Презентация на тему: Дихання у рослин

Дихання у рослин
Дихання
Інтенсивність дихання рослин
Дихання у рослин
Структура процесу дихання у рослин
Дихання у рослин
Типи дихання
Дихання у рослин
Дякую за увагу!
1/9
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 14)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (474 Кб)
1

Первый слайд презентации: Дихання у рослин

Изображение слайда
2

Слайд 2: Дихання

Дихання є універсальною властивістю всіх живих організмів, які населяють Землю. Суть цього процесу у  рослин, також як у тварин, полягає в поглинанні кисню, який взаємодіє з органічними сполуками тканин їх організмів з утворенням вуглекислоти та води. При диханні вода використовується самим рослинним організмом, а вуглекислоту рослини виділяють в навколишній простір. Дихання характеризується тим, що для виділення енергії витрачаються органічні речовини, тобто це процес, зворотний фотосинтезу, при якому відбувається накопичення поживних речовин в тканинах рослин. У світлий час доби практично всі рослини продукують кисень, але в їх клітинах має місце і дихання, що протікає менш інтенсивно. У нічний час процес дихання відбувається активніше, тоді як фотосинтез припиняється без доступу світла.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Інтенсивність дихання рослин

Інтенсивність   дихання рослин  – величина непостійна. Вона залежить від біологічного виду рослини, зовнішніх умов, від того, в яких рослинних органах воно протікає. Так, наприклад, найбільш високу інтенсивність дихання мають молоді органи і тканини рослин. Дихання рослин посилюється з підвищенням температури навколишнього повітря, але до того рівня, при якому можлива її нормальна життєдіяльність. Для прикладу, оптимальна температура для дихання проростаючого насіння становить +30-40 °С. В цілому ж дихання у рослин відбувається в досить широкому температурному діапазоні. У зимуючих рослин дихання продовжується навіть при 20-25 °С морозу. При температурі понад +50 °С дихання, як правило, припиняється, оскільки білки цитоплазми згортаються. Вплив світла на дихання рослин залежить насамперед від біологічних особливостей виду, але у більшості рослин у темряві дихання більш інтенсивне, ніж на світлі.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Великий вплив на дихання здійснює ступінь насиченості цитоплазми вологою. Наприклад, у сухого насіння дихання дуже слабке, внаслідок чого воно має здатність до тривалого зберігання. При збільшенні вологості насіння понад 14% його дихання значно зростає. Спостерігається пряма залежність дихання від рівня вмісту кисню в повітрі, але невеликі його коливання помітного впливу на процес дихання рослин не роблять. При підвищеному вмісті в повітрі вуглекислого газу процес дихання сповільнюється. Таким чином, фотосинтез і   дихання рослин   поряд з корінними відмінностями мають певні риси подібності. Для обох процесів необхідна наявність води. Об’єднує ці процеси і те, що кожен з них здійснюється не однією, а кількома послідовними реакціями. Присутня також близькість хімічного складу проміжних продуктів, що утворюються на окремих етапах фотосинтезу і дихання. Фотосинтез і дихання рослин необхідно розглядати як дві сторони єдиного процесу обміну речовин і обміну енергії. Найважливішою особливістю цих процесів є те, що для життєдіяльності самих зелених рослин витрачається лише невелика частина створюваних ними органічних сполук. Більша ж їх частина відкладається про запас до форми порівняно стійких до перетворень сполук.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Структура процесу дихання у рослин

