Презентация на тему: Чергування [ О]-[А], [Е]-[і], [Е]-[и] в дієслівних коренях

Чергування [ О]-[А], [Е]-[і], [Е]-[и] в дієслівних коренях
Чергування голосних у дієслівних коренях
Ненаголошені Е та И в корені слова
Ненаголошені Е та И в корені слова
Ненаголошені Е та И в корені слова
Букви е,и у зак інченнях дієслів
Букви е,и у зак інченнях дієслів
Е ( невипадний ), І ( невипадний )
Е ( невипадний ), І ( невипадний )
Е ( випадний )-и
Чергування о-а
Чергування о-а
Чергування [ О]-[А], [Е]-[і], [Е]-[и] в дієслівних коренях
Чергування [ О]-[А], [Е]-[і], [Е]-[и] в дієслівних коренях
Чергування [ О]-[А], [Е]-[і], [Е]-[и] в дієслівних коренях
Дякую за увагу!
1/16
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 24)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (102 Кб)
1

Первый слайд презентации: Чергування [ О]-[А], [Е]-[і], [Е]-[и] в дієслівних коренях

Изображение слайда
2

Слайд 2: Чергування голосних у дієслівних коренях

Чергування голосних у дієслівних коренях Чергуються голосні Вживається Умови вживання Приклади [ о] — [а] [ а] [і] Перед наголошеним суфіксом  -а- Котитися — кататися [ е] — [і] [ и] Перед наголошеним суфіксом  -а- і - ува - Берегти — зберігати Чесати — зачісувати [ е] — [и] Перед наголошеним суфіксом  -а- у префіксальних дієсловах перед [р], [л] Завмерти — завмирати Жерти — пожирати

Изображение слайда
3

Слайд 3: Ненаголошені Е та И в корені слова

Пишется –Е : 1. У складах із ненаголошеними е та и пишеться та сама літера, що й під наголосом : зазирнути, бо зиркати. 2. У словах із постійним наголосом невиразний звук рекомендується перевіряти за словниками: минулий.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Ненаголошені Е та И в корені слова

3. У групі -ере- ( повноголосся ), а також у групі -еле-: берег, дерево, серед ; зелень, пелена, селезень, шелест. 4. У суфіксах : - еня -, - енк -, - еньк -, - есеньк -, - ечк -, - тель, - ен -,-ер(о): цуценя, Петренко, ніженька, восьмеро, вузесенький, дужечка, учитель, зроблений, п’ятеро. 5.  Якщо -е при зміні слова випадає : червень, бо червня, човен, бо човна.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Ненаголошені Е та И в корені слова

Пишется – И : 1. У групах - ри, -ли: бриніти, глитати. 2. Якщо можна дібрати спільнокореневе слова, де сумнівний и буде під наголосом : криш и ти - кр и хта.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Букви е,и у зак інченнях дієслів

1. Е пиши у закінченнях дієслів, які у множині 3-ї особи (вони) закінчуються на - уть (- ють ): вони пишуть – ми пишемо, ти пишеш, ви пишете вони можуть – ми можемо, ти можеш, ви можете

Изображение слайда
7

Слайд 7: Букви е,и у зак інченнях дієслів

2. И пиши у закінченнях дієслів, які у множині 3-ї особи (вони) закінчуються на - ать (-ять): вони кричать – ми кричимо, ти кричиш, ви кричите вони молотять – ми молотимо, ти молотиш, ви молотите, він молотить

Изображение слайда
8

Слайд 8: Е ( невипадний ), І ( невипадний )

1. Це чергування теж відбувається в коренях дієслів, змінюючи їх значення :  е   виступає в префіксальних морфемах дієслів доконаного виду,  і  — в дієсловах недоконаного виду вигребти — вигрібати, викоренити — викорінювати, випекти — випікати, замести — замітати, зберегти — зберігати, летіти — літати, наректи — нарікати, спостерегти — спостерігати, причепити — чіпляти й чіпати (так само виволокти — виволікати, де  о   чергується з  і )

Изображение слайда
9

Слайд 9: Е ( невипадний ), І ( невипадний )

2.   Е   чергується з  і   також у дієсловах із суфіксом - ува - (- юва -), коли наголос падає на кореневий   і, та в похідних від цих дієслів іменниках на – ння брехати — набріхувати, викоренити — викорінювати, завертіти — завірчувати, тесати — затісувати, чекати — очікувати ; викоренення — викорінювання, чекання — очікування ; так само виполоскати — виполіскувати (де  о   чергується з  і )

Изображение слайда
10

Слайд 10: Е ( випадний )-и

1. Випадний   е  чергується з  и  перед  л, р беру —  брати — вибирати, вистелю — вислати — вистилати, завмер — замри — завмирати, запер — запри — запирати, стер — зітри — стирати та ін.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Чергування о-а

1.   Це чергування відбувається в коренях низки дієслів, змінюючи їх значення. Дієслова з  о   звичайно позначають тривалу, нерозчленовану дію або одноразову, закінчену, дієслова з  а  — повторювану, багаторазову дію гонити — ганяти, котити — качати, кроїти — краяти, ломити — ламати, могти, змогти, допомогти та ін. — вимагати, допомагати ; скочити — скакати ; схопити — хапати ; стояти — стати

Изображение слайда
12

Слайд 12: Чергування о-а

2.   Однак більшість дієслів має кореневий   о, що не чергується з  а вимовити — вимовляти, виростити — вирощувати, простити — прощати, виношувати, відгороджувати, договорювати, заспокоювати, переконувати, установлювати та ін., але випровадити — випроводжати

Изображение слайда
13

Слайд 13

При зміні слів та творенні нових слів голосні звуки можуть замінювати один одного, тобто чергуватися. Так утворюються різні варіанти одного й того ж кореня. Буква а пишеться в коренях дієслів перед наголошеним суфіксом -а- (-я-): скочити — скакати.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Буква і пишеться в коренях дієслів перед наголошеним суфіксом -а- (-я-): вимітати, згрібати. В окремих словах вимовляється звук [і] і пишеться буква і також перед суфіксом - ува -, - юва -: викоренити — викорінювати.

Изображение слайда
15

Слайд 15

У деяких дієслівних формах звук [е] випадає і чергується зі звуком [и]: терти — тру — витирати. Буква и пишеться в префіксальних дієсловах після букв, що позначають приголосні звуки перед [р], [л] і наголошеним суфіксом -а- (-я-): беру — збирати, стелити — застилати.

Изображение слайда
16

Последний слайд презентации: Чергування [ О]-[А], [Е]-[і], [Е]-[и] в дієслівних коренях: Дякую за увагу!

Изображение слайда