Презентация на тему: Діагностика ефективності діяльності підприємства на базі застосування

Діагностика ефективності діяльності підприємства на базі застосування збалансованої системи показників
Питання для обговорювання:
Існуючі системи показників для оцінки ефективності діяльності підприємства
Balansed Scorecard (BSC)
Діагностика ефективності діяльності підприємства на базі застосування
Збалансована система показників Нортона-Каплана
Модель збалансованої системи показників Л. Мейсела
Діагностика ефективності діяльності підприємства на базі застосування
Модель збалансованої системи показників Адамса-Робертса
Модель впливу «стейкхолдерів» на показники діяльності підприємства
Групування показників за субстанцією логістичних потоків
Основні положення, які слід враховувати при розробці ЗСП
Основні положення, які слід враховувати при розробці ЗСП
Основні положення, які слід враховувати при розробці ЗСП
Суть методології розробки та впровадження ЗСП
Алгоритм побудови ЗСП
Дерево проблем логістичного управління торговельним підприємством
Фактори успіху логістичного управління торговельним підприємством
Алгоритм побудови ЗСП
Головна відмінність ключових показників ефективності, що входять до ЗСП, від довільного набору показників
Діагностика ефективності діяльності підприємства на базі застосування
Алгоритм побудови ЗСП
Вимоги до КПЕ
Показники BSC -моделі Нортона-Каплана
Групування показників за субстанцією логістичних потоків
Збалансована система показників доходності підприємства
Алгоритм побудови ЗСП
Ключові показники ефективності логістичного управління торговельним підприємством
Діагностика ефективності діяльності підприємства на базі застосування
Діагностика ефективності діяльності підприємства на базі застосування
Діагностика ефективності діяльності підприємства на базі застосування
Алгоритм побудови ЗСП
Стратегічна карта BSC -моделі Нортона-Каплана
Стратегічна карта доходності АТ «Норд»
Карта причино-наслідкових зв’язків ЗСП
Діагностика ефективності діяльності підприємства на базі застосування
Алгоритм побудови ЗСП
Принципова відмінність оцінок, отримуваних за допомогою ЗСП, від традиційних оцінок ефективності управління
Загальна модель побудови збалансованої системи показників
Головні підходи до забезпечення успішного застосування ЗСП
1/40
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 62)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (249 Кб)
1

Первый слайд презентации: Діагностика ефективності діяльності підприємства на базі застосування збалансованої системи показників

Тема 5.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Питання для обговорювання:

Збалансована система показників: сутність, види Етапи розробки збалансованої системи показників

Изображение слайда
3

Слайд 3: Існуючі системи показників для оцінки ефективності діяльності підприємства

Du Pont Pyramid Structure of Ratios ZVEI RL Beaver Weibel експертна система діагностики й аудита фінансово-господарського стану підприємства методика заглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств і організацій

Изображение слайда
4

Слайд 4: Balansed Scorecard (BSC)

Изображение слайда
5

Слайд 5

Фінанси Яку думку про себе ми повинні створити у наших власників (акціонерів), щоб досягти фінансових успіхів? Клієнти Яку думку про себе ми повинні створити у наших клієнтів, щоб реалізувати своє бачення майбутнього? Внутрішні бізнес-процеси У яких бізнесах-процесах ми повинні досягти досконалості, щоб задовольнити запити наших власників і клієнтів? Навчання і кар'єрний ріст Яким способом ми повинні підтримувати здатність змінюватися й удосконалюва-тися, щоб реалізувати своє бачення майбутнього? Бачення майбутнього і стратегія Цілі Показ-ники Завдан-ня Ініціа-тиви Цілі Показ-ники Завдан-ня Ініціа-тиви Цілі Показ-ники Завдан-ня Ініціа-тиви Цілі Показ-ники Завдан-ня Ініціа-тиви Модель збалансованої системи показників ( BSC -модель) Нортона-Каплана

Изображение слайда
6

Слайд 6: Збалансована система показників Нортона-Каплана

Основне призначення пов'язати стратегію з оперативною діяльністю і вартісними факторами Головна особливість ЗСП тісно пов'язана з бізнес-процесами, які направлені на задоволення потреб покупців і в які залучені всі співробітники підприємства BSC-модель виступає інструментом системи управління

