Презентация: Цукровий діабет і вагітність

Цукровий діабет і вагітність Визначення Класифікація ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Ступені тяжкості Ускладнення Поширеність Співвідношення хворих на ЦД 1 і 2 типу серед вагітних з передгестаційним діабетом Цукровий діабет і вагітність Частота ускладнень вагітності та пологів у хворих на цукровий діабет Ймовірність народження життєздатної дитини у хворої на цукровий діабет ( P.White, 1949) П еринатальн а смертн і ст ь при цукровому діабеті (‰) Цукровий діабет і вагітність З алежніст ь перинатально ї смертност і (‰) від типу діабету П еринатальна смертност і (‰) при гестац ійному д і абет і залежно від йо го в и явлен н я П еринатальна смертніст ь (‰) та с удинні ускладнення від д і абет у З алежніст ь перинатально ї смертност і (‰) при д і абет і 1 тип у від багатоводдя Частота врод ж ен и х вад р озвитку та самовільних викиднів за лежно від компенсац ії д і абет у в I триместр і Цукровий діабет і вагітність Вплив цукрового діабету на плід (1) Цукровий діабет і вагітність Цукровий діабет і вагітність Цукровий діабет і вагітність Цукровий діабет і вагітність Цукровий діабет і вагітність Протипоказання до виношування вагітності: Передконцепційна підготовка Антенатальна допомога вагітним з ЦД ( NICE, 2008) (1) Антенатальна допомога вагітним з ЦД ( NICE, 2008) (2) Антенатальна допомога вагітним з ЦД ( NICE, 2008) (3) Показання до негайної госпіталізації Цукровий діабет і вагітність Цукровий діабет і вагітність Детерм і нант и завершення вагітності при цукровому д і абет і Основні напрями поліпшення наслідків вагітності при цукровому діабеті Сент -Вінсентська декларація (1989) Чому не досягнута мета Сент-Вінсентської декларації? Цукровий діабет і вагітність Україна 2012
1/38
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 98)
Скачать (633 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Цукровий діабет і вагітність

2

Слайд 2: Визначення

Це синдром хронічної гіперглікемії, обумовленої абсолютною чи відносною інсуліновою недостатністю, що призводить до порушення усіх видів метаболізму, ураження судин (ангіопатії), нервів (нейропатія), багатьох органів і тканин

3

Слайд 3: Класифікація

Клінічна форма (ВООЗ, 1999) Тип 1 Тип 2 Вторинний (симптоматичний) діабет Діабет вагітних (гестаційний) Ступінь тяжкості Легкий Середній Тяжкий Стан метаболічного контролю Компенсація Субкомпенсація Декомпенсація

4

Слайд 4: ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Тип 1 Абсолютний дефіцит інсуліну (руйнування b- клітин ) Аутоімунний процес Дитячий, юнацький вік Нормальна маса тіла Гіперглікемія, кетоацидоз Швидке прогресування Кетоацидотична кома Мікроангіопатії Тип 2 Інсулінорезистентність (порушення чутливості рецепторів) Спадкова детермінованість Після 35 років Ожиріння Гіперглікемія без кетозу, дисліпідемія Повільний перебіг Гіперосмолярна кома Макроангіопатії

5

Слайд 5: Ступені тяжкості

6

Слайд 6: Ускладнення

Гострі кетоацидотична кома гіперосмолярна кома лактацидемічна кома гіпоглікемічна кома Хронічні мікроангіопатія (ретинопатія, нефропатія) макроангіопатія (ІХС, ішемічна хвороба мозку, облітеруючі ураження нижніх кінцівок) нейропатія ураження внутрішніх органів, тканин (ентеропатія, гепатопатія, катаракта, остеоартропатія тощо)

7

Слайд 7: Поширеність

США 8 % ЄС 4-5 % Україна 0,1-0,2 %

8

Слайд 8: Співвідношення хворих на ЦД 1 і 2 типу серед вагітних з передгестаційним діабетом

США 3 : 97 Україна 85 : 15

9

Слайд 9

1 Класи цукрового діабету у вагітних ( P.White, 1949, 1978) А – гестаційний діабет (А 1 – лікується дієтою, не потребує інсулінотерапії, А 2 – потребує інсулінотерапії); В – початок хвороби після 20 років, тривалість менше 10 років; С – початок у 10-20 років, тривалість 10–20 років; D – початок у віці до 10 років або тривалість хвороби більше 20 років, може бути непроліферативна ретинопатія та/або ангіопатія судин нижніх кінцівок; F – є діабетична нефропатія; Н – є атеросклероз коронарних судин з проявами ішемічної хвороби серця; R – є проліферативна ретинопатія або крововиливи у склоподібне тіло; Т – стан після трансплантації нирки.

10

Слайд 10: Частота ускладнень вагітності та пологів у хворих на цукровий діабет

11

Слайд 11: Ймовірність народження життєздатної дитини у хворої на цукровий діабет ( P.White, 1949)

Клас А (р=100) Порушення толерантності до глюкоз и та відсутність ускладнень Клас В (р=67) Тривалість цукрового діабету мен ше 10 років, цукровий діабет виник у віці після 20 років, суди нних ускладнень немає Клас С (р=48) Тривалість цукрового діабету від 10 до 19 років, цукровий діабет виник у віці 10-19 років, судин них ускладнень немає Клас D ( р=32) Тривалість цукрового діабету більше 20 років, цукровий діабет виник у віці до 10 років, ретинопатія або кальцифікація судин кінцівок Клас Е (р=13) Кальциф і кац і я с удин таз у Клас F (р=3) Д і абетич на нефропат і я

12

Слайд 12: П еринатальн а смертн і ст ь при цукровому діабеті (‰)

Укра їна – Охорона здоров ’ я України: результати діяльності, 1999 Росія – Федорова М.В. и соавт., 2001; Курцер М.А., 2000 Японія – Zhu L et. al., 1997 ‰

13

Слайд 13: Цукровий діабет і вагітність

“Дослідження, які ґрунтуються на опитуваннях у популяції, дають підстави вважати, що наслідки вагітності за діабету в цілому гірші, ніж це можна було б констатувати згідно з даними, опублікованими в літературі” M.W.Enkin, 2005

14

Слайд 14: З алежніст ь перинатально ї смертност і (‰) від типу діабету

Тип 1 Г естац ій н и й Тип 2

15

Слайд 15: П еринатальна смертност і (‰) при гестац ійному д і абет і залежно від йо го в и явлен н я

П і зно Сво єчасно д і агностован и й д і агност о ван и й

16

Слайд 16: П еринатальна смертніст ь (‰) та с удинні ускладнення від д і абет у

без анг І опат ІЇ ретинопат І я м і кроанг і опат і я ниж ніх кінцівок нефропат ія, кл і н і ч ні стад ії ун і версальна анг і опат і я

17

Слайд 17: З алежніст ь перинатально ї смертност і (‰) при д і абет і 1 тип у від багатоводдя

без багатоводдя багатоводдя

18

Слайд 18: Частота врод ж ен и х вад р озвитку та самовільних викиднів за лежно від компенсац ії д і абет у в I триместр і

Вади розвитку В и кид ні %

19

Слайд 19

Залежність перинатальної смертності від рівня глікемії натщесерце у III триместрі вагітності 0 50 100 150 200 250 300 350 400 ‰ Ммоль/л

20

Слайд 20: Вплив цукрового діабету на плід (1)

Діабетична ембріопатія (вади розвитку нервової системи, скелету, серця, травного тракту, сечових шляхів) Частота - 6-8% Термін формування - перші 8 тижнів Причина – гіперглікемія, декомпенсація діабету ( кетоацидоз ), гіпоксія у I триместрі

21

Слайд 21

Вплив цукрового діабету на плід (2) Діабетична фетопатія ( кушінгоїдний зовнішній вигляд, набряк підшкірної жирової клітковини, збільшення серця та печінки, порушення функції багатьох органів та систем, глибокі метаболічні зрушення) Частота – до 80% Термін формування – з 24–26 тижнів Причина – гормональний дисбаланс у системі мати – плацента – плід, хронічна гіпоксія

22

Слайд 22

Вплив цукрового діабету на плід (3) Макросомія (збільшення маси та розмірів плода за рахунок живота, плечового пояса при нормальних розмірах голівки) Частота – 50 – 60% Термін формування – ІІІ триместр Причина – гіперінсулінізм у плода

23

Слайд 23

Вплив цукрового діабету на плід (4) Дистрес плода під час вагітності Частота - до 50% Термін розвитку – з 26–28 тижнів Причина – гіперглікемія матері, кетоз, кетоацидоз

24

Слайд 24

Затримка утробного росту (гіпотрофія) Частота – до 10% Термін формування – ІІ триместр Причина – плацентарна недостатність у хворих з тяжкими розповсюдженими мікроангіопатіями ; можливо, хронічна або часта гіпоглікемія через передозування інсуліну Вплив цукрового діабету на плід (5)

25

Слайд 25

Антенатальна загибель плода Частота – до 1% Термін – після 36 тижнів (інколи раніше) Причина – остаточно не встановлена ( кетоацидоз, різка недостатність матково-плацентарного кровоплину, глибокі гормональні порушення) Вплив цукрового діабету на плід (6)

26

Слайд 26: Протипоказання до виношування вагітності:

Тяжкі прояви ураження судин (нефропатія у стадії гломерулосклерозу ; Ішемічна хвороба серця; Ішемія нижніх кінцівок; Тяжкі прояви ураження нервової системи або інших органів з їхньою функціональною недостатністю; Кома ( прекоматозний стан) у І триместрі; Концентрація глікозильованого гемоглобіну А 1 с у І триместрі > 10%. Протипоказання до виношування вагітності:

27

Слайд 27: Передконцепційна підготовка

Досягнення стійкої компенсації вуглеводного метаболізму (HbA 1с ≤ 6,1 %) Огляд очного дна, лікування ретинопатії Моніторинг нефропатії (мікроальбумінурія, швидкість клубочкової фільтрації) Нормалізація артеріального тиску Прийом фолієвої кислоти 0,5-1 рік до вагітності Відміна пероральних цукрознижувальних препаратів, призначення інсуліну Передконцепційна підготовка

28

Слайд 28: Антенатальна допомога вагітним з ЦД ( NICE, 2008) (1)

Термін Зміст заходу Перше відвідуван-ня лікаря • Надання пацієнтці інформації та рекомендацій щодо проведення оптимального глікемічного контролю • З'ясування анамнезу захворювання з метою визначення часу розвитку ускладнень, обумовлених ЦД • Огляд медикаментів для лікування ЦД і його ускладнень • Проведення заходів з оцінки ретино- і/або нефропатії, якщо такі не були виконані в попередні 12 місяців 7-9-й тиждень Підтвердження життєздатності плода та визначення терміну гестації 10-й тиждень Надання письмової інформації щодо ЦД і вагітності, розповідь про вплив ЦД на вагітність, пологи і ранній післяпологовий період (період лактації і початковий період догляду за новонародженим) 16-й тиждень Жінкам, у яких ЦД був до вагітності і з ознаками діабетичної ретинопатії, виявленими при першому візиті, слід провести повторну діагностику ретинопатії на 16-20-му тижні

29

Слайд 29: Антенатальна допомога вагітним з ЦД ( NICE, 2008) (2)

Термін Зміст заходу 20-й тиждень Сканування всіх камер серця плода і великих судин на 18-20-му тижні є частиною звичного антенатального моніторингу 28-й тиждень • УЗ-моніторинг росту плода й об'єму амніотичної рідини • Пацієнткам з передгестаційним ЦД, у яких не було виявлено ознак діабетичної ретинопатії при першому візиті до лікаря, слід повторно виконати обстеження сітківки 32-й тиждень • УЗ-моніторинг росту плода й об'єму амніотичної рідини • Жінкам, які не народжували, провести всі рутинні дослідження, які мають бути виконані до 31-го тижня

30

Слайд 30: Антенатальна допомога вагітним з ЦД ( NICE, 2008) (3)

Термін Зміст заходу 36-й тиждень • УЗ-моніторинг росту плода й об'єму амніотичної рідини • Вагітна має бути поінформована про: - час, спосіб ро зродження і ведення пологів; - анальгезію й анестезію, - зміни гіпоглікемічної терапії під час пологів і після пологів; - догляд за дитиною після пологів; - початок грудного вигодовування і його вплив на глікеміч ний контроль; - контрацепцію 38-й тиждень • Рекомендується стимуляція пологів або кесарів розтин, якщо до нього є показання • Проведення регулярного моніторингу стану плода для жінок з Ц Д, які чекають на спонтанні пологи 39-й тиждень Моніторинг за станом плода

31

Слайд 31: Показання до негайної госпіталізації

Декомпенсація діабету Прогресування судинних ускладнень Артеріальна гіпертензія Інфекція сечових шляхів Ниркова недостатність Ускладнення перебігу вагітності (загроза переривання, прееклампсія, багатоводдя) Порушення стану плода

32

Слайд 32

Мета: повна і максимально стійка компенсація вуглеводного метаболізму Критерії адекватності: глікемія натще до 5,5 ммоль /л, протягом доби – до 7,8 ммоль /л, відсутність гіпоглікемій та кетоацидозу Основні компоненти: дієта, інсулінотерапія Добовий раціон: 30 – 35 ккал/кг (1800–2400 ккал); вуглеводи – 40 – 45%, (виключення легкозасвоюваних вуглеводів) білки – 25 – 30%, жири – 30%; 5–6-разовий прийом їжі з інтервалом 2–3 год. Лікування (1)

33

Слайд 33

Інсулінотерапія Тільки людські інсуліни, від самого початку вагітності (краще до запліднення) Обов ’ язкова корекція дози у І триместрі, 24– 26 тиж., після 34 тижнів Базис-болюсна схема : базис-доза – 2/3, болюс-доза – 1/3; 2/3 базис-дози – вранці, 1/3 - увечері; болюс-доза – перед сніданком, обідом та вечерею Лікування (2)

34

Слайд 34: Детерм і нант и завершення вагітності при цукровому д і абет і

НЕМОДИФ ІКОВАНІ Тип діабету Ступінь тяжкості Характер перебігу Розповсюдженість і тяжкість ангіопатій МОДИФ ІКОВАНІ Компенсація вуглеводного метаболізму Артеріальна гіпертензія Прееклампсія Багатоводдя Термін пологів Детерм і нант и завершення вагітності при цукровому д і абет і

35

Слайд 35: Основні напрями поліпшення наслідків вагітності при цукровому діабеті

Повноцінна передконцепційна підготовка (завдання ендокринологічної служби) Жорстке підтримання компенсації Контроль артеріального тиску Попередження прееклампсії (аспірин,омега-3 ПНЖК) Скринінг на безсимптомну бактеріурію та лікування її антибіотиками Пролонгування вагітності як мінімум до 37 тижнів

36

Слайд 36: Сент -Вінсентська декларація (1989)

Мета – досягти у хворих на діабет жінок таких самих перинатальних наслідків вагітності, як у популяції

37

Слайд 37: Чому не досягнута мета Сент-Вінсентської декларації?

Хороший метаболічний контроль діабету повністю не виключає негативного впливу хвороби на плід Супутня патологія – АГ, ІСШ, гіпотиреоз – трапляється за ЦД значно частіше Розродження часто відбувається до 40 тижнів, а дозрівання сурфактантної системи легенів плода сповільнене За останні 20 років протипоказання до виношування вагітності значно обмежені

38

Последний слайд презентации: Цукровий діабет і вагітність Україна 2012

Нормативна база – Наказ МОЗ від 15.12.2003 р. №582 – застаріла Моніторинг перинатальних наслідків згідно з Наказом від 16.02.2006 р. №67 – ведеться погано Скринінг на гестаційний діабет згідно з Наказом від 14.06.2011 р. №417 – проводиться погано Вимога Державної програми “Цукровий діабет” щодо безкоштовного забезпечення вагітних засобами самоконтролю глікемії – виконується частково

Похожие презентации

Ничего не найдено