Презентация на тему: ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГОНАГЛЯДУ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГОНАГЛЯДУ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД
ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ
ПОСАДОВІ ОСОБИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, МАЮТЬ ПРАВО:
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ
НА СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВСІХ СТУПЕНІВ РИЗИКУ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ГАЛУЗІ, ДО ЯКОЇ ВОНИ ВІДНОСЯТЬСЯ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ:
НА СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВСІХ СТУПЕНІВ РИЗИКУ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ГАЛУЗІ, ДО ЯКОЇ ВОНИ ВІДНОСЯТЬСЯ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ:
НА СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВСІХ СТУПЕНІВ РИЗИКУ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ГАЛУЗІ, ДО ЯКОЇ ВОНИ ВІДНОСЯТЬСЯ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ:
ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
ВИДИ ТА ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ПРОВЕДЕННЯ НАГЛЯДОВИХ ЗАХОДІВ
ВИДИ ТА ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ПРОВЕДЕННЯ НАГЛЯДОВИХ ЗАХОДІВ
УПОВНОВАЖЕНІ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЇХ ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ГАРАНТІЇ
ГАРАНТІЇ ПРАВ ТА ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПРАВА УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРАВА ПРОФСПІЛОК ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ
ПРЕДСТАВНИКИ ПРОФСПІЛОК БЕРУТЬ УЧАСТЬ:
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1/22
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 46)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (152 Кб)
1

Первый слайд презентации: ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Линни к Наталка, МА 06

Изображение слайда
2

Слайд 2: ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ; СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ; СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ; СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ГІГІЄНИ ПРАЦІ.

Изображение слайда
3

Слайд 3: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГОНАГЛЯДУ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- ПРІОРИТЕТНОСТІ БЕЗПЕКИ У ПИТАННЯХ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ПЕРЕД БУДЬ-ЯКИМИ ІНШИМИ ІНТЕРЕСАМИ І ЦІЛЯМИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; - ПІДКОНТРОЛЬНОСТІ І ПІДЗВІТНОСТІ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ВІДПОВІДНИМ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ; - РІВНОСТІ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УСІХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ; - ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ; - ОБ'ЄКТИВНОСТІ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ, НЕПРИПУСТИМОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА АНОНІМНИМИ ТА ІНШИМИ НЕОБҐРУНТОВАНИМИ ЗАЯВАМИ, А ТАКОЖ НЕВІДВОРОТНОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ ЗА ПОДАННЯ ТАКИХ ЗАЯВ; - ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЛИШЕ ЗА НАЯВНОСТІ ПІДСТАВ ТА В ПОРЯДКУ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ;

Изображение слайда
4

Слайд 4: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГОНАГЛЯДУ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- ВІДКРИТОСТІ, ПРОЗОРОСТІ, ПЛАНОВОСТІ Й СИСТЕМНОСТІ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ; - НЕПРИПУСТИМОСТІ ДУБЛЮВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ТА НЕПРИПУСТИМОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ РІЗНИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ З ОДНОГО Й ТОГО САМОГО ПИТАННЯ; - НЕВТРУЧАННЯ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СТАТУТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКЩО ВОНА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В МЕЖАХ ЗАКОНУ; - ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ТА ЙОГО ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА; - ДОТРИМАННЯ УМОВ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ;

Изображение слайда
5

Слайд 5: ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ (ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД) Є СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИМ ЦЕНТРАЛЬНИМ ОРГАНОМ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, ДЕРЖАВНОГО ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВИБУХОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО СПРЯМОВУЄТЬСЯ І КООРДИНУЄТЬСЯ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.

Изображение слайда
6

Слайд 6: ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ

ПОСАДОВІ ОСОБИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, МАЮТЬ ПРАВО: БЕЗПЕРЕШКОДНО ВІДВІДУВАТИ ПІДКОНТРОЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА, ВИРОБНИЦТВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ВИКОРИСТОВУЮТЬ НАЙМАНУ ПРАЦЮ, ТА ЗДІЙСНЮВАТИ В ПРИСУТНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ АБО ЙОГО ПРЕДСТАВНИКА ПЕРЕВІРКУ ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ, ВІДНЕСЕНИХ ДО ЇХ КОМПЕТЕНЦІЇ; ОДЕРЖУВАТИ ВІД РОБОТОДАВЦЯ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ПИСЬМОВІ ЧИ УСНІ ПОЯСНЕННЯ, ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНИХ ОБСТЕЖЕНЬ, АУДИТІВ, МАТЕРІАЛИ ТА ІНФОРМАЦІЮ З ВІДПОВІДНИХ ПИТАНЬ, ЗВІТИ ПРО РІВЕНЬ І СТАН ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ, ПРИЧИНИ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВЖИТІ ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ; ВИДАВАТИ В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ РОБОТОДАВЦЯМ, КЕРІВНИКАМ ТА ІНШИМ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ВИКОРИСТОВУЮТЬ НАЙМАНУ ПРАЦЮ, МІНІСТЕРСТВАМ ТА ІНШИМ ЦЕНТРАЛЬНИМ ОРГАНАМ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, РАДІ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИМ ДЕРЖАВНИМ АДМІНІСТРАЦІЯМ ТА ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРИПИСИ ПРО УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ І НЕДОЛІКІВ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ОХОРОНИ НАДР, БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ;

Изображение слайда
7

Слайд 7: ПОСАДОВІ ОСОБИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, МАЮТЬ ПРАВО:

ЗАБОРОНЯТИ, ЗУПИНЯТИ, ПРИПИНЯТИ, ОБМЕЖУВАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ, ОКРЕМИХ ВИРОБНИЦТВ, ЦЕХІВ, ДІЛЬНИЦЬ, РОБОЧИХ МІСЦЬ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, ПРИМІЩЕНЬ, ВИПУСК ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, УСТАТКУВАННЯ, ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ПРАЦІ, ВИКОНАННЯ ПЕВНИХ РОБІТ, ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН, РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ, А ТАКОЖ СКАСОВУВАТИ АБО ПРИПИНЯТИ ДІЮ ВИДАНИХ НИМИ ДОЗВОЛІВ І ЛІЦЕНЗІЙ ДО УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬ ЗАГРОЗУ ЖИТТЮ ПРАЦЮЮЧИХ; ПРИТЯГАТИ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ, ВИННИХ У ПОРУШЕННІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ; НАДСИЛАТИ РОБОТОДАВЦЯМ ПОДАННЯ ПРО НЕВІДПОВІДНІСТЬ ОКРЕМИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ, ПЕРЕДАВАТИ МАТЕРІАЛИ ОРГАНАМ ПРОКУРАТУРИ ДЛЯ ПРИТЯГНЕННЯ ЦИХ ОСІБ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ. РІШЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИМИ Й МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, Є ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ, І НА НИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ". ВОНИ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ ЗА ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НИХ ОБОВ'ЯЗКІВ.

Изображение слайда
8

Слайд 8: ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

НА СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВСІХ СТУПЕНІВ РИЗИКУ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ГАЛУЗІ, ДО ЯКОЇ ВОНИ ВІДНОСЯТЬСЯ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ: 1. НАЯВНІСТЬ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ. 2. ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. 3. НАЯВНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ІНШИХ СЛУЖБ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ВИРОБНИЦТВА. 4. ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ, НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ВИМОГАМ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ПІДГОТОВКА КАДРІВ, ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ НОВОПРИЙНЯТИХ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ, ВІДПОВІДНІСТЬ ОСВІТИ КЕРІВНОГО СКЛАДУ, ПРОФЕСІЙНОГО ДОБОРУ ТОЩО. 5. НАЯВНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНИХ НАЙМАНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ОСІБ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ (У ВИПАДКУ ВІДСУТНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ). 6. ВІДСОТОК ВИТРАТ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ВІД СУМИ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ).

Изображение слайда
9

Слайд 9: НА СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВСІХ СТУПЕНІВ РИЗИКУ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ГАЛУЗІ, ДО ЯКОЇ ВОНИ ВІДНОСЯТЬСЯ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ:

7. НАЯВНІСТЬ У КОЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРІ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ НОРМАТИВІВ І ПІДВИЩЕННЯ ІСНУЮЧОГО РІВНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ. 8. ПРАВИЛЬНІСТЬ І ПОВНОТА РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ. ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА АВАРІЙ. 9. СВОЄЧАСНІСТЬ УСУНЕННЯ ПРИЧИН, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. 10. НАЯВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ. ВІДПОВІДНІСТЬ ФАКТИЧНОГО СТАНУ ВИРОБНИЦТВА УМОВАМ ДОЗВОЛУ. 11. ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ (У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ). 12. НАЯВНІСТЬ ПЛАС, ВІДПОВІДНІСТЬ ЇХ РОЗРОБКИ ВСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ, НАЯВНІСТЬ ВІДПОВІДНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАНЬ ТА ТРЕНУВАНЬ ПЕРСОНАЛУ. 13. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ТА СПЕЦОДЯГОМ.

Изображение слайда
10

Слайд 10: НА СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВСІХ СТУПЕНІВ РИЗИКУ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ГАЛУЗІ, ДО ЯКОЇ ВОНИ ВІДНОСЯТЬСЯ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ:

14. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ САНІТАРНО-ПОБУТОВИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ. 15. НАЯВНІСТЬ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. 16. НАЯВНІСТЬ НЕОБХІДНОЇ ПРОЕКТНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, РОЗРОБЛЕНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, ПАСПОРТІВ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ КАРТ, СХЕМ, РЕГЛАМЕНТІВ, МАРШРУТІВ ТОЩО. 17. ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ІНСТРУКЦІЙ З БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБІТ, БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ І ПРАВИЛ, ПРАВИЛ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ГРАФІКІВ ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ РЕМОНТІВ, ІНШИХ ГАЛУЗЕВИХ НОРМ І ПРАВИЛ, ТЕХНОЛОГІЙ ТОЩО. 18. ДОТРИМАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ ТА ІНСТРУКЦІЯМИ БЕЗПЕЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА. 19. ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ТРУБОПРОВОДІВ ПРАВИЛАМ БЕЗПЕКИ ТА ПРАВИЛЬНІСТЬ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 20. НАЯВНІСТЬ ВИСНОВКІВ ЕКСПЕРТИЗИ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ, ВИГОТОВЛЕНОГО ЗА КОРДОНОМ, ВИМОГАМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЧИННИМ В УКРАЇНІ.

Изображение слайда
11

Слайд 11: НА СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВСІХ СТУПЕНІВ РИЗИКУ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ГАЛУЗІ, ДО ЯКОЇ ВОНИ ВІДНОСЯТЬСЯ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ:

21. НАЯВНІСТЬ ПАСПОРТІВ (СЕРТИФІКАТІВ) НА ОБЛАДНАННЯ, МАШИНИ, МЕХАНІЗМИ, УСТАТКУВАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ. 22. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІСЛЯ МОНТАЖУ І КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. 23. НАЯВНІСТЬ І СТАН КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ, ЗАСОБІВ АВТОМАТИЧНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ АВАРІЙ, А ТАКОЖ ІНШИХ ЗАСОБІВ ПРОТИ АВАРІЙНОГО ЗАХИСТУ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕКУ ВИРОБНИЦТВА. 24. ВІДПОВІДНІСТЬ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КЛАСУ ПРИМІЩЕННЯ, ДЕ ВОНО ЕКСПЛУАТУЄТЬСЯ. 25. НАЯВНІСТЬ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД ТА ОБЛАДНАННЯ, А ТАКОЖ ЗАХИСТУ ОБЛАДНАННЯ, РЕЗЕРВУАРІВ ТА ТРУБОПРОВОДІВ ВІД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ. 26. ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ ВИКОНАННЯ ВОГНЕВИХ ТА ГАЗОНЕБЕЗПЕЧНИХ РОБІТ.

Изображение слайда
12

Слайд 12: ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ПІДПРИЄМСТВ (ОБ'ЄКТІВ), ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ. ПОСАДОВА ОСОБА, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ, ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ПОВИННА МАТИ ПОСВІДЧЕННЯ, А ПРИ ПЕРЕВІРЦІ РЕЖИМНИХ ОБ'ЄКТІВ - ДОДАТКОВО ДОПУСК, ОФОРМЛЕНИЙ У ВСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ, ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ. ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПОСАДОВА ОСОБА ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ ПОВИННА ДОТРИМУВАТИСЬ ПРАВИЛ ЕТИКЕТУ, ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПЕРЕВІРКИ ПОСАДОВА ОСОБА ПОВИННА ОЗНАЙОМИТИСЬ З ТЕХНІЧНОЮ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА (ОБ'ЄКТА), МАТЕРІАЛАМИ ПЕРЕВІРОК З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. КРІМ ТОГО, ПОСАДОВА ОСОБА ПОВИННА ОЗНАЙОМИТИСЯ ЗІ СТАНОМ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ, ЩО БУЛИ РОЗРОБЛЕНІ ТА ЗАТВЕРДЖЕНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПЕРЕДНІХ ПЕРЕВІРОК ПІДПРИЄМСТВА (ОБ'ЄКТА) ТА З УРАХУВАННЯМ ВИСНОВКІВ КОМІСІЙ З РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ І АВАРІЙ. УСІ ВИДИ ПЕРЕВІРОК ПРОВОДЯТЬСЯ У ПРИСУТНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ АБО УПОВНОВАЖЕНОЇ НИМ ОСОБИ. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ОФОРМЛЮЮТЬСЯ АКТОМ ПЕРЕВІРКИ, У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ - ПОСАДОВА ОСОБА СКЛАДАЄ ПРИПИС.

Изображение слайда
13

Слайд 13: ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ПРИПИС (1-ИЙ ПРИМІРНИК) ВИДАЄТЬСЯ РОБОТОДАВЦЮ, КЕРІВНИКУ ЧИ ІНШІЙ ПОСАДОВІЙ ОСОБІ ПІДПРИЄМСТВА АБО ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА ВИКОРИСТОВУЄ НАЙМАНУ ПРАЦЮ, КЕРІВНИКУ МІНІСТЕРСТВА АБО ІНШОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, РАДИ МІНІСТРІВ АР КРИМ, МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ДРУГИЙ ПРИМІРНИК ПРИПИСУ ЗАЛИШАЄТЬСЯ У ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ, ПІДГОТОВКИ ЗВІТІВ ТА КОНТРОЛЮ ЙОГО ВИКОНАННЯ. ОБ'ЄКТ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЯКОГО ЗУПИНЕНА, ПЛОМБУЄТЬСЯ ПРИ НАЯВНОСТІ ПОРУШЕНЬ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. ПОНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОКРЕМИХ ВИРОБНИЦТВ, ЦЕХІВ, РОБОЧИХ МІСЦЬ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, ПРИМІЩЕНЬ, ВИПУСКУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН, УСТАТКУВАННЯ, ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ПРАЦІ, ВИКОНАННЯ ПЕВНИХ РОБІТ, ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІСЛЯ УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ, ВІДМІЧЕНИХ У ПРИПИСІ, ТА ОТРИМАННЯ ВІД ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ РІШЕННЯ ПРО ПОНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЦЬОГО ОБ'ЄКТА. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ РОБОТОДАВЕЦЬ РОЗРОБЛЯЄ ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНІВ ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ (ОХОРОНИ НАДР).

Изображение слайда
14

Слайд 14: ВИДИ ТА ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ПРОВЕДЕННЯ НАГЛЯДОВИХ ЗАХОДІВ

ПЕРЕВІРКИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ПЛАНОВІ ТА ПОЗАПЛАНОВІ ПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ, СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ НА КОНКРЕТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ, ОБ'ЄКТАХ. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ ПЕРЕВІРОК ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ХАРАКТЕРУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИХ СУБ'ЄКТІВ, ЇХ КІЛЬКОСТІ ТА НАВАНТАЖЕННЯ НА ПОСАДОВУ ОСОБУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ. ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ ПРОВОДЯТЬСЯ У РАЗІ: РОСТУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ; ДОПУЩЕННЯ АВАРІЇ АБО ГРУПОВОГО ЧИ СМЕРТЕЛЬНОГО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ; НАДХОДЖЕННЯ СКАРГИ; НЕВИКОНАННЯ РОБОТОДАВЦЕМ ВИМОГ РАНІШЕ ВИДАНОГО ПРИПИСУ; НЕНАДХОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ, ВКАЗАНИХ У ПРИПИСІ. ПЛАНОВІ ТА ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ, ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА: ОПЕРАТИВНІ, ЦІЛЬОВІ, КОМПЛЕКСНІ.

Изображение слайда
15

Слайд 15: ВИДИ ТА ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ПРОВЕДЕННЯ НАГЛЯДОВИХ ЗАХОДІВ

ОПЕРАТИВНА ПЕРЕВІРКА - ЦЕ ПЕРЕВІРКА СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ; ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ З БЕЗПЕКИ ПРАЦІ; КОНТРОЛЮ ДОСТОВІРНОСТІ НАДАНОЇ РОБОТОДАВЦЕМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЗАЗНАЧЕНИХ У РАНІШЕ ВИДАНИХ ПРИПИСАХ, ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТИМЧАСОВО ЗУПИНЕНОГО ОБ'ЄКТА; ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ОБ'ЄКТАМИ, ЩО БУДУЮТЬСЯ, ТА УЧАСТІ В РОБОТІ КОМІСІЙ З ПРИЙНЯТТЯ ЇХ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТОЩО. ОПЕРАТИВНІ ПЕРЕВІРКИ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОСАДОВОЮ ОСОБОЮ ПРОТЯГОМ, ЯК ПРАВИЛО, 1-2 РОБОЧИХ ДНІВ У РІЗНІ ЗМІНИ, У ТОМУ ЧИСЛІ У ВИХІДНІ ТА СВЯТКОВІ ДНІ. ЦІЛЬОВА ПЕРЕВІРКА - ЦЕ ПЕРЕВІРКА З МЕТОЮ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ КОНКРЕТНИХ ПИТАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ВІДПОВІДНИХ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ І СЛУЖБ. ЦІЛЬОВІ ПЕРЕВІРКИ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОСАДОВОЮ ОСОБОЮ АБО КОМІСІЄЮ ТРИВАЛІСТЮ ДО 5 РОБОЧИХ ДНІВ. КОМПЛЕКСНА ПЕРЕВІРКА - ЦЕ ВСЕБІЧНА І ДЕТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ, ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ, ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ЕКСПЛУАТУЄТЬСЯ, БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБІТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ (ОБ'ЄКТАХ), В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ, В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ, МІСТІ ТОЩО. ТРИВАЛІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕВІРКИ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ДО 10 РОБОЧИХ ДНІВ. ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕВІРКИ (ПЛАНОВОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПЕРЕВІРКИ, ЩО ПРОВОДИТЬ КОМІСІЯ) НАДСИЛАЄТЬСЯ РОБОТОДАВЦЮ, МІСЦЕВИМ ДЕРЖАВНИМ АДМІНІСТРАЦІЯМ ЗА 30 РОБОЧИХ ДНІВ ДО ПОЧАТКУ ПЕРЕВІРКИ.

Изображение слайда
16

Слайд 16: УПОВНОВАЖЕНІ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЇХ ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ГАРАНТІЇ

ІНСТИТУТ УПОВНОВАЖЕНИХ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ СТВОРЮЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ ВЛАСНОСТІ ТА ВИДІВ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. УПОВНОВАЖЕНІ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ОБИРАЮТЬСЯ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА АБО ЦЕХУ, ЗМІНИ, ДІЛЬНИЦІ, БРИГАДИ ТОЩО ВІДКРИТИМ ГОЛОСУВАННЯМ З ЧИСЛА ДОСВІДЧЕНИХ ТА ІНІЦІАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА СТРОК ДІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНУ САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ. УПОВНОВАЖЕНИМ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НЕ МОЖЕ БУТИ ОБРАНИЙ ПРАЦІВНИК, ЯКИЙ ЗГІДНО З ПОСАДОВИМИ ОБОВ'ЯЗКАМИ ВІДПОВІДАЄ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ БЕЗПЕЧНИХ ТА НЕШКІДЛИВИХ УМОВ ПРАЦІ. УПОВНОВАЖЕНІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ВИКОНУЮТЬ СВОЇ ОБОВ'ЯЗКИ, ЯК ПРАВИЛО, В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА, БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА СВОЇЙ ДІЛЬНИЦІ, В СВОЄМУ ЦЕХУ, ЗМІНІ, БРИГАДІ, ЛАНЦІ ТОЩО.

Изображение слайда
17

Слайд 17: ГАРАНТІЇ ПРАВ ТА ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ГАРАНТІЇ ДЛЯ УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ЇХ З РОБОТИ З ІНІЦІАТИВИ ВЛАСНИКА АБО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ І МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ У КОЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРІ. ОСОБИ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬ ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ. УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ МОЖЕ БУТИ ВІДКЛИКАНИЙ ДО ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ У РАЗІ НЕЗАДОВІЛЬНОГО ЇХ ВИКОНАННЯ ТІЛЬКИ ЗА РІШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ, КОТРИМ ЙОГО БУЛО ОБРАНО.

Изображение слайда
18

Слайд 18: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

УПОВНОВАЖЕНІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА: ВІДПОВІДНІСТЮ ЗАКОНОДАВСТВУ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ; ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТРУКЦІЯМИ, ПОЛОЖЕННЯМИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЩО ДІЮТЬ В МЕЖАХ ПІДПРИЄМСТВА, ТА ДОДЕРЖАННЯМ ПРАЦІВНИКАМИ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ ВИМОГ ЦИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ; СВОЄЧАСНИМ І ПРАВИЛЬНИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ, ДОКУМЕНТАЛЬНИМ ОФОРМЛЕННЯМ ТА ОБЛІКОМ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ; ВИКОНАННЯМ НАКАЗІВ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ, ЗАХОДІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗАХОДІВ ПО УСУНЕННЮ ПРИЧИН НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ, ВИЗНАЧЕНИХ У АКТАХ РОЗСЛІДУВАННЯ; ВИКОРИСТАННЯМ ФОНДУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯМ; НАЯВНІСТЮ І СТАНОМ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ ПРОПАГАНДИ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

Изображение слайда
19

Слайд 19: ПРАВА УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

УПОВНОВАЖЕНІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ МАЮТЬ ПРАВО: БЕЗПЕРЕШКОДНО ПЕРЕВІРЯТИ СТАН БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ ПРАЦІ, ДОДЕРЖАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ОБ'ЄКТАХ ПІДПРИЄМСТВА ЧИ ВИРОБНИЧОГО ПІДРОЗДІЛУ, КОЛЕКТИВ ЯКОГО ЙОГО ОБРАВ; ВНОСИТИ В СПЕЦІАЛЬНО ЗАВЕДЕНУ ДЛЯ ЦЬОГО КНИГУ ОБОВ'ЯЗКІВ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ВЛАСНИКОМ (КЕРІВНИКОМ ВІДПОВІДНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЗДІЙСНЮВАТИ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЦИХ ПРОПОЗИЦІЙ; ВИМАГАТИ ВІД МАЙСТРА, БРИГАДИРА ЧИ ІНШОГО КЕРІВНИКА ВИРОБНИЧОГО ПІДРОЗДІЛУ ПРИПИНЕННЯ РОБОТИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ У РАЗІ СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ АБО ЗДОРОВ'Ю ПРАЦЮЮЧИХ; ВНОСИТИ ПРОПОЗИЦІЇ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ НОРМАТИВНІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ; БРАТИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРКАХ СТАНУ БЕЗПЕКИ І УМОВ ПРАЦІ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ І ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ, МІНІСТЕРСТВА, ВІДОМСТВА, ОБ'ЄДНАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА, МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ; БУТИ ОБРАНИМИ ДО СКЛАДУ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА; БУТИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В РАЙОННИХ (МІСЬКИХ), МІЖРАЙОННИХ (ОКРУЖНИХ) ТА ТОВАРИСЬКИХ СУДАХ.

Изображение слайда
20

Слайд 20: ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРАВА ПРОФСПІЛОК ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ

НА ПРОФСПІЛКИ ПОКЛАДЕНО ЧИМАЛО ПОВНОВАЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ ВОНИ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЧЕРЕЗ СВОЇ ВИБОРНІ ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ. ПРЕДСТАВНИКИ ПРОФСПІЛОК БЕРУТЬ УЧАСТЬ: - В ОПРАЦЮВАННІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ, ГАЛУЗЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА, А ТАКОЖ ВІДПОВІДНИХ УГОД З ПИТАНЬ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ І БЕЗПЕКИ ПРАЦІ; - В ОПРАЦЮВАННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ; - В ОПРАЦЮВАННІ РОБОТОДАВЦЕМ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ НОРМАТИВІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ; - У РОЗСЛІДУВАННІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ І ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ СПЕЦІАЛЬНИХ РОЗСЛІДУВАННЯХ ЗА УЧАСТЮ ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ВИЩИХ ПРОФОРГАНІВ, ТА РОЗРОБЛЕННІ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ; - У РОЗРОБЛЕННІ ПРОПОЗИЦІЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ В УГОДУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ; - В ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПОРЯДКУ І НА УМОВАХ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВОМ І КОЛЕКТИВНИМ ДОГОВОРОМ (УГОДОЮ, ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ); - У ВИЗНАЧЕННІ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОРЯДКУ ПЕРЕГЛЯДУ І ЗБІЛЬШЕННЯ ТАРИФІВ НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ І СТУПЕНЯ ШКІДЛИВОСТІ УМОВ ПРАЦІ;

Изображение слайда
21

Слайд 21: ПРЕДСТАВНИКИ ПРОФСПІЛОК БЕРУТЬ УЧАСТЬ:

- У РОБОТІ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВ, З АТЕСТАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ НА ЗНАННЯ НИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, З ПРИЙМАННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НОВИХ І РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЇХ ВИМОГАМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, З АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ. ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ ЗДІЙСНЮЮТЬ ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ, СТВОРЕННЯМ БЕЗПЕЧНИХ І НЕШКІДЛИВИХ УМОВ ПРАЦІ, НАЛЕЖНИХ ВИРОБНИЧИХ ТА САНІТАРНО-ПОБУТОВИХ УМОВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦОДЯГОМ, СПЕЦВЗУТТЯМ, ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ. У РАЗІ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ АБО ЗДОРОВ’Ю ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ МАЮТЬ ПРАВО ВИМАГАТИ ВІД РОБОТОДАВЦЯ НЕГАЙНОГО ПРИПИНЕННЯ РОБІТ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ, ВИРОБНИЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ, У ЦЕХАХ ТА ІНШИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ АБО НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЧИ ВИРОБНИЦТВАХ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ВИКОРИСТОВУЮТЬ НАЙМАНУ ПРАЦЮ, В ЦІЛОМУ НА ПЕРІОД, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ УСУНЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ АБО ЗДОРОВ’Ю ПРАЦІВНИКІВ. ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ ТАКОЖ МАЮТЬ ПРАВО НА ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ УМОВ ПРАЦІ, А ТАКОЖ ОБ’ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЩО ПРОЕКТУЮТЬСЯ, БУДУЮТЬСЯ ЧИ ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ, НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЇХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ АКТАМ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ, БРАТИ УЧАСТЬ У РОЗСЛІДУВАННІ ПРИЧИН НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ І ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА НАДАВАТИ СВОЇ ВИСНОВКИ ПРО НИХ, ВНОСИТИ РОБОТОДАВЦЯМ, ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ УПРАВЛІННЯ І НАГЛЯДУ ПОДАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ОДЕРЖУВАТИ ВІД НИХ АРГУМЕНТОВАНУ ВІДПОВІДЬ.

Изображение слайда
22

Последний слайд презентации: ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ГАНДЗЮК М.П., ЖЕЛІБО Є.П., ХАЛІМОВСЬКИЙ М.О. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. - К.: КАРАВЕЛА, 2004. - 408 С. 2. ЖИДЕЦЬКИЙ В.Ц. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. ПІДРУЧНИК - ЛЬВІВ: УАД, 2006 - 336 С. 3. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ: ПІДРУЧНИК. 2-ГЕ ВИДАННЯ / К.Н.ТКАЧУК, М.О.ХАЛІМОВСЬКИЙ, В.В.ЗАЦАРНИЙ ТА ІН. - К.: ОСНОВА, 2006 - 448 С. 4. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ» ВІД 14.10.1992: [ЕЛЕКТРОН. РЕСУРС]. – РЕЖИМ ДОСТУПУ: HTTP://ZAKON4.RADA.GOV.UA/LAWS/SHOW/2694-12 5. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ВІД 05.04.2007: [ЕЛЕКТРОН. РЕСУРС]. – РЕЖИМ ДОСТУПУ: HTTP://ZAKON2.RADA.GOV.UA/LAWS/SHOW/877-V

Изображение слайда