Презентация на тему: ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА
1/33
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 73)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (276 Кб)
1

Первый слайд презентации

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТЕМА: Місцеві фінанси. Особливості фінансового забезпечення місцевого самоврядування

Изображение слайда
2

Слайд 2

ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ 3. Фінансова автономія місцевих органів влади та її кількісні показники 2. Структура місцевих фінансових інститутів 1. Історичні аспекти, сутність та призначення місцевих фінансів 3. Доходи та видатки місцевих бюджетів 4. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання

Изображение слайда
3

Слайд 3

Причини виникнення місцевих фінансів наявність територіальних колективів; відокремлення певних функцій і завдань, які покладаються на органи влади територіальних колективів Основні теорії 18-19 ст., що були спрямовані на з ’ ясування природи місцевого самоврядування: Децентралізаційна теорія; Теорія «природного права» Теорія вольності громад Державницька теорія місцевого самоврядування Громадська теорія місцевого самоврядування Теорія муніципального соціалізму

Изображение слайда
4

Слайд 4

Правове підґрунтя для впровадження і розвитку місцевого самоврядування в Україні 6. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. 1. Європейська хартія місцевого самоврядування, що прийнята 15.10.1985 року і ратифікована Україною у 1996 році. 2. Конституція України від 28.06.1996 року 3. Закон України “Про місцеве самоврядування ” від 21.05.1997 року 4. Бюджетний кодекс України 5. Податковий кодекс України

Изображение слайда
5

Слайд 5

Етапи становлення поглядів на сутність місцевих фінансів протягом ХІХ-ХХ ст. Фінансове господарство територіальних одиниць Сукупність умов для задоволення потреб місцевих самоврядних одиниць Система економічних відносин

Изображение слайда
6

Слайд 6

Місцеві фінанси як економічна категорія – це система економічних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань

Изображение слайда
7

Слайд 7

Функції місцевих фінансів РОЗПОДІЛЬНА Розподіл вартості ВВП і його використання для розв ’ язання проблем соціально-економічного розвитку територій КОНТРОЛЬНА Контроль за дотриманням вартісних і натуральних пропорцій у соціально-економічному розвитку територій СТИМУЛЮЮЧА Створення умов, за якими органи місцевого самоврядування зацікавлені збільшувати доходи та їх витрачати

Изображение слайда
8

Слайд 8

Взаємозв'язок місцевих фінансів з іншими ланками та суб’єктами фінансової системи З державними фінансами (державний бюджет) З платниками податків (населення, суб'єкти господарювання) З фінансовим ринком (фондовий ринок)

Изображение слайда
9

Слайд 9

Основні принципи організації місцевих фінансів в європейських країнах та Україні обов’язкове розмежування функцій і повноважень між державною владою та місцевим самоврядуванням; чіткий поділ доходних джерел та видатків між державним і місцевими бюджетами; надання відповідних власних доходів місцевому самоврядуванню; самостійність у формуванні та використанні фінансових ресурсів; державна фінансова підтримка несамодостатніх територіальних громад; стимулювання збільшення доходів державного і місцевих бюджетів; раціональне та економне використання матеріальних і фінансових ресурсів; здійснення контролю за використанням наявних ресурсів; гласність та відкритість у формуванні та використанні фінансових ресурсів місцевого самоврядування; залучення широких верств громадськості до прийняття рішень щодо формування та використання фінансових ресурсів.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Система місцевих фінансових інститутів Місцеві фінансові інститути Складові місцевих фінансових інститутів Місцеві бюджети Види місцевих бюджетів : бюджет Автономної Республіки Крим; обласні бюджети; районні бюджети; бюджети місцевого самоврядування: бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах) Місцеві податки і збори Місцеві податки: 1) податок на майно; 2) єдиний податок. Місцеві збори: 1) збір за місця для паркування транспортних засобів; 2) туристичний збір. Цільові фонди органів місцевого самоврядування Формуються у складі спеціального фонду відповідного місцевого бюджету

Изображение слайда
11

Слайд 11

Система місцевих фінансових інститутів Комунальний кредит Форми комунального кредиту: участь у створенні комунальних банків; участь у створенні інших фінансово-кредитних установ; гарантування кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад; розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах Місцеві позики Види місцевих позик: • місцеві зовнішні запозичення; • місцеві внутрішні запозичення. Місцеве господарство, у т.ч. об ’ єкти комунальної власності Склад місцевого господарства: підприємства (об’єднання), організації, установи, об’єкти виробничої і соціальної інфраструктури, які є комунальною власніст ю відповідної адміністративно-територіальної одиниці; підприємства (об’єднання), організації, установи, що не належать до комунальної власності, діяльність яких пов’язана переважно з обслуговуванням населення і за згодою власника можуть бути включені до місцевого господарства; об’єкти, створені в результаті трудової участі громадян або придбані на їхні добровільні внески, включені до місцевого господарства за згодою населення і органів місцевого самоврядування

Изображение слайда
12

Слайд 12

Класифікація доходів місцевих бюджетів За джерелами За економічною природою Трансферти від центральної влади та органів влади вищого територіального рівня (50-55%) Доходи від операцій з капіталом (біля 1%) Неподаткові (5-6%) Податкові (38-42%) Закріплені (доходи, які закріплюють за певним бюджетом. Це одна з форм переданих доходів, що передаються місцевим органам влади на стабільній, довгостроковій основі) Власні (доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно на основі власних рішень і за рахунок джерел, визначених місцевим органом влади ) * На сьогодні в Україні нормативними документами не визначені закріплені та регульовані доходи

Изображение слайда
13

Слайд 13

Класифікація видатків місцевих бюджетів За розділами відповідно до бюджетної класифікації За функціональним и повноваженнями між окремими рівнями влади Видатки, що забезпечують: необхідне першочергове надання гарантованих послуг і які розташовані найближче до споживача; надання основних гарантованих послуг для всіх громадян України; гарантовані послуги для окремих категорій громадян. Видатки спеціального фонду; Видатки загального фонду. Видатки за функціональною класифікацією; Видатки за економічною класифікацією; Видатки за відомчою класифікацією; Видатки за програмно-цільовою класифікацією видатки на здійснення власних повноважень місцевого самоврядування ; видатки на здійснення делегованих повноважень. За складовими За повнотою надання гарантованих послуг та наближення їх до безпосереднього споживача

Изображение слайда
14

Слайд 14

Головними загальноекономічними причинами регіональних відмінностей у формуванні доходів і фінансуванні видатків місцевих бюджетів України є: нестабільність та неузгодженість законодавства з питань фінансів, бюджету, податків; щорічні зміни у складі доходів і видатків бюджетів; невизначеність цілей та пріоритетів фінансового вирівнювання; відсутність протягом тривалого часу стабільного, науково обґрунтованого і прозорого механізму бюджетного регулювання; нераціональне розташування мережі бюджетних установ; непослідовна політика щодо передачі соціально-культурних об’єктів з державної у комунальну власність; брак зацікавленості органів місцевого самоврядування в додатковій мобілізації доходів до місцевих бюджетів, споживацькі тенденції у витрачанні бюджетних коштів.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Фінансове вирівнювання спрямоване на усунення територіальних відмінностей у наданні суспільних послуг населенню. Фінансове вирівнювання - приведення у відповідність витрат бюджетів ( за економічною і функціональною класифікацією ) до гарантованого державою мінімального рівня соціальних послуг на одного мешканця, ліквідація значних диспропорцій у здійсненні бюджетних видатків у розрізі окремих територій. У бюджетній системі рух ресурсів може здійснюватись як по вертикалі, так і по горизонталі. Тому використовуються два типи бюджетного вирівнювання – вертикальне і горизонтальне.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Вертикальне бюджетне вирівнювання передбачає розподіл доходів і видатків між бюджетами різних рівнів, який проводиться відповідно до розмежування функцій і повноважень між органами державної влади й управління та органами місцевого самоврядування. Горизонтальне бюджетне вирівнювання передбачає вирівнювання видатків однотипних місцевих бюджетів у територіальному аспекті ( наприклад обласних, міських, селищних, сільських ). Основною метою горизонтального бюджетного вирівнювання є забезпечення громадян усієї країни однаковим рівнем суспільних послуг, які надаються за рахунок бюджетних коштів.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Бюджетне регулювання − діяльність щодо збалансування бюджетів усіх рівнів та видів. Методи бюджетного регулювання: розмежування бюджетних доходів ; розподіл податків та інших доходів між бюджетами різних рівнів; розщеплення надходжень від податків шляхом закріплення за кожним рівнем бюджетної системи конкретних часток податку в межах єдиної ставки оподаткування; установлення територіальних надбавок до загальнодержавних податків. між бюджетні трансферти ; бюджетні позички.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Міжбюджетні трансферти – кошти, що безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Види міжбюджетних трансфертів до 2015 р. За бюджетною класифікацією Залежно від цільового спрямування коштів Додаткові дотації Кошти, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів Субвенції Дотація вирівнювання Капітальні Поточні

