Презентация на тему: Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця

Реклама. Продолжение ниже
Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця
Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця
Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця
Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця
Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця
Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця
Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця
Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця
Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця
Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця
Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця
Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця
Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця
Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця
ОБИРАЙ НАЙКРАЩИЙ В УКРАЇНІ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА!
1/15
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 59)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (36837 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця спеціальність входить до числа найбільш затребуваних. Бухгалтери потрібні у: малих та великих, промислових, торговельних, сільськогосподарських та транспортних, приватних, державних та спільних підприємствах, податкових інспекціях та аудиторських фірмах, фінансово-кредитних та бюджетних установах. Більшість новачків влаштовується в торговельні, виробничі, сільськогосподарські підприємства. Більш важкими вважаються банківська, будівельна та страхова сфери, куди беруть в основному вже досвідчених фахівців. Профіль роботи: облік господарських операцій, складання фінансової звітності, управління фінансами, аналіз та аудит. Спеціальність «Облік і аудит»

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
2

Слайд 2

ПОДАТКОВИЙ ІНСПЕКТОР БУХГАЛТЕР АУДИТОР СПЕЦІАЛІСТ З МІЖНАРОДНОЇ ЗВІТНОСТІ РЕВІЗОР ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР БУХГАЛТЕРСЬКА ОСВІТА необхідна на посадах: фінансових директорів, головних бухгалтерів, спеціалістів з міжнародної звітності, голів казначейських служб, ревізорів, податкових інспекторів, аудиторів, бухгалтерів та викладачів вищих навчальних закладів.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/9
3

Слайд 3

1. ОБЛІКОВА ФУНКЦІЯ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ Складання, приймання, перевірка та бухгалтерське оброблення документів, ведення синтетичного й аналітичного обліку: - касових операцій та розрахункових операцій з постачальниками, покупцями, підзвітними особами, бюджетом, органами соціального страхування; - руху основних засобів, інвестицій, нематеріальних активів, виробничих запасів, товарів, готової продукції; - нарахувань і виплат заробітної плати; - доходів, витрат і фінансових результатів; - капіталу і резервів підприємства 2. Складання фінансової звітності: - бухгалтерського балансу; - звіту про фінансові результати; - звіту про рух грошових коштів; - звіту про власний капітал; - приміток до звітності

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ФУНКЦІЯ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ 2. Забезпечення здійснення фінансових, кредитних, розрахункових операцій: - стягнення дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання термінів позовної давності; - укладання договорів зі страхування, позовних заяв і претензій за порушення договірних зобов ’ язань; - складання податкової звітності 1. Планування фінансових показників діяльності підприємства: - складання плану реалізації продукції та надходження грошових коштів і прибутку; - складання кошторису виробництва; - розрахунок платежів до бюджету; - визначення цін на продукцію, роботи, послуги 3. Експертиза і оцінка стану фінансово-господарської діяльності підприємства: - аналіз фінансової стійкості; - аналіз ліквідності підприємства; - аналіз рентабельності продукції, робіт, послуг

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ 2. Організація бухгалтерського обліку і звітності: - визначення форми бухгалтерського обліку; - проведення інструктажу облікових і матеріально відповідальних осіб у виробничих підрозділах; - дотримання правил зберігання бухгалтерських документів і архіву підприємства Економіко-правове забезпечення запровадження бізнесу на підприємствах: розробка засновницьких документів; здійснення реєстрації підприємств у державних органах; встановлення відносин з фінансовими і податковими органами, консалтинговими та аудиторськими компаніями тощо 3. Організація зовнішньоекономічних відносин: - підготовка товару до митного контролю; ведення обліку експортно-імпортних операцій; оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

4. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ 3. Незалежний фінансовий контроль (аудит) даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності з метою захисту інтересів користувачів фінансової і економічної інформації 1. Внутрішній контроль за дотриманням законодавства, що регулює господарську діяльність підприємств: збереження майна підприємства, визначення матеріальних збитків та розміру їх відшкодувань; проведення розслідування нещасних випадків та аварій 2. Державний фінансовий контроль за: - складанням бюджетної звітності, кошторисів та інших документів; - цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів, поверненням кредитів; - правильністю обчислення і сплати податків; - запобігання злочинам та іншим правопорушенням, їх розкриття та припинення

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

НАШІ ВИПУСКИ За період існування кафедри обліку і аудиту було підготовлено 14 випусків висококваліфіко-ваних спеціалістів 2006 р. 2005 р. 2007 р. 2009 р. 2010 р. 2008 р.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/13
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Навчання на кафедрі обліку і аудиту виховало в мені такі якості як відповідальність та організованість, саме в цьому, я вважаю, і полягає секрет мого успіху. (Янко Антон, бухгалтер Полтавського автоагрегатного заводу) Носульчак Анна – бухгалтер нафтосервісного ДП «Сміт Юкрейн» НАШІ ВИПУСКНИКИ – УСПІШНІ ЛЮДИ! Крамаренка Оксана – асистент аудитора аудиторської фірми «Січень аудит» Дроботя Світлана – менеджер приймальної комісії ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка (м. Полтава) Ковтун Наталія – фінансовий контролер сеті супермаркетів „Домотехніка” (м. Київ)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
9

Слайд 9

СЕКРЕТИ УСПІХУ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ Секрет кар'єрного росту полягає у бажанні постійного самовдосконалення … (Свистун Людмила, к.е.н., доцент кафедри фінансів Полтавського національного технічного університету) Секретом успіху є віра в нього і прагнення досягти своєї мети. А допомагає в цьому вміння не лише набувати різноманітні знання в різних сферах, а і застосовувати їх у своїй роботі. (Ясинська Мирослава, головний казначей відділу фінансової звітності Головного управління Державного казначейства України у Полтавській області ) Печеник Вікторія – начальник фінансово-економічного відділу Водоканалу (м. Полтава) : Секрет успеха - не ост а навливаться на достигнутом, постоянное совершенствование знаний!!!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
10

Слайд 10

1. ПолтНТУ є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації (вищий рівень спроможності надання освітніх послуг), що має статус національного університету; студенти забезпечені усім аби гарно навчатися та активно відпочивати. 2. ПолтНТУ є багатопрофільним вищим навчальним закладом, який здійснює професійну підготовку фахівців для усіх галузей економіки, у тому числі за спеціалізаціями: «Облік на виробничих підприємствах» «Облік в банках» «Облік у бюджетних установах» «Облік на підприємствах малого та середнього бізнесу» ; 3. ПолтНТУ пропонує найбільшу кількість бюджетних місць та гарантує стабільну вартість навчання 4. П олт НТУ має найкращу репутацію у роботодавців (зайняв почесне 9   місце з 10 найкращих університетів центрального регіону України) 5 ПРИЧИН, ЧОМУ БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ПРОФЕСІЇ НЕОБХІДНО НАВЧАТИСЯ У ПОЛТНТУ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
11

Слайд 11

5. А ще у ПолтНТУ Ви знайдете найкращих друзів на все життя!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
12

Слайд 12

Студентське життя різноманітне та багатогранне… …приймаємо участь у наукових конференціях та засіданні наукового гуртка “ Баланс ”... …активно відпочиваємо … …спортивних змаганнях, конкурсах та КВК… …гарно харчуємося… …і подорожуємо світом!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/19
13

Слайд 13

Матюшіна Ю.І. Пустяк О.В. Шуляк О.М. Міронова Ю.Ю. Фурманчук О.С. Дубовая В.В. Прохорова В.М. Лебедик Г.В. Діденко С.В. Щур О.В. Дмитренко А.В. Викладацький склад кафедри - творчий колектив Бойко Л. М..

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/14
14

Слайд 14

Нагороди викладачів та студентів Підготовка фахівців на кафедрі обліку і аудиту з дійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: Бакалавр Спеціаліст Магістр Студенти нашої кафедри – гордість Полтавщини! З 10 переможців обласного конкурсу студентських наукових робіт 2012 року “Від студентського самоврядування – до самоврядування громад” – двоє студентів нашої кафедри! Студентка 1 курсу Кудря Тетяна (3 місце) Студентка 4 курсу Лисяк Вікторія (2 місце)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/21
Реклама. Продолжение ниже
15

Последний слайд презентации: Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, фірма чи компанія. Ця: ОБИРАЙ НАЙКРАЩИЙ В УКРАЇНІ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА!

ОБИРАЙ ПРОФЕСІЮ БУХГАЛТЕРА! Наша адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24 Консультант з усіх питань вступу за напрямом підготовки «Облік і аудит» 099   9436052 – Дубова я Валентина Володимирівна www. pntu. edu. ua ОБИРАЙ НАЙКРАЩИЙ В УКРАЇНІ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже