Презентация на тему: Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы

Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
ЖОСПАР:
Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
ДЛФО теориясы. ( Дерягин, Ландау 1935-1941, Фервей, Овербек )
Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
Демек, күшті зарядталған бөлшектердің коагуляциялану шарты былай жазылады:
Бұл теңдеуді квадрат дәрежесіне шығарып, әрі екенін ескеріп, мына теңдеуді аламыз:
Бұл Дерягиннің атақты (Z 6 ) ережесі. Бұл ереже бойынша электролиттің коагуляциялау қабілеті (
Бұдан, (Эйлерс – Корф шарты) Демек,.
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер:
Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы
1/23
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 25)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (334 Кб)
1

Первый слайд презентации: Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы

Орындаған: Мырзағалиева А.Т. Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы

Изображение слайда
2

Слайд 2: ЖОСПАР:

І. Кіріспе ІІ. Негізгі бөлім а)Дисперсті жүйелердің тұрақтылығы б)ДЛФО теориясы ІІІ. Қорытынды І V. Пайдаланған әдебиеттер

Изображение слайда
3

Слайд 3

Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы деп олардың қасиеттерінің (дисперстігінің, дисперстік ортада біркелкі таралуының, фазааралық әрекеттесудің) уақыт өту барысында өзгеріссіз қалуын (тұракты болуын) айтады. Демек, тұрақтылық деп дисперстік жүйелердің ірілену және шөгу құбылыстарына қарсы тұра алу қабілетін айтады. Дисперстік жүйенің тұрақтылығының теориялық және практикалық маңызы бар.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Песковтың ұсынысы бойынша дисперстік жүйелердің тұрақтылығын екіге бөліп: шөгу құбылысына қарсы тұра алу бөлшектердің бірігіп, ірілену құбылысына қарсы тұра алу қабілеті деп қарастырған жөн. Бірінші тұрақтылықты седиментациялық тұрақтылық деп атайды. Екіншісін - агрегаттық тұрақтылық деп атайды. Агрегаттық тұрақтылықтың өзі термодинамикалық және кинетикалық тұрақтылық болып екіге бөлінеді.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Седиментациялық тұрақтылық - жүйенің дисперстік фазасының бөлшектерінің ауырлық күшінің әсерінен тұнбаға түсіп, седиментацияланып потенциалдық энергиясын төмендетуге қарсы тұра білу қабілеті. Агрегаттық тұрақтылық - дисперстік фаза бөлшектерінің бірігіп (агрегацияланып) жүйенің меншікті бетінің азаюына қарсы тұра білу қабілеті.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Термодинамикалық тұрақты жүйелер бір фаза екінші фазаның көлемінде ұсақ бөлшектер (тамшылар) түрінде өз бетімен таралуы нәтижесінде түзіледі. Термодинамикалық тұрақты жүйелерді лиофилъдік жүйелер деп атайды. Бірақ термодинамикалық тұрақсыз жүйелер кинетикалық тұрғысынан тұрақты болуы мүмкін. Мұндай жүйелерді кинетикалық тұрақты жүйелер деп атайды. Кинетикалық тұрақты жүйелерді лиофобтық жүйелер деп атайды. Лиофобтық жүйелер белгілі бір уақыт аралығында ғана тұрақты болады, одан кейін оның агрегаттық тұрақтылығы бұзылады.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Лиофобтық жүйелердің агрегаттық тұрақтылығы коагуляция жылдамдығы арқылы сипатталады. Б.В.Дерягинның көзқарасына сәйкес агрегаттық тұрақтылыктың негізі болып сынама қысым (П) саналады. Сынама қысым (1-сурет) екі бөлшек (1) бір-біріне жакындағанда арасындағы дисперстік ортаның (қабыршақтың) (2) қатты жұқаруының нәтижесінде пайда болады.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Сынама қысым деп жұқа қабыршақтағы тепе-теңдік күйді сақтап қалу үшін қабыршаққа түсірілетін қысымды айтады. Сынама қысым екі бөлшек арасындағы қабыршақтағы қысымнан ( ) дисперстік ортаның көлеміндегі қысымды ( ) алып тастағанға тең: (1)

