Презентация на тему: Білки та амінокислоти

Реклама. Продолжение ниже
Білки та амінокислоти
План
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
Білки та амінокислоти
1/62
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 28)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (12729 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Білки та амінокислоти

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: План

Загальна характеристика білків Фізико – хімічні властивості білків. Хімічний склад білків Фізико – хімічні властивості амінокислот Структура білкової молекули Класифікація білків

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Білки — високомолекулярні органічні сполуки, побудовані із залишків амінокислот, що складають структурну і функціональну основу будь-якого живого організму. 1. Загальна характеристика білків

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Захисна (антитіла ) Рухова (м’язи) Регуляторна (гормони) Каталітична (ферменти) Транспортна (гемоглобін) Структурна (колаген, кератин) Енергетична (1г білка – 17.6 кДж або 4,06 ккал) Функції білків

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Білки в середньому становлять 18—21 % загальної сирої маси організму і до 40—50 % його сухої маси. У складі сухої маси органів вміст білків: Елементний склад білків такий, %:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
6

Слайд 6

Молекулярна маса білків коливається в межах : від кількох тисяч (інсулін — 5700) до сотень мільйонів (білок вірусу грипу — 322 млн.). Є дві основні форми білків : глобулярна (кулеподібна) фібрилярна (витягнута). Форма молекули білка змінюється під впливом факторів : рН, температури, іонної сили, концентрації розчину. Довжина білкової молекули середньої молекулярної маси досягає кількох десятків нанометрів 2. Фізико – хімічні властивості

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Більшість білків розчиняється у воді. Вони утворюють ліофільні колоїдні розчини, для яких типові такі властивості : молекулярно-кінетичні ; о птичні ; електрокінетичні.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Пов'язані з розмірами і переміщенням колоїдних часточок у середовищі, рН розчину, температурою навколишнього середовища тощо. Колоїдні розчини білків мають низький коефіцієнт дифузії, низький осмотичний тиск (0,273—0,364 Па), але високу відносну в'язкість і великий ступінь набрякання (білки зв'язують близько 80—90 % усієї води організму). Молекулярно-кінетичні властивості

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

Зумовлені відношенням колоїдних часточок до проходження променів світла крізь розчин. Розчини білків звичайно каламутні. Вони здатні розсіювати промені світла ( ефект Тиндаля ). Контури колоїдних часточок видно в ультрамікроскопі (явище ультрамікроскопії) і в електронному мікроскопі. Оптичні властивості

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
10

Слайд 10

Визначаються наявністю частинок подвійного електричного заряду (адсорбційний і дифузний шари). Між величинами позитивного і негативного зарядів виникає дзета-потенціал. Якщо ї = 0, настає ізоелектричний стан і колоїдна частинка седиментує ( седиментація — самовільне осідання). Ізоелектричний стан настає при різних значеннях рН : у яєчного білка — при рН = 4,8, у гемоглобіну — при рН = 6,7, у міозину — при рН = 5. Значення рН, при якому настає ізоелекгричний стан, визначає ізоелектричну точку. Електрокінетичні властивості

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
11

Слайд 11

Під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього середовища білки можуть випадати в осад — коагулювати. Коагуляцію використовують для виділення та вивчення білків у біологічних рідинах: сироватці крові ; лікворі, лімфі ; с ечі ; молоці. Коагуляція ( з лат. « згущення » або « згортання ») - процес злипання твердих часток колоїдної системи при їх зіткненнях в процесі теплового руху.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
12

Слайд 12

Коагуляція яєчного білка Час нагрівання 1 сек. Час нагрівання 20 сек. Час нагрівання 60 сек. Час нагрівання 90 сек. Час нагрівання 140 сек. Час нагрівання 145 сек.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/8
13

Слайд 13

Захисні властивості білків характеризуються золотим числом. Це та кількість захисного колоїду (у міліграмах), якої достатньо для того, щоб запобігти зміні кольору 10 см 3 червоного золю золота на фіолетовий при добавлянні 1 см 3 10 %-го розчину NaCl. Чим менше золоте число, тим сильніша захисна дія колоїду

