Презентация на тему: Дәріс 4. У лар. Улы заттарды ң жіктелінуі және уланудың түрлері. Улы заттардың

Дәріс 4. У лар. Улы заттарды ң жіктелінуі және уланудың түрлері. Улы заттардың ағзаға түсу жолдары және таралуы
Улы заттар түсінігі
Улы заттар тізімі және жіктелінуі
жалғасы
У лы заттар жіктелінуі
Уланудың жіктелуі
Уланул ардың жіктелуі
Дәріс 4. У лар. Улы заттарды ң жіктелінуі және уланудың түрлері. Улы заттардың
Улануды диагностикалау түрлері
Әртүрлі токсикологиялық заттар топтарымен улану синдромдары
Дәріс 4. У лар. Улы заттарды ң жіктелінуі және уланудың түрлері. Улы заттардың
Улардың жіктелуінің негізгі принциптері
Т аңдамалы уыттылығына қарай улардың жіктелуі
Дәріс 4. У лар. Улы заттарды ң жіктелінуі және уланудың түрлері. Улы заттардың
Биологиялық материалдан оқшаулау әдісіне байланысты улардың жіктелуі
Дәріс 4. У лар. Улы заттарды ң жіктелінуі және уланудың түрлері. Улы заттардың
Улардың ағзаға түсу жолдары
Улы заттардың ағзада таралуы
жалғасы
1/19
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 68)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (105 Кб)
1

Первый слайд презентации: Дәріс 4. У лар. Улы заттарды ң жіктелінуі және уланудың түрлері. Улы заттардың ағзаға түсу жолдары және таралуы

Жоспар: 1. Улы заттар түсінігі, тізімі; 2. Улы заттар жіктелінуі және улану түрлері; 3. Улы заттардың ағзаға түсу жолдары және таралуы

Изображение слайда
2

Слайд 2: Улы заттар түсінігі

Токсикологиялық химияда у деп ағзаға белгілі бір мөлшерде енгізгеннен соң, белгілі бір жағдайда ауру немесе өлімге әкелуге мүмкіншілігі бар химиялық зат. Улану – улы заттың әсерінен ағзадағы бұзылыстар. Нәтижесі - денсаулықтың нашарлауы немесе өлім шақырады.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Улы заттар тізімі және жіктелінуі

Бейорганикалық - концентрлі қышқылдар және негіздер, минералды тұздар, газ түріндегі хлор, бром, металдық қосылыстар – сынап, мышьяк, күміс, барий, хром т.б. Органикалық синтетикалық – көмірсутектер алифатты, галогенді және ароматты, алифатты спирттер, формальдегид, ацетон және басқа химикаттар - пестицидтер; Фенолдар, анилин туындылары

Изображение слайда
4

Слайд 4: жалғасы

Органикалық табиғи – алкалоидтар – никотин, атропин, хинин, морфин, аконитин, коффеин және т.б.; жүрек гликозидтері, сапониндер, жыландар, буынаяқтылар, саңырауқұлақтар, жәндіктер, теңіз тұрғындары т.б биологиялық белсенді заттары, Дәрілік заттар – дұрыс қолданбағанда барлық тізімі.

Изображение слайда
5

Слайд 5: У лы заттар жіктелінуі

Табиғаты бойынша – бейорганикалық, органикалық, элементорганикалық; Алыну көзі бойынша – табиғи және синтетикалық, жартылай синтетикалық; Фармакологиялық әсері бойынша – белгілі ноотропты – наркотикті, психотропты т. б. Химикаттар, дәрілік заттар, пестицидтер т.б.- нитраттар, бензол, папаверин, эфедрин, хлорофос,метафос, севин т.б.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Уланудың жіктелуі

1. Кездейсоқ 2. Қасақана - медициналық - криминальды тұрмыстық - өз-өзіне қол жұмсау кәсіби ( өндірістік )

Изображение слайда
7

Слайд 7: Уланул ардың жіктелуі

Пайда болу себептеріне байланысты Орны бойынша Жасына байланысты Кездейсоқ : бақытсыз жағдай, алкогольді немесе наркотикалық интоксикация, өзін-өзі емдеу, дәрілерді шектен тыс дозада пайдалану Қасақана : криминальды, өз-өзіне қол жұмсау ( нағыз, демонстративті ) ; өзін жасанды кемтарлыққа келтіру Тұрмыстық Дәрігерлік Өндірістік Жіті Жітілеу Созылмалы

Изображение слайда
8

Слайд 8

Удың табиғатына байланысты Дәрілік заттар Пестицидтер Косметикалық заттар Өсімдік және жануар тектес улар Еріткіштер және т.б. Аурудың соңғы нәтижесіне байланысты Өлімге әкелетін Өлімге әкелмейтін

Изображение слайда
9

Слайд 9: Улануды диагностикалау түрлері

Клиникалық диагностика Зертханалық токсикологиялық диагностика Патоморфологиялық диагностика Анамнез материалдарына, улану орнын карауға, аурудың клиникалық көрінісін оқып-үйренуге және интоксикацияның спецификалық симптомдарын анықтауға ( дәрігер жүргізетін ) негізделген Биологиялық сұйықтарда уды анықтауға бағытталған ( дәрігер-зерттеушімен жүргізіледі ) Уланудың қайтыс болғаннан соң спецификалық белгілерін анықтауға бағытталған (сот-медицина эксперті жүргізеді )

Изображение слайда
10

Слайд 10: Әртүрлі токсикологиялық заттар топтарымен улану синдромдары

Естің бұзылу синдромдары Тыныстың бұзылу синдромы Жүрек-қантамыр қызметі бұзылу синдромы Ұйықтатқыш заттар, опий препараттары, спирт, хлор органикалық қосылыстар, фосфор органикалық қосылыстармен уланғанда Фосген, хлорпикрин және т.б.әсер еткенде Г ликозидтер, хинин, спирттер және т.б.әсер еткенде

Изображение слайда
11

Слайд 11

Терморегуляция бұзылу синдромы Психикалық бұзылыстар синдромы Бауыр және бүйрек зақымдалу синдромы Тырысу синдромы Аалкоголь, ұйықтатқыш заттар, цианид, иіс газы, қышқылдар, сілтілер, фосфор органикалық қосылыстармен уланғанда Алкоголь, атропин, наркотикалық препараттар, ұйықтатқыш заттармен уланғанда Дихлорэтан, спирттер, сірке қышқылы, мышьяк, ауыр метал қосылыстары, хлор органикалық қосылыстар, фосфор органикалық қосылыстар және т.б. Улардың ОЖЖ-не әсер етуі (этиленгликоль, хлорорганикалық қосылыстар, фосфорорганикаклық қосылыстар, стрихнин, көмірқышқыл газы)

Изображение слайда
12

Слайд 12: Улардың жіктелуінің негізгі принциптері

Улардың жіктелуі Жіктелуінің негізгі принциптері Жіктелуінің арнайы принциптері Химиялық – химиялық қасиеттеріне қарай ( органикалық, бейорганикалық,элементоорганикалық ) Тәжірибелік - қолдану мақсатына қарай (өндірістік, улы химикаттар, дәрілік заттар, тұрмыстық химия заттары, соғыстық уландырғыш заттар ) Гигиеналық – уыттылық дәрежесіне қарай ( шектен тыс уытты, жоғары уытты, әлсіз уытты, аз уытты ) Токсикологиялық – уыттылық әсер етуіне қарай ( жүйке-паралитикалық, психикалық, көз жасының ағуына, жалпы уытты және т.б. ) Таңдамалы уыттылығы бойынша ( жүректік, жүйкелік, бүйректік, қан және т.б.) Патохимиялық – ферменттік жүйемен әсерлесу механизмдері бойынша Улану үрдісінде дамитын гипоксия типі бойынша Уланудың биологиялық соңы және оның айқындық дәрежесіне қарай

Изображение слайда
13

Слайд 13: Т аңдамалы уыттылығына қарай улардың жіктелуі

Жүректік улар Жүйкелік улар Бауырлық улар Бүйректік улар Жүрек гликозидтері, үшциклды антидепрессанттар, кейбір аалкалоидтар (хинин, аконитин, вератрин және т.б.), барий және калий тұздары Есірткі заттар, транквилизаторлар, ұйықтатқыш заттар, фосфор органикалық қосылыстар, иіс газы, изониазид туындылары, алкогольды заттар Хлорлкөмірсутектер, фенолдар, альдегидтер Ауыр металл қосылыстары, этиленгликоль, қымыздық қышқылы

Изображение слайда
14

Слайд 14

Қанға әсер ететін улар Анилин және оның туындылары, нитриттер, мышьяк Асқазан-ішек улары Күшті қышқылдар мен сілтілер, ауыр метал қосылыстары және мышьяк

Изображение слайда
15

Слайд 15: Биологиялық материалдан оқшаулау әдісіне байланысты улардың жіктелуі

Су буымен дистилляциялау әдісі құрғақ ауалы айдау Полярлы ерітінділермен экстракциялау әдісі Органикалық ерітінділермен экстракциялау әдісі Синиль қышқылы, сірке қышқылы, хлороформ, хлоралгидрат, дихлорэтан, біратомды спирттер, формальдегид, фенол және крезол, нитробензол, анилин Салицил қышқылы, барбитур қышқылы, пиразолон, 1,4-бензодиазепин, фенотиазин, n- аминбензой қышқылы туындылары, алколоидтар Пестицидтер ( фосфор органикалық қосылыстар, хлор органикалық қосылыстар және т.б.)

Изображение слайда
16

Слайд 16

Минерализациялау әдісі С умен экстракциялап алынған сорындыны диализдеу әдісі Арнайы әдістер Барий, қорғасын, марганец, хром, күміс, висмут, мыс, кадмий, сынап, мырыш, мышьяк, сурьма, таллий қосылстары Минеральды қышқылдар, өткір сілтілер, аммиак, тұздар Фтор, бром, йод,иіс газы ( оқшаулауды қажет етпейді. Тікелей анықтау )

Изображение слайда
17

Слайд 17: Улардың ағзаға түсу жолдары

Энтералды – ауыз қуысы, тіл асты жолдары; Парентералды – тері, тыныс мүшелері, ине арқылы, вагиналды, ректалды ендіру.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Улы заттардың ағзада таралуы

Бір мезгілде улы заттар – өкпеге бүйрекке, бауырға, жүрекке, миға кан ағымы арқылы таралады; Майлы тіндерде майда еритін – көмірсутектер, алкилгалогенидтер, хлорлы пестицидтер жинақталады; Сүйектерде – қорғасын, барий, фтор (тіс) жинақталады;

Изображение слайда
19

Последний слайд презентации: Дәріс 4. У лар. Улы заттарды ң жіктелінуі және уланудың түрлері. Улы заттардың: жалғасы

Теріде – күміс (аргирия); Бүйректе –сынап; Шашта, тырнақ пластинкаларында - мышьяк; Сульфгидрилді топтарға бай белокты тіндерде – висмут, сынап, мышьяк топталады. Жедел улануда улы заттар бауырда, бүйректе, созылмалы улануда – тырнақта, сүйекте, нерв тіндерінде, шашта жинақталады. Маңызы – ТХ.

Изображение слайда