Изображение слайда
9

Слайд 9

1-сурет. Сынама қысымның пайда болуының сызба-нұскасы

Изображение слайда
10

Слайд 10

Жалпы термодинамикалық және кинетикалық тұрақтылықтарды қамтамасыз ететін мынадай факторлар бар: 1.Электростатикалық фактор, ол ҚЭҚ-тың болуымен қамтамасыз етіледі; 2.Адсорбциялық-солъваттық фактор, ол бөлшектің дисперстік ортамен әрекеттесуі нәтижесінде фазааралық керілудің кемуімен қамтамасыз етіледі; 3. Энтропиялық фактор, ол тек ультрамикрогетерогенді жүйелерге ғана тән және жылулық қозғалыстың нәтижесінде бөлшектердің дисперстік ортада біркелкі таралуына ұмтылысымен қамтамасыз етіледі; 4. Құрылымдық-механикалық фактор, ол фазааралық бөлу бетінде серпімділік және беріктік қасиеттері бар адсорбциялық қабаттардың түзілуімен қамтамасыз етіледі; 5. Гидродинамикалық фактор, ол бөлшектердің беттік қабатындағы дисперстік ортаның тұтқырлығының артуымен қамтамасыз етіледі; 6. Аралас факторлар. Ол жоғарыдағы факторлардың бірнешеуінің бір мезгілде әсер етуі нәтижесінде іске асады.

Изображение слайда
11

Слайд 11: ДЛФО теориясы. ( Дерягин, Ландау 1935-1941, Фервей, Овербек )

Бұл теория бойынша коллоидтық ерітіндінің (зольдің) коагуляциясы бөлшектердің әрекеттесуінің потенциалдық қисығындағы кедергі (барьер ) нольге тең болғанда байқалады. ДЛФО теориясы. ( Дерягин, Ландау 1935-1941, Фервей, Овербек ) ДЛФО теориясында коллоидты бөлшектердің өзара белгілі бір ара қашықтықта олардьің арасында тебілу күштері басым болатындығы негізге алынады. Енді осы жүйеге сырттан злектролит қосылсын. Бұл орайда коллоидты ерітінділер өз күйін жоғалтып, коагуляцияға ұшырайды.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Қосылған электролит диффузиялық қабатты сығымдап дзета потенциал шамасын өзгертеді. Бұл электролит коллоидты бөлшек ядросындағы потенциал анықтауыш иондар шамасына, яғни р- потенциалға әсер етпейді. Осы тұрғыда электролит қосып қос иондық қабат құрылымын және дзета потенциал шамасын өзгерту арқылы коллоидты ерпінділерді ұйыту - концентрация әсерінен ұйыту деп аталынады. Сырттан қосылған электролиттер ионы ядроға адсорбцияланбайтын болса, онда оларды индиферентті электролиттер деп атайды.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Коллоидты ерітінділерде электролит қосылғаннан кейін диффузиялық қабаттың сығылуы екі түрлі жағдайда орын алады : - қарама-қарсы таңбадағы иондар диффузиялық қабаттан қос иондық қабатқа ауысып,дзета потеициал шамасын төмендетеді ; - ерітінді иондық күші артқандықтан қарсы таңбадағы иондардың диффузиялану қабаты сығымдалады. Осының нәтижесінде дзета потенциал шамасы өзгереді, бөлшектердің бір-біріне жақындау мүмкіндігі артады.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Сырттан қосылған электролит иондарының коллоидты бөлшек агрегатындағы иондармен нашар еритін қосылыс түзетіндері ерекше адсорбциялық күштерге ие болады. Жоғарыда келтірілген күміс иодидінің золін қарастыралық. { m AgJ nJ - ( n- x)K + } xK +

Изображение слайда
15

Слайд 15

Бұл коллоидты бөлшектердің потенциал анықтауыш иондары теріс таңбалы болғандықтан, оны бейтараптандыру үшін оң таңбалы иондар қажет екенін аңғару қиын емес. Күміс немесе иодид ионымен нашар еритін қосылыс түзуге бейім электролиттер қатарына, хлорлы натрий, хлорлы кальций, бромды натрий, күміс нитраты, натрий фосфаты, калий карбонаты сияқты тұздарды жатқызуға болады. Карастырылып отырған жағдайда, оң зарядты иондарды пайдаланып, дзета потенциал шамасын өзгертеміз. Ол үшін күміс нитраты ерітіндісінен қосамыз. Күміс иондары потенциал анықтауыш - иодид иондармен әрекеттесіп оларды бейтараптандырады да, дзета потенциал шамасын өзгертеді. Нәтижесінде, коллоидты бөлшек құрылымы өзгеріп, агрегативті тұрақсыздық - кинетикалық тұрақсыздыққа жалғасады.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Дерягин және Ландау, бейтараптану байыбымен жүзеге асатын ұю барысында электролиттердің " ұйыту шегі " сол ұйытушы - ион зарядының алты дәрежесіне кері пропорционал екендігін анықтады, яғни : γ =  Соп st / z 6 Бұл теңдікті және оның оң бөлігіндегі қатынасты былай түсіну керек. Ұйыту үшін бір, екі және үш зарядты иондарды алатын болсақ, онда олардың ұйыту шекті мәндері төмендегідей қатынаста бола отырып, ұютуға бірдей әсер етеді : γ I  : γ II  : γ III  = (1/1) 6  : (1/2) 6  : ( 1/3) 6  = 1: 1/2 6 : 1/3 6  = 1: 1/64: 1/ 729 = 729:11:1 Демек, белгілі зольдің ерітіндісінің бірдей мөлшерін ұйыту үшін үш зарядты ионы бар электролитке қарағанда екі зарядты ионы бар электролит он бір есе, ал бір зарядты ионы бар электролит 729 есе көп қажет деген сөз.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Демек, күшті зарядталған бөлшектердің коагуляциялану шарты былай жазылады:

(а) (б) h с -ның таб ылға н мәнін (а) немесе (б) теңдеуіне қойып: өрнегін аламыз.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Бұл теңдеуді квадрат дәрежесіне шығарып, әрі екенін ескеріп, мына теңдеуді аламыз:

Мұндағы,. Бұл теңдеуді қарапайым түрге келтіруге болады: Бұл теңдеуді квадрат дәрежесіне шығарып, әрі екенін ескеріп, мына теңдеуді аламыз:

Изображение слайда
19

Слайд 19: Бұл Дерягиннің атақты (Z 6 ) ережесі. Бұл ереже бойынша электролиттің коагуляциялау қабілеті (

Изображение слайда
20

Слайд 20: Бұдан, (Эйлерс – Корф шарты) Демек,

- бөлшектердің электростатикалық тебілісін - олардың бір-біріне тартылысын сипаттайды. Егер - жүйе тұрақты; - жүйе тұрақсыз. Бұдан, (Эйлерс – Корф шарты) Демек,.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Қорытынды

Дисперсті жүйелердің тұрақтылығы мен бұзылуы мәселесі дисперсті жүйелер мен беттік құбылыстар туралы,ғылымның негізгі мәселесі болып табылады. Оның әсіресе лиофобды зольдер үшін маңызы зор. Лиофобты зольдерде дисперсті фаза мен дисперсті ортаның әлсіз әрекеттесуі байқалады.Мұндай жүйелердің уақыт өтуімен дисперстілігін азайту қабілеті бар. Дисперстілік азаюының екі жолы бар. Оның біреуі қайта кристалдану нәтижесінде ірі бөлшектердің ұсақ бөлшектерді жұтуы. Басқа жолы дисперсті фаза бөлшектерінің бір-бірімен жабысуы. Соңғы құбылыс жиі кездеседі және коагуляция деп аталады.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Пайдаланылған әдебиеттер:

Мұсабеков Қ.Б.,Әбдиев Қ.Ж. Коллоидтық химия: Оқулық.-Алматы: 2011.-10-24 б. Ходаков Г.С., Юдкин Ю.П. Седиментационный анализ высокодисперстных систем.- М., 1981 Воюцкий С.С., Курс коллоидной химии. М., «Химия», 1976-574 с.

Изображение слайда
23

Последний слайд презентации: Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы. ДЛФО теориясы

Назарларыңызға рахмет!

Изображение слайда