Презентация: Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA

Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Пентоза (рибоза або дезоксирибоза) Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Нуклеозиди Будова мононуклеотиду Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Нуклеотиди зв ’ язуються 3’-5’ фосфоефір-ними зв ’ язками Первинна структура нуклеїнових кислот Два антипаралельні ланцюги формують подвійну спіраль Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова хроматину Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Реплікація ДНК Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA ДНК полімераза синтезує два ланцюги одночасно Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Праймер – олігонуклеотид, що синтезується праймазою Фрагменти Оказакі з ’ єднуються ДНК-полімеразою І і ДНК-лігазою “РЕМОНТ” ПОШКОДЖЕНОЇ ДНК Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA НЕОБХІДНІ КОМПОНЕНТИ ВІДМІННОСТІ ВІД РЕПЛІКАЦІЇ РНК полімераза Елонгація ланцюга Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Термінація транскрипції Дозрівання РНК (процесинг) Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Особливості генетичного коду Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA ЕТАПИ ТРАНСЛЯЦІЇ Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Ініціація трансляції Ініціаторна тРНК Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Ділянки для зв ’ язування тРНК на рибосомі Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Термінація трансляції Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
1/67
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 84)
Скачать (6718 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации

Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA duplex as human figures. The theme in this painting is “Life forms: The basic structures that make our existence possible”.

2

Слайд 2

Два типи нуклеїнових кислот – ДНК і РНК Геном – генетична інформація організму. Геном всіх клітин складається з ДНК. Нуклеїнові кислоти – біополімери, мономерами яких є нуклеотиди Нуклеотиди – три компоненти : (1) азотиста основа (2) пентоза (3) фосфат

3

Слайд 3: Пентоза (рибоза або дезоксирибоза)

Рибоза – компонент РНК Дезоксирибоза – компонент ДНК Рибоза Дезоксірибоза

4

Слайд 4

Аденін Цитозин Гуанін Тимін Урацил Азотисті основи Азотисті основи є похідними або піримідину або пурину

5

Слайд 5: Нуклеозиди

Нуклеозиди складаються з азотистої основи і пентози

6

Слайд 6: Будова мононуклеотиду

Аденозинмононуклеотид

7

Слайд 7

Утворення ДНК ланцюга (5’-3’ напрямок )

8

Слайд 8: Нуклеотиди зв ’ язуються 3’-5’ фосфоефір-ними зв ’ язками

Один кінець полінуклеотид-ного ланцюга називається 5’ і інший - 3’.

9

Слайд 9: Первинна структура нуклеїнових кислот

10

Слайд 10: Два антипаралельні ланцюги формують подвійну спіраль

Азотисті основи в протилежних ланцюгах паруються за правилом комплементарності за допомогою водневих зв ’ язків Аден і н (A) - Тимін (T) Гуанін (G) - Цитозин (C) Будова ДНК Watson James Crick Francis Два ланцюги розміщуються у протилежних напрямках Дволанцюгова спіраль ДНК була відкрита в 1953 р. Кріком і Уотсоном. Нобелівська премія, 1962.

11

Слайд 11

Хімічна структура подвійної спіралі ДНК.

12

Слайд 12

Компле-ментарність у структурі ДНК

13

Слайд 13

Дволан-цюгова струк-тура ДНК

14

Слайд 14

Хроматин – ДНК плюс різні білки Гістони – основні білки хроматину ДНК в клітині знаходиться в складі хроматину

15

Слайд 15: Будова хроматину

ДНК упаковується закручуючись в соленоїдну структуру

16

Слайд 16

Рибосомальна РНК – інтегральна частина рибосоми ( ~80% ) Транспортна РНК ( тРНК ) – переносить активовані амінокислоти до рибосом (6 0 різних форм) Матрична РНК ( мРНК ) – переносить інформацію до трансляційного комплексу ( 3 % ). Рибонуклеїнові кислоти Одноланцюгова молекула

17

Слайд 17: Реплікація ДНК

18

Слайд 18

Передавання інформації в клітині ДНК  РНК  білок Основний постулат молекулярної біології

19

Слайд 19

Напівконсервативний механізм реплікації ДНК Два ланцюги розділяються і кожний ланцюг копіюється шляхом генерування комплементарного ланцюга. Кожна новосинтезована молекула ДНК містить один материнський ланцюг і один новий. Реплікація – синтез ДНК на ДНК матриці

20

Слайд 20

Модель реплікації ДНК

21

Слайд 21

Етапи реплікації Розпізнавання точки початку реплікації Розплітання подвійної спіралі Утворення праймерів Елонгація синтезу Термінація Утворення нативної конформації ДНК

22

Слайд 22

Компоненти необхідні для реплікації Ферменти (головний – ДНК-залежна ДНК-полімераза) Білкові фактори Материнська ДНК АТФ, ГТФ, ТТФ, ЦТФ Іони Mg і Zn

23

Слайд 23

Helicase Primase Okazaki fragments Primer Leading strand Lagging strand 5’ 5’ 5’ 3’ 3’ 3’ Реплікація ДНК В еукаріотів реплікація одночасно починається в багатьох місцях Точка початку реплікації V -подібної форми – реплікативна вилка Фермент, що розплітає - геліказа

24

Слайд 24

Реплісома – фермент-білковий комплекс для реплікації. Реплісома містить : праймосому, ДНК полімеразу III, білки Геліказа є частиною праймосоми

25

Слайд 25

Реплікація ДНК в протилежних напрямках в E. coli Нові ланцюги ДНК синтезуються в двох реплікаційних вилках де реплісоми розміщуються реплісоми

26

Слайд 26

ДНК полімераза ДНК полімераза III – основний реплікаційний фермент, що відповідає за елонгацію ланцюга ДНК полімераза синтезує за принципом комплементарності Нуклеотиди приєднуються фосфорною групою до вільного гідроксилу 3 ’ -кінця ланцюга

27

Слайд 27

28

Слайд 28

Напрямок синтезу 5 ’-3’, антипаралельно до матричного ланцюга

29

Слайд 29: ДНК полімераза синтезує два ланцюги одночасно

ДНК полімераза каталізує елонгацію тільки в 5 ’-3’ напрямку Ведучий ланцюг – синтезується постійно в напрямку руху реплікативної вилки Відстаючий ланцюг – синтезується в протилежному напрямку фрагментарно

30

Слайд 30

Синтез відстаючого ланцюга відбувається дискретно Відстаючий ланцюг синтезується переривчасто короткими фрагментами ( фрагменти Оказакі ) Фрагменти відстаючого ланцюга потім з ’ єднуються ферментом л і газою

31

Слайд 31

Модель Оказакі Оказакі Р. розкрив механізм синтезу відстаючого ланцюга

32

Слайд 32: Праймер – олігонуклеотид, що синтезується праймазою

Праймосома комплекс, що містить праймазу - фермент, що синтезує короткий фрагмент РНК в реплікаційній вилці ДНК полімераза використовує праймер, щоб почати синтез дочірнього ланцюга Для ведучого ланцюга – один праймер, для відстаючого – кожний фрагмент Оказакі має свій праймер

33

Слайд 33: Фрагменти Оказакі з ’ єднуються ДНК-полімеразою І і ДНК-лігазою

Видаляє РНК-праймер на початку кожного фрагмента Оказакі Синтезує ДНК на місці РНК-праймера ДНК-полімераза І ДНК-лігаза Каталізує утворення фосфодиефірних зв ’ язків між сусідніми фрагментами Оказакі

34

Слайд 34: “РЕМОНТ” ПОШКОДЖЕНОЇ ДНК

ДНК – єдина макромолекула, що піддається ремонту Можливі пошкодження ДНК : -модифікація азотистих основ -видалення або вставка нуклеотидів -утворення перехресних зв ’ язків між ланцюгами -розрив фосфодиефірних зв ’ язків

35

Слайд 35

Репарація – ферментативне видалення і повторний синтез ділянок ДНК, що отримали пошкодження Рекомбінація – обмін генетичним матеріалом між різними молекулами ДНК. Траспозиція – переміщення гена чи групи генів з одного місця в інше.

36

Слайд 36

ТРАНСКРИПЦІЯ

37

Слайд 37: НЕОБХІДНІ КОМПОНЕНТИ

ДНК-матриця ДНК-залежна РНК-полімераза АТФ, ГТФ, ЦТФ, УТФ Іони М g

38

Слайд 38: ВІДМІННОСТІ ВІД РЕПЛІКАЦІЇ

Як матриця використовується тільки один ланцюг Переписується не вся ДНК, а тільки ділянка

39

Слайд 39: РНК полімераза

В еукаріотів є 3 РНК-полімерази – для мРНК, рРНК, тРНК РНК-полімераза є ядром великого транскрипційного комплексу Комплекс формується на одному кінці гена – промотері- ініціація транскрипції ДНК поступово розкручується і РНК-полімераза, рухаючись вздовж, каталізує поступову елонгацію ланцюга РНК

40

Слайд 40: Елонгація ланцюга

Механізм подібний до дії ДНК-полімерази РНК-ланцюг, що синтезується, синтезується за принципом комплементарності Нуклеотид трифосфати, що підходять, формують водневі зв ’ язки з матрицею Нові фосфодиефірні зв ’ язки утворюються Напрямок 5’ - 3’ Швидкість 30-85 нуклеотидів / с

41

Слайд 41

Ініціація і елонгація транскрипції

42

Слайд 42

Транскрипційна бульбашка

43

Слайд 43

РНК полі-меразна реакція

44

Слайд 44

РНК полі-меразна реакція

45

Слайд 45: Термінація транскрипції

Тільки певні ділянки ДНК транскрибуються Транскрипційний комплекс формується на промотері і розформовується на 3’ кінці гена на специфічній термінаційній послідовності

46

Слайд 46: Дозрівання РНК (процесинг)

Транскрипція відбувається в ядрі, трансляція – в цитоплазмі мРНК дозріває в ядрі В деяких РНК фрагменти видаляються з середини ланцюга і кінці з ’ єднуються ( сплайсінг )

47

Слайд 47

Інтрони – ділянки гена, що видаляються з первинного РНК транскрипту Екзони – ділянки гена присутні в первинному транскрипті, що несуть інформацію про первинну структуру білка Специфічні ферменти вирізають інтрони і зшивають екзони - сплайсинг

48

Слайд 48

introns Primary transcript mRNA transcription splicing DNA exons exones Процессінг 7-methylguanosine (CAP) Poly-A (TAIL) 5’ 3’

49

Слайд 49

СИНТЕЗ БІЛКА (ТРАНСЛЯЦІЯ)

50

Слайд 50

Генетичний код - послідовність мононуклеотидів у мРНК, що визначає послідовність амінокислот в пептидному ланцюзі Кодон – триплет на РНК, що кодує одну амінокислоту

51

Слайд 51: Особливості генетичного коду

Специфічність. Один кодон – одна амінокислота. Виродженість. Майже всі амінокислоти мають більше 1 кодону. 3. Універсальність. Кодони одинакові для всіх організмів. 4. Неперервність. Немає розділових знаків між тринуклеотидами. 5. Кодони не перекривають один одного.

52

Слайд 52

Структура тРНК АНТИКОДОН – триплет на мРНК, що може комплементарно зв ’ язуватися з кодоном мРНК. Таке парування є відповідальним за трансляцію генетичної інформації від мРНК до білка.

53

Слайд 53: ЕТАПИ ТРАНСЛЯЦІЇ

1. Рекогніція 2. Ініціація 3. Елонгація 4. Термінація

54

Слайд 54

Аміноациладенілат Аміноациладенілат + тРНК  аміноацил - тРНК + АМФ РЕКОГНІЦІЯ Аміноацил - тРНК - синтетаза

55

Слайд 55

Активація амінокислоти Кожна амінокислота приєднується до своєї тРНК Для кожної амінокислоти є своя аміноацил-тРНК-синтаза

56

Слайд 56

Структура транспорт-ної РНК

57

Слайд 57: Ініціація трансляції

Трансляційний комплекс формується на початку мРНК Комплекс складається з : Субодиниці рибосоми мРНК, що транслюється Ініціаторна тРНК Білкові фактори ініціації

58

Слайд 58: Ініціаторна тРНК

Перший кодон, що транслюється, зазвичай AUG Ініціаторна тРНК розпізнає ініціаторний кодон -В бактеріях : N- формілметіоніл-тРНК -В еукаріотів : метіоніл - тРНК

59

Слайд 59

Ініціація синтезу білка Метіоніл т-РНК приєдну-ється до П-центру

60

Слайд 60: Ділянки для зв ’ язування тРНК на рибосомі

На рибосомі є два центри: пептидиль-ний (П) і аміноациль-ний (А)

61

Слайд 61

Елонгація 1) Наступна аміноацил-тРНК приєднується до А-центру 2) Між метіоніном і АК в А-центрі утворюється пептидний зв ’ язок ( фермент – пептидил-трансфераза ). Залишок метіоніну переноситься на аміногрупу другої АК 3) Транслокація – переміщення рибосоми на один кодон. Метіонілова т-РНК звільняється з П-центру. Дипептидил-тРНК переходить з А-центру в П-центр.

62

Слайд 62: Термінація трансляції

Рибосома підходить до термінального кодону UGA, UAG або UAA, що не несе інформації про АК Білкові фактори термінації F-1, RF-2, RF-3 відщеплюють синтезований поліпептид від останньої тРНК Рибосомальний комплекс дисоціює

63

Слайд 63

Термінація трансляції

64

Слайд 64

ПОСТТРАНСЛЯЦІЙНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКА Підготовка білків до різних функцій Спрямування білків до місця їх локалізації Відщеплення метіоніну (формілметіоніну) Утворення дисульфідних і інших зв ’ язків (вторинної, третинної структур) 3. Протеолітичне відщеплення фрагмента ланцюга 4. Модифікація амінокислотних залишків: - гідроксилювання - глікозилювання - фосфорилювання 5. Приєднання простетичних груп чи кофакторів 6. Утворення четвертинної структури

65

Слайд 65

Регуляція біосинтезу білка Модель оперона ( Jacob і Monod )

66

Слайд 66

Інгібітори транскрипції

67

Последний слайд презентации

Антибіотики, що пригнічують синтез білка

Похожие презентации

Ничего не найдено