Изображение слайда
7

Слайд 7: Модель збалансованої системи показників Л. Мейсела

Стратегія та цінності Щоб одержати першокласну оцінку у замовників, необхідно забезпечити - лідерство на ринку - швидкий ріст обсягів реалізації - прибутковість - найкращий час обслуговування - низький рівень дефіцитів - своєчасні постачання короткий час відгуку найкраще співвідношення ціна/ витрати - високий відсоток нових продуктів - низьку плинність кадрів - швидкий вихід продукту на ринок - короткий виробничий цикл - низький рівень браку - високу продуктивність Фінанси Доходність Ріст сукупної вартості Прибуток по акціях Клієнти Час Якість Сервіс Ціна/витрати Внутрішні бізнес-процеси Час Якість Продуктивність Витрати Людські ресурси Інновації Навчання та тренінги Інтелектуальні активи

Изображение слайда
8

Слайд 8

Зовнішня ефективність Внутрішня ефективність Дії (система управління за результатами) Якість продукції Строк доставки (виконання замовлення) Тривалість виробничого циклу Втрати від браку Задо- волення клієнтів Гнучкість (адаптив-ність) під-приємства Прибут-ковість діяльності Ринок (маркетинг) Фінанси Кор- пора- тивна стратегія Результативні показники Департаменти (бізнес-одиниці) Оперативні системи бізнесу (основна діяльність) Індивідууми Відділи (підрозділи та робочі групи) Цілі діяльності Піраміда ефективності МакНейра-Ланча-Кросса

Изображение слайда
9

Слайд 9: Модель збалансованої системи показників Адамса-Робертса

ЕР2М Управління змінами та стратегієй Зверху-вниз Знизу-вверх Внутріш-ній Зов-ніш-ній Власність і свобода дій Обслуговування клієнтів і ринків Удосконалення внутрішніх процесів ( підвищення ефективності та рентабельності)

Изображение слайда
10

Слайд 10: Модель впливу «стейкхолдерів» на показники діяльності підприємства

«Стейкхолдери» Інтереси Показники Акціонери Повернення від інвестицій Дохід на активи Ріст вартості бізнесу Зміни в обсягах продажів, рентабельності, ємності ринку Працівники підприємства Рівень життя Рівень доходу в порівнянні з загальноприйнятими нормами життя Сприятливе робоче середовище Тенденції до зростання доходів працівників Економічні партнери Якість продукції (робіт) Наявність браку і порушень виконання замовлення Вартість товарів (послуг ) Як клієнт оцінює нас у порівнянні з конкурентами

Изображение слайда
11

Слайд 11: Групування показників за субстанцією логістичних потоків

Фінансові процеси Збалансована система показників ефективності логістичного управління Товарні процеси Інформаційні процеси Сервісні процеси Кадрові процеси

Изображение слайда
12

Слайд 12: Основні положення, які слід враховувати при розробці ЗСП

ЗСП тісно зв’язана зі стратегічними цілями розвитку підприємства ЗСП має бути комплексним інструментом стратегічного, тактичного й оперативного управління, який дозволяє пов'язати стратегічні цілі підприємства з повсякденними діями працівників на кожному рівні управління, а також здійснювати контроль за реалізацією стратегії

Изображение слайда
13

Слайд 13: Основні положення, які слід враховувати при розробці ЗСП

основою концепції ЗСП виступає принцип, сформульований Р. Капланом і Д. Нортоном: «неможливо управляти тим, що не можна вимірити» основна концепція ЗСП орієнтує на інтегральну оцінку функціонування підприємства, що відображає кінцеву результативність роботи і включає систему факторів і показників, які в сукупності описують різні аспекти його діяльності

