Презентация на тему: Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”

Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Практична робота
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Символи та Рядки в Pascal
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”
1/18
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 32)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (306 Кб)
1

Первый слайд презентации

Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”

Изображение слайда
2

Слайд 2

Знайти значення та індекси максимального елемента двовимірного масиву A[1..N,1..М].

Изображение слайда
3

Слайд 3

program Max_Element ; uses Crt ; var i, j, k, l, n, m: integer ; {k, l – індекси найбільшого елемента} max : real ; a: array [1..20,1..20] of real ; begin write ('Введіть кількість рядків масиву (<=20): '); readln (n); {Введення кількості рядків масиву} write ( 'Введіть кількість стовпчиків масиву (<=20): '); readln (m ); {Введення кількості стовпчиків масиву} for i:=1 to n do begin for j:=1 to m do begin write (‘A[‘,i, ’, ‘,j,’]=’); readln (A[i,j]); {Заповнення масиву } end ; end ;

Изображение слайда
4

Слайд 4

max :=a[1,1]; k:=1; l:=1 ; {Вважаємо, що найбільший елемент є A[1,1]} for i:=1 to n do begin for j:=1 to m do begin If max <a[i,j] then begin max :=a[i,j]; {Запам’ятовування значення найбільшого елемента} k:=i ; { Запам’ятовування індексів найбільшого елемента} l:=j; end ; end ; writeln (‘MAX=’, max ); {Виведення значення найбільшого елемента} writeln ( ‘Індекси найбільшого елемента рівні - ’,k, ‘та ’,l); readkey ; {Затримка зображення на екрані} end.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Практична робота

1. Обчисліть добуток елементів головної діагоналі квадратної матриці : 4х4 2. Нехай задана матриця А розмірністю 3×4 із дійсних чисел. Знайти найбільший елемент у другому рядку даної матриці.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Program max_st ; Type Matr =array[1..3,1..4] of real; Var max: real; a:Matr; i,j:integer ; begin for i:=1 to 3 do for j:=1 to 4 do begin write(' a=[', i, ',',j,']='); readln (a[ i,j ]); end; max:=a[2,1]; for j:=2 to 4 do if max<a[2,j] then max:=a[2,j]; writeln (' Найбільший елемент другого рядка =', max:8:2); end.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Символи та Рядки в Pascal

Изображение слайда
8

Слайд 8

Рядок - це масив символів, елементів типу char. В Паскаль рядок відповідає типу даних String. var Ім ’ я : string [ Довжина ]; Якщо довжина не вказана, виділяється пам ’ ять під рядок до 255 символів. Теорія 1 var s1:string; рядок 255 символів var s2:string[20]; рядок 2 0 символів

Изображение слайда
9

Слайд 9

Правил о : Рядки дорівнюють один одному при однаковому наборі символів та однаковій довжині ; Наприклад : 'ABC'='ABC' и ' ABC' ≠'abc ' Порівняння двох рядків Теорія 2

Изображение слайда
10

Слайд 10

Функц і я Сору Функція Сору( S, P, N) виділяє з рядка S підр я док довжиною N символів, починая з позиції P. Де N та P – цілі вирази. Теорія 3 У фразі МАМА МЫЛА РАМУ слово РАМУ починається з 11 літери та складається з 4 літер COPY(s1,11,4)

Изображение слайда
11

Слайд 11

s1:=' ABCDE 123456789 '; val(s1,n,code); Writeln(n); Функція Concat. Функція Concat здійснює об’єднання рядків Rl ; R2, R3 в один рядок в такому порядку, в якому вони записані Приклад. Program Fconcat ; Const Rl='Moвa '; R2='програмування '; R3=’Turbo Pascal' ; Var R:string[35]; begin R:=concat(Rl,R2,R3); writeln (R); end. 6

Изображение слайда
12

Слайд 12

8 Функція Pos. Функція Pos знаходить номер позиції Р, з якої починається перше входження слова C в рядку R. Якщо слово C в рядку R не знайдено, то буде надруковано число 0. Приклад. Program Fpos ; Const R=‘інформатика' ; C=‘форма' ; Var P: integer ; begin P:=Pos(C, R); writeln ('P=',P); end.

Изображение слайда
13

Слайд 13

9 Процедура Insert. Процедура Insert вставляє слово R1 в рядок R, починаючи з позиції Poz. Приклад. Program PInsert ; Var Poz : integer ; R, R1: string [35]; begin R:='Moвa Pascal' ; R1: =’Turbo ‘; insert (R1, R, 6); writeln (R); end.

Изображение слайда
14

Слайд 14

1 0 Процедура Delete. Процедура Delete знищує слово, яке починається з вказаної позиції Poz і має задану довжину N в рядку R. Приклад. Program PDelete ; Var R:string[35]; begin R:='Moвa Turbo Pascal' ; delete (R, 6, 6); writeln (R); end.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Підготуватися до контрольної роботи, Записати функцію length

Изображение слайда
16

Слайд 16

7 Функція Length. Функція Length видає фактичну довжину рядка, яка міститься в даній змінній. При підрахуванні довжини рядка враховуються усі символи, в тому числі і проміжки!!! Приклад. Program Flength ; Const R=’Turbo Pascal’ ; Var N: integer ; begin N:=length(R); writeln ( 'n=',N); end.

Изображение слайда
17

Слайд 17

11 Скласти програму обчислення кількості букви «А» в реченні. Program z1; Var S: string ; N, i,k: integer ; Bеgin Writeln (‘-> s’ ); readln (s); N:= length (s); K:=0; For i:=1 to n do If s[i] =’a’ then k:=k+1; Writeln ( ‘k=’,k); End.

Изображение слайда
18

Последний слайд презентации: Двовимірні масиви Назарова Н.С. ліцей “Самара”

Завдання 7. Змінній присвоїти ПІБ, вивід почати з 8 символу 3 літери Завдання 8. Скласти програму обчислення кількості букви «с» в реченні “ Я навчаюсь в ліцеї Самара” 13 Практична робота Задача 2. Знайти довжину слів : ДИСКОВОД, ВІДЕОМОНІТОР, КОМПЮТЕР

Изображение слайда