Презентация: Бюджет і бюджетна політика

Бюджет і бюджетна політика Бюджет держави Бюджет і бюджетна політика Основним джерелом формування бюджету держави є ВВП, національне багатство, а також зовнішні надходження. За матеріальним вираженням бюджет розглядається за: Бюджет і бюджетна політика Підсистеми бюджетного механізму Бюджетна класифікація Розділи б юджетної класифікації Дохід бюджету Бюджет і бюджетна політика Бюджет і бюджетна політика Бюджет і бюджетна політика Класифікаційне групування доходів бюджету Видатки бюджету Класифікація видатків Кошторисне фінансування Державні трансферти Бюджет і бюджетна політика
1/19
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 87)
Скачать (232 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Бюджет і бюджетна політика

План: Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету Бюджетна політика і бюджетний механізм Правове регулювання бюджетних взаємовідносин. Бюджетний кодекс Бюджетна класифікація Економічна сутність і склад доходів бюджету Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація

2

Слайд 2: Бюджет держави

— сукупність грошових відносин, пов'язаних з розподілом і перерозподілом ВВП і національного багатства, з метою формування і використання основного централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій.

3

Слайд 3

Як об'єктивна економічна категорія бюджет відображає розподільчі відносини, пов'язані з формуванням і використанням основного централізованого фонду грошових коштів держави. Бюджетним відносинам властиві такі ознаки: — перерозподільчий характер; — всеохоплюючий характер ; — законодавче регулювання.

4

Слайд 4: Основним джерелом формування бюджету держави є ВВП, національне багатство, а також зовнішні надходження.

Бюджет держави виконує дві функції — розподільну і контрольну. Розподільна функція - концентрація грошових коштів в руках держави і їх використання з метою задоволення загальнодержавних потреб. Контрольна функція - своєчасність і повнота надходжень фінансових ресурсів у розпорядження держави, ефективність їх використання.

5

Слайд 5: За матеріальним вираженням бюджет розглядається за:

змістом формою правовим характером організаційною будовою

6

Слайд 6

За матеріальним змістом бюджет є основним централізованим фондом грошових коштів держави. За формою бюджет є основним фінансовим планом держави є збалансованим, його показники тісно взаємопов'язані з іншими фінансовими планами. За правовим характером бюджет держави є юридичним актом. За організаційною будовою бюджет України є центральною ланкою фінансової системи суспільства та основною ланкою державних фінансів, яка має власну структуру, відображену у бюджетній системі.

7

Слайд 7: Підсистеми бюджетного механізму

8

Слайд 8: Бюджетна класифікація

- єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів

9

Слайд 9: Розділи б юджетної класифікації

1) класифікація доходів бюджету; 2) класифікація видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) бюджету; 3) класифікація фінансування бюджету; 4) класифікація боргу.

10

Слайд 10: Дохід бюджету

- це результат розподільних процесів - це об'єкт подальшого розподілу на окремі цільові фонди відповідно до функцій держави. Методи формування доходів бюджету Загальні: доходи від продуктивної діяльності, від майна та державних угідь, запозичення. Специфічні : податки та емісійний дохід

11

Слайд 11

Доходи бюджету — частка централізованих ресурсів держави, які потрібні для виконання нею відповідних функцій. Доходи бюджету відображають економічні відносини держави з підприємствами, установами, організаціями, фізичними установами, які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів на безповоротній основі.

12

Слайд 12

Відповідно до Бюджетного кодексу України розрізняють такі кошти бюджетів: — доходи бюджету — усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти); — надходження до бюджету — доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття боргових зобов'язань органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування; — кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування — податки і збори (обов'язкові платежі), що закріплені Бюджетним кодексом на постійній основі

13

Слайд 13

14

Слайд 14: Класифікаційне групування доходів бюджету

15

Слайд 15: Видатки бюджету

це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

16

Слайд 16: Класифікація видатків

За функціональним призначенням За відомчим призначенням За цільовим призначенням За програмним призначенням За формами фінансування. загальнодержавні функції, оборону, громадський порядок, безпеку та судову владу, економічну діяльність, охорону навколишнього природного середовища, житлово-комунальне господарство, охорону здоров'я, духовний та фізичний розвиток, освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення. відповідно до відомчої класифікації. відповідно до економічної класифікації. довго-, середньостроковими і річними програмами. кошторисне фінансування бюджетні інвестиції державні трансферти

17

Слайд 17: Кошторисне фінансування

— виділення державою бюджетних коштів відповідно до затверджених бюджетів та бюджетних розписів суб'єктам господарювання (бюджетним установам) на цілі, передбачені їхніми основними фінансовими планами — кошторисами.

18

Слайд 18: Державні трансферти

— безоплатні і безповоротні платежі з бюджету юридичним і фізичним особам, не призначені для придбання товарів чи послуг, надання кредиту або на виплату непогашеного боргу.

19

Последний слайд презентации

Похожие презентации

Ничего не найдено