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14

Білки — амфотерні електроліти. У молекулі білка містяться аміногрупи — NH 2 і карбоксильні групи —СООН. Під час дисоціації карбоксильних груп білок набуває властивостей слабкої кислоти: Іони водню можуть приєднуватися до аміногруп білкової молекули; білок набуває властивостей слабкої основи:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Хімічний склад білків встановлюють різними методами, основним з яких є гідроліз. Розрізняють : Кінцевими продуктами гідролізу є амінокислоти та простетичні (небілкові) групи. Уявлення про склад білків можна одержати при зіставленні результаів трьох видів гідролізу. 3. Хімічний склад білків к ислотний лужний ферментативний білок вміщують на 6—20 год у 5—10-кратний об'єм 1 н. розчину AgCl або НС l при температурі 100— 110 °С. проводять за тих самих умов у 2 н. розчинах лугів застосовують протеолітичні ферменти- пепсин, трипсин, хімотрипсин

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

Амінокислоти — основні продукти гідролізу білків. Амінокислоти є похідними карбонових кислот, у радикалі яких один чи кілька атомів водню заміщені на аміногрупи. Це безбарвні кристалічні речовини, солодкі на смак, більшість з них розчиняються у воді, оптично активні (крім гліцину), мають високу температуру плавлення ( 220—315 °С), належать до L-ряду, А мінокислоти D-ряду містяться в деяких антибіотиках і оболонках мікробів. 4. Фізико – хімічні властивості амінокислот

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
17

Слайд 17

Амінокислоти мають високу хімічну активність. Вступають у хімічні реакції як за —NH 2 -, так і за —СООН-групами, зокрема взаємодіють з лугами :

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18

Для амінокислот характерні реакції декарбоксилування: Амінокислоти можуть утворювати пептиди:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
19

Слайд 19

Амінокислоти утворюють комплексні солі з багатьма металами міддю, цинком, свинцем тощо:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21

Амінокислоти циклічні ациклічні ізоциклічні гетероциклічні моноаміномонокарбонові моноамінодикарбонові діаміномонокарбонові діамінодикарбонові

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Молекули цієї підгрупи амінокислот мають одну — NH 2 - і одну —СООН-групи. Гліцин (глікокол, амінооцтова кислота) NH 2 —CH 2 — COOH. Солодка на смак. Синтезується в тканинах організму і утворюється під час гідролізу білків кормів. Бере участь у біосинтезі глутатіону, гіпурової кислоти, порфіринів, креатину тощо. L - Аланін (а- амінопропіонова кислота) часто трапляється у складі білків. Є основою для біосинтезу серину і цистеїну: Моноаміномонокарбонові амінокислоти

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
23

Слайд 23

Аланін та його похідні ( серин, цистеїн, фенілаланін, тирозин, триптофан, гістидин ) становлять 60—65 % усіх амінокислот білків. Синтезується в тканинах організму і утворюється під час гідролізу білків кормів. Аланін — сировина для утворення коензиму А, пантотенової кислоти, карнозину та ансерину. У тваринних тканинах міститься  -аланін N 4 —CH 2 —CH 2 —COOH, складова частина ансерину. L - Серин (  - аміно -  - оксипропіонова кислота) — складова частина багатьох білків Синтезується в організмі тварини і утворється під час гідролізу білків кормів. Похідними його є антибіотики циклосерин і азосерин. L- Цистеїн (  - аміно -  - тіопропіонова кислота). Виділений з гідролізатів білків вовни, рогів та копит у 1890 р. Синтезується в організмі і утворюється під час гідролізу білків кормів. Містить сульфгідрильну групу —SH— обов'язкову частину молекул багатьох ферментів ( тіолових ).

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Аміномасляна кислота міститься в багатьох тканинах тваринного організму у вільному стані. Джерело біосинтезу метіоніну і треоніну. В тканинах (особливо в нервовій) міститься  - аміномасляна кислота. Чотири кислоти мають спільну молекулярну основу:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25

L (—) -Метіонін (  - аміно -  - метилтіомасляна кислота). Виділений з продуктів кислотного гідролізу казеїну в 1922 p. Незамінна амінокислота. Бере участь у біосинтезі холіну, адреналіну, та інших речовин. L (— )- Треонін (  - аміно -  - оксимасляна кислота). Добутий з гідролізату казеїну і фібрину в 1935 р. Незамінна амінокислота. Має два асиметричних атоми вуглецю (  - і  -положення) і чотири оптичних ізомери. L (+) -Валін (  - аміноізовалеріанова кислота,  - аміно -  - метилмасляна кислота) ( СНз ) nСН —СH 2 -CH 3 )—СООН. Незамінна амінокислота. Високий вміст валіну в еластині (13—14 %) казеїні (7—8 %) і міоглобіні (до 4,1 %). L (—) -Лейцин (  - аміноізовалеріанова кислота) вперше був добутий з гідролізату м'язової тканини в 1839 р. Входить до складу багатьох білків. Лейцин, ізолейцин та норлейцин мають спільну молекулярну основу:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Слайд 26

Ізолейцин (  - аміно -  - метилвалеріанова кислота). Відкритий Ф. Ерліхом у 1904 р. в гідролізаті фібрину. Незамінна амінокислота. Міститься в білках у незначних кількостях. L (+) - Норлейцин (  -амінокапронова кислота). Синтезований з  - бромкапронової кислоти Е. Фішером у 1900 р. Не виділений з білків і не знайдений у тваринних тканинах у вільному стані.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27

До складу молекули цієї підгрупи амінокислот входить одна — NH 2 - і дві — СООН-групи. L (+) -Аспарагінова кислота ( аміноянтарна кислота). Добута з гідролізатів рослинних білків у 1868 р. Синтезується в тваринних тканинах. Білки містять залишки аспарагінової кислоти та її амід — аспарагін: Моноамінодикарбонові амінокислоти.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
28

Слайд 28

L (+) -Глутамінова кислота (  - аміноглутарова кислота). Входить до складу багатьох білків та інших сполук ( глутатіону, фолієвої кислоти) у вигляді кислоти та її аміду — глутаміну:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
29

Слайд 29

Амінокислота та її амід становлять 1/3 усіх вільних амінокислот плазми крові. Бере участь у реакціях переамінування, окислювального дезамінування, декарбоксилування амінокислот, в утворенні  - аміномасляної кислоти, глутатіону, синтезі глюкози та орнітину. Глутамін зв'язує аміак тканин і транспортує його до місця детоксикації (у печінку та нирки). Кислота синтезується в організмі і утворюється під час гідролізу білків кормів. Використовується при лікуванні багатьох нервових хвороб (сировина для синтезу  - аміномасляної кислоти). Особливо багато її в альбумінах і глобулінах крові, колагені.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
30

Слайд 30

Містять дві — NH 2 - і одну —СООН-групи. L(+)-Орнітин ( ,  - діаміновалеріанова кислота). Входить до складу деяких білків печінки. Вільний орнітин трапляється в соках деяких рослин, у зв'язаному стані входить до складу багатьох антибіотиків. Орнітин є складовою частиною орнітинового циклу, в якому знешкоджується аміак. Діаміномонокарбонові амінокислоти

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
31

Слайд 31

L (+) -Аргінін (  - аміно -  - гуанідинвалеріанова кислота). Вперше добутий з гідролізату проростків люпину в 1886 p. Входить до складу майже всіх білків. На нього багаті ембріональні тканини і пухлини. Аргінін бере участь в утворенні креатину, в складовою частиною орнітинового циклу:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
32

Слайд 32

L (+) - Цитрулін (  - аміно -  - уреїдовалеріанова кислота). У складі білків не виявлений. Є складовою частиною орнітинового циклу. L (+) -Лізин ( ,  -діамінокапронова кислота). Вперше добутий з гідролізату казеїну в 1889 р. Незамінна амінокислота. Лізин і оксилізин входять до складу майже всіх білків:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
33

Слайд 33

Аміногрупа лізину, розміщена в б-положенні, може приєднувати протон і перетворюватись на групу NH 2. L (+) - Оксилізин ( ,  - діаміно -  - оксикапронова кислота). Добутий вперше з гідролізату сполучної тканини в 1938 p.

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34

Містять дві —NH 2 - і дві —СООН-групи. Цистин (  - дитіоди -  - амінопропіонова кислота). Вперше добутий з сечового піску в 1810 р, в 1899 p.— з гідролізату волосся (кератину). Залишки цистину входять до складу білків, похідних шкіри. Молекула цистину утворюється під час окислення цистеїну: Синтезується в тканинах організму і утворюється під час гідролізу білків корму. Діамінодикарбонові амінокислоти

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
35

Слайд 35

Лантіонін (S-  - аміно -  - карбоксіетилцистеїн ). Вперше виділений з гідролізатів вовни. Залишки лантіоніну входять до складу антибіотиків (лізин, субтилін ). За будовою нагадує цистин :

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
36

Слайд 36

Це похідні бензолу і аланіну. Найбільше значення мають фенілаланін і тирозин. L (—) -Фенілаланін (  - аміно -  - фенілпропіонова кислота ): Ізоциклічні амінокислоти Вперше добутий з проростків люпину в 1879 р. Сировина для біосинтезу гормонів адреналіну, норадреналіну і тироксину. Високим вмістом амінокислоти характеризується інсулін.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
37

Слайд 37

L (—) -Тирозин (  - аміно -  - параоксифенілпропіонова кислота ): C₉H₁₁NO₃ Одна з двадцяти амінокислот, що входять до складу білків. азва тирозин походить від грец. tyros, що означає сир, оскільки саме у сирі було вперше виявлено цю амінокислоту.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
38

Слайд 38

Похідні гетероциклів індолу та імідазолу і амінокислоти аланіну. L (—) -Триптофан (  - аміно -  - індолілпропіонова кислота) вперше відкритий в гідролізаті казеїну в 1901 p. Входить до складу багатьох білків. Незамінна амінокислота. Після декарбоксилування триптофану утворюється триптамін : Гетероциклічні амінокислоти

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
39

Слайд 39

Хімічні зв'язки в білковій молекулі. Основною структурною одиницею є амінокислоти. Крім груп — СООН та — NH 2 білки містять інші функціональні групи, які визначають багатогранність їхніх властивостей. До них належать групи, розміщені в бічних відгалуженнях білкової молекули: карбоксильна група аспарагінової або глутамінової кислоти, аміногрупи лізину чи оксилізину, гуанідинова група аргініну, імідазольна група гістидину, гідроксильна група серину і треоніну, фенольна група тирозину, сульфгідрильна група цистеїну, дисульфідна група цистину, тіоефірна група метіоніну, бензольне ядро фенілаланіну, аліфатичні ланцюги інших амінокислот тощо. 5. Структура білкової молекули

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
40

Слайд 40

Пептидні зв'язки. О.Я. Данилевський (1888 p.), вивчаючи будову білків, встановив наявність у їхній молекулі зв'язків —NH—CO—, які пізніше почали називати пептидними. Вони утворюються в результаті взаємних реакцій між амінокислотами :

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
41

Слайд 41

Водневі зв'язки. Утворюються між карбонільними (—CO—) та іміно -(—NH—) групами поліпептидних ланцюгів :

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
42

Слайд 42

Гідрофобний зв'язок. Вуглеводневі радикали деяких амінокислот (аланіну, валіну та ін ) під дією вандерваальсівських сил зближуються Утворюються симетричні краплі, що мають найменшу поверхню контакту з водою. Завдяки структурі молекули води, яка формується водневими зв'язками, гідрофобні радикали залишків амінокислот відштовхуються. Виникає колоїдна часточка, всередині якої розміщена гідрофобна, зовні — гідрофільна частини молекули білка:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
43

Слайд 43

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
44

Слайд 44

Первинна структура. Залишки амінокислот у молекулі білка сполучаються між собою пептидними зв'язками, утворюючи первинну структуру. Вона залежить від якісного складу амінокислот, їх кількості та порядку сполучення між собою. Первинна структура білка найчастіше визначається за Сенгером. Досліджуваний білок обробляють розчином динітрофторбензолу (ДНФ), в результаті утворюється динітрофеніл-білок (ДФН- білок ):