Изображение слайда
14

Слайд 14: Основні положення, які слід враховувати при розробці ЗСП

ЗСП призначається не тільки для діагностики підприємства загалом, а й для діагностики стану окремих рівнів управління (структурних підрозділів), ресурсів і процесів, пов’язаних з досягненням цілей розробка ЗСП ефективності діяльності підприємства повинна ґрунтуватися на узгодженні всіх ключових показників із специфікою діяльності конкретного підприємств

Изображение слайда
15

Слайд 15: Суть методології розробки та впровадження ЗСП

полягає в тому, що менеджери підприємства, проаналізувавши бізнес-процеси, повинні виділяти значимі для підприємства сфери (напрями) діяльності і для них визначати сукупність показників, які підлягають оцінці на основі ефективності всієї сфери діяльності

Изображение слайда
16

Слайд 16: Алгоритм побудови ЗСП

Визначення найважливіших факторів успіху підприємства Формування стратегії управління підприємством 1. Вибір ключових показників (індикаторів) ефективності (КПЕ), виходячи з пріоритетності їхнього росту з урахуванням обраних факторів успіху підприємства (окремих рівнів управління) 2. Визначення нормативних (еталонних) значень показників, включених до ЗСП і їхня оцінка 3. Запровадження ЗСП Обґрунтування результативних показників, яких потрібно досягти Виявлення причино-наслід-кових зв’язків Визначення завданнь, які необхідно виришити при формуванні показників Використання ЗСП в управлінні діяльністю підприємства Так Відповідність отриманих результатів бажаним Ні Повернення на потрібний етап з метою допрацювання Бенч- маркинг Використання теоретичних значень показників, відображених в економічній літературі Розробка нормативів Побудова матриці домінування

Изображение слайда
17

Слайд 17: Дерево проблем логістичного управління торговельним підприємством

Узгодження економічних інтересів учасників логістичної діяльності на основі найефективнішого використання ресурсів Удосконалення процесів формування логістичних потоків в усіх ланках логістичного ланцюга від виробника до споживача товарів Орієнтація стратегічних, тактичних і оперативних логістичних цілей на базову стратегію діяльності підприємства Cинхронізація діяльності всіх ланок логістичного ланцюга, спрямована на ефективне обслуговування кожного клієнта за принципом «висока користь – допустимі витрати» Оптимізація різних за субстанцією логістичних потоків на основі синхронізації їхньої взаємодії та використання синергічних зв’язків 1.Товарних 2. Фінансових 3. Інформаційних 4. Сервісних 1.1 1.5 2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 1.2 1.6 1.3 1.7 2.5 2.6 2.7 4.3 4.4 1.4 2.4 2.8 3.1 3.2 3.3

Изображение слайда
18

Слайд 18: Фактори успіху логістичного управління торговельним підприємством

Фактори успіху Параметри успіху Товарні Асортимент і якість товарів відповідно споживчого попиту Ефективність закупівлі, постачання, зберігання й реалізації товарів Збільшення частки ринку своїх товарів Збереження та розширення клієнтури Розвиток брендів Фінансові Максимізація чистого грошового потоку Максимізація прибутку Ефективність формування достатньої суми капіталу Ефективність авансування капіталу в оборотні активи Узгодженість у часі та просторі фінансових потоків з товарними та сервісними Зміцнення фінансового стану підприємства Скорочення фінансових ризиків Інформа-ційні Ефективне інформаційне забезпечення управлінської діяльності Застосування ефективних засобів комунікацій зі споживачами, постачальниками, конкурентами Використання сучасних технічних засобів збирання, обробки, передачі та зберіганні інформації Сервісні Високий рівень обслуговування товарів і покупців Належний рівень післяпродажного обслуговування товарів і покупців Якість рекламного забезпечення клієнтів

Изображение слайда
19

Слайд 19: Алгоритм побудови ЗСП

Визначення найважливіших факторів успіху підприємства Формування стратегії управління підприємством 1. Вибір ключових показників (індикаторів) ефективності (КПЕ), виходячи з пріоритетності їхнього росту з урахуванням обраних факторів успіху підприємства (окремих рівнів управління) 2. Визначення нормативних (еталонних) значень показників, включених до ЗСП і їхня оцінка 3. Запровадження ЗСП Обґрунтування результативних показників, яких потрібно досягти Виявлення причино-наслід-кових зв’язків Визначення завданнь, які необхідно виришити при формуванні показників Використання ЗСП в управлінні діяльністю підприємства Так Відповідність отриманих результатів бажаним Ні Повернення на потрібний етап з метою допрацювання Бенч- маркинг Використання теоретичних значень показників, відображених в економічній літературі Розробка нормативів Побудова матриці домінування

Изображение слайда
20

Слайд 20: Головна відмінність ключових показників ефективності, що входять до ЗСП, від довільного набору показників

в орієнтації на стратегічні цілі підприємства у взаємозв’язку та групуванні за однорідністю ознак полягає

Изображение слайда
21

Слайд 21

Набір КПЕ для кожного конкретного підприємства має бути індивідуальним, оскільки потребує - врахування особливостей ключових факторів успіху підприємства - необхідності управління підтримкою і створенням конкурентних переваг підприємства

Изображение слайда
22

Слайд 22: Алгоритм побудови ЗСП

Визначення найважливіших факторів успіху підприємства Формування стратегії управління підприємством 1. Вибір ключових показників (індикаторів) ефективності (КПЕ), виходячи з пріоритетності їхнього росту з урахуванням обраних факторів успіху підприємства (окремих рівнів управління) 2. Визначення нормативних (еталонних) значень показників, включених до ЗСП і їхня оцінка 3. Запровадження ЗСП Обґрунтування результативних показників, яких потрібно досягти Виявлення причино-наслід-кових зв’язків Визначення завданнь, які необхідно виришити при формуванні показників Використання ЗСП в управлінні діяльністю підприємства Так Відповідність отриманих результатів бажаним Ні Повернення на потрібний етап з метою допрацювання Бенч- маркинг Використання теоретичних значень показників, відображених в економічній літературі Розробка нормативів Побудова матриці домінування

Изображение слайда
23

Слайд 23: Вимоги до КПЕ

Зв'язок зі стратегією Історичність Кількісне вираження Доступність і достовірність Дохідливість Чутливість і гнучкість Збалансованість Релевантність Наявність загального визначення Обмежена кількість Підконтрольність Стимул для співробітників Об’єктивність Універсальність

Изображение слайда
24

Слайд 24: Показники BSC -моделі Нортона-Каплана

Складові системи Показники Фінанси Сукупні активи на одного співробітника Дохід на сукупні активи Дохід на одного співробітника Дохід від нових продуктів (клієнтів) Прибуток на обсяг сукупних активів Рентабельність Клієнти Кількість клієнтів Частка ринку Середній оборот на одного клієнта Середній час, який витрачений на взаємовідносини з клієнтами Індекс лояльності клієнтів (індекс задоволення клієнтів) Бізнес-процеси Своєчасна доставка Поліпшення продуктивності Адміністративні витрати Обертальність складських запасів Час підготовки виробництва Вартість адміністративних помилок Прямі контакти с клієнтами Навчання і кар’єрний ріст Плинність кадрів Час на навчання Середній час відсутності Кожнорічні витрати на навчання на людину Індекс задоволення співробітників Складові системи Показники Фінанси Сукупні активи на одного співробітника Дохід на сукупні активи Дохід на одного співробітника Дохід від нових продуктів (клієнтів) Прибуток на обсяг сукупних активів Рентабельність Клієнти Кількість клієнтів Частка ринку Середній оборот на одного клієнта Середній час, який витрачений на взаємовідносини з клієнтами Індекс лояльності клієнтів (індекс задоволення клієнтів) Бізнес-процеси Своєчасна доставка Поліпшення продуктивності Адміністративні витрати Обертальність складських запасів Час підготовки виробництва Вартість адміністративних помилок Прямі контакти с клієнтами Навчання і кар’єрний ріст Плинність кадрів Час на навчання Середній час відсутності Кожнорічні витрати на навчання на людину Індекс задоволення співробітників

Изображение слайда
25

Слайд 25: Групування показників за субстанцією логістичних потоків

Ін-формаційні проце- си Сервіс-ні проце-си Групування показників за субстанцією логістичних потоків Фінансові процеси Збалансована система показників (ЗСП) ефективності логістичного управління Товарні процеси Кадрові процеси Чистий рух грошових коштів Приріст коефіцієнта автономії Приріст рентабельності капіталу Приріст загального коефіцієнта ліквідності Скорочення тривалості фінансового циклу Приріст запасу фінансової стійкості Зниження індексу фінансового ризику - Зниження кількості претензій покупців - Приріст послуг, що надаються споживачам - Скорочення строку вирішення проблем що виникають при реалізації товарів - Приріст реалізації товарів після проведення реклами - Зниження коефіцієнта плинності ключових фахівців Приріст продуктивності праці основних працівників Збільшення коефіцієнта охоплення логістичним перенавчанням працівників - Частка топ-менеджерів, які приймають участь у розробці ЗСП - Рівень зв’язку особистих цілей топ-менеджерів з розвитком ЗСП - Частка топ-менеджерів, чиї особисті цілі пов’язані із упровадженням логіст. управління - Приріст коефіцієнта наявності асортиментних різновидів товарів на прилавках магазину - Зниження коефіцієнта повернення покупцем неякісного товару - Збільшення частки нових товарів у загальному обсязі товарообороту - Приріст коефіцієнта оборотності товарних запасів - Брендова премія - Приріст частки ринку - Збільшення кількості нових клієнтів - Забезпечення оптимальних строків поставки товарів - Зниження частки товарів з порушенням вимог до якості, зниження витрат на транспортування товарів - Узагальнений показник забезпечення підприємства управлінською інформацією - Збільшення частки документів, розроб-лених з використанням автоматизова-них програм - Наявність web-сайта, E-mail, зареєстро-ваної електронної торговельної площадки

Изображение слайда
26

Слайд 26: Збалансована система показників доходності підприємства

Стратегічні цілі Показник Формула розрахунку Зна ч. Фінанси 1. Збільшення доходу від реалізації товарів, робіт, послуг Виручка від реалізації ЧВр=Vр*Цп +20% 2. Підвищення доходу від фінансової діяльності Доход від фінансової діяльн-ті Рвк=ЧП/ВК*100 +5% 3. Зниження ризиків Індекс ризику Ri=Li/Pi -5% Маркетинг 1. Закріплення позицій на ринку Доля ринку Др=Vр(п)/Vр(р) +5% 2. Підвищення якості продукції Оцінка якості Яп=Пі(п)/Пі(к) +2% 3. Розвиток брендів Брендова премія БП=Цр(п)/Цр(зг)*100 +2% 4. Підвищення прибутковость клієнтів Прибутковість клієнтів ПК=Дк(звіт)/Дк(мин) +8% 5. Підвищення довіри кредитних установ Коєфіцієнт проміжної ліквідності Кпл=ДЛА/ЗКк +1% Внутрішні бізнес-процеси 1. Забезпеченість в ресурсах Фондооснащеність Фос=Офср/Чсс +2% 2. Підвищення ефективності використання обладнання Коефіцієнт інтегрального навантаження обладнання Кінт=Vвир/Vвир(мах +4 % 3. Збільшення обсягу виробництва продукції Виробнича потужність ВП=Wн*Fф*Qоб +4% 4. Забезпечення потреби в оборотних коштах Вартість власних оборотних коштів ВОАк=ВОАп+змВОА +4% 5. Зниження виробничих витрат Витратомісткість Вм=Витр/Vвир -6% 6. Зниження собівартості продукції Рентабельність виробництва Рвир=ЧП/Св*100 -7% 7. Забезпечення фінансової незалежності Коефіцієнт фінансової незалежності Кфн=ВК/ЗК +2% Навчання та ріст 1. Підвищення кваліфікації персоналу Кваліфікація персоналу Кк=Чво/Чсс +7% 2. Утримання ключового персоналу Поточність кадрів Кп=Чвиб/Чсс -3% 3.Удосконалення системи мотивації труду Доля премій в ЗП Мт=Пр/ЗП +5%

Изображение слайда
27

Слайд 27: Алгоритм побудови ЗСП

Визначення найважливіших факторів успіху підприємства Формування стратегії управління підприємством 1. Вибір ключових показників (індикаторів) ефективності (КПЕ), виходячи з пріоритетності їхнього росту з урахуванням обраних факторів успіху підприємства (окремих рівнів управління) 2. Визначення нормативних (еталонних) значень показників, включених до ЗСП і їхня оцінка 3. Запровадження ЗСП Обґрунтування результативних показників, яких потрібно досягти Виявлення причино-наслід-кових зв’язків Визначення завданнь, які необхідно виришити при формуванні показників Використання ЗСП в управлінні діяльністю підприємства Так Відповідність отриманих результатів бажаним Ні Повернення на потрібний етап з метою допрацювання Бенч- маркинг Використання теоретичних значень показників, відображених в економічній літературі Розробка нормативів Побудова матриці домінування

Изображение слайда
28

Слайд 28: Ключові показники ефективності логістичного управління торговельним підприємством

КФУ Страте-гічна мета Завдання Результативні показники Допоміжні показники Фінансові Оптиміза-ція фінан-сових потоків Максимізація чистого грошового потоку Чистий рух грошових коштів Чистий грошовий потік від операційної діяльності Чистий грошовий потік від фінансової діяльності Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності Максимізація прибутків Приріст чистого прибутку Приріст торговельного доходу Скорочення витрат обігу Підвищення ефективності формування достатньої суми капіталу Коефіцієнт автономії Приріст власного капіталу Приріст позикового капіталу Середньозважена вартість капіталу Рентабельність капіталу Сума інвестованого капіталу Підвищення ефективності авансування капіталу в оборотні активи Приріст коефіцієнтів ліквідності Коефіцієнт оборотності оборотних активів Коефіцієнт платоспроможності Узгодженість у часі і просторі фінансових потоків з товарними та сервісними Тривалість фінансового циклу Зміни величини товарних запасів Зміни дебіторської заборгованості Зміни кредиторської заборгованості

Изображение слайда
29

Слайд 29

1 2 3 4 5 Підвищення запасу фінансової стійкості підприємств Приріст запасу фінансової стійкості Приріст цільового товарообороту Товарооборот точки беззбитковості Скорочення фінансових ризиків Індекс фінансового ризику То-вар - ні Задоволення попиту споживачів Забезпечення асортименту та якості товарів відповідно споживчого попиту Коефіцієнт наявності асортиментних різновидів товарів на прилавках магазинів Рівень забракованих товарів Коефіцієнт повернення покупцем не якісного товару Частка нових товарів в загальному обсязі товарообороту Підвищення ефективності складування та зберігання товарів Рівень витрат на складування й зберігання товарів Коефіцієнт оборотності товарних запасів Частка «залежаних» товарів Розвиток брендів Брендова премія Збільшення частки ринку своїх товарів Приріст частки ринку Приріст товарообороту Збереження і розширення клієнтури Кількість нових клієнтів Забезпечення ефективності закупівельної діяльності Оптимал. строки поставки товарів Частка товарів з порушенням вимог до якості

Изображение слайда
30

Слайд 30

1 2 3 4 5 Оптимізація процесів транспортування Рівень витрат на транспортування товарів Інфор - мацій - ні Оптиміза-ція інфор-маційних потоків Підвищення ефективності інформаційного забезпечення управлінської діяльності Узагальнений показник забезпечення підприємства управлінською інформацією Частка доступної інформації в потребі в ній Частка повноти охоплення управлінських процесів чинною системою документообороту Рівень достовірної управлінської інформації Питома вага вчасно отримуваної інформації Застосування ефективних засобів комунікацій зі споживачами, постачаль-никами, конкурентами Наявність веб-сайта Наявність Е-mail Наявність зареєстрованої елект-ронної торговельної площадки Підвищення ефективності використання сучасних технічних засобів збирання, обробки, передачі та зберіганні інформації Частка документів розроблених з використанням автоматизованих програм Сер - вісні Синхро-нізація сервіс- них потоків Забезпечення високого рівня обслуговування товарів і покупців Кількість претензій покупців Приріст послуг, що надаються споживачеві Забезпечення належного Скорочення строку вирішення

Изображение слайда
31

Слайд 31

1 2 3 4 5 рівня післяпродажного обслуговування покупців і товарів проблем, що виникають при реалізації товарів Підвищення якості рекламного забезпечення покупців Приріст реалізації товарів після проведення реклами Кад - рові Підви-щення мотива-ції та компе-тенції праців-ників Збереження ключових фахівців Коефіцієнт плинності ключових фахівців Підвищення ефективності використання трудових ресурсів Продуктивність праці основних працівників Підвищення компетенції працівників Коефіцієнт охоплення логістичним перенавчанням працівників Відповідність особистих цілей корпоративним (єдність цілей і завдань кожного конкретного працівника та підприємства в цілому) Частка топ-менеджерів (працівників), які приймають участь в розробці ЗСП Приріст премій і доплат працівникам за отриманий ефект від логістичного управління Рівень зв’язку особистих цілей топ-менеджерів (працівників) з розвитком ЗСП Приріст премій за якість виконання завдань з обґрунтування та впровадження ЗСП Частка топ-менеджерів (працівників), чиї особисті цілі пов'язані із впровадженням логістичного управління Обсяги премій за впроваджен-ня логістичного управління на основі прогресивних інформаційних технологій

Изображение слайда
32

Слайд 32: Алгоритм побудови ЗСП

Визначення найважливіших факторів успіху підприємства Формування стратегії управління підприємством 1. Вибір ключових показників (індикаторів) ефективності (КПЕ), виходячи з пріоритетності їхнього росту з урахуванням обраних факторів успіху підприємства (окремих рівнів управління) 2. Визначення нормативних (еталонних) значень показників, включених до ЗСП і їхня оцінка 3. Запровадження ЗСП Обґрунтування результативних показників, яких потрібно досягти Виявлення причино-наслід-кових зв’язків Визначення завданнь, які необхідно виришити при формуванні показників Використання ЗСП в управлінні діяльністю підприємства Так Відповідність отриманих результатів бажаним Ні Повернення на потрібний етап з метою допрацювання Бенч- маркинг Використання теоретичних значень показників, відображених в економічній літературі Розробка нормативів Побудова матриці домінування

Изображение слайда
33

Слайд 33: Стратегічна карта BSC -моделі Нортона-Каплана

Доходність основного капіталу Лояльність клієнтів Своєчасна доставка Якість процесу Тимчасовий цикл процесу Навички і уміння персоналу Фінанси Клієнти Внутрішні бізнес-процеси Навчання і кар’єрний ріст

Изображение слайда
34

Слайд 34: Стратегічна карта доходності АТ «Норд»

Підвищення кваліфікації персоналу Ініціативність робітників Мотивація труду Утримання ключового персоналу Збільшення доходу від реалізації товарів, робіт, послуг Підвищення доходу від фінансової діяльності Збільшення доход від інвестиційної діяльності Зниження виробничих витрат Забезпеченість в ресурсах Оборотні кошти Зниження собівартості продукції Новітність розроблених проектів (технологій) Покращення системи управління проектами Закріплення позицій на ринку Розвиток брендів Рівень довіри кредитних установ Потреба ринку в нових проектах (технологіях) Підвищення ефективності використання обладнання Забезпечення фінансової незалежності Рівень використання новітніх технологій Збільшення обсягу випуску продукції Задоволення та отримання довіри клієнтів Прибутковість клієнтів Якість продукції Зниження ризиків Фінанси Марке - тинг (клієнти) Внутріш - ні біз - нес-про - цеси Навчан - ня та ріст

Изображение слайда
35

Слайд 35: Карта причино-наслідкових зв’язків ЗСП

І н ф о р м а ц і й н і Приріст коефіцієнта інформацій-ного забезпечення Приріст коефіцієнта автомати-зації розрахунків Чистий рух грошових коштів Приріст запасу фінансової стійкості Приріст рентабельності капіталу Приріст чистого прибутку Скорочення фінансового циклу Приріст коефіцієнта загальної ліквідності Зниження індексу фінансових ризиків Приріст частки ринку Скорочення строків пос-тавки товарів Брендова премія Частка нових товарів в загальному товарообороті Приріст кількості нових клиєнтів Приріст коефіцієнта оборотності товарних запасів Скорочення рівня витрат на транспор-тування, складування, зберіган-ня та реаліза- цію товарів Ф і н а н с о в і п р о ц е с и Т о в а р н і п р о ц е с и Б В Е Ж Д Г А З

Изображение слайда
36

Слайд 36

п р о ц е с и Приріст доплат і премій Скорочення коефіцієнта плинності ключових фахівців Приріст коефіцієнта логістичного перенавчання Приріст продуктив-ності праці Викори- стання ефективних засобів комунікації Коефіцієнт наявності асорти- ментних різновидів Зниження частки товарів з порушенням вимог до якості Коефіцієнт повернення товарів, що продані Зниження кількості претензій покупців Приріст послуг, що надаються спожива-чеві Приріст реалізації товарів після проведення реклами Скорочення строку вирішення проблем, що виникають при реалізації товарів Б В Е Ж Д Г А К а д р о в і п р о ц е с и С е р в і с н і п р о ц е с и З

Изображение слайда
37

Слайд 37: Алгоритм побудови ЗСП

Визначення найважливіших факторів успіху підприємства Формування стратегії управління підприємством 1. Вибір ключових показників (індикаторів) ефективності (КПЕ), виходячи з пріоритетності їхнього росту з урахуванням обраних факторів успіху підприємства (окремих рівнів управління) 2. Визначення нормативних (еталонних) значень показників, включених до ЗСП і їхня оцінка 3. Запровадження ЗСП Обґрунтування результативних показників, яких потрібно досягти Виявлення причино-наслід-кових зв’язків Визначення завданнь, які необхідно виришити при формуванні показників Використання ЗСП в управлінні діяльністю підприємства Так Відповідність отриманих результатів бажаним Ні Повернення на потрібний етап з метою допрацювання Бенч- маркинг Використання теоретичних значень показників, відображених в економічній літературі Розробка нормативів Побудова матриці домінування

Изображение слайда
38

Слайд 38: Принципова відмінність оцінок, отримуваних за допомогою ЗСП, від традиційних оцінок ефективності управління

зорієнтовані на стратегічні цілі підприємства взаємопов’язані та згруповані за певними ознаками характеризують ступінь відповідності діяльності підприємства якомусь еталонному (нормативному) значенню, яке визначається процесно-системною функцією об'єкта, місцем і роллю підприємства показники, які входять до збалансованої системи

Изображение слайда
39

Слайд 39: Загальна модель побудови збалансованої системи показників

Місія, бачення і система цінностей Що представляє собою Ваше підприємство? Ціль (і) підприємства на перспективу? Які принципи відстоює підприємство? Ключові фактори успіху і головні принципи ведення бізнесу На чому необхідно сконцентруватися підприємству, щоб перемогти своїх конкурентів та досягти поставлених цілей? Показники ефективності Збалансована система показників. „Минуле – теперішнє – майбутнє” Цільові значення показників Бажані річні і довгострокові рівні для кожного показника Реалізація стратегії Набір дій, необхідних для досягнення цілей

Изображение слайда
40

Последний слайд презентации: Діагностика ефективності діяльності підприємства на базі застосування: Головні підходи до забезпечення успішного застосування ЗСП

завчасна розробка стратегії, яка повинна охоплювати систему ключових показників ефективності як дороговказів для прийняття управлінських рішень; чітке визначення цілей підприємства та впливу їх досягнення на підвищення його вартості розробка інформаційної системи як бази даних для обґрунтування ключових показників ефективності діяльності підприємств зміну стилю управління і системи стимулювання персоналу, оскільки при оцінці ефективності роботи на основі ключових показників головна увага зосереджується на ефективності діяльності кожного співробітника постійне використання ЗСП як визначального інструмента оцінки ефективності діяльності підприємства

Изображение слайда