Изображение слайда
19

Слайд 19

Формульний метод розрахунку дотацій вирівнювання (до 2015 р.) Ті – об’єм дотації вирівнювання із державного бюджета, який надається місцевим бюджетам - коефіцієнт вирівнювання, встановлюється Міністерством фінансів Vi – витрати і-го місцевого бюджету. Di – прогнозний показник об’єму доходів і-го місцевого бюджету, які акумулюються на території регіону

Изображение слайда
20

Слайд 20

Види міжбюджетних трансфертів з 2015 р. Додаткові дотації Реверсна дотація ( кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій ) Субвенції (міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який ухвалив рішення про надання субвенцій) Базова дотація (трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій )

Изображение слайда
21

Слайд 21

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів Здійснюється з урахуванням таких параметрів : 1) кількість населення ; 2) надходження податку на прибуток підприємств, 3) надходження податку на доходи фізичних осіб, 4) індексів податкоспроможності відповідного місцевого бюджету ( коефіцієнт, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх бюджетах України відповідного рівня у розрахунку на одну людину ).

Изображение слайда
22

Слайд 22

Розрахунок індексу ( коефіцієнту ) податкоспроможності місцевого бюджету І. Визначається податкоспроможність адміністративно – територіальної одиниці. Податкоспроможність території — це показник, який характеризує абсолютний обсяг ВВП, що виробляється в її межах на душу населення і який може бути об'єктом комунального оподаткування ; ІІ. Розраховується середня податкоспроможність в масштабах усієї держави : частка ВВП на душу населення, що може бути об'єктом комунального оподаткування. ІІІ. Співвідношення між податкоспроможністю окремої території та середньою податкоспроможністю в межах країни = коефіцієнту податкоспроможності.

Изображение слайда
23

Слайд 23

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад в Україні Якщо значення індексу податкоспроможності в Україні : в межах 0,9-1,1 - вирівнювання не здійснюється ; менше 0,9 - надається базова дотація відповідному обласному бюджету в обсязі 80 % суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9; більше 1,1 - передається реверсна дотація з відповідного обласного бюджету в обсязі 50 % суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.

Изображение слайда
24

Слайд 24

З 2015 р. у Державному бюджеті України передбачаються такі види субвенцій : . субвенції на здійснення державних програм соціального захисту ; субвенція на виконання інвестиційних програм ( проектів ); освітня субвенція ; субвенція на підготовку робітничих кадрів ; медична субвенція ; субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру; субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження ; субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків ); інші субвенції.

Изображение слайда
25

Слайд 25

Термін “автономія” у перекладі з грецького слова походить від понять: “ autos ” — сам, “ nomos ” — закон. У буквальному розумінні це означає: сам пишу (приймаю) закони. Фінансова автономія місцевих органів влади та її кількісні показники Фінансова автономія — це самоврядування у сфері фінансів, фінансова незалежність місцевих рад при виконанні покладених на них функцій

Изображение слайда
26

Слайд 26

питома вага видатків на реалізацію власних повноважень Кількісні показники фінансової автономії місцевих органів влади питома вага видатків для забезпечення делегованих повноважень питома вага обов'язкових видатків питома вага власних і закріплених доходів питома вага власних доходів 2 3 4 5 1

Изображение слайда
27

Слайд 27

питома вага незв'язаних субсидій Кількісні показники фінансової автономії місцевих органів влади Коефіцієнт (індекс) податкоспроможності окремої адміністративно-територіальної одиниці ступінь залежності від окремих доходних джерел 8 9 7 питома вага доходів від місцевих податків і зборів 6

Изображение слайда
28

Слайд 28

Показники доходів зведеного, державного та місцевих бюджетів України та країн Європейського Союзу за 2010-2013 рр. Рік Частка доходів зведеного бюджету у ВВП, % Частка доходів державного бюджету у ВВП, % Частка доходів місцевих бюджетів у ВВП, % Частка доходів місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету,% Україна Країни Європейсь-кого Союзу ( EU 27)* Україна Країни Європейсь-кого Союзу ( EU 27) * Україна Країни Європейсь-кого Союзу ( EU 27)* Україна Країни Європейсь-кого Союзу ( EU 27)* З трансф. Без трансф. 2010 29,1 44,1 22,2 22,7 14,7 7,5 11,9 25,6 27,0 2011 30,6 44,6 24,2 22,7 13,9 6,7 11,7 21,7 26,1 2012 31,6 45,4 24,5 23,3 16,0 7,2 11,8 22,6 25,9 2013 30,4 45,8 23,3 23,3 15,2 7,2 11,6 23,8 25,4 Сер. знач. 30,4 45 23,6 23 15,0 7,2 11,8 23,4 26,1

Изображение слайда
29

Слайд 29

Частка доходів місцевих бюджетів у ВВП в європейських країнах у 2013 р.

Изображение слайда
30

Слайд 30

Структура доходів місцевих бюджетів України за 2011–2013 роки (без урахування та з урахуванням трансфертів ) Доходи місцевих бюджетів Без урахування трансфертів З урахуванням трансфертів 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Всього доходів 100 100 100 100 100 100 Податкові надходження, в т.ч.: 84,5 85,2 86,8 40,3 38,1 41,3 місцеві податки і збори 2,9 5,4 7,0 1,4 2,4 3,3 податок на доходи фізичних осіб 62,5 60,6 61,4 29,8 27,1 29,2 плата за землю 12,4 12,5 12,2 5,9 5,6 5,8 інші податкові надходження 6,7 6,7 6,2 3,2 3,0 3,0 Неподаткові надходження, в т.ч.: 12,4 12,5 11,5 6,0 5,6 5,5 власні надходження бюджетних установ 9,3 9,4 8,4 4,6 4,2 4,0 адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2,2 1,7 1,9 1,0 0,8 0,9 доходи від власності та підприємницької діяльності 0,5 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 інші неподаткові надходження 0,4 0,8 0,8 0,2 0,3 0,4 Доходи від операцій з капіталом 2,1 1,7 1,3 1,0 0,8 0,6 Цільові фонди 1,0 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 Офіційні трансферти від органів державного управління − − − 52,3 55,2 52,4

Изображение слайда
31

Слайд 31

Показники видатків зведеного, державного та місцевих бюджетів України та країн Європейського Союзу за 2010-2013 рр. Рік Частка видатків зведеного бюджету у ВВП, % Частка видатків державного бюджету у ВВП, % Частка видатків місцевих бюджетів у ВВП, % Частка видатків місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету,% Україна Країни Європейсь-кого Союзу ( EU 27)* Україна Країни Європейського Союзу ( EU 27)* Україна Країни Європейсь-кого Союзу (EU 27)* Україна Країни Європейсь-кого Союзу ( EU 27)* 2010 34,9 50,6 28,0 28,3 14,8 12,2 40,2 24,1 2011 32,0 49,0 25,6 26,5 13,9 11,8 42,8 24,2 2012 34,9 49,4 28,0 27,0 15,8 11,8 44,9 24,0 2013 34,8 49,1 27,7 26,3 15,1 11,6 43,1 23,7 Сер. знач. 34,2 49,5 27,3 27,0 14,9 11,9 42,8 24,0

Изображение слайда
32

Слайд 32

Частки податкових надходжень і трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів європейських країн у 2013 р.

Изображение слайда
33

Последний слайд презентации: ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Изображение слайда