Презентация на тему: Економічні потреби та інтереси

Реклама. Продолжение ниже
Економічні потреби та інтереси
Економічні потреби та інтереси
Економічні потреби та інтереси
Економічні потреби та інтереси
Економічні потреби та інтереси
Суть закону зростання потреб в тому, що в міру розвитку суспільного виробництва, а разом з тим і людини як особистості та продуктивної сили, відбувається
Економічні потреби та інтереси
Економічні інтереси суспільства утворюють складну та динамічну систему і можуть бути класифіковані за різними критеріями
Економічні потреби та інтереси
Висновок
1/10
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 14)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (3149 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Економічні потреби та інтереси

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Перші потреби поєднують з тими, що забезпечують людині фізичний розвиток, здатність до праці, продовження роду. Нерозумні потреби - це всі ті потреби, які шкодять розвитку людини або ж пов'язані з не дуже важливими (з позиції суспільства) уявленнями і смаками людини. Аналізуючи потреби, соціалісти-утопісти приділяли дуже багато уваги узгодженню індивідуальних потреб і потреб усього суспільства.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Критерії класифікації За характером виникнення За способами задоволення За нагальністю задоволення За можливостями задоволення За участю у відтворю-вальному процесі За суб’єктами вияву За кількісною визначеністю та мірою Реалізації Класифікація потреб

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
5

Слайд 5

Види потреб Потреби Первинні (базові), пов'язані з самим існуванням людини Вторинні, виникнення та зміна яких зумовлені розвитком цивілізації Їжа, одяг, безпека, житло Модний одяг, комфортне житло, інформація Матеріальні Нематеріальні Потреби в матеріальних благах Духовні потреби Першочергові Другорядні Предмети першої необхідності Предмети розкоші Насичені, ( вгамовні ) Ненасичені (невгамовні) Мають чітку межу і можливість повного задоволення Не можуть бути задоволені повністю, не мають меж насичення Виробничі Невиробничі Потреби у засобах виробництва Потреби у споживчих благах ОсобистіКолективні, групові Суспільні Виникають і розвиваються у процесі життєдіяльності індивіда Потреби групи людей, колективу Потреби функціонування та розвитку суспільства в цілому Абсолютні Дійсні Платоспроможні Фактичні Перспективні потреби, які мають абстрактний характер і є орієнтиром економічного розвитку Формуються залежно від досягнутого рівня виробництва і є суспільною нормою для певного періоду Визначаються платоспроможним попитом Задовольняються наявними товарами та послугами

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Суть закону зростання потреб в тому, що в міру розвитку суспільного виробництва, а разом з тим і людини як особистості та продуктивної сили, відбувається поступове зростання її потреб. Цей закон характеризує взаємодію потреб і виробництва у процесі розвитку, коли... П'  В'  П"  В"...,

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Економічні інтереси - це усвідомлені економічні потреби окремих людей, соціальних верств, груп та класів, що є формою відносин економічної власності, і, у свою чергу, знаходять свій вияв у поставлених цілях, конкретних завданнях та діях щодо їх досягнення

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Економічні інтереси суспільства утворюють складну та динамічну систему і можуть бути класифіковані за різними критеріями

Критерії класифікації За суб'єктами За нагальністю важливістю За часовою ознакою За об'єктами За ступенем усвідомлення Види Поточні перспективні Дійсні уявні Майнові Фінансові інтелектуальні Головні першочергові другорядні особисті Колективні групові суспільні

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Суб'єктами економічних інтересів є окремі індивіди, сім'ї, домогосподарства, колективи, групи людей, держава, суспільство в цілому У сучасній ринковій економіці домінує особистий інтерес споживача. Суспільство приходить до розуміння, що не субординація, а координація інтересів є найефективнішим засобом їхнього узгодження та реалізації. Економічні потреби та економічні інтереси реалізуються у споживанні, яке є завершальним моментом і кінцевою метою суспільного виробництва.

Изображение слайда
1/1
10

Последний слайд презентации: Економічні потреби та інтереси: Висновок

Отже, економічні інтереси - це гостро необхідні і чітко усвідомлені економічні потреби, які визнаються їх суб'єктами як пріоритетні цілі економічної діяльності. Усвідомлення людьми своїх економічних інтересів надає їм осмисленої цілеспрямованості, завдяки чому вони стають спонукальною силою економічної діяльності. www.themegallery.com

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже