Презентация: « Це моя Україна, Це моя Батьківщина, Що, як тато і мама, одна ». А. Камінчук

« Це моя Україна, Це моя Батьківщина, Що, як тато і мама, одна ». А. Камінчук « Це моя Україна, Це моя Батьківщина, Що, як тато і мама, одна ». А. Камінчук «А тепер уже прийнялося однакове ім'я для Всього нашого краю й усього нашого народу - Україна....Назва ся добра, стара, треба її держатися» М. Грушевський « Це моя Україна, Це моя Батьківщина, Що, як тато і мама, одна ». А. Камінчук « Це моя Україна, Це моя Батьківщина, Що, як тато і мама, одна ». А. Камінчук ДЕРЖАВА І ВЛАДА Держава створюється не заради тільки того, щоб жити, а переважно для того, щоб жити щасливо... « Це моя Україна, Це моя Батьківщина, Що, як тато і мама, одна ». А. Камінчук ПЛАН Політологія « Це моя Україна, Це моя Батьківщина, Що, як тато і мама, одна ». А. Камінчук ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЖАВИ : Держава – формальний інститут, який є формою організації політичної спільноти під управлінням уряду, суб'єкт політики, ядро політичної системи. Перші держави виникають наприкінці IV – на початку III тисячоліття до н.е. ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ : ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ : « Це моя Україна, Це моя Батьківщина, Що, як тато і мама, одна ». А. Камінчук ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ. ОСНОВНІ ТИПИ ДЕРЖАВ : ОСНОВНІ ТИПИ ДЕРЖАВ : ОСНОВНІ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ : ФОРМИ ПРАВЛІННЯ : 2. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ТА ФОРМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА. « Це моя Україна, Це моя Батьківщина, Що, як тато і мама, одна ». А. Камінчук Численні зловживання владою надали цьому поняттю дещо негативний відтінок, хоча влада як така є нейтральною… Е.Тоффлер ВЛАДА – ЦЕ СИСТЕМА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЯКА ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ЗДАТНІСТЮ ВПЛИВАТИ НА ХАРАКТЕР ТА НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ, C УСПІЛЬНИХ ГРУП. Типи політичної влади залежать від політичних режимів. « Це моя Україна, Це моя Батьківщина, Що, як тато і мама, одна ». А. Камінчук ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ : ПРИНЦИПИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ : ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА КОМПОНЕНТИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ : ПОЛІТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА НОРМИ - ДЯКУЮ ВСІМ
1/34
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 88)
Скачать (4242 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации

« Це моя Україна, Це моя Батьківщина, Що, як тато і мама, одна ». А. Камінчук

2

Слайд 2

3

Слайд 3: «А тепер уже прийнялося однакове ім'я для Всього нашого краю й усього нашого народу - Україна....Назва ся добра, стара, треба її держатися» М. Грушевський

4

Слайд 4

5

Слайд 5

6

Слайд 6: ДЕРЖАВА І ВЛАДА

7

Слайд 7: Держава створюється не заради тільки того, щоб жити, а переважно для того, щоб жити щасливо...

Аристотель

8

Слайд 8

Держава – це певний тип юридично врегульованої політичної поведінки, що існує в конкретних просторово-часових умовах. Саністебан Л.С.

9

Слайд 9: ПЛАН

Політологія як наука. Поняття, аспекти та ознаки держави. Основні теорії виникнення держави. Політична влада та форми її реалізації. Політичні системи суспільства.

10

Слайд 10: Політологія

НАУКА ПРО СУТНІСТЬ, ФОРМИ Й ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ, ПОЛІТИЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ, ЇХ МІСЦЕ ТА РОЛЬ У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА.

11

Слайд 11

12

Слайд 12: ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЖАВИ :

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ; СУВЕРЕННІСТЬ ; МОНОПОЛІЯ НА ВИДАННЯ ЗАКОНІВ І НОРМ ; ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСУ.

13

Слайд 13: Держава – формальний інститут, який є формою організації політичної спільноти під управлінням уряду, суб'єкт політики, ядро політичної системи.

АСПЕКТИ СУТНОСТІ ДЕРЖАВИ: КЛАСОВИЙ – захист інтересів економічно пануючого класу, здійснення силового примусу ; ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНИЙ – захист інтересів усього суспільства, забезпечення громадського блага, підтримання порядку, виконання інших загальносоціальних справ.

14

Слайд 14: Перші держави виникають наприкінці IV – на початку III тисячоліття до н.е.

15

Слайд 15: ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ :

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЗА ПЕВНИМ МАТЕРІАЛЬНИМ ПРИНЦИПОМ ; ПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ ЗА ОЗНАКАМИ ТЕРИТОРІЇ ПРОЖИВАННЯ ; НАЯВНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ; ПРАВО І МОЖЛИВІСТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ ВНУТРІШНЮ І ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ ВІД ІМЕНІ ВСЬОГО СУСПІЛЬСТВА, ПРЕТЕНЗІЯ НА ЗАХИСТ ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ;

16

Слайд 16: ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ :

МОНОПОЛЬНЕ ПРАВО НА ПРИМУСОВИЙ ВПЛИВ СТОСОВНО НАСЕЛЕННЯ ; НАЯВНІСТЬ ОСОБЛИВОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІВ, УСТАНОВ І ЗНАРЯДЬ ПРИМУСУ (АРМІЯ, ПОЛІЦІЯ, СУД, ТЮРЬМИ), ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ; СУВЕРЕННА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ – ПРАВО ВИДАВАТИ ЗАКОНИ І ПРАВИЛА, ОБОВ ' ЯЗКОВІ ДЛЯ ВСЬОГО НАСЕЛЕННЯ ; МОНОПОЛЬНЕ ПРАВО НА ЗБИРАННЯ ПОДАТКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ.

17

Слайд 17

18

Слайд 18: ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ.

ТЕОЛОГІЧНА (пояснює походження держави Божою волею). ПАТРІАРХАЛЬНА (держава – це результат розвитку родини. Абсолютна влада правителя є продовженням влади батька у родині). ДОГОВІРНА (держава – це результат договору, укладеного між суверенним правителем і людьми ). МАРКСИСТСЬКА (держава виникає одночасно з поділом суспільства на класи. Суть держави – фактична диктатура певного панівного класу).

19

Слайд 19: ОСНОВНІ ТИПИ ДЕРЖАВ :

За способом організації вищої влади : а) монархія (необмежена, обмежена) ; б) республіка (президентська, парламентська, змішана). За національно-територіальним устроєм : (унітарна, федеративна, конфедеративна). За політичним режимом : (тоталітарна, автототалітарна, демократична).

20

Слайд 20: ОСНОВНІ ТИПИ ДЕРЖАВ :

За функціональною спрямованістю держави : (військова, поліцейська, соціальна, правова). За усталеністю суспільно-політичного життя : (стабільна, неусталена ).

21

Слайд 21: ОСНОВНІ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ :

АВТОКРАТІЯ – НЕОБМЕЖЕНА ВЛАДА ОДНІЄЇ ОСОБИ. АРИСТОКРАТІЯ – ВЛАДА ЗНАТІ, ПРИВІЛЕЙОВАНОЇ МЕНШОСТІ (КРАЩИХ). ПЛУТОКРАТІЯ – ВЛАДА БАГАТИХ. ТИМОКРАТІЯ – ВЛАДА ПРИВІЛЕЙОВАНОЇ ВЕРХІВКИ, ЗАМОЖНІХ ЛЮДЕЙ. ТЕОКРАТІЯ – ВЛАДА ЦЕРКВИ І ДУХОВЕНСТВА.

22

Слайд 22: ФОРМИ ПРАВЛІННЯ :

ГЕРОНТОКРАТІЯ – ВЛАДА СТАРІЙШИН. ДЕМОКРАТІЯ – НАРОДОВЛАДДЯ, ВЛАДА ВСЬОГО НАРОДУ, ШИРОКИХ ВЕРСТВ СУСПІЛЬСТВА. ОХЛОКРАТІЯ – ВЛАДА НАТОВПУ, ЛЮДЕЙ З ПЛОЩІ, ЗДАТНИХ ДО НЕПРОДУМАНИХ ДІЙ. МОНАРХІЯ – ВЛАДА ОДНОГО ПРАВИТЕЛЯ – МОНАРХА (ШАХА, СУЛТАНА, ЦАРЯ І Т. Д.). ОЛІГАРХІЯ – ВЛАДА НЕБАГАТЬОХ, НЕВЕЛИКОЇ ГРУПИ ЛЮДЕЙ (БАГАТІЇВ, ПОЛІТИКІВ, ВІЙСЬКОВИХ І Т.Д.) АНАРХІЯ – БЕЗВЛАДДЯ, ЯКЕ ВИКЛИКАЄ ДЕЗОРГАНІЗО- ВАНІСТЬ В СУСПІЛЬСТВІ. ДИКТАТУРА – НЕОБМЕЖЕНА ВЛАДА ОДНІЄЇ ОСОБИ, ГРУПИ ОСІБ, ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ.

23

Слайд 23: 2. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ТА ФОРМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА.

24

Слайд 24

25

Слайд 25: Численні зловживання владою надали цьому поняттю дещо негативний відтінок, хоча влада як така є нейтральною… Е.Тоффлер

26

Слайд 26: ВЛАДА – ЦЕ СИСТЕМА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЯКА ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ЗДАТНІСТЮ ВПЛИВАТИ НА ХАРАКТЕР ТА НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ, C УСПІЛЬНИХ ГРУП.

27

Слайд 27: Типи політичної влади залежать від політичних режимів.

В тоталітарному суспільстві – це загальний контроль та насильство. В демократичному суспільстві влада здійснюється представниками громадян, обраними по закону. Гуманізація влади означає відмовлення від примушення і перехід до переконання і мотивації.

28

Слайд 28

29

Слайд 29: ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ :

ПРАВО ; АВТОРИТЕТ ; ПЕРЕКОНАННЯ ; ТРАДИЦІЇ ; МАНІПУЛЮВАННЯ ; НАСИЛЬСТВО.

30

Слайд 30: ПРИНЦИПИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ :

ЛЕГІТИМНІСТЬ ДІЄВІСТЬ РЕАЛЬНІСТЬ ПЕРЕДБАЧЛИВІСТЬ КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ САМОКРИТИЧНІСТЬ ТЕРПИМІСТЬ

31

Слайд 31: ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

ЦЕ ЦІЛІСНА, ІНТЕГРОВАНА СУКУПНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ СУБ ‘ ЄКТІВ, СТРУКТУР І ВІДНОСИН, ЩО ВІДОБРАЖАЄ ІНТЕРЕСИ ВСІХ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА.

32

Слайд 32: КОМПОНЕНТИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ :

ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ – ВЗАЄМИНИ СУБ ' ЄКТІВ ПОЛІТИКИ З ПРИВОДУ ЗАВОЮВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ ; ПОЛІТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА – ЦЕ СИСТЕМА ІНТИТУТІВ, В МЕЖАХ ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ – РОЗГАЛУЖЕНА МЕРЕЖА УСТАНОВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЗБОРОМ, ОБРОБКОЮ, ПОШИРЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ.

33

Слайд 33: ПОЛІТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА НОРМИ -

ФОРМУЮТЬ ПОЛІТИЧНУ ПОВЕДІНКУ ТА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ ВІДПОВІДНО ДО ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ; ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ – СУКУПНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ, ВІДОБРАЖЕНИХ У ПОЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТАХ, ПРАВОВИХ НОРМАХ.

34

Последний слайд презентации: ДЯКУЮ ВСІМ

ЗА УВАГУ !

Похожие презентации

Ничего не найдено