Презентация на тему: Bulantı - Kusma ve Yaklaşım

Реклама. Продолжение ниже
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
KUSMA MERKEZİ FİZYOPATOLOJİSİ
Kusma merkezi;
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Kemoreseptör inceleme alanı
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
A fferent N öral Yollar
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı ve kusmada rol alan reseptörler
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Efferent uyarılar
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Kusma
Bulantı Kusma E tiyolojik N edenler
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Akut İntestinal Obstrüksiyon
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
Bulantı - Kusma ve Yaklaşım
KUSMANIN KOMPLİKASYONLARI
1/66
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 29)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (6327 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Bulantı - Kusma ve Yaklaşım

Yrd.Doç.Dr.Özlem Gül UTKU KKÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bölümü

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Bulantı: Genellikle kusma ile seyreden, insanı rahatsız eden hoş olmayan bir duygu durumudur. Kusma:Mide içindeki maddelerin kuvvetli bir refleks ile karın kaslarının kasılmasıyla zorlu bir biçimde özofagus yoluyla ağızdan çıkartılmasıdır

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Bulantı ya sıklıkla kusmaya öncülük eder ya da onunla birlikte gelişir. Bulantı ile birlikte: Terleme Solukluk Aşırı tükürük salgılama, Kalbin yavaş atması ( bradikardi ) Tansiyonun düşmesi (hipotansiyon) İştahsızlık

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: KUSMA MERKEZİ FİZYOPATOLOJİSİ

Kusma beynin Medulla oblongata bölümünün dorsal kısmında bulunan retiküler formasyona yerleşmiştir Kusma merkezi Kemoreseptör inceleme alanı( kemoreseptör triger zone )

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Kusma merkezi;

Medullanın retiküler formasyonunda lokalizedir. Bu merkez elektriksel stimulasyona intravenöz opiyata apomorfin ve dopamin agonisti uygulamasına duyarlıdır. Kusma merkezi kusma sırasında birçok motor nöronun koordinasyonunu sağlar

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

M edulla oblongata,  beyin  ile  omurilik  arasında yer alır. Böylece beyin ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar. Üstündeki   ponstan   sulcus pontobulbaris, altındaki medulla spinalis ten foramen magnum  ile ayrılır. Beyne giren bütün sinirler medulla oblangatan geçer. Omurilik soğanı, istemsiz çalışan iç organların kontrol merkezidir. Solunum, sindirim, hapşırma, kusma, yutma, çiğneme, idrar yapma gibi refleksleri kontrol eder. Ayrıca burada beynin sağ lobundan gelen sinirler vücudun sol kısmına, sol lobundan gelen sinirler sağ kısmına gönderili

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
9

Слайд 9

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Kemoreseptör inceleme alanı

Medullanın area postrema bölgesinde yer alır. Kortikal merkezlerin duysal, görsel ve işitsel bölgelerinden, İç kulak ve gastrointestinal sistem gibi periferal kaynaklardan gelen uyarıları alır. Direk yada indirek olarak kusma merkezinin uyarılması sonucu somatik efferent uyarılar, vagus siniri ya da frenik ve spinal sinirler aracılığıyla gönderilir. Bu bölgede kan beyin bariyeri yoktur, o yüzden kimyasal uyarılara oldukça duyarlıdır. Kusma merkezi aracılığı olmadan kemoreseptör inceleme alanı uyarılması kusmaya yol açmaz

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Bu bölgede kemoreseptörler bulunur. Serebrospinal sıvılardaki ilaçlar Kemoterapik ajanlar Toksinler Hipoksi Üremi Asidoz Radyasyon Bu bölge,seratonin, 5 HT3 ve dopamin D2 reseptörlerinden zengindir. Bunların aktivasyonu nöronların duyarlılığını arttırır. Antidopaminerjik ilaçlar ile bu reseptörlerin blokajı çeşitli bölgelerden gelen duyarlılığı azaltır veya tam inhibisyona yapar. .

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Sağlam bir kusma merkezi yoksa KTZ un uyarılması kusma işlemine neden olmaz.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: A fferent N öral Yollar

1.Gastrointestinal iç organlardan gelen afferent vagal lifler ve splanknik lifler, biliyer veya gastrointestinal distansiyon mukozal yada peritoneal irritasyon ve enfeksiyonlar tarafından stimule edilir. 2. Vestibuler sistem hareket ya da enfeksiyonlarla stimule edilebilir. Bu lifler yüksek konsantrasyonda histamin ve muskarinik kolinerjik reseptörlere sahiptir. 3. Santral sinir sistemi (SSS) merkezleri; SSS bozuklukları ile bazı görme, koklama veya duygu durumlarında uyarı olur

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

sistemik dolaşımla : sitotoksik ajanlar opioidler kolinomimetikler kardiak glikozidler L- dopa Bromokriptin Apomorfine Emetin Lokal iritanlar Sitotoksik ilaçlar CuSO4 Bakteri Virüsler Mide İnce bağırsaklar Abdominal organlar 5-HT 3 Medulla oblangata kusma merkezi Yüksek kortikal merkez GABA Farinx Torakal organlar Soliter Nukleus 5-HT 3, D 2, M,H 1 Area postrema Kemoresptör triger zone 5-HT 3, D 2, M 1,CB 1 Duysal uyarılar Ağrı,tat,koku, dokunma Orta kulak Hareket aminoglikozitl er perifer CNS Kan beyin bariyeri serebllum Korku Anksiyete umma Glossofarengeal ve trigeminal afferentler Vagal ve semopatik afferentler

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18: Bulantı ve kusmada rol alan reseptörler

Serotonerjik (5-HT 3 ) reseptörler Dopaminerjik D 2 reseptörler Muskarinik (M 1 ) reseptörler Histaminerjik (H 1 ) reseptörler Kannabinoid reseptörler Neurokinin-1 reseptörler

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

5–hidroksitirptamin 3 (5-HT 3 ) Dopamin Bulantı merkezi D2 uyaran Ondansetron 5-HT 3 reseptör inhibitörü Metoklopramide D 2 reseptör blokörü

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20

Vestibuler merkez Histamin H 1 ve muskarinik M 1 reseptörleri Soliter nükleus ve vestibüler merkezde bol miktarda bulunurlar.Bu nedenle Hareket ilişkili V estibüler olaylara sekonder Gebelik ilişkili kusmalarda bu rseptörleri inhibe eden ajanlar kullanılır

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Kannobinoid reseptörler(CB1) Emetik refleksi dorsal vagal komplekste inhibe ederler Kannobinoid aganistler 5-HT 3 iyon kanallarını modüle ederler

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22

Neurokinin -1 (NK-1) Reseptörleri area postremada lokalizedir soliter nukleusta substans P bu reseptöre bağlanır. Emezise uyarıcı etki yapar NK-1 antogonistleri bulantı kusmayı azaltır

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24: Efferent uyarılar

B ulantı merkezinden çıkan efferent uyarılar Midede relaksasyon ve eşzamanlı antarl ve intestinal peristaltizmde inhibisyona neden olur Diafram ve interkostal kasların spasmotik kasılması sonucunda öğürme olur. Epiglot kapanır Somatik ve visseral komponentlerin birlikte aktivasyonu sonucu kusma olur.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Слайд 26

Diafram ve abdominal kasların canlı kontraksiyonu Zorunlu retorgrat jejunal kontraksiyonlar ile jejunal içeriğin mideye itilmesi Alt özofagus sfinkterinin gevşemesi Doğrudan gastrik içerik ağıza iletilir

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

Eş zamanlı refleks mekanizmalar devreye girer Yumuşak damak yükselir gastrik içeriğin nazofarenkse kaçmasını engeller Respirasyon anlık olarak durur Epiglot kapanır Tükrük salgısı artar Kardiak aritmiler Gaz pasajı Rektal gaita kaçağı

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
29

Слайд 29

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
30

Слайд 30

Somatik motor olaylar: Kusma sırasında diafragma ve karın kasları kasılır. İnterkostal kaslar inaktiftir. Böylece torax basıncı fazla değişmeden abdominal basınç artar. Oluşan abdominotorasik basınç farkı gastrointestinal içeriğin özefagusa doğru yönelmesine neden olur. Bu sırada kardiya da geçici olarak göğüs boşluğuna geçer ve içeriğin özefagusa geçmesini kolaylaştırır.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

Visseral motor olaylar: Kusma işlemi İB, mide ve özefagusun katıldığı aktif bir olaydır. Dört intestinal devresi vardır: 1. devrede İB kontraksiyonu yoktur 2. devrede İB orta kesimlerinden başlayan ve içeriği antruma atan retrograd, dev kontraksiyonlar vardır 3. devrede tekrar sessizlik vardır 4. devrede alt ve orta İB da olan, orta amplitüdlü dalgalar barsak içeriğini kolona atar

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32

Kusma sırasında : F undus genişler Mide içeriği proksimalde toplanır. Proksimal mide kısmen torasik kaviteye protrüze olur Pilor kapanır. Bu fazda antrumda güçlü retrograd kontraksiyonlar olur. Mide içeriği yukarı doğru itilir. Diafragmatik hiatal kaslar gevşer, gıdanın yukarı gitmesi kolaylaşır AÖS ve ÜÖS gevşer. Glottis kapanarak hava yolu korunur. Yumuşak damak yükselerek burun boşluğu kapanır, kusma oluşur. Kusma işlemi sonrasında AÖS intraabdominal pozisyonuna döner. Sekonder ve primer kontraksiyonlar ile özefagus lümeni rezidü sıvı ve gıdalardan temizlenir.

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33

KLİNİK: Anamnez : Akut bulantı-kusma ( 7 güne kadar) infeksiyonlar, ilaçlar, sindirim sistemindeki toksinler, endojen toksinler ( üremi, DKA) kafa travması visseral ağrılar (akut GİS obstruksiyonu, inflamasyon, iskemi ) Yakın zamanda alınan gıdalar, ilaç değişiklikleri, ishal, viral semptomlar, diğer aile bireylerinde benzer semptomların olması

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34

Bulantı sırasında solukluk, hipersalivasyon, taşikardi Kusma sırasında kardiyak aritmiler bazen defekasyon Öğürme sırasında Bradikardi

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

Santral tip Periferik tip Fizyolojik Psikojenik Akut Kronik

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36

Santral Tip Sabah Kusma mide boşken Mukoid materyal, gastrointestinal sekresyon veya tükrük çıkarır Kemoreseptör triger zon veya kusma merkezinin direk aktivasyonunu gösteririr İlaçlar Toksinler Gebelik Metabolik durumlar( D iabetes Mellitus, üremi)

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37

Psikojenik kusma; Hastanın kendisi tarafından başlatılabilir Hasta tarafından anksiyete oluşturan tehdit edici veya bir şekilde tatsız kabul edilen durumlarda oluşur Periferik tip Sebep sindirim sistemi ve diğer organlardan kaynaklanan kusmadır

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38

Akut bulantı ve kusma ; Klinik olarak bir haftadan daha kısa süren kusmalara akut kusma denir. Kronik Kusma; Bir haftadan daha uzun süren kusmalar kronik kusma olarak değerlendirilir Pseudokusma Gastrik sıvıya maruz kalmamış sindirilmemiş besin çıkarılır Akalazya Zenker Divertikülü

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39

Bilier Kusma Safralı kusma Ardışık kusmalar Enterogastrik anastomozlardan sonra Fekaloid Kusma Fekal içerikli kusma İntestinal obstrüksiyon Peritonit ilişkili ileus Uzun süren gastrik outlet obstrüksiyon

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40: Kusma

Aniden Öncesinde bulantı yoksa Öncesinde öğürme yok Direk kusma merkezi uyarılmıştır İntraserebral olaylar Hemoraji Abse Tümör İntrakranial basınç artışı

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41: Bulantı Kusma E tiyolojik N edenler

Akut Kusma Acil müdahale gerekli mi? Şok Hipokalemi Diğer önemli elektrolit bozuklukları İçi boş organ perforasyonları Organ infarktları Serebral ödem Zehirlenmeler Bayan hasta ise gebe mi?

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42

Özefagus ve kolon dilatasyonu ile bulantı oluşmaz. Bulantı genellikle mide, biliyer sistem, İB distansiyonu, KC veya pankreasın hızlı genişlemeleri ile olur.

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43

Bulantı-kusma nedenleri: İlaçlar Kemoterapotikler NSAİİ KVS ilaçları ( digoxin, antiaritmikler, antihipertansifler, vb ) Hormonal ilaçlar (OAD, OKS, Bromokriptin vb dopamin agonistleri ) Antibiyotikler Gastrointestinal ilaçlar ( Sulfasalazin )

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44

SSS bozuklukları Migern Epilepsi Tümörler (KİBAS) Serebrovasküler ataklar İntrakraniyal kanamalar İnfeksiyonlar (menenjit) Konjenital anomaliler Psikiyatr hastalıklar ( anksiyete, depresyon, a nervoza, bulimia nervoza, psik kusma) Araç tutması ( motion sickness ) Labirent patolojileri ( Labirentit, tümörler, Meniere hastalığı)

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45

Gastrointestinal ve peritoneal hastalıklar Mide Ülser kanser lenfoma Crohn hast gastroparezi Gastrik çıkış obstrüksiyonu İntestinal : Duodenal ülser İncebarsak obstrüksiyonu Kronik intestinal pseudoobstrüksiyon Apandisit Diğer organlar: Organ perforasyonu Peritonit Kolesistit Akut hepatit Pankreatit Pankreas ca Biliyer-renal koli k

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46

Endokrin ve metabolik durumlar Gebelik bulantısı Böbrek yetmezliği DKA Hipo-hipertiroidi Hipo-hiperparatiroidi Addison hastalığı Enfeksiyöz hastalıklar Hepatitler Viral gastroenterit ( Rotavirus, reovirus, adenovirus, Norwalk virusu..) Bakteriyel sebepler ( Staf, salmonella, Bacillus cereus, Cl perfiringens ) Fırsatçı enfeksiyonlar ( CMV, HSV) Otitis media

Изображение слайда
1/1
47

Слайд 47

Posterior AMİ KKY Aşırı etanol tüketimi Uzamış açlık Siklik kusma

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48

• İnfeksiyöz – Viral gastroenterit ( Norwalk virusu, Rota virus ) – Toksinler (Gıda zehirlenmesi) • Staphylococcus aureus • Bacillus cereus • Clostridia perfringers – İmmun yetersizlikli hastalarda akut sistemik infeksiy • Gastrointestinal mekanik obstrüksiyon – Akut mide çıkış yolu obstrüksiyonu. • Pilor kanalı ülserleri. – İnce barsakların ekstrinsik tıkanıklıkları • İnkarsere herni – İnguinal, femoral, obturator, umblikal, insizyonel • Volvulus • Yapışıklıklar (Adezyonlar) • Malrotasyon • İnternal herniler – İnce barsakların intrinsik tıkanıklıkları. • Crohn hastalığı • İnce barsak tümörleri • Radyasyona bağlı strüktürler • Yabancı cisim (Safra taşı ileusu ) • İntusepsiyon • Mekel divertikülü – İleus • Postoperatif • Medikal hastalıklar Visseral ağrı – Apendisit – Akut pankreatit – Akut kolesistit – Mezenterik iskemi – Peritonitis • Santral sinir sistemi hast – Hareket hastalığı – Labyrinthitis ( Meniere hastalığı) – Migren başağrısı – İntrakranial basınç artışı – SSS travması – SSS tümörleri veya psödotümörü – Meningitis, ensefalitis • Sistemik durumlar: – Gebelik – Myokard enfarktüsü – Renal yetersizlik – Diyabetik ketoasidozis – Radyasyon tedavisi – Reye sendromu (çocuklarda) • İlaçlar ve topikal irritasyon. – Kemoterapötik ilaçlar – NSAİİ – Antibiyotikler – Digoksin – Teofilin – Narkotikler – Niasin – Fazla miktarda alkol kullanımı Tablo: Akut bulantı kusma nedenleri

Изображение слайда
1/1
49

Слайд 49

Kronik kusma ( 1 haftadan fazla devam eden) Uzun süreli medikal ve psikiyatrik hastalıklar Gebelik DM KBY KİBAS Gastroparez Mide çıkış obstrüksiyonu Psikolojik bozukluklar SSS hastalıkları ( intrakranial yer kaplayan lezyonlar) Sistemik, metabolik, endokrin hastalıklar

Изображение слайда
1/1
50

Слайд 50

Gastrointestinal mekanik obstrüksiyon – Kronik mide çıkış yolu tıkanıklıkları. • Kronik peptik ülser hastalığı • Mide tümörleri (mide ca ) • Duodenal darlığa yol açmış Crohn hastalığı • Duodenal darlığa yol açmış pankreas kanseri – İnce barsak tıkanmaları. • Peritoneal karsinotatozis Motilite bozuklukları – Gastroparezi • Diyabetes mellitus • Kollajen vesküler hastalıklar ( skleroderma ) • Postvagatomi • İlaçlara bağlı gastroparezi • idiyopatik – İnce barsakların motilite bozuklukları • Kronik intestinal psödoobstrüksiyon • Familyal visseral myonöropati • Paraneoplastik sendromlar • Amyloidozis Psikojenik kusma : - Blumia - Psikojenik kusma Diğer nedenler : Kafa içi basınç artışı Metabolik nedenler: - Hipertiroidi - Renal yetersizlik - Addison hastalığı İlaçlar Gebelik Tablo: Kronik bulantı-kusma nedenleri

Изображение слайда
1/1
51

Слайд 51

Изображение слайда
1/1
52

Слайд 52

Erken kusmalar; Psikojenik kusmalar (yemek sırasında veya yemekten hemen sonra) Gecikmiş kusmalar ( yemeklerden 1 saat sonra veya daha geç); D iabetik nöropati, P ostvagotomi gastroparezisi, P ilor darlığı

Изображение слайда
1/1
53

Слайд 53

FİZİK MUAYENE: Ateş infeksiyöz bir nedeni, Sarılık biliyer sistem hast, LAP ve kitleler maligniteyi düşündürür. Barsak seslerinin artması obstrüksiyonu düşündürür, olmaması paralitik ileus olabilir. Gastrik obstrüksiyon ve gastroparezide çalkantı sesi Fokal nörolojik belirtiler, papilla ödemi, ense sertliği SSS hastalıklarını düşündürür.

Изображение слайда
1/1
54

Слайд 54

LABORATUAR: Tam kan sayımı ( anemi, lökositoz, lökopeni ) Serum elektrolitleri Biyokimya Amilaz- lipaz Gebelik testi Tiroid fonk testleri TİT ( mikroskopi, bilirubin, keton, glukoz ) Lomber ponksiyon Direkt grafiler ( ileus, perforasyon ) ÖMD grafisi Baryumlu barsak grafileri ( pseudoobstrüksiyon vb ) Endoskopi USG BT Sintigrafi ( 111 In -DTPA ile sıvı, 99Tc-sülfür kolloid ile katı gıda ) Anjiografi ( mezenter arter tıkanıklığı) BBT-MR

Изображение слайда
1/1
55

Слайд 55: Akut İntestinal Obstrüksiyon

Akut intestinal obstrüksiyon İnkansere herni Yaşlılarda,debil hastalarda ve mental retardelerde fekal impaction Distal duedonal veya proksimal jejunal neoplazmlar Gastrik çıkış obstrüksiyon İntestinal obstrüksiyon Akut veya kronik kusma

Изображение слайда
1/1
56

Слайд 56

TEDAVİ: Esas tedavi altta yatan hastalığın tedavisidir. Hasta klinik olarak değerlendirilir Hipotansiyon, dehidratasyon varsa İV sıvı verilir. İdrar çıkışı takip edilir. Hipopotasemi varsa potasyum verilir Obstrüksiyon olan hastalarda NG sonda konur.

Изображение слайда
1/1
57

Слайд 57

Diyaresi olan, diabeti olan, çok yaşlı ve çocuklarda yatırılma eşiği daha düşüktür. Hasta eve gönderilebiliyorsa sık-az yağsız, KH şeklinde sıvı gıdalar önerilir. Esas hastalık için gerekiyorsa ilaçlar

Изображение слайда
1/1
58

Слайд 58

Dopamin ve dopamin2 reseptör (D2) agonistleri apomorfin, levodopa, bromokriptin gibi sıklıkla bulantı ve kusmaya yol açar. Dopamin 2 reseptör antagonistleri metklopamid, domperidon, haloperidol ) etkili antiemetiklerdir Serotonin,norepinefrin, ve histamin de kusmaya yol açar. 5-HT3 reseptörü antagonistleri ondansetron, granisetron Kusmanın engellenmesinde çok etkilidirler.

Изображение слайда
1/1
59

Слайд 59

Spesifik tedavi semptomların hızlı bir şekilde kontrolünü sağlamaz ise antiemetik ilaçlar verilir: 1. Antihistaminikler ( meklizin, dimenhydrinate ): Araç tutması, Labirentit, Post op bulantı ve Üremiye bağlı bulantılar Yan etkileri sedasyon ve ağız kuruluğudur 2. Antispazmodikler ( skopolamin ): Araç tutması Antihistaminiklere benzer yan etkileri var

Изображение слайда
1/1
60

Слайд 60

3. Antidopaminerjikler : Metoklopramid - Hem santral (kusma merkezi ve KTZ) hem de GİS de antidopaminerjik etkiye sahiptir. Aynı zamanda GİS de kolinerjik ( prokinetik ) etkilidir. - Kemoterapotiklere ve anesteziklere bağlı bulantı-kusmada, gastroparezi vb mide mide boşalma yavaşlaması hallerinde (yemek öncesi) kullanılır. - Kan beyin bariyerini geçer. Yüksek dozda anksiyete, depresyon ve ekstrapiramidal yan etkileri vardır. Domperidon Kan beyin bariyerini geçemez. Daha az yan etkileri vardır. Antidopaminerjik etkilidir. Daha çok GİS üzerine prokinetik

Изображение слайда
1/1
61

Слайд 61

5. Motilin agonistleri : Eritromisin idyopatik gastroparezide ve anoreksiya nervosa da kullanılabilir. 6. Fenotiyazinler-butirofenonlar : Proklorperazin, haloperidol vb bazı kemoterapotiklere ve morfine bağlı bulantı-kusmada kullanılabilir. KTZ da dopamin iletimini azaltarak ve antikolinerjik yolla etki gösterirler. Uyku bozuklukları, galaktore, parkinson benzeri tablo gibi yan etkileri vardır.

Изображение слайда
1/1
62

Слайд 62

7. Selektif serotonin reseptör (5HT3) antagonistleri ( ondansetron, granisetron, tropisetron ): SSS ve GİS ' e etkili. Kemoterapiye bağlı ve diğer ilaçlara cevap vermeyen bulantı-kusmalar Deksametazon ile birlikte verilirse etkileri artar. 8. Deksametason ve ACTH Yüksek dozlarda kullanıldığında kanser ilaçlarına bağlı bulantı kusmalar 9. Cerrahi: Gastroparezi, obstruksiyon 10. Gastrik pace-maker : Gastroparezi vb.

Изображение слайда
1/1
63

Слайд 63

Изображение слайда
1/1
64

Слайд 64

Изображение слайда
1/1
65

Слайд 65

Gastrik Çıkış Obstrüksiyonu Geçmişte peptik ülser

Изображение слайда
1/1
66

Последний слайд презентации: Bulantı - Kusma ve Yaklaşım: KUSMANIN KOMPLİKASYONLARI

Sıvı-elektrolit kaybı Dehidratasyon Mallory-Weiss yırtıkları Boerhave sendromu ( özefagus rüptürü ) Aspirasyon, pnömoni Yüzde ve boyunda purpuralar

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже