Презентация на тему: Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном

Реклама. Продолжение ниже
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном
1/27
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 55)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (7862 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном саны. Тыванын байлаа - аржаннар Аксы-Барлык - 2020 ч.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Тываның агаар-бойдузунуң кол байлактарының бирээзи – аржааннар.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Тываның аржааннары  саны эңмежок, олар соок-изиг, малгаштыг азы арыг, дустуг азы радиациялыг дээш янзы-бүрү. Тыванын   чону чай келирге-ле, төрээн бойдузунуң чайгаар бүткен   аржааннарынга, хөлдеринге барып эмненип, кадыын быжыглап турар.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Аржааннарның хөй кезиинче чедип алыры белен эвес : оруктары берге, тайга-таксыл ишти, малгаштарлыг азы үер алган чириктерлиг болур.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Тоолзуг оран Уш-Белдир – топ нерви системазынын, чурек-дамыр болгаш чустернин, ижин-баарнын, кеш болгаш херээжен аарыглар эмнээринге чогумчалыг.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

Шивилиг - Бай-Тайга кожуунда, нерви, бронхит, ажыл-төл чок улуска дузалаар, ангиналыг, гастриттиг улуска дузалаар.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Бел аржааны – Бай-Тайганын Кызыл-Даг сууурнун девискээринде.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

Дустуг-Хем аржааны ( Шуй )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
10

Слайд 10

Карак аржааны

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Суглуй-Ой аржааны – Барыын-Хемчик кожууннун Шекпээр суурнун девискээринде турар.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Кум-Суу аржааны – Чоон-Хемчиктин Ийме суурнун девискээринде турар.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Сарыг-Хөл, Кара-Суг, Ажыг-Суг - Чаа-Хол кожуунда - гастрит, хоочураан баар арыы, сарыг, чигир арыы, анемияга эки.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14

Ажыг-Суг аржааны

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Чойган аржааны ( Тожу кожуун ).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17

Аржаан-Уру

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18

Уургайлыг ( Арголик ) - Таңды кожуунда ( хондроз, чүс, чартыктаан улуска эки )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19

Кундустуг аржааны (Кызыл кожуун )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21

Тарыс - ыдыктыг аржаан

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22

Тарыс - Тере-Хөл кожуунда ( нерви, оорга, чүс, херээженнер болгаш кеш аарыынга ).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23

Улаатай – Өвүрде ( чартыктаан, ханының базыышканы улуг, экзема, баар, ижин-шөйүндү аарыгларынга дузалаар.)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24

Чүрек-Дөргүн - Каа-Хем кожуунда (чүрек дамырларынга, давление, бажы кемдээн улуска эки )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25

Ак-Хайыракан - Эрзин кожуунда - изин-шойүндү, чустерге дузалаар.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Слайд 26

Маңнайлыг- Таңды кожуунда, сөөк-даяк, давлениелиг, ажы-төл чок улуска дузалаар ).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Последний слайд презентации: Барыын-Хемчик кожууннун т ѳ пчуткен библиотека системазы Аксы-Барлык кодээ ном

Тываның чону чай келирге-ле, төрээн бойдузунуң чайгаар бүткен аржааннарынга болгаш хөлдеринге барып эмненип, кадыын быжыглап чаңчыккан. Оларның кижиниң кадыынга кайы хире ажыктыын, кандыг аарыгга кайы аржаан дузалыын Тываның чону кол нургулайында эки билир.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже