Презентация на тему: Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA

Реклама. Продолжение ниже
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Пентоза (рибоза або дезоксирибоза)
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Нуклеозиди
Будова мононуклеотиду
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Нуклеотиди зв ’ язуються 3’-5’ фосфоефір-ними зв ’ язками
Первинна структура нуклеїнових кислот
Два антипаралельні ланцюги формують подвійну спіраль
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова хроматину
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Реплікація ДНК
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
ДНК полімераза синтезує два ланцюги одночасно
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Праймер – олігонуклеотид, що синтезується праймазою
Фрагменти Оказакі з ’ єднуються ДНК-полімеразою І і ДНК-лігазою
“РЕМОНТ” ПОШКОДЖЕНОЇ ДНК
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
НЕОБХІДНІ КОМПОНЕНТИ
ВІДМІННОСТІ ВІД РЕПЛІКАЦІЇ
РНК полімераза
Елонгація ланцюга
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Термінація транскрипції
Дозрівання РНК (процесинг)
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Особливості генетичного коду
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
ЕТАПИ ТРАНСЛЯЦІЇ
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Ініціація трансляції
Ініціаторна тРНК
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Ділянки для зв ’ язування тРНК на рибосомі
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Термінація трансляції
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA
1/67
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 84)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (6718 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA duplex as human figures. The theme in this painting is “Life forms: The basic structures that make our existence possible”.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Два типи нуклеїнових кислот – ДНК і РНК Геном – генетична інформація організму. Геном всіх клітин складається з ДНК. Нуклеїнові кислоти – біополімери, мономерами яких є нуклеотиди Нуклеотиди – три компоненти : (1) азотиста основа (2) пентоза (3) фосфат

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: Пентоза (рибоза або дезоксирибоза)

Рибоза – компонент РНК Дезоксирибоза – компонент ДНК Рибоза Дезоксірибоза

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Аденін Цитозин Гуанін Тимін Урацил Азотисті основи Азотисті основи є похідними або піримідину або пурину

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
5

Слайд 5: Нуклеозиди

Нуклеозиди складаються з азотистої основи і пентози

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
6

Слайд 6: Будова мононуклеотиду

Аденозинмононуклеотид

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Утворення ДНК ланцюга (5’-3’ напрямок )

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Нуклеотиди зв ’ язуються 3’-5’ фосфоефір-ними зв ’ язками

Один кінець полінуклеотид-ного ланцюга називається 5’ і інший - 3’.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9: Первинна структура нуклеїнових кислот

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
10

Слайд 10: Два антипаралельні ланцюги формують подвійну спіраль

Азотисті основи в протилежних ланцюгах паруються за правилом комплементарності за допомогою водневих зв ’ язків Аден і н (A) - Тимін (T) Гуанін (G) - Цитозин (C) Будова ДНК Watson James Crick Francis Два ланцюги розміщуються у протилежних напрямках Дволанцюгова спіраль ДНК була відкрита в 1953 р. Кріком і Уотсоном. Нобелівська премія, 1962.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
11

Слайд 11

Хімічна структура подвійної спіралі ДНК.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Компле-ментарність у структурі ДНК

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Дволан-цюгова струк-тура ДНК

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
14

Слайд 14

Хроматин – ДНК плюс різні білки Гістони – основні білки хроматину ДНК в клітині знаходиться в складі хроматину

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Будова хроматину

ДНК упаковується закручуючись в соленоїдну структуру

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

Рибосомальна РНК – інтегральна частина рибосоми ( ~80% ) Транспортна РНК ( тРНК ) – переносить активовані амінокислоти до рибосом (6 0 різних форм) Матрична РНК ( мРНК ) – переносить інформацію до трансляційного комплексу ( 3 % ). Рибонуклеїнові кислоти Одноланцюгова молекула

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Реплікація ДНК

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18

Передавання інформації в клітині ДНК  РНК  білок Основний постулат молекулярної біології

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19

Напівконсервативний механізм реплікації ДНК Два ланцюги розділяються і кожний ланцюг копіюється шляхом генерування комплементарного ланцюга. Кожна новосинтезована молекула ДНК містить один материнський ланцюг і один новий. Реплікація – синтез ДНК на ДНК матриці

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20

Модель реплікації ДНК

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21

Етапи реплікації Розпізнавання точки початку реплікації Розплітання подвійної спіралі Утворення праймерів Елонгація синтезу Термінація Утворення нативної конформації ДНК

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Компоненти необхідні для реплікації Ферменти (головний – ДНК-залежна ДНК-полімераза) Білкові фактори Материнська ДНК АТФ, ГТФ, ТТФ, ЦТФ Іони Mg і Zn

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Helicase Primase Okazaki fragments Primer Leading strand Lagging strand 5’ 5’ 5’ 3’ 3’ 3’ Реплікація ДНК В еукаріотів реплікація одночасно починається в багатьох місцях Точка початку реплікації V -подібної форми – реплікативна вилка Фермент, що розплітає - геліказа

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24

Реплісома – фермент-білковий комплекс для реплікації. Реплісома містить : праймосому, ДНК полімеразу III, білки Геліказа є частиною праймосоми

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25

Реплікація ДНК в протилежних напрямках в E. coli Нові ланцюги ДНК синтезуються в двох реплікаційних вилках де реплісоми розміщуються реплісоми

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
26

Слайд 26

ДНК полімераза ДНК полімераза III – основний реплікаційний фермент, що відповідає за елонгацію ланцюга ДНК полімераза синтезує за принципом комплементарності Нуклеотиди приєднуються фосфорною групою до вільного гідроксилу 3 ’ -кінця ланцюга

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
28

Слайд 28

Напрямок синтезу 5 ’-3’, антипаралельно до матричного ланцюга

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
29

Слайд 29: ДНК полімераза синтезує два ланцюги одночасно

ДНК полімераза каталізує елонгацію тільки в 5 ’-3’ напрямку Ведучий ланцюг – синтезується постійно в напрямку руху реплікативної вилки Відстаючий ланцюг – синтезується в протилежному напрямку фрагментарно

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
30

Слайд 30

Синтез відстаючого ланцюга відбувається дискретно Відстаючий ланцюг синтезується переривчасто короткими фрагментами ( фрагменти Оказакі ) Фрагменти відстаючого ланцюга потім з ’ єднуються ферментом л і газою

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
31

Слайд 31

Модель Оказакі Оказакі Р. розкрив механізм синтезу відстаючого ланцюга

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
32

Слайд 32: Праймер – олігонуклеотид, що синтезується праймазою

Праймосома комплекс, що містить праймазу - фермент, що синтезує короткий фрагмент РНК в реплікаційній вилці ДНК полімераза використовує праймер, щоб почати синтез дочірнього ланцюга Для ведучого ланцюга – один праймер, для відстаючого – кожний фрагмент Оказакі має свій праймер

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
33

Слайд 33: Фрагменти Оказакі з ’ єднуються ДНК-полімеразою І і ДНК-лігазою

Видаляє РНК-праймер на початку кожного фрагмента Оказакі Синтезує ДНК на місці РНК-праймера ДНК-полімераза І ДНК-лігаза Каталізує утворення фосфодиефірних зв ’ язків між сусідніми фрагментами Оказакі

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: РЕМОНТ” ПОШКОДЖЕНОЇ ДНК

ДНК – єдина макромолекула, що піддається ремонту Можливі пошкодження ДНК : -модифікація азотистих основ -видалення або вставка нуклеотидів -утворення перехресних зв ’ язків між ланцюгами -розрив фосфодиефірних зв ’ язків

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

Репарація – ферментативне видалення і повторний синтез ділянок ДНК, що отримали пошкодження Рекомбінація – обмін генетичним матеріалом між різними молекулами ДНК. Траспозиція – переміщення гена чи групи генів з одного місця в інше.

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36

ТРАНСКРИПЦІЯ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
37

Слайд 37: НЕОБХІДНІ КОМПОНЕНТИ

ДНК-матриця ДНК-залежна РНК-полімераза АТФ, ГТФ, ЦТФ, УТФ Іони М g

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38: ВІДМІННОСТІ ВІД РЕПЛІКАЦІЇ

Як матриця використовується тільки один ланцюг Переписується не вся ДНК, а тільки ділянка

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39: РНК полімераза

В еукаріотів є 3 РНК-полімерази – для мРНК, рРНК, тРНК РНК-полімераза є ядром великого транскрипційного комплексу Комплекс формується на одному кінці гена – промотері- ініціація транскрипції ДНК поступово розкручується і РНК-полімераза, рухаючись вздовж, каталізує поступову елонгацію ланцюга РНК

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40: Елонгація ланцюга

Механізм подібний до дії ДНК-полімерази РНК-ланцюг, що синтезується, синтезується за принципом комплементарності Нуклеотид трифосфати, що підходять, формують водневі зв ’ язки з матрицею Нові фосфодиефірні зв ’ язки утворюються Напрямок 5’ - 3’ Швидкість 30-85 нуклеотидів / с

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41

Ініціація і елонгація транскрипції

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
42

Слайд 42

Транскрипційна бульбашка

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
43

Слайд 43

РНК полі-меразна реакція

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
44

Слайд 44

РНК полі-меразна реакція

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
45

Слайд 45: Термінація транскрипції

Тільки певні ділянки ДНК транскрибуються Транскрипційний комплекс формується на промотері і розформовується на 3’ кінці гена на специфічній термінаційній послідовності

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46: Дозрівання РНК (процесинг)

Транскрипція відбувається в ядрі, трансляція – в цитоплазмі мРНК дозріває в ядрі В деяких РНК фрагменти видаляються з середини ланцюга і кінці з ’ єднуються ( сплайсінг )

Изображение слайда
1/1
47

Слайд 47

Інтрони – ділянки гена, що видаляються з первинного РНК транскрипту Екзони – ділянки гена присутні в первинному транскрипті, що несуть інформацію про первинну структуру білка Специфічні ферменти вирізають інтрони і зшивають екзони - сплайсинг

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48

introns Primary transcript mRNA transcription splicing DNA exons exones Процессінг 7-methylguanosine (CAP) Poly-A (TAIL) 5’ 3’

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
49

Слайд 49

СИНТЕЗ БІЛКА (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
50

Слайд 50

Генетичний код - послідовність мононуклеотидів у мРНК, що визначає послідовність амінокислот в пептидному ланцюзі Кодон – триплет на РНК, що кодує одну амінокислоту

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
51

Слайд 51: Особливості генетичного коду

Специфічність. Один кодон – одна амінокислота. Виродженість. Майже всі амінокислоти мають більше 1 кодону. 3. Універсальність. Кодони одинакові для всіх організмів. 4. Неперервність. Немає розділових знаків між тринуклеотидами. 5. Кодони не перекривають один одного.

Изображение слайда
1/1
52

Слайд 52

Структура тРНК АНТИКОДОН – триплет на мРНК, що може комплементарно зв ’ язуватися з кодоном мРНК. Таке парування є відповідальним за трансляцію генетичної інформації від мРНК до білка.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
53

Слайд 53: ЕТАПИ ТРАНСЛЯЦІЇ

1. Рекогніція 2. Ініціація 3. Елонгація 4. Термінація

Изображение слайда
1/1
54

Слайд 54

Аміноациладенілат Аміноациладенілат + тРНК  аміноацил - тРНК + АМФ РЕКОГНІЦІЯ Аміноацил - тРНК - синтетаза

Изображение слайда
1/1
55

Слайд 55

Активація амінокислоти Кожна амінокислота приєднується до своєї тРНК Для кожної амінокислоти є своя аміноацил-тРНК-синтаза

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
56

Слайд 56

Структура транспорт-ної РНК

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
57

Слайд 57: Ініціація трансляції

Трансляційний комплекс формується на початку мРНК Комплекс складається з : Субодиниці рибосоми мРНК, що транслюється Ініціаторна тРНК Білкові фактори ініціації

Изображение слайда
1/1
58

Слайд 58: Ініціаторна тРНК

Перший кодон, що транслюється, зазвичай AUG Ініціаторна тРНК розпізнає ініціаторний кодон -В бактеріях : N- формілметіоніл-тРНК -В еукаріотів : метіоніл - тРНК

Изображение слайда
1/1
59

Слайд 59

Ініціація синтезу білка Метіоніл т-РНК приєдну-ється до П-центру

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
60

Слайд 60: Ділянки для зв ’ язування тРНК на рибосомі

На рибосомі є два центри: пептидиль-ний (П) і аміноациль-ний (А)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
61

Слайд 61

Елонгація 1) Наступна аміноацил-тРНК приєднується до А-центру 2) Між метіоніном і АК в А-центрі утворюється пептидний зв ’ язок ( фермент – пептидил-трансфераза ). Залишок метіоніну переноситься на аміногрупу другої АК 3) Транслокація – переміщення рибосоми на один кодон. Метіонілова т-РНК звільняється з П-центру. Дипептидил-тРНК переходить з А-центру в П-центр.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
62

Слайд 62: Термінація трансляції

Рибосома підходить до термінального кодону UGA, UAG або UAA, що не несе інформації про АК Білкові фактори термінації F-1, RF-2, RF-3 відщеплюють синтезований поліпептид від останньої тРНК Рибосомальний комплекс дисоціює

Изображение слайда
1/1
63

Слайд 63

Термінація трансляції

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
64

Слайд 64

ПОСТТРАНСЛЯЦІЙНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКА Підготовка білків до різних функцій Спрямування білків до місця їх локалізації Відщеплення метіоніну (формілметіоніну) Утворення дисульфідних і інших зв ’ язків (вторинної, третинної структур) 3. Протеолітичне відщеплення фрагмента ланцюга 4. Модифікація амінокислотних залишків: - гідроксилювання - глікозилювання - фосфорилювання 5. Приєднання простетичних груп чи кофакторів 6. Утворення четвертинної структури

Изображение слайда
1/1
65

Слайд 65

Регуляція біосинтезу білка Модель оперона ( Jacob і Monod )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
66

Слайд 66

Інгібітори транскрипції

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
67

Последний слайд презентации: Будова ДНК і РНК The painting “Dawn of the Double Helix” composes the DNA

Антибіотики, що пригнічують синтез білка

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже