Презентация на тему: ДЕРЖАВА І ВЛАДА

Реклама. Продолжение ниже
ДЕРЖАВА І ВЛАДА
Держава створюється не заради тільки того, щоб жити, а переважно для того, щоб жити щасливо...
Держава є орган класового панування, орган гноблення одного класу іншим, є створення “ порядку ", що узаконює й усталює це гноблення, зменшуючи зіткнення
ПЛАН
Політологія
ДЕРЖАВА І ВЛАДА
ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЖАВИ :
Держава – формальний інститут, який є формою організації політичної спільноти під управлінням уряду, суб'єкт політики, ядро політичної системи.
Перші держави виникають наприкінці IV – на початку III тисячоліття до н.е.
ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ :
ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ :
ЛЮДИНА ВИХОВУЄТЬСЯ ДЛЯ СВОБОДИ. Г.ГЕГЕЛЬ
ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ.
ОСНОВНІ ТИПИ ДЕРЖАВ :
ОСНОВНІ ТИПИ ДЕРЖАВ :
ОСНОВНІ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ :
ФОРМИ ПРАВЛІННЯ :
2. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ТА ФОРМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА.
ДЕРЖАВА І ВЛАДА
Численні зловживання владою надали цьому поняттю дещо негативний відтінок, хоча влада як така є нейтральною… Е.Тоффлер
ВЛАДА – ЦЕ СИСТЕМА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЯКА ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ЗДАТНІСТЮ ВПЛИВАТИ НА ХАРАКТЕР ТА НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ, C УСПІЛЬНИХ ГРУП.
Типи політичної влади залежать від політичних режимів.
ДЕРЖАВА І ВЛАДА
ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ :
ПРИНЦИПИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ :
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА
КОМПОНЕНТИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ :
ПОЛІТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА НОРМИ -
ДЯКУЮ ВСІМ
1/29
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 58)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1226 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

ДЕРЖАВА І ВЛАДА

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: Держава створюється не заради тільки того, щоб жити, а переважно для того, щоб жити щасливо

Аристотель

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Держава є орган класового панування, орган гноблення одного класу іншим, є створення “ порядку ", що узаконює й усталює це гноблення, зменшуючи зіткнення класів Ленін В.І

Держава – це певний тип юридично врегульованої політичної поведінки, що існує в конкретних просторово-часових умовах. Саністебан Л.С.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: ПЛАН

Політологія як наука. Поняття, аспекти та ознаки держави. Основні теорії виникнення держави. Політична влада та форми її реалізації. Політичні системи суспільства.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Політологія

НАУКА ПРО СУТНІСТЬ, ФОРМИ Й ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ, ПОЛІТИЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ, ЇХ МІСЦЕ ТА РОЛЬ У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЖАВИ :

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ; СУВЕРЕННІСТЬ ; МОНОПОЛІЯ НА ВИДАННЯ ЗАКОНІВ І НОРМ ; ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСУ.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Держава – формальний інститут, який є формою організації політичної спільноти під управлінням уряду, суб'єкт політики, ядро політичної системи

АСПЕКТИ СУТНОСТІ ДЕРЖАВИ: КЛАСОВИЙ – захист інтересів економічно пануючого класу, здійснення силового примусу ; ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНИЙ – захист інтересів усього суспільства, забезпечення громадського блага, підтримання порядку, виконання інших загальносоціальних справ.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Перші держави виникають наприкінці IV – на початку III тисячоліття до н.е

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
10

Слайд 10: ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ :

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЗА ПЕВНИМ МАТЕРІАЛЬНИМ ПРИНЦИПОМ ; ПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ ЗА ОЗНАКАМИ ТЕРИТОРІЇ ПРОЖИВАННЯ ; НАЯВНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ; ПРАВО І МОЖЛИВІСТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ ВНУТРІШНЮ І ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ ВІД ІМЕНІ ВСЬОГО СУСПІЛЬСТВА, ПРЕТЕНЗІЯ НА ЗАХИСТ ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ;

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ :

МОНОПОЛЬНЕ ПРАВО НА ПРИМУСОВИЙ ВПЛИВ СТОСОВНО НАСЕЛЕННЯ ; НАЯВНІСТЬ ОСОБЛИВОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІВ, УСТАНОВ І ЗНАРЯДЬ ПРИМУСУ (АРМІЯ, ПОЛІЦІЯ, СУД, ТЮРЬМИ), ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ; СУВЕРЕННА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ – ПРАВО ВИДАВАТИ ЗАКОНИ І ПРАВИЛА, ОБОВ ' ЯЗКОВІ ДЛЯ ВСЬОГО НАСЕЛЕННЯ ; МОНОПОЛЬНЕ ПРАВО НА ЗБИРАННЯ ПОДАТКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: ЛЮДИНА ВИХОВУЄТЬСЯ ДЛЯ СВОБОДИ. Г.ГЕГЕЛЬ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13: ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ

ТЕОЛОГІЧНА (пояснює походження держави Божою волею). ПАТРІАРХАЛЬНА (держава – це результат розвитку родини. Абсолютна влада правителя є продовженням влади батька у родині). ДОГОВІРНА (держава – це результат договору, укладеного між суверенним правителем і людьми ). МАРКСИСТСЬКА (держава виникає одночасно з поділом суспільства на класи. Суть держави – фактична диктатура певного панівного класу).

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: ОСНОВНІ ТИПИ ДЕРЖАВ :

За способом організації вищої влади : а) монархія (необмежена, обмежена) ; б) республіка (президентська, парламентська, змішана). За національно-територіальним устроєм : (унітарна, федеративна, конфедеративна). За політичним режимом : (тоталітарна, автототалітарна, демократична).

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: ОСНОВНІ ТИПИ ДЕРЖАВ :

За функціональною спрямованістю держави : (військова, поліцейська, соціальна, правова). За усталеністю суспільно-політичного життя : (стабільна, неусталена ).

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: ОСНОВНІ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ :

АВТОКРАТІЯ – НЕОБМЕЖЕНА ВЛАДА ОДНІЄЇ ОСОБИ (МОНАРХА, ПРЕЗИДЕНТА ). АРИСТОКРАТІЯ – ВЛАДА ЗНАТІ, ПРИВІЛЕЙОВАНОЇ МЕНШОСТІ (КРАЩИХ). ПЛУТОКРАТІЯ – ВЛАДА БАГАТИХ. ТИМОКРАТІЯ – ВЛАДА ПРИВІЛЕЙОВАНОЇ ВЕРХІВКИ, ЗАМОЖНІХ ЛЮДЕЙ. ТЕОКРАТІЯ – ВЛАДА ЦЕРКВИ І ДУХОВЕНСТВА.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: ФОРМИ ПРАВЛІННЯ :

ГЕРОНТОКРАТІЯ – ВЛАДА СТАРІЙШИН. ДЕМОКРАТІЯ – НАРОДОВЛАДДЯ, ВЛАДА ВСЬОГО НАРОДУ, ШИРОКИХ ВЕРСТВ СУСПІЛЬСТВА. ОХЛОКРАТІЯ – ВЛАДА НАТОВПУ, ЛЮДЕЙ З ПЛОЩІ, ЗДАТНИХ ДО НЕПРОДУМАНИХ ДІЙ. МОНАРХІЯ – ВЛАДА ОДНОГО ПРАВИТЕЛЯ – МОНАРХА (ШАХА, СУЛТАНА, ЦАРЯ І Т. Д.). ОЛІГАРХІЯ – ВЛАДА НЕБАГАТЬОХ, НЕВЕЛИКОЇ ГРУПИ ЛЮДЕЙ (БАГАТІЇВ, ПОЛІТИКІВ, ВІЙСЬКОВИХ І Т.Д.) АНАРХІЯ – БЕЗВЛАДДЯ, ЯКЕ ВИКЛИКАЄ ДЕЗОРГАНІЗО- ВАНІСТЬ В СУСПІЛЬСТВІ. ДИКТАТУРА – НЕОБМЕЖЕНА ВЛАДА ОДНІЄЇ ОСОБИ, ГРУПИ ОСІБ, ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: 2. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ТА ФОРМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: Численні зловживання владою надали цьому поняттю дещо негативний відтінок, хоча влада як така є нейтральною… Е.Тоффлер

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: ВЛАДА – ЦЕ СИСТЕМА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЯКА ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ЗДАТНІСТЮ ВПЛИВАТИ НА ХАРАКТЕР ТА НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ, C УСПІЛЬНИХ ГРУП

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Типи політичної влади залежать від політичних режимів

В тоталітарному суспільстві – це загальний контроль та насильство. В демократичному суспільстві влада здійснюється представниками громадян, обраними по закону. Гуманізація влади означає відмовлення від примушення і перехід до переконання і мотивації.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ :

ПРАВО ; АВТОРИТЕТ ; ПЕРЕКОНАННЯ ; ТРАДИЦІЇ ; МАНІПУЛЮВАННЯ ; НАСИЛЬСТВО.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25: ПРИНЦИПИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ :

ЛЕГІТИМНІСТЬ ДІЄВІСТЬ РЕАЛЬНІСТЬ ПЕРЕДБАЧЛИВІСТЬ КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ САМОКРИТИЧНІСТЬ ТЕРПИМІСТЬ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Слайд 26: ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

ЦЕ ЦІЛІСНА, ІНТЕГРОВАНА СУКУПНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ СУБ ‘ ЄКТІВ, СТРУКТУР І ВІДНОСИН, ЩО ВІДОБРАЖАЄ ІНТЕРЕСИ ВСІХ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА.

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: КОМПОНЕНТИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ :

ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ – ВЗАЄМИНИ СУБ ' ЄКТІВ ПОЛІТИКИ З ПРИВОДУ ЗАВОЮВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ ; ПОЛІТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА – ЦЕ СИСТЕМА ІНТИТУТІВ, В МЕЖАХ ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ – РОЗГАЛУЖЕНА МЕРЕЖА УСТАНОВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЗБОРОМ, ОБРОБКОЮ, ПОШИРЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: ПОЛІТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА НОРМИ -

ФОРМУЮТЬ ПОЛІТИЧНУ ПОВЕДІНКУ ТА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ ВІДПОВІДНО ДО ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ; ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ – СУКУПНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ, ВІДОБРАЖЕНИХ У ПОЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТАХ, ПРАВОВИХ НОРМАХ.

Изображение слайда
1/1
29

Последний слайд презентации: ДЕРЖАВА І ВЛАДА: ДЯКУЮ ВСІМ

ЗА УВАГУ !

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже