його вильоту. Електрон зможе вилетіти, якщо його кінетична енергія буде більша за роботу виходу. Явище термоелектричної емісії використовують у таких електронних приладах, як діоди, тріоди, титроди, пентоди, електронно – променеві трубки.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
20

Слайд 20

Електрон зможе вилетіти, якщо його кінетична енергія буде більша за роботу виходу : m – маса електрона, V – його швидкість.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
21

Слайд 21

Явище термоелектричної емісії використовують у таких електронних приладах, як діоди, тріоди, титроди, пентоди, електронно – променеві трубки.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
22

Слайд 22

Діод  — електронний прилад з двома електродами, що пропускає електричний струм лише в одному напрямі. Чотири діода і діодний міст Пропускний та запірний режими роботи

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
23

Слайд 23: Діод

Назву « діод » запропонував у 1919   році   Вільям Генрі Еклз, утворивши її від грецької частки   ді -, яка означає   два  та  грец.  ὅδος  — шлях.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24

Принцип роботи напівпровідникового діода відкрив у 1874 році Карл Фердинанд Брау. Перший радіоприймач з використанням кристалічного діода сконструював Грінліф Віттер Пікард. Свій винахід він запатентував у 1906 році. Карл Фердинанд Брау

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25

Скляна колба Пластина Нитка

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
26

Слайд 26

Залежність анодного струму від анодної напруги називають вольт – амперною характеристикою (ВАХ) При деякому значенні напруги, що залежить від температури катода, струм досягає максимального значення і далі не змінюється, всі електрони досягають анода. Це значення сили струму називають струмом   насичення І н.  Щоб збільшити струм, потрібно збільшити температуру Т катода. Діод пропускає струм тільки в одному напрямі, коли анод з ’ єднано з позитивним полюсом джерела. Цю властивість діода використовують для випрямлення змінного струму.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27: Вольт- амперна характеристика діода

При цьому звернемо увагу на те, що сила струму в прямому напрямі із збільшенням напруги зростає дуже швидко. У зворотному ж напрямі сила струму дуже мала й майже не змінюється із зростанням напруги. З вольт- амперної характеристики діода витікає, що для нього не застосовний закон Ома.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
28

Слайд 28

Напівпровідниковий діод – це напівпровідниковий прилад з одним випрямим електричним переходом і двома зовнішніми виводами. Типовий представник напівпровідникових діодів. На корпусі приладу катод позначається кільцем або крапкою.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
29

Слайд 29

Ц е напівпровідниковий прилад з одним випрямним електричним переходом і двома зовнішніми виводами. Випрямним електричним переходом, в напівпровідникових діодах, може бути електронно-дірковий перехід, гіперперехід або контакт метал-напівпровідник. Напівпровідниковий діод

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
30

Слайд 30

За методом отримання переходу бувають : Точкові Планарні діод Шотткі Класифікацію напівпровідникових діодів проводять за наступними ознаками :

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: Точкові

У яких використовується пластинка германію або кремнію з електропровідністю n- типу, завтовшки 0,1…0,6 мм і площею 0,5...1,5 мм²; з пластинкою стикається загострений провідник з нанесеною на вістря домішкою. При цьому з вістря в основний напівпровідник дифундують домішки, які створюють область з іншим типом електропровідності. Таким чином, біля вістря утворюється мініатюрний р - n перехід півсферичної форми. Точкові

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
32

Слайд 32: Планарні

У яких р - n перехід утворюється двома напівпровідниками з різними типами електропровідності, причому площа переходу у різних типів діодів лежить в межах від сотих долей квадратного міліметра до декількох десятків квадратних сантиметрів ( силові діоди ). Площинні діоди виготовляються методами сплавлення ( вплавлення ) або дифузії

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
33

Слайд 33: Діод Шотткі

(названий на честь імені німецького фізика Шотткі Вальтера), також відомий, як « діод з гарячими носіями », є напівпровідниковим діодом з низьким значенням падіння прямої напруги, та дуже швидким перемиканням. Діоди Шотткі використовують перехід метал- напівпровідник, як бар'єр Шотткі, замість p-n переходу як у звичайних діодів.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
34

Слайд 34

Германієві Кремнієві Арсенідо-галієві За матеріалом напівпровідникові діоди бувають : Монокристали арсеніду галію Герман і й Кремній

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
35

Слайд 35: За фізичними процесами

Тунельні Лавинно-пролітні Фотодіоди Світлодіоди Діоди Ганна

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36: Тунельні ( діоди Лео Есакі )

напівпровідникові елементи електричного кола з нелінійною вольт-амперною характеристикою, на якій існує ділянка з від'ємною диференційною провідністю, наявність якої базується на кванотовомеханічних ефектах. Застосовуються як підсилювачі, генератори тощо Лео Есакі

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
37

Слайд 37: Лавинно-пролітні

напівпровідникові діоди, що працюють в режимі лавинного розмноження носіїв заряду при зворотному зміщенні електричного переходу та призначені для генерування надвисокочастотних коливань.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
38

Слайд 38: Фотодіоди

це приймачі оптичного випромінювання, які перетворюють світло, що падає на його фоточутливу область в електричний заряд за рахунок процесів в p-n переході. Його можна класифікувати як напівпровідниковий діод, в якому використовується залежність його вольт- амперної характеристики від освітленості.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
39

Слайд 39: Світлодіоди

напівпровідникові пристрої, що випромінюють некогерентне світло, при пропусканні через них електричного струму ( ефект, відомий як електролюмінесценція ). Випромінюване світло традиційних світлодіодів лежить у вузькій ділянці спектру, а його колір залежить від хімічного складу використаного у світлодіоді напівпровідника.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
40

Слайд 40: діоди Ганна

тип напівпровідникових діодів, що використовується для генерації та перетворення коливань у діапазоні НВЧ. На відміну від інших типів діодів, принцип дії діода Ганна заснований не на властивостях p-n переходів, а на власних об'ємних властивостях напівпровідника.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
41

Слайд 41

Випрямні Імпульсні Варикапи Стабілітрони Детекторні Параметричні Змішувальні За призначенням напівпровідникові діоди поділяють на

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42: Випрямні та імпульсні

випрямні напівпровідникові діоди, призначені для перетворення змінного струму в пульсуючий імпульсні — напівпровідникові діоди, що мають малу тривалість перехідних процесів в імпульсних режимах роботи

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
43

Слайд 43

Напівпровідникові діоди, ємність яких керується зворотною напругою, і які призначені для застосування як елементи з електрично керованою ємністю. Варикапи ( діод Джона Джеумма )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
44

Слайд 44: Стабілітрони ( діод Зенера )

напівпровідникові діоди, що працюють в режимі зворотного пробою та використовується як джерело опорної напруги ;

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
45

Слайд 45: Детекторні,параметричні та змішувальні

Детекторні - напівпровідникові діоди, призначені для детектування сигналу ; параметричні — варикапи, що призначені для застосування в діапазоні надвисоких частот у параметричних підсилювачах, змішувальні — напівпровідникові діоди, призначені для перетворення високочастотних сигналів у сигнал проміжної частоти.

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46

Діод.  Електронна лампа, яка складається з відкачаного до високого вакууму скляного або металевого балона, в якому є два електроди (катод і анод) (Рис. 38). Катод ( підігрітий електрод ) виготовляють з тугоплавкого металу. Катод підігрівають до 2000 – 2500 К.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
47

Слайд 47

Тріод. Щоб керувати силою струму в електронній лампі, в неї вводять третій додатковий електрод, який називають сіткою. На сітку подають змінний потенціал, який керує рухом електронів від катода до анода.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
48

Слайд 48: Використання

Діоди широко використовуються в електротехніці, електроніці та радіотехніці. Використовуються при демодуляції амплітудно-модульованого радіосигналу, тобто виділення низькочастотної складової з високочастотного сигналу. Також використовуються для вимірювання температури, оскільки падіння напруги на діоді (при прямому включенні ) залежить від температури. Інше використання — у клавіатурі електронних музичних інструментів. Діоди застосовуються також для захисту різних пристроїв від неправильної полярності включення і т. п.

Изображение слайда
1/1
49

Слайд 49

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
50

Слайд 50: Історія

У 1873 Фредерік Ґутрай відкрив принцип функціонування вакуумного діода. Підносячи розжарений метал до додатно зарядженого електроскопа, і не торкаючись його, він зміг розрядити електроскоп, а з від'ємно зарядженим електроскопом такого не траплялося.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
51

Слайд 51

Це відкриття незалежно повторив Томас Едісон у 1880 році. У часи цього відкриття було незрозуміло, як можна використати цей ефект, але Едісон на всякий випадок запатентував винайдений пристрій.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
52

Слайд 52

Через 20 років, Джон Амброуз Флемінг збагнув, що ефект односторонньої провідності можна використати в радіо. Він запатентував свій винахід у 1904 році — в Британії, а в 1905 році — в США.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
53

Слайд 53

Принцип роботи напівпровідникового діода відкрив у 1874 році Карл Фердинанд Браун. Перший радіоприймач з використанням кристалічного діода сконструював Ґрінліф Віттіер Пікард. Свій винахід він запатентував у 1906 році. Карл Браун Ґрінліф Віттіер Пікард

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
54

Слайд 54: Виготовлення

Діоди виготовляють з кремнію, германію, селену та інших напівпровідників. Розглянемо германієвий діод з n- електропровідністю. При високій температурі в нього вплавляють індій, внаслідок чого утворюється ділянка з р- електропровідністю. На межі цих ділянок утворюється p-n перехід.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
55

Последний слайд презентации: Електричний струм у продниках

Презентацію підготувала учениця 11 класу Солод Владислава

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2