Весь процес дихання протікає в клітинах рослинного організму. Він складається з двох етапів, в ході яких складні органічні речовини розщеплюються на більш прості неорганічні – вуглекислий газ і воду. На першому етапі за участю спеціальних білків, які прискорюють процес ( ферментів ), відбувається розпад молекул глюкози. У підсумку з глюкози утворюються більш прості органічні сполуки і виділяється небагато енергії. Цей етап дихального процесу відбувається в цитоплазмі. На другому етапі прості органічні речовини, що утворилися на першому етапі, взаємодіючи з киснем, окислюються – утворюють вуглекислий газ і воду. При цьому вивільняється багато енергії. Другий етап дихального процесу протікає тільки за участю кисню в спеціальних органелах клітини – мітохондріях. Таким чином, в процесі дихання відбувається розщеплення більш складних органічних речовин на прості неорганічні сполуки - вуглекислий газ і воду. При цьому рослина забезпечується вивільненою енергією. Одночасно йде передача різних хімічних елементів з одних сполук до інших. Ці перетворення речовин в організмі називають обміном речовин. Обмін речовин – одна з важливих ознак життя.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Обмін речовин – це сукупність різних хімічних перетворень, що протікають в організмі і забезпечують ріст та розвиток організму, його відтворення і постійний контакт з навколишнім середовищем. Обмін речовин пов’язує всі органи організму в єдине ціле. Разом з цим завдяки обміну речовин організм взаємодіє з навколишнім середовищем. З нього рослина поглинає речовини через коріння і листя і виділяє в середовище продукти своєї життєдіяльності. Дихання, як і харчування, необхідна умова обміну речовин, а значить, і життя організму.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Типи дихання

Тим часом процес дихання має характерну особливість. У ряді випадків дихання може відбуватися без надходження кисню. Таке дихання називається анаеробним ( безкисневим ). Воно спостерігається у вищих рослин. При відсутності кисню повітря рослинний організм продовжує якийсь час жити за рахунок кисню, що отримується від неповного розкладання органічної речовини до спирту і вуглекислоти. Але це дає рослині в 27 разів менше енергії, ніж у тих же умовах при нормальному, аеробному диханні. У той же час для ряду нижчих організмів ( деяких бактерій, одноклітинних грибів ) анаеробне дихання є нормальним явищем. Ці організми можуть викликати молочнокисле, маслянокисле, оцтовокисле, спиртове та інші види бродіння, перебуваючи в безкисневому середовищі. Дихання рослин і бродіння безпосередньо пов’язані між собою. Початкова фаза перетворення цукру є спільною для дихання і бродіння. Надалі, якщо проміжні продукти окислюються повністю, відбувається утворення вуглекислого газу і води. Якщо ж перетворення проміжних продуктів здійснюється в анаеробних умовах, то кінцевими продуктами цього процесу є спирт і вуглекислота. Процес розкладання органічних речовин гнильними бактеріями, в результаті якого утворюються різноманітні кінцеві продукти (вода, вуглекислий газ, метан, сірководень, тощо ), називається гниттям.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Клітинне дихання рослин відбувається в спеціальних структурах клітин - мітохондріях. Причому ці органели рослинних клітин мають ряд істотних відмінностей від мітохондрій тварин, що пов'язано з особливостями життєдіяльності рослин ( прикріплений спосіб життя, необхідність змінювати метаболізм у відповідності до мінливих умов навколишнього середовища ). Тому у рослин є додаткові шляхи окислення органічних сполук, виробляються альтернативні ферменти. Схематично процес дихання виглядає як реакція окислення цукрів допомогою поглинутого кисню до води та вуглекислоти. При цьому виділяється тепло, що чітко простежується при проростанні насіння та розпусканні квітів деяких видів рослин. Дихання не слід розглядати виключно як процес постачання енергії для росту і розвитку організму рослини. Значення процесу дихання рослин дуже велике. На проміжних етапах цього процесу утворюється ряд органічних сполук, що використовуються потім у різних реакціях обміну речовин, наприклад, пентози та органічні кислоти. Незважаючи на те, що дихання і фотосинтез за своєю природою протилежні, часто вони взаємодоповнюють один одного, так як є джерелами енергетичних носіїв (АТФ, НАДФ-Н) та метаболітів в клітині. У посушливих умовах вода, що виділяється при диханні, може уберегти рослину від зневоднення. Але не у всіх випадках інтенсифікація цього процесу корисна для рослини, оскільки надлишкове виділення енергії дихання у вигляді тепла призводить до непотрібної втрати сухої речовини клітин.

Изображение слайда
9

Последний слайд презентации: Дихання у рослин: Дякую за увагу!

Презентацію виконав : Студент 2-в курсу Буркалов М.С

Изображение слайда