Презентация на тему: Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі

Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі Буферлік жүйелер
Судың диссоциациясы
Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі
Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі
1909 жылы Серенс терминдер енгізді сутектік көрсеткіш (рН) және гидроксильді көрсеткіш (рОН)
Су тектік көрсеткіш
Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі
Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі
Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі
Т ұздар гидролизі
Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі
Гидролиз типтері
Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі
2) Әлсіз негіз,ty және күшті қышқылдан түзілген тұз катион бойынша гидролизденеді (орта қышқылдық, рН <7 )
Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі
3) Әлсіз негізбен әлсіз қышқылдан түзілген тұз катион және анион бойынша гидролизденеді (орта бейтарап болады, рН = 7)
Қайтымсыз гидролиз
Гидролиздену дәрежесі
Гидролиз константасы және гидролиздену дәрежесі
Гидролиз этилового спирта в организме
Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі
Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі
Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі
Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі
1/24
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 53)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (168 Кб)
1

Первый слайд презентации: Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі Буферлік жүйелер

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Судың диссоциациясы

Н 2 О  Н + + ОН -

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

(Н 2 О) =1,8 10 -9, бұл дегеніміз судың 50 000 000 молекуласынан - 1 молекула диссоциацияланады: Судың иондық көбейтіндісі

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

К Н2О =  Н +  ОН -  = = 1,8  10 -16  55,56 = 10 -14  Н + * ОН -  = 10 -14 Сонда таза суда:

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: 1909 жылы Серенс терминдер енгізді сутектік көрсеткіш (рН) және гидроксильді көрсеткіш (рОН)

СУДА: ОНДА:

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Су тектік көрсеткіш

рН = - lg  Н +  рН – сутектік көрсеткіш рОН = - lg ОН -  рОН – гидроксидтік көрсеткіш рН + рОН = 14

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

рН = 7 нейтрал ды орта рН  7 қышқыл орта рН  7 сілтілі орта

Изображение слайда
1/1
8

Слайд 8

рН: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [H + ] : 10 -2 10 -7 10 -12 Әлсіз қышқыл орта Әлсіз сілтілік орта Бейтарап орта рН = 7 Күшті Қышқылдық орта рН <7 Күшті Сілтілік орта рН >7 Кез келген ерітіндінің рН шамасы индикаторлық шкаламен анықталады

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

рН < 7 рН > 7 Малиновый Бесцветный Фенолфталеин Лакмус Красный Фиолетовый Синий Метилоранж Розовый Оранжевый Желтый Индикаторлар 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Бесцветный

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Т ұздар гидролизі

Тұздар гидролизі – тұз иондарының сумен әрекеттесу нәтижесінде тұз ыдырып, әлсіз электролиттің (әлсіз қышқылдің не әлсіз негіздің) түзілу реакциясы Гидролиздің 4 түрі белгілі

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

CH 3 COONa + HOH  CH 3 COO Н + NaOH әлсіз күшті қышқыл негіз 2) CH 3 COO - + Na + + H OH  CH 3 COOH + Na + + OH - 3 ) CH 3 COO - + HOH  CH 3 COOH + OH - рН  7 сілтілік орта ГИДРОЛИЗДІҢ ИОНДЫҚ ТЕНДЕУІ

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Гидролиз типтері

1) әлсіз қышқыл және күшті негізден түзілген тұз гидролизі анион бойынша жүреді (орта сілтілік болады, рН >7 ) 1 сатыда: Na 3 PO 4 + H OН = Na 2 HPO 4 + NaOH; қышқылды күшті тұз негіз 2 сатыда: Na 2 HPO 4 + H O Н = NaH 2 PO 4 + NaOH; 3 сатыда : NaH 2 PO 4 + H O Н = H 3 PO 4 + NaOH әлсіз күшті қышқыл негіз

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

3Na + + PO 4 3- + 3HOН = H 3 PO 4 + 3Na + + 3OH - PO 4 3- + 3HOН = H 3 PO 4 + 3OH - Na3PO 4 + 3HOН = H 3 PO 4 + 3NaOH рН  7 сілтілік орта анион гидролизге түседі

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: 2) Әлсіз негіз,ty және күшті қышқылдан түзілген тұз катион бойынша гидролизденеді (орта қышқылдық, рН <7 )

CuCl 2 + 2HOH = Cu(OH) 2 + 2HCl әлсіз күшті негіз қышқыл Cu 2+ + 2Cl - + 2HOH = Cu(OH) 2 + 2H + + 2Cl - Cu 2+ + 2HOH = Cu(OH) 2 + 2H + к атион гидролизге түседі рН < 7 қышқылдық орта

Изображение слайда
1/1
15

Слайд 15

1 саты FeCl 2  Fe 2+ + 2Cl - Fe 2+ + HOH  ( FeOH ) + + H + pH  7 FeCl 2 + HOH  FeOHCl + HCl 2 саты FeOHCl  (FeOH) + + Cl - (FeOH) + + НОН  Fe(OH) 2 + H + FeOHCl + НОН  Fe(OH) 2 + H С l

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: 3) Әлсіз негізбен әлсіз қышқылдан түзілген тұз катион және анион бойынша гидролизденеді (орта бейтарап болады, рН = 7)

Al 2 S 3 + 3H 2 O = 2 Al(OH) 3 + 3 H 2 S әлсіз қышқыл әлсіз негіз 4) Күшті негізбен күшті қышқылдан түзілген тұз гидролизденбейеді (орта бейтарап болады, рН = 7) NaCl + H 2 O = NaOH + H С l күшті негіз күшті қышқыл НОН = H + + OH -

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Қайтымсыз гидролиз

Al 2 S 3 + 6 H 2 O  2 Al ( OH ) 3  + 3 H 2 S  Мысалы, Cr 2 S 3, Al 2 ( SO 3 ) 2, Al 2 (C O 3 ) 2 т.б.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Гидролиздену дәрежесі

Гидролиздену дәрежесі - n – гидролизге ұшыраған молекулалар саны N – жалпы еріген молекулалар саны

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Гидролиз константасы және гидролиздену дәрежесі

Тұз типі Гидролиз константасы Гидролиздену дәрежесі Әлсіз қышқыл күшті негіз Әлсіз негіз күшті қышқыл Әлсіз негіз әлсіз қышқыл

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
20

Слайд 20: Гидролиз этилового спирта в организме

C 2 H 5 OH + Na = C 2 H 5 ONa + H поваренная соль алкоголят натрия C 2 H 5 ONa + H 2 O = C 2 H 5 OH + NaOH спирт щелочь

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Күшті қышқыл ерітіндісінің рН анықтау [ Н + ] =С қышқыл

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Әлсіз қышқыл ерітіндісінің рН анықтау

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Күшті негіз ерітіндісінің рН анықтау [ ОН - ] =С негіз рОН = - lg [ ОН - ]

Изображение слайда
1/1
24

Последний слайд презентации: Дәріс № 4 Судың иондық көбейтіндісі Сутектік көрсеткіш (рН) Тұздар гидролизі

Әлсіз негіз ерітіндісінің рН анықтау

Изображение слайда
1/1