Презентация на тему: ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС Тақырыбы: Педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС Тақырыбы: Педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның
КІРІСПЕ
Арт-терапия.
Рудестам бойынша арттерапияның психодинамикалық және гуманистік бағыттары
М.В.Кисилева бойынша арт-терапияның негізгі түрлері
Арт-терапия түрлері :
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС Тақырыбы: Педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС Тақырыбы: Педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС Тақырыбы: Педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның
Тәжірибелік эксперимент жұмысы барысында қол жеткен нәтижелер мынадай қорытынды мен ұсыныстар жасауға мүмкіндік берді:
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС Тақырыбы: Педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның
1/11
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 59)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (849 Кб)
1

Первый слайд презентации

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС Тақырыбы: Педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның рөлі Орындаған: Ақылова Д.С. Ғылыми жетекші: Рысбекова Р.М.

Изображение слайда
2

Слайд 2: КІРІСПЕ

Адамзат баласының тіршілік өмірінде ең бір бағалы нәрсе, оның денсаулығы. Денсаулықты сақтап, үнемі денсаулықтың қорын көбейтіп, оған пассивті түрде емес активті түрде қарау керек. Денсаулықты сақтаудың жолын үйрену әрбір адамның басты міндеті. Денсаулық-адам өміріндегі ең жоғары бағалы дүние. Өмірдің шаттығы мен қызығы денсаулыққа байланысты. Адам бақыты-денсаулығының мықтылығында. Дені сау адам көңілді жүреді. Дүние жүзілік медицина ғылымдарының ұлы өкілдері, денсаулық адамзат баласына тартқан үлкен сыйы деп түсіндіреді. Педагог-сихологтың кәсіби қызметінің педагогикалық-психологиялық аспектілерін, өз зерттеулерінде қарастырған ғалымдар: Г.С. Абрамова, М.Р. Битянова, И.В. Вачков, И.В. Добровина, Н.И. Исаева, А.И. Красило, А.П. Новгородцева, Е.С. Романова, В.В. Рубцов, Л.М. Фридман және т.б. Аталмыш зерттеулер бойынша Қазақстанда ғылыми әдебиеттер саны аз (Э.Д Абишева, Р.Т. Мендалиева, Х.Т. Шерьязданова, З.Б Мадалиева және т.б.). Арт-терапияның теориялық негіздерін зерттеу барысында ресейлік және шетелдік авторлардың еңбектері мен оқулықтары пайдаланылды. Бұл мәселе келесі ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған: Л.Д. Лебедева[25], А.И. Копытин, М.В. Киселева, Т.Д. Зинкеевич-Евстигнеева, И.С. Кон, А.Е. Бурно, Грегг М.Ферс, Р. Арнхейм, Д. Эдварс.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Арт-терапия

«Арттерапия» –  терминi   ( art – өнер, artterapy – өнер арқылы терапия жүргiзу ) көбiне ағылшын тiлдi халықтар қоныстанған елдерде  кеңiнен тараған және нау қастың психикалы қ - эмоциональдық халiне шығармашылық арқылы  ем жүргiзу және әсер етудi бiлдiредi. Арттерапия (өнер терапиясы) терминін ең алғаш рет Адриан Хилл (1938) өзінің санаторийдегі туберкулезбен ауыратын адамдар жөнінде жазған еңбегінде қолданған. Бұл термин ауруханалар мен психикалық денсаулық сақтау орындарындағы өнермен қатысты іс-шараларда кеңінен қолданыс тапты. Психотерапияның бұл түрі өнерге негізделген, соның ішінде бейнелік және шығармашылық өнерге.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Рудестам бойынша арттерапияның психодинамикалық және гуманистік бағыттары

Гуманис тік (Шарлотта Бюлер, Н Роджерс, Джейн Рин, Элин Рапп ) Психодинами калық ( М.Наумбург, Е.Крамер Г.Вассилиоса ) Шығармашылық қосымша құрал ретінде санасыздыққа ығыстырылған материалды түйсінуге психоанализ үшін тірек нүктесі ретінде пайдаланылады. Гештальттеорияның аясында: өнер туындысын жасауда, тудыруда сондай тәжірибе жинақтайды.

