Презентация на тему: Цикл з передумовою

Цикл з передумовою
Запитання
Цикл з передумовою
Цикл з передумовою
Цикл з передумовою
Команда циклу з передумовою в Object Pascal
Команда циклу з передумовою в Object Pascal
Команда циклу з передумовою в Object Pascal
Команда циклу з передумовою в Object Pascal
Команда циклу з передумовою в Object Pascal
Команда циклу з передумовою в Object Pascal
Команда циклу з передумовою в Object Pascal
Оператор циклу з передумовою While
Оператор циклу з передумовою While
Оператор циклу з передумовою While
Оператор циклу з передумовою While
Цикл з передумовою
Алгоритм обчислення суми n членів числової послідовності
Алгоритм обчислення суми n членів числової послідовності
Цикл з передумовою
Розгадайте ребус
Розгадайте ребус
Дайте відповіді на запитання
Дайте відповіді на запитання
Домашнє завдання
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!
1/27
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 67)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (3505 Кб)
1

Первый слайд презентации: Цикл з передумовою

За новою програмою Урок 43 Цикл з передумовою

Изображение слайда
2

Слайд 2: Запитання

Розділ 6 § 6.7 Який вигляд має і як виконується команда циклу з лічильником в Object Pascal ? Який вигляд має і як виконується блок-схема циклу з передумовою? У яких випадках в алгоритмах використовується цикл з лічильником, а в яких - цикл з передумовою?

Изображение слайда
3

Слайд 3: Цикл з передумовою

Розділ 6 § 6.7 Ви вже знаєте, що цикл з передумовою як фрагмент алгоритму починається з команди перевірки умови й результатом виконання цієї команди може бути: Істина (Так, true) Хиба (Ні, false) І залежно від результату виконання цієї команди – виконуватимуться: Команди тіла циклу Команда алгоритму, наступна за циклом або

Изображение слайда
4

Слайд 4: Цикл з передумовою

Розділ 6 § 6.7 У загальному випадку у цій команді визначається значення певного логічного виразу, яке може бути: True F alse або

Изображение слайда
5

Слайд 5: Цикл з передумовою

Розділ 6 § 6.7 Загальний вигляд блок-схеми циклу з передумовою такий:

Изображение слайда
6

Слайд 6: Команда циклу з передумовою в Object Pascal

Розділ 6 § 6.7 Команда циклу з передумовою в мові програмування Object Pascal має такий вигляд: While <логічний вираз> Then begin < команди тіла циклу> end ; ( англ. while - поки ).

Изображение слайда
7

Слайд 7: Команда циклу з передумовою в Object Pascal

Розділ 6 § 6.7 Виконання цієї команди відбувається так: обчислюється значення логічного виразу; якщо це значення true, то виконуються команди тіла циклу, після чого знову обчислюється значення логічного виразу, і якщо це значення знову true, то знову виконуються команди тіла циклу, після чого знову обчислюється значення логічного виразу; якщо значення логічного виразу дорівнює false, то команди тіла циклу не виконуються, а виконується команда, наступна за циклом.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Команда циклу з передумовою в Object Pascal

Розділ 6 § 6.7 Звертаємо вашу увагу: якщо в тілі циклу лише одна команда, то операторні дужки begin і end можна не ставити; серед команд тіла циклу можуть бути й лінійні фрагменти, і розгалуження, й інші цикли.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Команда циклу з передумовою в Object Pascal

Розділ 6 § 6.7 Розглянемо задачу, алгоритм розв'язування якої містить цикл з передумовою. Задача. Скільки потрібно взяти доданків, перший з яких дорівнює заданому дійсному числу, а кожний наступний на 3 більший від попереднього, щоб їхня сума перевищила 100?

Изображение слайда
10

Слайд 10: Команда циклу з передумовою в Object Pascal

Розділ 6 § 6.7 Даними цієї задачі є перший доданок. Вводитимемо його в поле. Перед початком циклу присвоїмо: Змінній s Змінній n яку використаємо для збереження суми, значення першого доданка яку використаємо для збереження кількості взятих доданків, присвоїмо значення 1, бо в сумі вже враховано один (перший) доданок.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Команда циклу з передумовою в Object Pascal

Розділ 6 § 6.7 До суми потрібно додавати наступні доданки, поки ця сума буде меншою, або дорівнюватиме 100. Тому логічний вираз у заголовку циклу матиме вигляд s <= 100 У тілі циклу шукатимемо наступний доданок, додаватимемо його до поточного значення суми і збільшуватимемо кількість доданих доданків на 1.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Команда циклу з передумовою в Object Pascal

