Презентация на тему: Дәріс 2. Қоғамның экономикалық құрылымы

Дәріс 2. Қоғамның экономикалық құрылымы
1. Экономикалык субъектер
Экономикалық қ субъектер
Негізгі нарық агенттері
Адам мінез-құлық қағидаттары
Ұтымды мінез-құлық
Экономикалық адам
Енбек ынтыландыру
« Экономикалық адам » моделінде жорамалдар
Э кономикалық теориядағы адам модельдері
Қоғамдық институттар
2. Қажеттілік пен игілік
Қажеттілік ол не нәрсе ?
Қажеттілік құрылымы
Талаптарды жіктеу
И гіліктер деген не?
Игіліктер түрлері
Игіліктерд і жіктеу
Экономикалық игіліктер
Керіигілік деген не?
Дәріс 2. Қоғамның экономикалық құрылымы
Пайдалы лық деген не?
Бұл қандай игіліктер : еркін немесе экономикалық ?
Шикізаттар
Шикізаттар
Табиғи ш икізат түрлері
Табиғи шикізат түрлері
1/27
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 87)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1918 Кб)
1

Первый слайд презентации: Дәріс 2. Қоғамның экономикалық құрылымы

Лекция жоспары : 1. Экономикалык субъектер 2. Қажеттіліктер мен игіліктер 3. Өндіріс және қайта өндіру 4. Экономикамен шешілетін үш негізгі мәселелер 5. Экономикамен шешілетін басты мәселе 6. Өндірістік мүмкіндіктер қисығы 7. Қоғам дамуының негізгі заңдылықтары

Изображение слайда
2

Слайд 2: 1. Экономикалык субъектер

Оларға не жатады ?

Изображение слайда
3

Слайд 3: Экономикалық қ субъектер

Үй шаруашылықтары Фирмалар Мемлекет Шетел

Изображение слайда
4

Слайд 4: Негізгі нарық агенттері

Үй шаруашылығы - экономиканың негізгі тұтынушысы бірлігі : Материалдық өндіріс және қызмет көрсету саласындағы түпкілікті өнімдерін тұтыну Өндіріс факторларының меншік иесі және жеткізуші Өндіріс факторларды с атудан түскен табыстар жеке қажеттіліктерін қанағаттандыруға жұмсалады Фирма – табыс ( пайда ) алу мақсатында жұмыс істеп тұрған бизнес кәсіпорын : Меншікті немесе қарыз капиталы қолданады Табыс өндірісті кеңейтуге жұмсалды Бизнес - нарықтық экономикада тауарлар мен қызметтерді жеткізуші. Мемлекет түрлі мемлекеттік органдар және бюджеттік ұйымдармен ұсынылған : Оның негізгі мақсаты таза пайда емес болып табылады Ол экономиканы мемлекеттік реттеу функцияларын жүзеге асырады

Изображение слайда
5

Слайд 5: Адам мінез-құлық қағидаттары

Адамда 5 сағат еркін және 4 сағат қарама-қарсы балама уақыты бар Ол не істеуі тиіс ?

Изображение слайда
6

Слайд 6: Ұтымды мінез-құлық

Анықталады: Артықшылық жүйесінің болуымен Барлық нұсқаларды қараумен Ең тиімді нұсқа таңдаумен Ұтымды мінез-құлық

Изображение слайда
7

Слайд 7: Экономикалық адам

Осындай принциптерді устанатын адамды « H omo economicus » деп атайды. Бұл өз артықшылық жүйесін анық білетін, бар альтернативаларды ескеретін, әрқашан өзі үшін ең жоғары пайда бойынша шешім қабылдайтын адам.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Енбек ынтыландыру