Изображение слайда
5

Слайд 5: М.В.Кисилева бойынша арт-терапияның негізгі түрлері

Бейне терапия Ертегі терапия Музыкотерапия Би терапия сы. Ойын терапиясы Балалар мен жасөспірімдердің оқытудағы қиындықтары, әлеуметтік бейімделуде, отбасы ішіндегі кикілжіңдегі жүйке, психосоматикалық бұзылуларында қолданылады. Бейне терапия Ертегі терапия Музыкотерапия Би терапия сы Ойын терапиясы Балалар мен жасөспірімдердің оқытудағы қиындықтары, әлеуметтік бейімделуде, отбасы ішіндегі кикілжіңдегі жүйке, психосоматикалық бұзылуларында қолданылады. Қорыққанда, ашушаңдықта, гиперқозғалғыштықта, агрессияда, отбасы қиындықтарында, жақын адамын жоғалтқанда, (тамақтануда, энурезде және т.б.)жұмыс ба рысында қолданылады. - дамудағы ауытқулар; - эмоционалдық тұрақсыздық; - мінездегі бұзылу; - жұлын-ми жарақаттары; Би терапия сы адамдар арасындағы эмоционалдық тұрғыда бұзылу, қарым-қатынас бұзылуы және тұлғааралық өзараықпалдастықтың жұмысында қолданылады. қысымды түсіруге көмектесетін, өздік бағасын көтеретін, қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларында өзіне-өзі сенуге мүмкіндік тудыратын тұлға дамуы.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Арт-терапия түрлері :

Библиотерапия Мүсіндеу терапиясы Музыкотерапия Би терапиясы Драматерапия Изотерапия Қуыршақ терапиясы Құм терапиясы

Изображение слайда
7

Слайд 7

Тақырыптары Сағат лекция практикалық 1. «Арттерапия» ұғымының мәні мен маңыздылығы. 2 2. Арттерапияның шығу және даму тарихы. 2 2 3. Арттерапияның бағыттары. 2 2 4. Арттерапияның түрлері. 2 5. Педагог-психолог қызметіндег і арттерапияның әдіс-тәсілдері 2 2 Барлығы 10 8 Педагог-психологтарға арналған «Педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның мүмкіндіктері» атты арнайы курс бағдарламасы

Изображение слайда
8

Слайд 8

№ Деңгейі Эксперимент тобы саны - 8 Бақылау тобы саны – 7 Экспериментке дейі н эксперимент- тен кейін эксперимент- ке дейін эксперимент- тен кейін 1. Жоғары 1 5 1 1 2. Орта 1 2 1 1 3. Төмен 6 1 5 5 Педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның тәжірибелі-эксперимент жұмыстарының нәтижесі.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Эскпериментальды топ педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның дамуының диаграммасы

Изображение слайда
10

Слайд 10: Тәжірибелік эксперимент жұмысы барысында қол жеткен нәтижелер мынадай қорытынды мен ұсыныстар жасауға мүмкіндік берді:

Педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның рөлі тиімді әдіс-тәсілдері айқындалды; Педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның рөлі шарттары, өлшемдері және үш түрлі деңгейлері анықталды; Жүргізілген эксперименттік жұмыстардың нәтижесі педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның рөлі тиімді екендігін көрсетті. Тәжірибелік нәтижелері педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның рөлі олардың қызметіндегі арттерапияның рөлінің педагогикалық мүмкіндіктері мол екендігін байқатты. Арттерапияны өткізуге шығармаларды таңдап, арттерапияның рөлін қолдану ерекшеліктерін білу, педагог-психолог күнделікті қызметтерінде пайдалануға болатындығы анықталды;

Изображение слайда
11

Последний слайд презентации: ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС Тақырыбы: Педагог-психолог қызметіндегі арттерапияның

НАЗАР ҚОЙЫП ТЫҢДАҒАНДАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ !

Изображение слайда