Презентация на тему: Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ

Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ
1/15
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 32)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (262 Кб)
1

Первый слайд презентации

Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ процестерді ұйымдастыру принциптері. Материалдық және энергетикалық балансты бейнелеу және құру әдістері мен маңызы.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Химиялық, принципиалдық және технологиялық схема Мұндағы, І - шикізат; ІІ - мақсатты өнім (сода); ІІІ - қалдық.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Фосфор қышқылын алу үшін шикізат ретінде фосфаттар (фосфорит және аппатит минералдары) қолданылады. Әртүрлі қышқылдармен фтораппатитке Ca 5 (PO 4 ) 3 F әсер еткенде, ол фосфор қышқылын түзіп айырылады: Ca 5 (PO 4 ) 3 F+5H 2 SO 4 =3H 3 PO 4 +5CaSO 4 +HF Ca 5 (PO 4 ) 3 F+10HCl=3H 3 PO 4 +5CaCl 2 +HF Ca 5 (PO 4 ) 3 F+10HNO 3 =3H 3 PO 4 +5Ca(NO 3 ) 2 +HF 2Ca 5 (PO 4 ) 3 F+15С+Н 2 О=3P 2 +15CO+10CaO+2HF 2Р 2 +5О 2 =2P 2 O 5 P 2 O 5 +3Н 2 О=2H 3 PO 4 1 - шикізатты дайындау (фосфатты майдалау); 2-фосфатты химиялық өңдеу; 3-фосфор қышқылын бөліп алу.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Са 5 (РО 4 ) 3 F+5H 2 SO 4 =3H 3 PO 4 +5CaSO 4 +HF 1 - фосфорды майдалау; 2-байыту (флотация); 3, 4-химиялық айыру; 5-фосфор қышқылын бөлу; 6-фосфогипсті шаю; 7- H 2 SO 4 -н сұйылту; 8-қойыртпақты вакум-буландырғышта салқындату.

Изображение слайда
5

Слайд 5

CaC 2 + 2H 2 O = C 2 H 2 +Ca (OH) 2 а. І - CaC 2 майдалау, ұсату; ІІ-химиялық реакция; ІІІ- C 2 H 2 салқындату және шаю; ІҮ- C 2 H 2 тазалау. б. 1-қабылдағыш бункер; 2-автоматты тығын;3-буферлі бункер; 4-шнек; 5-ацетиленді генератор; 6-әкті алуға арналған шнек; 7-скруббер; 8-тұндырғыш; 9-тоңазытқыш.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Химиялық-технологиялық процесс Шикізаттан дайын өнім алу мақсатында белгілі бір кезектесіп жүретін және бір-бірімен өзара байланысқан процестердің жиынтығын – химиялық-технологиялық процесс (ХТП) деп атайды. Химиялық-технологиялық процесс – кезектесіп жүретін үш сатыдан тұрады: 1. Шикізатты химиялық өңдеуге дайындау: А → А 1 ; В→В 1, мұндағы, А, В - дайындауға дейінгі шикізат; А 1, В 1 - дайындалған шикізат; 2. Дайындалған шикізаттың реакция өніміне дейін химиялық өзгерісі екі сызба-нұсқамен жүреді: А + В→С (негізгі реакция); А + В→Р (қосымша реакция), мұндағы С-мақсатты өнім; Р-қосымша өнім. 3. Реакциялық қоспадан мақсатты өнімді бөлу және оны тазалау: С→С 1 ; Р→Р 1, мұндағы,С 1 - бөлінген мақсатты өнім; Р 1 - бөлінген қосымша өнім. ХТП-нің принципиалды сызба-нұсқасы

Изображение слайда
7

Слайд 7

Химиялық-технологиялық процестерді ұйымдастыру Х имиялық-технологиялық процесті ұйымдастыру сатылары: процестің химиялық-технологиялық сызба-нұсқаларын жасау; оптималды технологиялық параметрлерді таңдау және процестің технологиялық режимін анықтау; аппараттардың конструкциясын және типтерін таңдау; процестің әрбір сатысын бақылайтын және реттейтін параметрлерін анықтау. Химиялық-технологиялық жүйенің моделін екі топқа бөледі: жазу (формула, теңдеулер түрінде) графикалық (сызба-нұсқа және басқа графикалық бейнелеулер түрінде)

Изображение слайда
8

Слайд 8

Материалдық және энергетикалық баланс Материалдық баланс – масса сақталу заңына негізделген. ∑ В кіріс = ∑В шығыс технологиялық операцияға түсетін заттың массасы - кіріс операция нәтижесінде алынған барлық заттың массасына - шығыс Жалпы жағдайда материалдық баланс келесі теңдеумен өрнектел еді : В қ +В с +В г = В ' қ +B ' c +B ' г мұндағы, В қ, В с, В г - бірлік уақытта операцияға түсетін қатты, сұйық және газ тәрізді заттардың массасы; В ' қ, B ' c, B ' г - алынатын өнімнің массасы. Нәтижесінде бірнеше өнімдер түзілетін химиялық процестердің материалдық балансын жасаумен танысу үшін байытылған колчеданды күйдіруге арналған КС-450 пешінің қайнаушы қабатының материалдық балансын жасауды мысалға алып қарастырайық

Изображение слайда
9

Слайд 9

Энергетикалық баланс - энергияның сақталу заңына негізделген. Соған сәйкес процеске енгізілген энергия мөлшері, бөлінетін энергияның мөлш е ріне тең, яғни энергияның кірісі оның шығысына тең. ∑ Q кіріс =∑ Q шығыс Жылу балансы жалпы түрде мына теңдеумен беріледі : Q Қ +Q С +Q Г +Q ФИЗ.ПР +Q Р +Q П =Q ' Қ +Q ' С +Q ' Г +Q ' ФИЗ.ПР +Q ' Р +Q ' П мұндағы, Q Қ, Q С, Q Г - қатты, сұйық және газтәріздес материалдармен аппаратқа берілетін жылу. Q ' Қ, Q ' С, Q ' Г - шығарылатын материалдармен кететін жылу ; Q ФИЗ.ПР, Q ' ФИЗ.ПР -физикалық процестерде сіңірілетін және бөлінетін жылу; Q Р, Q ' Р,- экзо және эндотермиялық реакциялардың жылуы; Q П, Q ' П - аппараттан шығарылатын және аппаратқа сырттан берілетін жылу.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Байытылған колчедан - минерал пириттен ( FeS 2 ) тұрады. Колчеданды күйдіргенде күкіртті анг и дрид ( S О 2 ) түзіледі, ол күкірт қышқылын алу үшін шикізат болып табылады. Колчеданды күйдіру реакциясының жалпы теңдеуі : 4FeS 2 +11O 2  2Fe 2 O 3 +8SO 2 +3416кДж Күйдіру процесінде түзілген күкіртті ангидридтің біраз мөлшері күкірт ангидридіне дейін тотығады: SO 2 + O 2  SO 3 +96 кДж Материалдық балансының жалпы теңдеуі: В кол +В кол.ылғ +В ауа +В ауа.ылғ =В өрт +В SO2 +В SO3 +В O2 +B N2 +B H2O мұндағы, В кол, В кол.ылғ, В ауа, В ауа.ылғ - жанған колчеданның (құрғақ), колчедандағы су, ауа (құрғақ), ауадағы су массасы, кг/сағ.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Есептеу шарттары Күкірт қышқылына (100% H 2 SO 4 ) есептегенде КС-450 пешінің өнімділігі,кг. сағ -1 В H 2 SO4 =20833 Колчеданда ғ ы күкіртті пайдалану дәрежесі  = 0,885 Құрғақ колчедандағы күкірт С s = 41 Колчедандағы ылғал С ылғ = 6 Өртендідегі күкірт С өрт = 1 Құрғақ күйдіру газындағы SO 2 C SO2 = 14,5 Құрғақ күйдіру газындағы SO 3 C SO3 =0,1 Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы  = 50

Изображение слайда
12

Слайд 12

КС -450 пешінің материалдық балансы К і р і с Мөлшері Шы ғ ыс Мөлшері кг.сағ -1 м 3.сағ -1 кг.сағ -1 м 3 сағ -1 Колчедан 18768 - өртенеді, күйдіру газы 14038 Колчедан ылғалдылығы 1198 - SO 2 SO 3 15337 129 5243 36 Құрғақ ауа 49400 38147 О 2 1063 744 Ауамен бірге ылғал 358 445 N 2 H 2 O 37600 1556 30136 1936 Барлығы 69724 38592 Барлығы 69724 38092

Изображение слайда
13

Слайд 13

КС-450 пешінде колчеданды күйдіру процесінің теңдеуі бойынша жылу балансының теңдеуі былай жазылады: Q кол +Q кол.ылғ +Q ауа +Q ауа ылғ +Q р =Q өрт +Q г +Q  +Q п мұндағы, Q кол, Q кол.ылғ, Q ауа, Q ауа ылғ - ылғалды ауамен және құрғақ ауамен пешке берілетін, жылу мөлшері, кДж*сағ -1 ; Q р - реакция бойынша бөлінетін жылу мөлшері, кДж* сағ -1 ; Q өрт, Q г - өртенеді және күйдіру газымен бірге пештен шығарылатын жылу мөлшері, кДж*сағ -1 ; Q  - судың булануына және колчедан құрамындағы судың булануына жұмсалатын жылу мөлшері, кДж*сағ -1 ; Q п - қоршаған ортаға кететін жылу шығыны, кДж*сағ -1 ;

Изображение слайда
14

Слайд 14

КС-450 пешінің жылу балансы К і р і с Мөлшері Шы ғ ыс Мөлшері 10 -3 кДж*сағ -1 % 10 - 3 кДж*сағ -1 % Құрғақ колчедан жылуы 204 0,20 Өртенді жылуы 8380 8,2 Колчедан ылғалының жылуы 101 0,10 Күйдiру газының жылу 46128 45,3 Құрғақ ауа жылуы 993 0,97 Қайнау-шы қа-батта бу алу үшін қажет жылу ы 46437 45,5 Ауа ылғалының жылуы 13,4 0,01 Жылу шығыны 1022 1,0 Колчедан-ның жану жылуы 100656 98,72 Барлығы 101954 100 Барлығы 101967 100

Изображение слайда
15

Последний слайд презентации: Дәріс 2. Химиялық, принципиалдық және технологиялық сызбанұсқалар. Технологиялқ

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

Изображение слайда