Презентация на тему: Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі

Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі Буферлік жүйелер
1/24
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 53)
Скачать (168 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі Буферлік жүйелер

2

Слайд 2: Судың диссоциациясы

Н 2 О  Н + + ОН -

3

Слайд 3

(Н 2 О) =1,8 10 -9, бұл дегеніміз судың 50 000 000 молекуласынан - 1 молекула диссоциацияланады: Судың иондық көбейтіндісі

4

Слайд 4

К Н2О =  Н +  ОН -  = = 1,8  10 -16  55,56 = 10 -14  Н + * ОН -  = 10 -14 Сонда таза суда:

5

Слайд 5: 1909 жылы Серенс терминдер енгізді сутектік көрсеткіш (рН) және гидроксильді көрсеткіш (рОН)

СУДА: ОНДА:

6

Слайд 6: Су тектік көрсеткіш

рН = - lg  Н +  рН – сутектік көрсеткіш рОН = - lg ОН -  рОН – гидроксидтік көрсеткіш рН + рОН = 14

7

Слайд 7

рН = 7 нейтрал ды орта рН  7 қышқыл орта рН  7 сілтілі орта

8

Слайд 8

рН: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [H + ] : 10 -2 10 -7 10 -12 Әлсіз қышқыл орта Әлсіз сілтілік орта Бейтарап орта рН = 7 Күшті Қышқылдық орта рН <7 Күшті Сілтілік орта рН >7 Кез келген ерітіндінің рН шамасы индикаторлық шкаламен анықталады

9

Слайд 9

рН < 7 рН > 7 Малиновый Бесцветный Фенолфталеин Лакмус Красный Фиолетовый Синий Метилоранж Розовый Оранжевый Желтый Индикаторлар 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Бесцветный

10

Слайд 10: Т ұздар гидролизі

Тұздар гидролизі – тұз иондарының сумен әрекеттесу нәтижесінде тұз ыдырып, әлсіз электролиттің (әлсіз қышқылдің не әлсіз негіздің) түзілу реакциясы Гидролиздің 4 түрі белгілі

11

Слайд 11

CH 3 COONa + HOH  CH 3 COO Н + NaOH әлсіз күшті қышқыл негіз 2) CH 3 COO - + Na + + H OH  CH 3 COOH + Na + + OH - 3 ) CH 3 COO - + HOH  CH 3 COOH + OH - рН  7 сілтілік орта ГИДРОЛИЗДІҢ ИОНДЫҚ ТЕНДЕУІ

12

Слайд 12: Гидролиз типтері

1) әлсіз қышқыл және күшті негізден түзілген тұз гидролизі анион бойынша жүреді (орта сілтілік болады, рН >7 ) 1 сатыда: Na 3 PO 4 + H OН = Na 2 HPO 4 + NaOH; қышқылды күшті тұз негіз 2 сатыда: Na 2 HPO 4 + H O Н = NaH 2 PO 4 + NaOH; 3 сатыда : NaH 2 PO 4 + H O Н = H 3 PO 4 + NaOH әлсіз күшті қышқыл негіз

13

Слайд 13

3Na + + PO 4 3- + 3HOН = H 3 PO 4 + 3Na + + 3OH - PO 4 3- + 3HOН = H 3 PO 4 + 3OH - Na3PO 4 + 3HOН = H 3 PO 4 + 3NaOH рН  7 сілтілік орта анион гидролизге түседі

14

Слайд 14: 2) Әлсіз негіз,ty және күшті қышқылдан түзілген тұз катион бойынша гидролизденеді (орта қышқылдық, рН <7 )

CuCl 2 + 2HOH = Cu(OH) 2 + 2HCl әлсіз күшті негіз қышқыл Cu 2+ + 2Cl - + 2HOH = Cu(OH) 2 + 2H + + 2Cl - Cu 2+ + 2HOH = Cu(OH) 2 + 2H + к атион гидролизге түседі рН < 7 қышқылдық орта

15

Слайд 15

1 саты FeCl 2  Fe 2+ + 2Cl - Fe 2+ + HOH  ( FeOH ) + + H + pH  7 FeCl 2 + HOH  FeOHCl + HCl 2 саты FeOHCl  (FeOH) + + Cl - (FeOH) + + НОН  Fe(OH) 2 + H + FeOHCl + НОН  Fe(OH) 2 + H С l

16

Слайд 16: 3) Әлсіз негізбен әлсіз қышқылдан түзілген тұз катион және анион бойынша гидролизденеді (орта бейтарап болады, рН = 7)

Al 2 S 3 + 3H 2 O = 2 Al(OH) 3 + 3 H 2 S әлсіз қышқыл әлсіз негіз 4) Күшті негізбен күшті қышқылдан түзілген тұз гидролизденбейеді (орта бейтарап болады, рН = 7) NaCl + H 2 O = NaOH + H С l күшті негіз күшті қышқыл НОН = H + + OH -

17

Слайд 17: Қайтымсыз гидролиз

Al 2 S 3 + 6 H 2 O  2 Al ( OH ) 3  + 3 H 2 S  Мысалы, Cr 2 S 3, Al 2 ( SO 3 ) 2, Al 2 (C O 3 ) 2 т.б.

18

Слайд 18: Гидролиздену дәрежесі

Гидролиздену дәрежесі - n – гидролизге ұшыраған молекулалар саны N – жалпы еріген молекулалар саны

19

Слайд 19: Гидролиз константасы және гидролиздену дәрежесі

Тұз типі Гидролиз константасы Гидролиздену дәрежесі Әлсіз қышқыл күшті негіз Әлсіз негіз күшті қышқыл Әлсіз негіз әлсіз қышқыл

20

Слайд 20: Гидролиз этилового спирта в организме

C 2 H 5 OH + Na = C 2 H 5 ONa + H поваренная соль алкоголят натрия C 2 H 5 ONa + H 2 O = C 2 H 5 OH + NaOH спирт щелочь

21

Слайд 21

Күшті қышқыл ерітіндісінің рН анықтау [ Н + ] =С қышқыл

22

Слайд 22

Әлсіз қышқыл ерітіндісінің рН анықтау

23

Слайд 23

Күшті негіз ерітіндісінің рН анықтау [ ОН - ] =С негіз рОН = - lg [ ОН - ]

24

Последний слайд презентации: Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі

Әлсіз негіз ерітіндісінің рН анықтау

Похожие презентации

Ничего не найдено