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
45

Слайд 45

Вторинна структура. Л. Полінг та Р. Корі в 1951 p., використовуючи рентгеноструктурний аналіз, встановили, що білкові поліпептидні ланцюги найчастіше існують у вигляді  -спіралі, а іноді,  -структур. а-Спіраль порівнюють з гвинтовими сходами, де функцію сходинки виконують амінокислотні залишки. стійкість спіралі стабілізується водневими зв'язками У молекулах фібрилярних білків (фіброїн шовку) поліпептидні ланцюги майже повністю «розтягнуті» (  -структура) і розміщені у вигляді шарів, стабілізованих водневими зв'язками. а-Спіраль може спонтанно формуватися в синтетичних поліпептидах (нейлон, дедерон), які мають молекулярну масу 10—20 тис. В окремих ділянках молекули білків (гемоглобіну, інсуліну, РНК-ази) порушується а-спіральна конфігурація пептидного ланцюга і створюються спіральні структури іншого типу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
46

Слайд 46

Третинна структура. Спіралеподібні ділянки поліпептидного ланцюга білкової молекули перебувають у різних взаємовідношеннях, які й визначають третинну (тримірну) структуру, створюють об'єм і форму білкової молекули. Вважають, що третинна структура виникає автоматично як наслідок взаємодії амінокислотних радикалів з молекулами розчинника. При цьому гідрофобні радикали «втягуються» всередину білкової молекули, формуючи сухі зони, а гід­рофільні групи орієнтуються в бік розчинника, що приводить до створення енергетичне вигідної конформації молекули. Цей процес супроводжується утворенням внутрішньо молекулярних зв'язків.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
47

Слайд 47

Четвертинна структура. Цей вид структури молекули білка виникає в результаті асоціації кількох субодиниць в єдину комплексну молекулу Кожна субодиниця має свою первинну, вторинну і третинну структуру Субодиниці прийнято називати протомерами, комплексну частинку — мультимером Об'єднання протомерів у мультимер відбувається самовільно Число протомерів, що входять у мультимер, різне — від чотирьох (у гемоглобіну) до кількох тисяч (у білка вірусу тютюнової мозаїки) Найдетальніше четвертинну структуру вивчено для міоглобіну і гемоглобіну. Молекула гемоглобіну складається з чотирьох субодиниць з молекулярною масою 17 тис. Дві з них належать до а-типу, дві — до  -типу. Субодиниця  -типу містить 141 залишок амінокислот, субодиниця  -типу — 146. Усі чотири субодиниці об'єднуються між собою в мультимер, який має вигляд правильного тетраедра

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
48

Слайд 48

6. Класифікація білків

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
49

Слайд 49

Протеїни. Залежно від фізикохімічних властивостей, хімічного складу і значення розрізняють такі протеїни Альбуміни. До альбумінів належать лактальбумін, сироватковий альбумін, легумелін (гороху) лейкозин (пшениці). Висолюються сульфатом амонію та іншими нейтральними солями лише при 80—100 %-му насиченні розчину Молекулярна маса коливається від 35 тис. до 70 тис. Добре розчиняються у воді та розчинах солей. Виконують пластичні функції в тканинах і клітинах. До складу альбумінів входять лейцин (до 15 %), лізин, аспарагінова і глутамінова кислоти, а також деяка кількість вуглеводів.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
50

Слайд 50

Глобуліни. За формою молекул глобуліни належать до глобулярних білків. Розрізняють сироваткові, молочні та яєчні глобуліни. До глобулінів належать міозин, тиреоглобулін, нейроглобулін, ней- ростромін, едестин коноплі, гліциній сої, фазеолін квасолі. Глобуліни висолюються ЗО—50 %-м розчином сульфату амонію. Молекулярна маса — від кількох тисяч до кількох мільйонів. Велике значення мають глобуліни плазми крові:  -,  - і  -.  - глобуліни — носії імунітету, їх використовують для пасивної імунізації проти інфекційних захворювань. Кількісне співвідношення між альбумінами і глобулінами виражають альбуміново-глобуліновим коефіцієнтом. У клінічне здорових тварин він дорівнює 2, зменшується при хворобах. До складу глобулінів входять амінокислоти гліцин (3—4 %), лейцин, валін, лізин, серин, глутамінова кислота, а також деяка частина вуглеводів.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
51

Слайд 51

Гістони. Мають молекулярну масу від 5 до 37 тис. Легко розчиня­ються у воді, при добавлянні розчину аміаку осаджуються, мають основні властивості, зумовлені високим вмістом діаміномонокарбонових амінокислот (20—35 %). До складу гістонів входять аргінін, лізин, гістидин Багаті на гістони тканини залоз внутрішньої секреції (зобна), сперма риб, лейкоцити, еритроцити. За вмістом лізину і гістидину гістони поділяють на кілька фракцій. Гістони утворюють комплексну сполуку з ДНК — нуклеогістон. Приєднання і відщеплення гістону до молекули ДНК регулює біосинтез РНК і білка. Гістони забезпечують унікальну структуру ДНК, є складовою частиною гемоглобіну і багатьох складних білків.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
52

Слайд 52

Протаміни. В ідкриті у складі нуклеопротеїдів сперми риб. Виявлені в тканинах багатьох паренхіматозних органів (печінки, селезінки, нирок) та залозах внутрішньої секреції. Молекули протамінів побудовані переважно із залишків діаміномонокарбонових кислот, особливо багаті на аргінін (до 70—87 %). Мають основні властивості, утворюють солі з кислотами. Амінокислотний склад протамінів, наприклад сальміну сьомги, такий: 85 % залишків аргініну, решта серин, пролін, валін, гліцин, ізолейцин та аланін. У ядрах клітин протаміни асоціюють з ДНК. Виконують функції третьої спіралі ДНК, обмотуючи останню ззовні.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
53

Слайд 53

Проламіни. Усі проламіни — рослинні білки, цінні продукти харчування: гліадин пшениці і жита, гордеїн ячменю, зеїн кукурудзи, аверин вівса, оризин рису, каферин сорго. Вони важко розчиняються у воді, але добре—в 60—80 %-му етанолі. Добувають їх екстракцією в 70 %-му етанолі з наступною відгонкою спирту у вакуумі. Молекула проламіну на 10—15 % складається з проліну, на 20—50 % — з глутамінової кислоти, інші амінокислоти становлять незначний процент. Проламіни бідні на лізин. Молекулярна маса їх досягає 75 тис.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
54

Слайд 54

Глутеліни. Є важливими кормовими і харчовими білками. Міс­тяться в зелених частинах рослин (до 43 % складу білків) і зерні злаків. Розчиняються в розбавлених розчинах лугів і кислот. Молекула глутелінів багата на залишки глутамінової кислоти і лізину. Виділені глутеліни пшениці і кукурудзи, оризенін рису. В зерні пшениці гліадин і глутенін утворюють клейковину, що визначає хлібопекарські якості зерна.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
55

Слайд 55

Протеїноїди ( склеропротеїни ). Мають молекулярну масу до 10 тис. Не розчиняються в холодній воді, розчинах лугів, кислот і солей, майже не розщеплюються протеолітичними ферментами, міцні і еластичні. Виконують опорні функції. Речовини, близькі до протеїноїдів, добуті в експериментах, які моделюють походження життя на Землі (О. І. Опарін, 1966).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
56

Слайд 56

Протеїди. розрізняють залежно від природи простетичної грпи. нуклео -, хромо -, фосфо -, ліпо - і глюкопротеїди. Іноді до них відносять протеїдні комплекси. Нуклеопротеїди. Складні білки, що складаються з простих білків і нуклеїнових кислсл Відкриті Ф. Мішером у 1868 р о клітинах гною. Пізніше виявлені в різних клітинах організмів людини, тварин, рослин, мікробах і вірусах. Прості білки представлені гістонами і протамінами, альбумінами і глобулінами. Залежно від природи нуклеїнової кислоти, яка входить до складу нуклеопротеїду, розрізняють дезоксирибонуклеопротеїди (ДНП) і рибонуклеопротеїди (РНП). Будову нуклеїнових кислот розглянуто в попередньому розділі.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
57

Слайд 57

Хромопротеїди. Складні білки, молекули яких складаються з простого білко і забарвленої простетичної групи. Простий білок частіше представлений гістонами, простетичні групи — похідними ізо-алоксазину (флавінові ферменти), каротину (родопсин) і порфірину (гемоглобін, міоглобін, гемінові ферменти — каталаза, пероксидаза, цитохргмоксидаза тощо).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
58

Слайд 58

Фосфопротеїди. Молекули фосфопротеїдів під час гідролізу розщеплюються до простих білків і ортофосфорної кислоти. Наявність у складі білка залишків кислоти надає білкам кислого характеру. Ортофосфорна кислота в молекулі фосфопротеїду утворює моно - і діефірні зв'язки, а в окремих випадках — пірофосфатні зв'язки, що сполучаюсь поліпептидні ланцюги в білкову молекулу. Найбільше значення мають такі фосфопротеїди. Казеїн — білок молока і молочних продуктів. Утворюється з казеїногену, від молекули якого при зсіданні відщеплюється пептид. Розчиняється в сольових розчинах. Під дією кислот випадає в осад.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
59

Слайд 59

Пепсин — основний фермент шлункового соку, найкраще діє в слабкокислому середовищі. Розщеплює білки до пептидів, іноді до амінокислот. Молекулярна маса близько 34500. Молекула являє собою довгий поліпептидний ланцюг, який складається з 340 амінокислотних залишків, трьох внутрішніх дисульфідних зв'язків і залишку фосфорної кислоти. Ліпопротеїди. Це складні білки, молекула яких складається з простого білка і ліпіду. Ліпопротеїди розчиняються у воді і мало або зовсім не розчиняються в органічних розчинниках. Ліпопротеїди є основою біологічних мембран і пластинчастих структур — мієлінових оболонок нервових волокон, хлоропластів тощо. Трапляються у вільному стані в лімфі, крові, молоці, яєчному жовтку. Утворення ліпопротеїдів забезпечує транспортування і розчинність ліпідів (а також інших речовин) у тканинах і клітинах.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
60

Слайд 60

У молекулах ліпопротеїдів білкова частина сполучається з ліпідом найчастіше іонним зв'язком. Розчинності ліпідів у клітині сприяє структура його молекули, оскільки білкова частина молекули з гідрофільними групами знаходиться зовні, а гідрофобні ділянки розміщуються всередині.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
61

Слайд 61

Глікопротеїди. Молекули глікопротеїдів при гідролізі розщеплюються на простий білок і вуглеводну простетичну групу, яка звичайно складається з гіалуронової і хондроїтинсірчаної кислот, гепарину, деяких глікополісахаридів. Під час гідролізу простетичної групи утворюються гексози ( маноза, галактоза, глюкоза), гексозаміни ( глюкозамін, галактозамін ) і кислоти ( глюкуронова, оцтова, сірчана). Молекулярна маса — від кількох десятків тисяч до мільйонів. Білки містяться в усіх тканинах. Вміст вуглеводної частини в глікопротеїді варіює від кількох часток процента до 80 %. Зв'язок у молекулі глікопротеїду між білковою частиною і простетичною групою міцний і розщеплюється після тривалого гідролізу. Він формується за рахунок взаємодії вуглеводного компонента з групою — СООН залишку аспарагінової кислоти. Найбільший інтерес становлять муцини і мукоїди.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
62

Последний слайд презентации: Білки та амінокислоти

М у ц и н и — слизові виділення епітеліальних покривів слизових оболонок травного каналу, дихальних і сечостатевих шляхів, слинних залоз. Виконують захисну функцію. Стійкі проти гідролізу. Мукоїди — глікопротеїди хрящової ( хондромукоїди ) і кісткової ( остеомукоїди ) тканин, яєчного білка ( овомукоїд ), синовії, скловидного тіла ока, зв'язок та сухожиль тощо.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2