Адамның еңбек қызметімен айналысу қозғау салатын қозғаушы стимулдар Экономикалық емес ынталандыру - еңбек жалтарған жағдайда жазалана жатқанын қорқу Экономикалық ынталандыру - өз әл-ауқатын жақсарту үшін жеке материалдық қызығу. Моральдық ынталандыру. Жақсы жасалған жұмыстан іштей рахат. Е ңбегін с ыртқы тану.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Экономикалық адам » моделінде жорамалдар

Толық ұтымдылық. Адам б арлық ақпаратты тиімді пайдаланып ең аз шығынмен ең жоғарғы пайда жетеді Шектелген ұтымдылық. Адамдар өздерін тек ішінара ұтымды жүргізеді. Ақпаратты өңдеуге олардың қабілеті шектелген Шешімдерін ішінара интуиция негізінде қабылданады Органикалық ұтымдылығын. А дам мінез-құлқына з аңдар, қоғамның мәдениет i д е әсер етеді

Изображение слайда
10

Слайд 10: Э кономикалық теориядағы адам модельдері

Адамдардың жеке қасиеттерін қарамастан, олардың мінез-құлықтарын түсіндіреді : « Экономикалық адам » моделі. Жеке тұлға барынша пайдасына ұмтылады Нақты адамның моделі. Психологиялық мінез-құлық б олуы. Алдыңғы модельдерін синтезі. Р ухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға да ұмтылады

Изображение слайда
11

Слайд 11: Қоғамдық институттар

Заң ( құқық ) – барлығына міндетті ( формальды ) мінез-құлық ережелері Экономикалық құқық - экономикалық саладағы экономикалық актерлер үшін тең ережелері Олардың сақталуына билік қадағалайды Мәдениет – бұл бейресми мінез-құлық ережелері ( әдеттер, дәстүр, мораль және т. б.). О лардың сақталуына қоғамдық пікір бақылайды

Изображение слайда
12

Слайд 12: 2. Қажеттілік пен игілік

Игілік ол не нәрсе ? 1. Дәстүрлі түсіну - материалдық игіліктер. 2. Қазіргі заманғы түсіну – адам бағалайтын барлық н әрсе 3. Игілік салыстырмалы ұғым болып табылады

Изображение слайда
13

Слайд 13: Қажеттілік ол не нәрсе ?

Адам қажеттілігі – жағдайды ң қанағаттанбауы немесе жоқшылық болып табылады. Тұтынушылар ғ а, оларды тұтыну процессінен ләззат әкелетін, пайдалы тауарлар мен қызметтерге адамдарды ң қажет іліг і н тудыру. Қажеттілікті нақты тауар немесе қызметке қанағаттандыруға болады, ал абстракта – шекс і з. Неге?

Изображение слайда
14

Слайд 14: Қажеттілік құрылымы

Шұ ғыл дәрежесі : бастапқы ( азық-түлік,  сусын, киім ) екінші мәрте ( білім беруде, өнерде, салтанат заттары ) Қамту дәрежесі : ж еке ( тіс щеткасы, авто) ұжымдық ( қоғамдық қауіпсіздік ) Саналалық дәрежесі : саналы санасыз Игіліктерды сатып алу мүмкіндігі : төлемге қабілетті төлемге қабілетсіз

Изображение слайда
15

Слайд 15: Талаптарды жіктеу

Эволюция дәрежесі ( Маслоу пирамидасы ): 1) Физиологиялық, 2) қауіпсіздік, 3) әлеуметтік ( махаббат, отбасы, құрмет ) 4) өзін-өзі бағалауға қажеттілік ( мәртебе ), 5) өзін-өзі жетілдіруге қажеттілік Пайда дәрежесі : абсолюттік ( денсаулығы, дені сау орта) және салыстырмалы ( азық-түлік, ішімдік, темекі ) Уақыт : қазіргі келешекте гі

Изображение слайда
16

Слайд 16: И гіліктер деген не?

Қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қалаған құралда Адамны ң игілікті тұтынуы п айдалану деп аталады

Изображение слайда
17

Слайд 17: Игіліктер түрлері

Азық-түлік ( өмір қолдау үшін ) Киім ( ағзаны сыртқы ортадан қорғау үшін ) Тұрғын үй (микроклимат жасау үшін ) Жиһаз ( денеге ыңғайлы жағдай ) Көлік ( дененің кеңістіктегі орнын ауыстыру ) Т ұтыну қаруы ( басқа да игіліктерд і тұтынуға көмектеседі ). Әлеуметтік және рухани игіліктер ( қызықты уақыт өткізудегі қ ажеттіліктті қанағаттандырады ) Қоршаған ортаның жай-күйі ( ашық аспан, әдемі кунн ің батуы, таза ауа ).

Изображение слайда
18

Слайд 18: Игіліктерд і жіктеу

Еркін ( ауа, су, жарық ) және экономикалық ( өндіріст і н мүмкіндіктерімен шектелген ) Қажеттілігі бірінші игіліктер ( ауа, су, тағам, киім, баспана ) және өзге де игіліктер ( кітап оқу, балмұздақ, әшекейлер ) Заттық игіліктер ( шам, сағаты ) ( киім тігу, кино ) және қызмет көрсету ( киім тігу, кино) Тұтыну ( заттарды тұтыну ) және өндірістік ( өндіріс құралдары ) Жеке ( театрға бару) және қоғамдық игіліктер ( қорғаныс ) Взаимодополняемые (шайба клюшка) и взаимозаменяемые (квас, компот) Өзара толықтыратын (шайба және клюшка) және өзара алмастырылатын (квас, компот ) Бір жолғы ( шикізат, отын, азық-түлік ) және ұзақ мерзімді пайдаланылатын (машина, тоңазытқыш )

Изображение слайда
19

Слайд 19: Экономикалық игіліктер

Игіліктер шектелген Олардың көлемін і ң өсуі өндіріс факторларының шығындарын ұлғайтылуы арқылы ғ ана мүмкін Игіліктерд і бөлу қажет

Изображение слайда
20

Слайд 20: Керіигілік деген не?

Изображение слайда
21

Слайд 21

Изображение слайда
22

Слайд 22: Пайдалы лық деген не?

Адамға субъективті рахатты к сезімін әкелетін игіліктері тұтыну Оң пайдалылығы ( жағымды сезім ) Теріс пайдалылығы ( жағымсыз сезім ) Олардың арасындағы шекарасы шартты болады ( абсолютті емес игіліктері ) Тұтыну игіліктерінен ләззат алу ғ а ұмтылу экономиканың қозғаушы күші болып табылады

Изображение слайда
23

Слайд 23: Бұл қандай игіліктер : еркін немесе экономикалық ?

Қыста қар ? Еркін Шөлде су? Экономикалық Бүлдірген саяжайда ? Экономикалық

Изображение слайда
24

Слайд 24: Шикізаттар

Б елгілі та, уарларды өндіру үшін пайдалануға болатынбарлық нәрселер Ресурстарды ң маңыздылығы - игіліктерді тұтыну өндіру үшін қажетті ресурстардың ауқынымен шектелген Шекізаттар бөлінеді : Табиғи Еңбек Материалдық Қаржылық

Изображение слайда
25

Слайд 25: Шикізаттар

Изображение слайда
26

Слайд 26: Табиғи ш икізат түрлері

Пайдалы қазбалар Бейорганикалық ( құм, тас, темір ) Органикалық ( мұнай және газ) Топырақ Су, ауа, күн Өсімдік әлемі Жануарлар әлемі Жердің қатты беті

Изображение слайда
27

Последний слайд презентации: Дәріс 2. Қоғамның экономикалық құрылымы: Табиғи шикізат түрлері

Жаңартылмайтын ресурстар Жаңартылатын ( жабдықтар, еңбек, топырақ құнарлылығын ) Сарқылмайтын (100 мыңға жыл дейін ) Сарқылатын (200 жылға дейін )

Изображение слайда