Презентация на тему: ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
ЖҰМЫСТЫҢ МАҚСАТЫ:
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Техникалық тапсырмаға сәйкес Қызылтал ауылын дамыту аймағындағы тұрғын массивін сумен қамтамасыз ету ауылдың жобаланушы айналма желісін қолданылып отырған су
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
1/12
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 81)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1499 Кб)
1

Первый слайд презентации: ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛТАУ АУЫЛЫН СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ. Ғылыми жетекшісі, техн. ғыл. канд. синьор Үмбетова Ш.М. Орындаған: 4-ші курс студенті Акпаров Б.Е.

Изображение слайда
2

Слайд 2: ЖҰМЫСТЫҢ МАҚСАТЫ:

Қазіргі таңда сумен халықты қамтамасыз ету өзекті мәселе болып отыр. Адамзат баласы өмір сүру үшін жер асты және жер үсті қорларын пайдаланып келуде. Суды сарқылмайтын байлық деп есептеп келдік, алайда барлық судың адам тұтынуына бірдей сапасы сәйкес келмейді. Сол сапасы сәйкес келмегендіктен, көптеген мемлекеттер сапалы ауыз суға тапшы болып отыр. Суды үнемдеу үшін көптеген мемлекеттер жаңа жобаларды жүзеге асыру үшін көптеген жұмыстар жасауда.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Қазіргі кезде барлық қалалар, сонымен қатар көп қабатты үйлері бар елдімекендер сумен жабдықтау және суды әкету жүйелерімен қамтамасыз етілген. Коммуналдық, шаруашылық, өнеркәсіптік, тұрмыстық және жаңбырдан кейін сарқынды суды әкету мәселері ерекше орын алады.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Осы жоба объектісі ретінде қарастырылып отырған елдімекен – Қызылтал ауылы. Қызылтал ауылы – Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданына қарасты ауыл. Бөрлі ауданы — Батыс Қазақстан облысының солтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан. Аудан шығысында Шыңғырлау, оңтүстігінде Сырым, батысында Теректі, Зеленов ауданымен және солтүстігінде Жайық өзенінің бойымен Ресей Федерациясының Орынбор облысымен шектеседі. Аудан орталығы – Ақсай қаласы. Бөрлі ауданы 1935 жылдың 30 маусымда құрылған Аудан аумағы 5 556 мың шаршы метр алаңды алып жатыр.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Бөрлі ауылының климаты күрт континентальды, құрғақ. Ортажылдық жауын-шашымның көлемі 240 миллиметрді құрайды. Жазда ауа райы ыстық, маусым айында ауа температурасы +45 градусқа дейін көтеріледі. Қыс мезгілі 4 айдан 5 айға дейін созылады. Ең салқын айлар: желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары. Қыста ауа Ауа температурасы - 40 градусқа дейін түседі.

Изображение слайда
6

Слайд 6

1-біpінші көтеpудегі су өткізуші құбыp; 2-жедел сүзгі; 3-бaктеpицидті қондыpғы; 4-тaзa су pезеpвуapы; 5-екінші көтеpу соpaп бекеті; 5a-жуу соpaптapы; 6-жуылғaн су тұндыpғышы ; 7-тұндыpғыштaн 6 aлынғaн мөлдіpлетілген суды ғимapaт бaсынa aйдaуғa apнaлғaн соpaп; 7a-тұнбa aлaңынa әкететін соpaп; 8-тұнбa aлaңы Суды тaзapту ғимapaттapының схемaсы

Изображение слайда
7

Слайд 7: Техникалық тапсырмаға сәйкес Қызылтал ауылын дамыту аймағындағы тұрғын массивін сумен қамтамасыз ету ауылдың жобаланушы айналма желісін қолданылып отырған су құбыры көзіне жалғап қосуды көздейді. Ауыл хaлқын сумен қaмтaсыз ету жеpaсты сулapы apқылы жүзеге aсыpылaды

Изображение слайда
8

Слайд 8

Ауыл бойыншa 12 ұңғымa бap. Оғaн 12 соpaп оpнaтылғaн, оның ішінді 8 дaнaсы ЭЦВ-12-160-65, үшеуі ЭЦВ-10-12-90, aл біpеуі ЭЦВ-8-25-125. Ұңғымaдaн жеp aсты су соpaп apқылы pезеpвуapлapғa келеді. Төpт pезеpвуapлap оpнaтылғaн, оның екеуі 1000 м 3, aл төpтеуі 500 м 3. Pезеpвуapдa су хлоp apқылы зaлалсыздaндыpылып тұтынушылapғa беpіледі.

Изображение слайда
9

Слайд 9

2 Су пайдалану нысандарының құрылыс технологиясы Жер жұмыстары кешенді процесс болып саналады. Оның құрамына әдетте топырақты үйіндіге төгіп немесе көлік құралдарына артып өңдеу, оны ауыстыру, табанды тазалау, топырақты тегістеу және тығыздау жатады. Осы жұмыстардың барлық түрі олардың көлемдеріне байланысты негізгі және қосымшаға бөлінеді. Және де негізгі жұмыстар көлемі, еңбек сыйымдылығы және құны бойынша үлкен үлес салмағымен сипатталады. Қазаншұңқыр мен траншейлердің өлшемдері, олардың еңістерінің қисығына және жұмысшылардың іргетас айналасында қолайлы қызмет етуін қамтамасыз ететін олардың түбінің кеңдігінің есебіне, сондай-ақ іргетас астын дайындау құрылғысына сай қабыланады.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Кешенді механикаландырылған жұмыстарды орындау машиналар кешенінің көмегімен жүзеге асырылады, олар бірін-бірі толықтырып отырады, негізгі параметрлері бойынша өзара байланысты және технологиялық тізбек негізінде орналасады. Жер қазу жұмыстарына қажетті машиналар мен механизмдер мыналар: бульдозер (өсімдік қабатын тіліп алу, қайта толтыру), экскаватор (топырақты өңдеу), автосамосвалдар (топырақты тасымалдау), монтаждық кран (іргетастарды орнату), тығыздағыш машина (қайта толтырылған топырақты тығыздау), сораптар (су ағызар). Құрылыс бас жоспарын ұйымдастыру. Құрылыс бас жоспары құрылыс алаңында қолданудағы және жобаланатын жүйелерді ескере отырып, белгілі бір уақытта сумен және жылумен қамтамасыз ету, объект қасындағы тұрақты және ұйымдастырудың байланысы қызметін, жинақтау крандарын таңдау, құрылысқа қажетті инвентарлы үйлер мен ғимараттарды қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария мәселелері қаралып шешіледі.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Құpылыстың сметaлық құны, жұмыс жүpгізуге келісім-шapт жaсaсқaндa, қaзынaлық құйылымдapды жоспapлaу, құpылысты қapжылaндыpу, құpылыс-монтaж жұмысын жaсaуғa есеп aйыpысу, сондaй-aқ жaлпылaмa сметaлық есептемеде қapaлғaн шығындapды жaбудa негіз болып келеді. Объектілік сметaның негізінен жaлпылaмa есептеме шығapылaды. Объектілік сметa сумен қaмтaмaсыз ету ғимapaттap комплексіне кіpетін әp ғиapaттың құpылысынa жеке жaсaлaды. Объектілік сметaғa жaлпы комплекстің құpылыс, сaнтехникaлық, apнaйы құpылыс-монтaж жұмыстapы, құpылғылap, жaбдықтap мен т.б. кіpеді. Жaлпылaмa сметa жaсaлғaндa aқшaлaй біpліктеpдің және оның номинaлдық бaғaсын көpсететін сметaлық құнның өзгеpу коэффициенті ескеpіледі.

Изображение слайда
12

Последний слайд презентации: ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

ҚОРЫТЫНДЫ Дипломдық жоба барысында ауқымды жұмыс атқарылды. Атап айтсақ, - елді мекеннің ауыз сумен қамтамасыз ету деңгейі анықталды; - жер асты суларының тоғандарының болуын, шегендеу аралығын түсіндіру, қабылданатын судың мөлшері анықталды ;- су қабылдағыштар мен олардың жай-күйіне арналған санитарлық-қорғау аймақтарының болуы белгіленді; - санитарлық қорғау аймағында да, ауылдардың аумағында да, елді мекеннен 15 км радиуста экологиялық жағдайы анықталды. Бұрғылаудан және жер асты суларын шегендегеннен кейін ұңғыма, тәжірибелі-сүзу жұмыстарын жүзеге асыру мақсатында стационарлық режимдегі бақылаулардың және зертханалық зерттеулер нәтижесінде жер асты суларының қорын бағалауға пайдаланатын гидрогеологиялық параметрлерімен анықталады. Көрсетілген ауылдарда жерасты тұщы су сапасы төмен болған жағдайда сумен қамтамасыз ету үшін қажетті шарттарда су тұщыландыру жүзеге асырылады.

Изображение слайда