Презентация на тему: Бюджет і бюджетна політика

Реклама. Продолжение ниже
Бюджет і бюджетна політика
Бюджет держави
Бюджет і бюджетна політика
Основним джерелом формування бюджету держави є ВВП, національне багатство, а також зовнішні надходження.
За матеріальним вираженням бюджет розглядається за:
Бюджет і бюджетна політика
Підсистеми бюджетного механізму
Бюджетна класифікація
Розділи б юджетної класифікації
Дохід бюджету
Бюджет і бюджетна політика
Бюджет і бюджетна політика
Бюджет і бюджетна політика
Класифікаційне групування доходів бюджету
Видатки бюджету
Класифікація видатків
Кошторисне фінансування
Державні трансферти
Бюджет і бюджетна політика
1/19
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 87)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (232 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Бюджет і бюджетна політика

План: Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету Бюджетна політика і бюджетний механізм Правове регулювання бюджетних взаємовідносин. Бюджетний кодекс Бюджетна класифікація Економічна сутність і склад доходів бюджету Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Бюджет держави

— сукупність грошових відносин, пов'язаних з розподілом і перерозподілом ВВП і національного багатства, з метою формування і використання основного централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Як об'єктивна економічна категорія бюджет відображає розподільчі відносини, пов'язані з формуванням і використанням основного централізованого фонду грошових коштів держави. Бюджетним відносинам властиві такі ознаки: — перерозподільчий характер; — всеохоплюючий характер ; — законодавче регулювання.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Основним джерелом формування бюджету держави є ВВП, національне багатство, а також зовнішні надходження

Бюджет держави виконує дві функції — розподільну і контрольну. Розподільна функція - концентрація грошових коштів в руках держави і їх використання з метою задоволення загальнодержавних потреб. Контрольна функція - своєчасність і повнота надходжень фінансових ресурсів у розпорядження держави, ефективність їх використання.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: За матеріальним вираженням бюджет розглядається за:

змістом формою правовим характером організаційною будовою

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

За матеріальним змістом бюджет є основним централізованим фондом грошових коштів держави. За формою бюджет є основним фінансовим планом держави є збалансованим, його показники тісно взаємопов'язані з іншими фінансовими планами. За правовим характером бюджет держави є юридичним актом. За організаційною будовою бюджет України є центральною ланкою фінансової системи суспільства та основною ланкою державних фінансів, яка має власну структуру, відображену у бюджетній системі.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Підсистеми бюджетного механізму

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Бюджетна класифікація

- єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Розділи б юджетної класифікації

1) класифікація доходів бюджету; 2) класифікація видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) бюджету; 3) класифікація фінансування бюджету; 4) класифікація боргу.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Дохід бюджету

- це результат розподільних процесів - це об'єкт подальшого розподілу на окремі цільові фонди відповідно до функцій держави. Методи формування доходів бюджету Загальні: доходи від продуктивної діяльності, від майна та державних угідь, запозичення. Специфічні : податки та емісійний дохід

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Доходи бюджету — частка централізованих ресурсів держави, які потрібні для виконання нею відповідних функцій. Доходи бюджету відображають економічні відносини держави з підприємствами, установами, організаціями, фізичними установами, які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів на безповоротній основі.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Відповідно до Бюджетного кодексу України розрізняють такі кошти бюджетів: — доходи бюджету — усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти); — надходження до бюджету — доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття боргових зобов'язань органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування; — кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування — податки і збори (обов'язкові платежі), що закріплені Бюджетним кодексом на постійній основі

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Класифікаційне групування доходів бюджету

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Видатки бюджету

це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Класифікація видатків

За функціональним призначенням За відомчим призначенням За цільовим призначенням За програмним призначенням За формами фінансування. загальнодержавні функції, оборону, громадський порядок, безпеку та судову владу, економічну діяльність, охорону навколишнього природного середовища, житлово-комунальне господарство, охорону здоров'я, духовний та фізичний розвиток, освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення. відповідно до відомчої класифікації. відповідно до економічної класифікації. довго-, середньостроковими і річними програмами. кошторисне фінансування бюджетні інвестиції державні трансферти

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Кошторисне фінансування

— виділення державою бюджетних коштів відповідно до затверджених бюджетів та бюджетних розписів суб'єктам господарювання (бюджетним установам) на цілі, передбачені їхніми основними фінансовими планами — кошторисами.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Державні трансферти

— безоплатні і безповоротні платежі з бюджету юридичним і фізичним особам, не призначені для придбання товарів чи послуг, надання кредиту або на виплату непогашеного боргу.

Изображение слайда
1/1
19

Последний слайд презентации: Бюджет і бюджетна політика

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже