Презентация на тему: БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)

Реклама. Продолжение ниже
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
1. Фарміраванне тэрыторыі БССР
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
2. Ад палітыкі “ваеннага камунізма” да НЭПа
Палітыка ваеннага камунізма
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
Вынікі войн і палітыкі “вк”
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
Мэты нэпа
Мерапрыемствы нэпа
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
Асаблівасці нэпа ў БССР
Вынікі нэпа
3. Палітыка беларусізацыі яе асноўныя напрамкі і вынікі
Беларусізацыя –
Тры этапы беларусізацыі
Мерапрыемствы
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
4. Асаблівасці правядзення індустрыялізацыі і калектывізацыі ў БССР
Шляхі выхаду з крызісу
Мэты індустрыялізацыі
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
Сродкі для індустрыялізацыі
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
Асаблівасці ў БССР
Ход індустрыялізацыі
1935 г. – стаханаўскі рух
Вынікі для БССР
Калектывізацыя -
Этапы калектывізацыі
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
Тэмпы калектывізацыі ў БССР
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
Вынікі калектывізацыі
5. Грамадска-палітычнае жыццё
Характэрныя рысы
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)
1/57
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 100)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (12385 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: 1. Фарміраванне тэрыторыі БССР

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

31.07. 1920 другі раз была абвешча-на ССРБ у межах 6 паветаў Мінскай губерні

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

30.12.1922 – у Маскве адбыўся з’езд саветаў (І з’езд саветаў СССР), дзе быў падпісаны Саюзны дагавор і ўтворана новая дзяржава - СССР у складзе РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (Грузія, Арменія, Азербайджан) Усесаюзны з’езд саветаў (з 1936 г. Вярхоўны савет СССР) Цэнтральны Выканаўчы камітэт (Прызідыум ВС) Савет народных камісараў (з 1946 г. Савет Міністраў) Органы кіравання

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
6

Слайд 6

1924 г. – першае ўзбуйненне БССР – 16 паветаў Віцебскай, Гомельскай і Смаленскай губерняў 1926 г. – другое ўзбуйненне БССР – Гомельскі і Рэчыцкі паветы А. Чарвякоў 1-ы Старшыня ЦВК БССР

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
7

Слайд 7

Сцяг БССР 1919-1927 1927-1937 1937-1951 Герб БССР 1920-1927 1937-1938 1938-1949

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/9
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: 2. Ад палітыкі “ваеннага камунізма” да НЭПа

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Палітыка ваеннага камунізма

Комплекс надзвычайных мер савецкай дзяржавы ў гады Грамадзянскай і Савецка-польскай вайны. Задачы: Закласці асновы “камунізма” Сканцэнтраваць у сваіх руках усе рэсурсы для вядзення вайны

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
10

Слайд 10

Мерапрыемствы: Нацыяналізацыя прамысловасці З вышцэнтралізацыя кіравання прамысловасцю – павілічэнне колькаці глаўкаў (цяжкая прам-ць) і цэнтраў (лёгкая прам-ць), стварэнне бюракратыі Харчразвёрстка – абавязковая здача сялянамі дзяржаве прадукцыі па цвёрдых (заніжаных) коштах; стварэнне харчатрадаў, што прыводзіла да супраціўлення сялян (Слуцкае паўстанне, 1920) Забарона прыватнай уласнасці Усеагульная працоўная павіннасць, ураўнілаўка ў аплаце працы, натуралізацыя аплаты Забарона свабоднага гандлю і ўвядзенне дзяржаўнага размеркавання, (устанаўленне “пайкоў”, картачнае размеркаванне)

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

У палітыцы ўстанавілася аднапартыйная сістэма, кантроль бальшавікоў над Саветамі, тэрор супраць ідэйных апанентаў улады. Сфарміравалася цэнтралізаваная адміністрацыйна-камандная сістэма кіравання эканомікай і грамадствам ў цэлым Адбылося зрошчванне партыйнага і дзяржаўнага апаратаў У. Ленін Старшыня СНК Л. Троцкі Старшыня рэўваенсавета М. Калінін Старшыня ЦВК

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
12

Слайд 12: Вынікі войн і палітыкі “вк”

Заняпад гаспадаркі – у БССР з 850 прадпрыемстваў не працавала 470, вытворчасць скарацілася ў 5 разоў, у гарадах паліўны крызіс, вытворчасцць с/г прадукцыя скарацілася ўдвая. Зніжэнне прадукцыйнай актыўнасці і незацікаўленасць сялян у выніках сваёй працы. Незадаволенасць насельніцтва гвалтоўнымі метадамі “ВК” – “чырвоны тэрор”, харчразвёрстка

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

У сакавіку 1921 г. на Х з’ездзе РКП(б) задачы “ВК” прызнаюцца выкананымі і ўводзіцца новая эканамічная палітыка (нэп) – спроба спалучыць у адзінай палітыка-эканамічнай сістэме прынцыпы сацыялістычнага і капіталістычнага гаспадарання.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Мэты нэпа

ПАЛІТЫЧНАЯ – зняць сацыяльную напружанасць, умацаваць сацыяльную базу савецкай улады ў форме саюза рабочых і сялян ЭКАНАМІЧНАЯ – выйсці з крызісу і аднавіць гаспадарку САЦЫЯЛЬНАЯ – забяспечыць спрыяльныя ўмовы для пабудовы сацыялістычнага грамадства ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНАЯ – пераадолець міжнародную ізаляцыю

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Мерапрыемствы нэпа

сельская гаспадарка Замена харчразвёрсткі харчпадаткам (на 30-50% меншы, устанаўліваўся да пачатку палявых работ) Лішкам хлеба селянін мог распараджацца самастойна З 1923 г. пачатак пераходу да грашовага падатку Свабода выбару форм землекарыстання – індывідуальныя гаспадаркі, арцелі, абшчыны Дазвол наёмнай працы

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

прамысловасць Дэцэнтралізацыя прамысловасці, наданне прадпрыемствам аўтаноміі, пераход на гаспадарчы разлік, самафінансаванне Ліквідацыя глаўкаў, стварэнне трэстаў і сіндыкатаў Здача ў арэнду прадпрыемстваў Стварэнне прыватнага сектару, у тым ліку з замежным капіталам У 1926 г. вытворчасць дасягнула даваеннага ўзроўню

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

гандаль Пераход ад прамога прадуктаабмена да таварна-грашовых адносін Свабода гандлю: суіснаванне дзяржаўнага (аптовы), кааператыўнага і прыватнага (рознічны) гандлю

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18

фінансы і крэдыт 1922-1924 – грашовая рэформа, у выніку якой уведзены забяспечаны золатам чырвонец Ствараліся камерцыйныя банкі, таварыствы ўзаемнага крэдыту. Уклады не падлягалі канфіскацыі і гарантавалася таямніца ўкладаў

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19

сацыяльная сфера Адмена ўсеагульнай працоўнай павіннасці Аднаўленне грашовай аплаты працы, увядзенне дыферэнцаваных тарыфаў, зняцце абмежавання павелічэння заробку Аднаўленне платы за транспарт, камунальныя паслугі

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: Асаблівасці нэпа ў БССР

Галоўная галіна эканомікі - гандаль Прыватны сектар эканомікі ў асноўным быў яўрэйскім, што параджала антысемітызм. Павелічэнне колькасці хутароў на былых памешчыцкіх землях (25%) Ліквідацыя розных грашовых адзінак у памежных раёнах

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
21

Слайд 21: Вынікі нэпа

Станоўчыя Было адноўлена народная гаспадарка Павялічыўся нацыянальны даход Рост вытворчасці працы Моцная валюта Рост дабрабыту насельніцтва Адмоўныя Непрапарцыйнае развіццё галін народнай гаспадаркі Расслаенне сялянства і рост супярэчнасцяў у вёсцы “Крызісы нэпа” – збыту (1923), таварны і хлебанарыхтовак (1925, 1927-28) Супярэчнасць паміж эканамічнай і палітычнай сферамі Негатыўны вобраз нэпмана

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: 3. Палітыка беларусізацыі яе асноўныя напрамкі і вынікі

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Беларусізацыя –

палітыка нацыянальна-дзяржаўнага і нацыянальна-культурнага будаўніцтва ў БССР з 1924 г. да канца 1920-х гг. Пачатак быў пакладзены ў чэрвені 1924 г. на ІІ сесіі ЦВК БССР, якая прыняла пастанову аб стварэнні спецыяльнай камісіі для ажыццяўлення беларусізацыі

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24: Тры этапы беларусізацыі

Складванне перадумоў (1921 – пачатак 1924 гг.); Рэальнае ажыццяўленне (1924 – 1928 гг.); Згортванне (з 1929 г.). Прычыны – вяртанне да ідэалогіі сусветнай рэвалюцыі, адмова ад нэпа, уніфікацыя і цэнтралізацыя дзяржаўнага кіравання і культурнага развіцця.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Мерапрыемствы

Развіццё беларускай культуры, стварэнне нацыянальнай сістэмы адукацыі, культурна-асветніцкіх устаноў Афіцыйна дзяржаўнымі з’яўляліся чатыры мовы – беларуская, руская, польская, яўрэйская (ідыш) Беларуская мова стала афіцыйнай мовай дзяржаўнага справаводства (за 3 гады) Для падрыхтоўкі кадраў адкрываліся курсы беларускай мовы і беларусазнаўства Вяртанне з эміграцыі дзячаў беларускага руху пач. ХХ ст. (каля 300 чал.)

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27

1920 г. – БПІ (першы рэктар Н.К. Ярашэвіч) 1921 г. – БДУ (першы рэктар У.І. Пічэта) 1922 г. заснаванне Інбелкульту, у 1929 ператвораны ў Акадэмію навук БССР (першы прэзідэнт У.М. Ігнатоўскі) У.І. Пічэта У.М. Ігнатоўскі Да 1928 г. 80% школ пераведзена на беларускую мову навучання Н.К. Ярашэвіч

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
28

Слайд 28

Выдаюцца падручнікі па беларускай мове, тэрміналагічныя слоўнікі Я. Лёсік “Беларускі правапіс” Б. Тарашкевіч “Беларуская граматыка для школ” С. Некрашэвіч “Беларускі лемантар”, “Беларуска-расійскі слоўнік”

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/8
29

Слайд 29

Ствараюцца выдавецтвы, адкрываецца Беларуская дзяржаўная бібліятэка Ажыццяўляецца палітыка карэнізацыі – вылучэнне на партыйную і грамадскую работу прадстаўнікоў мясцовага насельніцтва

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
30

Слайд 30: 4. Асаблівасці правядзення індустрыялізацыі і калектывізацыі ў БССР

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: Шляхі выхаду з крызісу

Бухарын М.І. Рыкаў А.І. Томскі М.П Дапамога з-за мяжы Увядзенне больш гнуткіх закупачных коштаў Развіццё лёгкай промысловасці Вытворчасць тавараў шырокага ўжытку - Наладжванне таваразвароту паміж горадам і вёскай - Уздым сельскай гаспадаркі Індустрыялізацыя «правы ухіл» Сталін І.В. Курс на паскораную індустрыялізацыю “Ліквідацыя кулацтва як класа” Стварэнне ў вёсцы буйных сацыялістычных калектыўных гаспадарак (калгасаў)

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: Мэты індустрыялізацыі

Нарошчванне прамысловага патэнцыялу СССР для скарачэння адставання ад заходніх краін Пераўтварэнне СССР з пераважна аграрнай дзяржавы ў індустрыяльную (доля прамысловасці ў гаспадарцы БССР 23,5%) Дасягненне эканамічнай незалежнасці краіны Стварэнне абароннага патэнцыялу для супрацьстаяння “варожаму атачэнню” Стварэнне цяжкай прамысловасці

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33

Метады індустрыялізацыі Максімальная канцэнтрацыя ўсіх рэсурсаў у руках дзяржавы Замена рынку планам-дырэктывай

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
34

Слайд 34: Сродкі для індустрыялізацыі

Пераразмеркаванне даходаў з іншых галін гаспадаркі на карысць цяжкай прамысловасці, перш за ўсё з сельскай гаспадаркі. Продаж за мяжу зерня, лесу, нафтапрадуктаў, мастацкіх і царкоўных каштоўнасцяў Рэжым жорсткай эканоміі, зніжэнне сабекошту прадукцыі, умацаванне дысцыпліны Дзяржманаполія на выпуск гарэлкі Прымусовая падпіска на дзяржаўныя пазыкі Выкарыстанне працоўнага інтузіязму народу Выкарыстанне прымусовай працы зняволеных (ГУЛАГ)

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

Карта Гулаг

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
36

Слайд 36: Асаблівасці ў БССР

Выкарыстанне запасаў мясцовай сыравіны (лес, торф) Немэтазгоднасць размяшчэння прадпрыемстваў цяжкай прамысловасці (прыгранічнае становішча, недахоп сыравіны, недахоп інжэнерна-тэхнічных кадраў) Будаўніцтва прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці Выдзяленне сродкаў з саюзнага бюджэту Стварэнне новых галін прамысловасці – паліўнай, хімічнай, машынабудаўнічай

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37: Ход індустрыялізацыі

Пяцігадовыя планы развіцця народнай гаспадаркі 1928-1932 – 1 пяцігодка 1933-1937 – 2 пяцігодка 1938-1941 – 3 пяцігодка 1930 - ідэя “вялікага скачка” (Сталін) – за 5-10 год дагнаць захад. Пагаршэнне якасці прадукцыі Невыкананне плана

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
38

Слайд 38: 1935 г. – стаханаўскі рух

Беспартыйны гарняк А. Стаханаў высек за змену 102 т вугля замест 7 т па норме. Пачын Стаханава падхапілі іншыя, ён распаўсюдзіўся ў многіх галінах прамысловасці Узнікла сацыялістычнае спаборніцтва - рух ударнікаў і стаханаўцаў за перавыкананне вытворчых планаў А. Стаханаў

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
39

Слайд 39: Вынікі для БССР

Створана сучасная матэрыяльна-тэхнічная база народнай гаспадаркі, уведзена ў дзеянне 1863 прадпрыемствы Змена структуры прамысловасці, з’явіліся новыя галіны, палепшыліся шляхі камунікацый Змена структуры насельніцтва – рост рабочага класа (нізкая кваліфікацыя) Змены ў матэрыяльным становішчы насельніцтва – павышэнне заробкаў, паніжэнне коштаў, адмена картак

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40: Калектывізацыя -

аб’яднанне аднаасобных сялянскіх гаспадарак у калектыўныя Мэты Адзяржаўленне сельскагаспадарчай вытворчасці Цэнтралізаванае кіраванне сельскай гаспадаркай Ліквідацыя кулацтва як класа Атрыманне сродкаў на індустрыялізацыю

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
41

Слайд 41: Этапы калектывізацыі

1928 – пачатак фарсіраванага стварэння калгасаў (25-тысячнікі). 1929 - у газеце “Праўда” артыкул Сталіна “Год вялікага пералома”. 1930 – аб’яўлена палітыка “ліквідацыя кулацтва як класа”. 1932-1933 - Голад. 1939-1941 – пачатак калектывізацыі Заходняй Беларусі

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
42

Слайд 42

Да 1928 г. калгасы – форма арганізацыі бяднейшых пластоў насельніцтва на землях дзяржаўнага фонду. Асноўная маса сялянства – сярэднякі, аддавалі перавагу прасцейшым формам кааперацыі.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
43

Слайд 43: Тэмпы калектывізацыі ў БССР

Да 1930 г. – 20,9% сялянскіх двароў уступіла ў калгасы Сакавік 1930 – 58%, што прывяло да масавай незадаволенасці сялянства Артыкул Сталіна “Галавакружэнне ад поспехаў” – абвінавачванне ў перагібах мясцовых уладаў Чэрвень 1930 – скарачэнне калгасаў да 11% Пастанова завяршыць калектывізацыі ў БССР да вясны 1932 г.

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44

Раскулачванне Квота раскулачвання – 5-7% сялянскіх гаспадарак, у рэальнасці 15-20%

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
45

Слайд 45: Вынікі калектывізацыі

Склалася сістэма адміністрацыйна-каманднага кіравання с/г Была знішчана найбольш працавітая і ініцыятыўная частка сялянства Утварылася сістэма “дзяржаўнага прыгону” – сяляне не мелі пашпартоў, не атрымлівалі грошовага заробку Пачатак механізацыі с/г, з’яўленне спецыялістаў Незацікаўленасць сялян у выніках сваёй працы Голад у выніку перакачкі сродкаў у прамысловасць

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46: 5. Грамадска-палітычнае жыццё

Изображение слайда
1/1
47

Слайд 47: Характэрныя рысы

Складванне аднапартыйнай сістэмы і знішчэнне апанентаў унутры партыі Складванне таталітарнай сістэмы – кантроль дзяржавы над усімі бакамі грамадства, культ асобы Масавыя рэпрэсіі супраць усіх катэгорый насельніцтва – кулакі, нацыянальныя кампаніі ( каля 10 млн.)

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
49

Слайд 49

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
50

Слайд 50

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
51

Слайд 51

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
52

Слайд 52

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
53

Слайд 53

Курапаты (да 100 тыс.)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
54

Слайд 54

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
55

Слайд 55

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
56

Слайд 56

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
57

Последний слайд презентации: БССР у міжваенны перыяд (1921-1941 гг.)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже