Презентация на тему: Економічна думка в умовах зародження буржуазного суспільства

Економічна думка в умовах зародження буржуазного суспільства План Блок І: Донаучная фаза: от возникновения до 1750 года. 1) Економічні та історичні передумови появи буржуазної думки Економічна думка в умовах зародження буржуазного суспільства Три аспекта ПНК. Загальні риси та особливості буржуазної ЕД Економічна думка в умовах зародження буржуазного суспільства 2.1. Думка періоду Відродження Економічна думка в умовах зародження буржуазного суспільства 2.2. Економічна думка Реформації Економічна думка в умовах зародження буржуазного суспільства Основні положення реформування церкви Меркантилізм Форми, що передували появі меркантилізму Загальні риси меркантилізму: Економічна думка в умовах зародження буржуазного суспільства Економічні проблеми в працях меркантилістів: Фритредерство Основні представники: Метод дослідження фритредерів: Економічна думка класичного напряму Економічна концепція В. Петті (1623-1687) Концепція цінності Заробітна плата Концепція ренти Економічна політика Економічна концепція П. Буагільбера (1647-1714) Економічна концепція Б. Франкліна (1706-1790) 2.5. Економічна думка класичного напряму на фундаменті концепції маржиналізму Е. Б. Кондільяк (1715-1780) Ф. Галіані (1728/30-1789) Економічна думка в умовах зародження буржуазного суспільства 3) Місце та значення даного етапу в ІЕД Роботу виконали:
1/35
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 94)
Скачать (2241 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации

Економічна думка в умовах зародження буржуазного суспільства

2

Слайд 2: План

Економічні та історичні передумови появи буржуазної думки. Етапи розвитку думки: 2.1. Думка періоду Відродження; 2.2. Економічна думка Реформації; 2.3. Меркантилізм; 2.4. Економічна думка Фритредерства ; 2.5. Економічна думка класичного напряму на фундаменті : а) трудової теорії вартості; б) концепції маржиналізму. 2.6. Економічна думка Річарда Кантильона. 3) Місце та значення даного етапу в ІЕД.

3

Слайд 3: Блок І: Донаучная фаза: от возникновения до 1750 года

Действительность: Преобладают процессы хозяйствования Дорыночные Рыночные Рабовладение и феодализм до процессов ПНК От позднего средневековья с появлением в нем ПНК до первых форм промышленного капитала Общества

4

Слайд 4: 1) Економічні та історичні передумови появи буржуазної думки

Поглиблення СРП Ліквідація особистої залежності Ліквідація по земельної залежності селян Первісне нагромадження капіталу

5

Слайд 5

ПЕРВІСНЕ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ РИНОК СРП Економічна Юридична Політична Економічні та історичні передумови появи буржуазної економічної думки

6

Слайд 6: Три аспекта ПНК

Экономический - состоит в накоплении денег. Юридический – отделение работника от средств производства. Политический – использование для решения задач ПНК абсолютистских монархий.

7

Слайд 7: Загальні риси та особливості буржуазної ЕД

становлення праці як нової ПС позаекономічна залежність Виробничі відносини економічна залежність Товар Товар Верховенство права Природа - головна ПС Дійсність Продуктивні сили

8

Слайд 8

Общее ЭМ Исследование становления ТДО Особенное Меркантилизм Р. Кантильон Классическое направление Фритредерство ЭМ

9

Слайд 9: 2.1. Думка періоду Відродження

Епоха Відродження — період в історії культури Західної Європи, який почався в Італії в кінці XIII століття. Період: XIV—XVI ст. Термін «Відродження» дав Джорджо Вазарі — італійський художник XVI століття, учень Мікеланджело. Основна ідея: формування нового світогляду вільної людини та її оспівування.

10

Слайд 10

« Епоха Відродження, одна з найбільш цікавих і повноцінних епох в історії людства, це синонім особистої свободи, досконалості у мистецтві, краси в житті, гармонії фізичних і духовних якостей людини… Ренесанс був не стійкою і спокійною, а бурхливою і суперечливою епохою. Ренесанс — це період становлення буржуазного суспільства, період, коли спадають окови середньовічного укладу, але обмежуючі умови капіталістичного суспільства ще не встигли оформитися». Б. Р. Віппер

11

Слайд 11: 2.2. Економічна думка Реформації

Реформація – християнський церковно-релігійний, духовно-суспільний та політичний рух оновлення у країнах Західної та Центральної Європи в 16 столітті, спрямований на повернення до біблійних першоджерел Християнства, який набув форми релігійної боротьби проти Католицької церкви і папської влади. Представники: Мартін Лютер, Жан Кальвін та Ульріх Цвінглі. Передумовами до Реформації була криза феодалізму, а з ним і старого релігійного світогляду (католицизму). Початок Реформації: розповсюдження Лютером особистих листів-звернень, до віруючих з новими булами.

12

Слайд 12

Только кровь движет колесо истории Как быстро "не сейчас" превращается в "никогда"! Разум — первый враг всякой веры Чем меньше слов, тем лучше молитва Бог обычно дает богатство дуракам, которым он больше ничего не дал Опаснее всего, когда нет никакой опасности У меня ничего нет, мне нечего бояться Ложь — как снежный ком. Чем дольше ее катают, тем больше она становится Мартин Лютер

13

Слайд 13: Основні положення реформування церкви

Нове церковне положення: Всі люди перед Богом рівні Обмеження доходів церкви Розширення кола людей, наближених до Бога Економічні наслідки: Нова форма товарного, еквівалентного зв'язку Розвиток розширеного товарного відтворення Визнання рівності праці товаровиробників богоугодною справою Головна заслуга протестантизму : формування нової етики відносин між людьми

14

Слайд 14: Меркантилізм

Меркантилізм – це економічна політика держав періоду первісного нагромадження капіталу, що ставила питання про багатство суспільства і способи його нагромадження.

15

Слайд 15: Форми, що передували появі меркантилізму

Поступовий розвиток ринку та витіснення натурального господарства товарним; інтенсивний розвиток міжнародної торгівлі; ліквідація політичної роздробленості у західноєвропейських країнах, бурхливий процес становлення централізованих національних держав; поглиблення суспільного поділу праці; розширення сфери діяльності та кардинальна зміна ролі торговельного капіталу; розвиток наукового знання; ліквідація монополії релігійного мислення.

16

Слайд 16: Загальні риси меркантилізму:

Пізній (система торгового балансу) Ранній (система грошового балансу) Загальні риси меркантилізму: Предмет дослідження: Багатство суспільства – гроші; Сфера аналізу – товарний обіг. Метод дослідження – емпіричний. Відмінності меркантилізму : Різні методи накопичення багатства Орієнтація на гроші у їх функції засобу нагромадження Орієнтація на гроші у їх функції капіталу.

17

Слайд 17

Характерною ознакою економічної політики меркантилізму був яскраво виражений протекціонізм, спрямований на: перевищення експорту товарів над їх імпортом; Орієнтація на вивезення готових товарів замість вивезення сировини захист та заохочення розвитку національної промисловості підтримку експансії торговельного капіталу обмеження імпорту готової продукції

18

Слайд 18: Економічні проблеми в працях меркантилістів:

Введення в обіг терміну “політична економія”; Аналіз: а) багатства; б) грошей; в) прибутку; г) продуктивної і непродуктивної праці; Формування концепції народонаселення.

19

Слайд 19: Фритредерство

напрям в економічній думці та політиці промислової буржуазії який висував вимоги свободи торгівлі і невтручання держави у приватнопідприємницьку діяльність.

20

Слайд 20: Основні представники:

Дж. Локк (1632-1704) – англійський філософ. (новий метод дослідження, аналіз товарно-грошових відносин, приватної власності, цінності, грошей) Д. Норс (1641-1691) – торговець. Основна ідея – необхідність врахування в практиці господарювання саморегулювання грошового обігу. Дж. Вандерлінт (пом. в 1740р.) – англійський економіст; (основна ідея – необхідність підтримання вільної торгівлі) Д. Юм (1711-1776) – шотландський філософ. (дослідження зв'язку грошової і товарної маси)

21

Слайд 21: Метод дослідження фритредерів:

Е мпірична філософія. Базується на відмінності зовнішнього та внутрішнього дослідження. В основі методу – аналіз.

22

Слайд 22: Економічна думка класичного напряму

Базується на: Трудовій теорії вартості Економічній концепції маржиналізму П. Буагільбер (1647-1714) Ф. Галіані (1728/30-1789) В. Петті (1623-1687) Б. Франклін (1706-1790) Е. Б. Кондільяк (1715-1780) Загальне в напрямках: принцип: економічного лібералізму Відмінності: різне трактування джерела цінності – праця або корисність.

23

Слайд 23: Економічна концепція В. Петті (1623-1687)

Дійсність : становлення промислового капіталу Англії в суконній та вовняній промисловості. ЕД Предмет дослідження: гроші. Метод: емпіричний, доповнений методом статистики та аналізу. Основні проблеми: Аналіз: цінності (вартості); заробітної плати; земельної ренти і ціни землі; деяких факторів ціноутворення; грошей та обігу капіталу. Практична частина Розробка в XVI І ст. економічної політики Англії

24

Слайд 24: Концепція цінності

Праця є батьком багатства. Земля – його матір'ю

25

Слайд 25: Заробітна плата

Об'єктивні умови, що визначають рівень: Родючість землі. Розміри споживання населення, що зумовлені кліматом. Порушення цих умов викликає: При збільшенні з/п вище об'єктивного рівня стимулюється лінь робітника. При зменшенні з/п нижче об'єктивного рівня буде зростати злочинність і вимирання люду.

26

Слайд 26: Концепція ренти

Рента це доход, що людина отримує після компенсації виробничого фонду, а також тієї частини, що йде на споживання безпосередньо виробника. Дві форми ренти : по родючості та місцеположенню землі. Ціна землі = Кількість років одночасного проживання трьох поколінь людей (діда, батька і онука) * Річна рента.

27

Слайд 27: Економічна політика

полягає у розумній дії держави на економіку з урахуванням об'єктивних законів. Буржуазна власність священна. Всім потрібно ефективно працювати Контролювати чисельність непродуктивної частини населення. Не допускати значного розриву в доходах між самими багатими та самими бідними верствами населення. Мах 1:10

28

Слайд 28: Економічна концепція П. Буагільбера (1647-1714)

Дійсність : становлення зародків у Франції промислового капіталу в с/г через розвиток господарств “куркулів” ЕД Предмет: економіка Франції кінця XVII ст. Метод: аналіз Основні проблеми: Аналіз: цінності (вартості), закону цінності та ціноутворення; грошей. Практична частина Розробка нової економічної політики Франції в XVI І ст.з акцентом на вільний товарообмін та новий кодекс оподаткування.

29

Слайд 29: Економічна концепція Б. Франкліна (1706-1790)

Поглиблення концепції вартості: Єдиним мірилом багатства є праця; Мінова вартість зводиться до робочого часу; Багатство країни повинне оцінюватись по кількості праці, яку її жителі спроможні придбати; Гроші існують заради зручності обміну.

30

Слайд 30: 2.5. Економічна думка класичного напряму на фундаменті концепції маржиналізму

Причини появи: спроба дати практиці новий інструментарій оцінки ефективності дій товаровиробників. Попередники маржинального підходу: Аристотель, Ф. Аквінський. Метод дослідження: граничні величини Предмет дослідження: проблема ефективності господарювання.

31

Слайд 31: Е. Б. Кондільяк (1715-1780)

Основні напрацювання: Величина цінності товару визначається: - інтенсивністю споживання запасом благ. Основні положення концепції: Обмін – є засобом отримати більшу цінність в обмін на меншу так як в обміні виникає додаткова цінність. Кожен вид діяльності є продуктивним і створює корисність, а з ним і відповідні доходи (витоки концепції трьох факторів Ж.Б. Сея). Недооцінка майбутніх благ відносно теперішніх.

32

Слайд 32: Ф. Галіані (1728/30-1789)

Основні напрацювання: Цінність всіх товарів визначається їх корисністю, а цінність грошей – особливістю природи благородних металів. Визначення багатства як відносин між людьми. Визначив залежність цінності виробничих благ від цінності споживчих благ (ідея знайшла розвиток в теорії Ф. Візера як “закон витрат”)

33

Слайд 33

Основні напрацювання: В чорновому варіанті поставив проблему суспільного відтворення капіталу, чим заклав теорію відтворення, реалізовану в “Економічній таблиці” Ф. Кене. Вперше ввів поняття “підприємницької діяльності” і “підприємництва”; Показав відмінність цінності від ціни, а також прибутку від підприємницького доходу. Наукова значущість: Підвів підсумки донаукового етапу розвитку (згідно з класифікацією Р. Барра) і заклав основи для переходу економічної думки в етап формування економічної науки. 2.6. Економічна думка Річарда Кантильона Річард Кантільон (біля 1680-1734)

34

Слайд 34: 3) Місце та значення даного етапу в ІЕД

Вперше виділено чисто економічну думку як предмет дослідження та розроблено економічну політику. Поставлені проблеми аналізу нового багатства, цінності (вартості), грошей, прибутку, продуктивної праці, капіталу та ін. Покладений початок процесу формування громадянського суспільства.

35

Последний слайд презентации: Економічна думка в умовах зародження буржуазного суспільства: Роботу виконали:

Студенти 32 гр. КЕФ Грамма Олег Єргієв Дмитро Науковий керівник: Ст. викл. Артеменко О.А.

Похожие презентации

Ничего не найдено