Розділ 6 § 6.7 Відповідний фрагмент проекту матиме такий вигляд: var a, s: real; n: integer; begin a := StrToFloat (Edit1.Text); s := a; n := 1; while s <=100 do begin a := a+3; s := s+a ; n := n+1; end; Label1.Caption := IntToStr (n); end ;

Изображение слайда
13

Слайд 13: Оператор циклу з передумовою While

Розділ 8 § 3 9 Необхідно задавати початкові значення змінних, використовуваних у циклі. Якщо при першій перевірці умова виявиться хибною, тіло циклу While не виконається жодного разу.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Оператор циклу з передумовою While

Розділ 8 § 3 9 Виконати цикл із передумовою при різних початкових значеннях змінної: While X <= 10 do X := Х+1; Початкове значення Х Значення Х після виконання циклу Кількість повторень 7 11 4 10 11 1 15 15 0

Изображение слайда
15

Слайд 15: Оператор циклу з передумовою While

Розділ 8 § 3 9 Логіка цього циклу змушує програму працювати вічно (нескінченний цикл). Num := 0; While Num < 20 do Label1.Caption := IntToStr ( Num ) Для переривання нескінченного циклу треба натиснути сполучення клавіш Ctrl + Break.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Оператор циклу з передумовою While

Розділ 8 § 3 9 Щоб побачити зміну значень у ході виконання циклу, в тіло циклу включать виклик методу: Application.ProcessMessages

Изображение слайда
17

Слайд 17

Розділ 8 § 3 9 var A: Integer; begin А := 1; // Початкове значення А While А о 100 do begin А := А + 1; Label1.Caption := IntToStr (A); Application.ProcessMessages ; // обробка повідомлень Sleep(100); // зупинка на 0,1 с end ; end ; Поки А менше за 100, збільшувати значення А на одиницю і виводити значення змінної у Label. Для призупинення роботи програми на 100 мілісекунд використано процедуру Sleep.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Алгоритм обчислення суми n членів числової послідовності

Розділ 8 § 3 9 Алгоритм обчислення n -го члена послідовності натуральних чисел і суми п членів складається з таких дій:

Изображение слайда
19

Слайд 19: Алгоритм обчислення суми n членів числової послідовності

Розділ 8 § 3 9 Знайти суму 20 елементів послідовності чисел 2,5; 3,0; 3,5; 4,0... // Задаються початкові значення: S := 0; // суми S і := 0; // лічильника доданків і А := 2.5; // доданка А While і < 20 do begin S := S + A; // додається до суми S А := А + 0.5; // обчислюється наступне значення доданка А і := і + 1 end ;

Изображение слайда
20

Слайд 20

Розділ 8 § 3 9 var і: Integer; A, S: Double; begin // Задаються: S:=1; // початкове значення суми S А:=1; // значення першого доданка А і:=1; // номер першого доданка While A>0.01 do begin і := і + 1; А := 1/і; // Обчислення доданка А S := S + А; Label2.Caption := FormatFloat ('0.####', A); end ; Edit1. Text := FormatFloat ('0.###', S); end ; Знайти суму всіх елементів послідовності 1,,,, …, значення яких не менше за 0,01. Під час складання програми будемо вважати, що точність досягнуто, якщо черговий доданок менший за значення точності.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Розгадайте ребус

Цикл Розділ 6 § 6.7

Изображение слайда
22

Слайд 22: Розгадайте ребус

Передумова Розділ 6 § 6.7

Изображение слайда
23

Слайд 23: Дайте відповіді на запитання

Який вигляд має блок-схема циклу з передумовою? Поясніть виконання цього циклу. Чи можуть команди тіла циклу з передумовою не виконуватись жодного разу? Поясніть свою відповідь. Наведіть приклади. Чи може виконання циклу з передумовою ніколи не закінчитися? Поясніть свою відповідь. Наведіть приклади. Чим відрізняються між собою цикл з лічильником і цикл з передумовою? Розділ 6 § 6.7

Изображение слайда
24

Слайд 24: Дайте відповіді на запитання

У чому полягають відмінності у виконанні основних алгоритмічних структур: слідування, розгалуження, цикл з лічильником і цикл з передумовою? Який загальний вигляд команди циклу з передумовою в Object Pascal ? Як виконується команда циклу з передумовою в Object Pascal ? Розділ 6 § 6.7

Изображение слайда
25

Слайд 25: Домашнє завдання

Проаналізувати § 6. 7, ст. 2 1 7 - 220 Розділ 6 § 6.7

Изображение слайда
26

Слайд 26: Працюємо за комп’ютером

Сторінка 219-220 Розділ 6 § 6.7

Изображение слайда
27

Последний слайд презентации: Цикл з передумовою: Дякую за увагу!

За новою програмою Урок 4 3

Изображение слайда