Презентация на тему: Бағалау формасы

Бағалау формасы
Бағалау формасы
Бағалау формасы
Бағалау формасы
Бағалау формасы
Бағалау амалдары
1 Бағалау критерийлері : САБАҚ МАҚСАТЫ
Бағалау формасы
Сабақ мақсатынан мысал
2 Бағалау критерийі: БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ
3 Бағалау критерийлері: САРАЛАУ ӘДІСТЕРІ
3 Бағалау критерийлері: САРАЛАУ ӘДІСТЕРІ
4 Бағалау критерийі : КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ
Таныстырылымды бағалау бойынша шешім қабылдау
КЕДЕРГІЛЕР :
ҰСЫНЫСТАР :
1/16
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 2)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2112 Кб)
1

Первый слайд презентации: Бағалау формасы

Таныстырылым кезінде пән бойынша жаңартылған бағдарламаға сәйкес педагогикалық тәсілдерді, критериалды бағалау жүйесін түсінуі мен қолдануы бағаланады Таныстырылым кезінде пән бойынша жаңартылған бағдарламаға сәйкес педагогикалық тәсілдерді, критериалды бағалау жүйесін түсінуі мен қолдануы, сонымен қатар ы қшамсабақтың сабақты жоспарлауға ықпалына қатысты рефлексиясы бағаланады 1-2 апталық курстар 3-4 апталық курстар Таныстырылым ұзақтығы: 5-7 минут. Таныстырылым тілі - мұғалімнің таңдауы бойынша Таныстырылым формасы – мұғалімнің таңдауы бойынша: постер, слайдтар Әр тыңдаушының қысқа мерзімді жоспарды ұсынуы міндетті ! Сабақты жоспарлау бойынша таныстырылымды жиынтық бағалау (курстың соңғы күні өткізіледі)

Изображение слайда
2

Слайд 2

2 Әріптестер Тренер ПӨО жауапты т ұлға (эксперт) Бағалау рәсімдеріне қатысушылардың рөлі Бақылаушы Әріптестерінің таныстырылымын бағалайды және Сабақты жоспарлау бойынша таныстырылымды жиынтық бағалау проформасын (әріптестер үшін) толтырады Тыңдаушылардың таныстырылымын бағалайды және Сабақты жоспарлау бойынша таныстырылымды жиынтық бағалау проформасын (тренер үшін) толтырады Тыңдаушылардың таныстырылымын бағалайды және Сабақты жоспарлау бойынша таныстырылымды жиынтық бағалау проформасын (ПӨО жауапты тұлғасы үшін) толтырады Тыңдаушылардың таныстырылымын бағалауды бақылайды және Бағалау рәсімдерін бақылау формасын толтырады

Изображение слайда
3

Слайд 3

Бақылаушы – бағалау рәсімдерін бақылауды жүзеге асыратын «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ филиалдарының қызметкері Тыңдаушыларды жеке басын куәландыратын құжаттың негізінде тіркейді Тыңдаушылардың таныстырылымын жиынтық бағалауға бақылау жүргізеді және Бағалау рәсімдерін бақылау формасын толтырады Тыңдаушылардың таныстырылымды қорғау барысының бейнежазбасын жүргізеді ( топ саны біреуден артық болған жағдайда бейнежазба үрдісі топ тренерлерімен келісіледі) Әріптестердің орта бағаларының жиынтығын дайындайды және бағалау материалдарын жинақтайды: тіркеу парақтары бағалау рәсімін бақылау формасы тренердің таныстырылымды бағалау проформасының қағаз нұсқасын және әріптестердің таныстырылымды бағалау проформасының қағаз нұсқасы тыңдаушылар саны бойынша сабақ жоспарларының электронды нұсқасы тыңдаушылардың таныстырылым қорғауының бейнежазбалары БАҚЫЛАУШЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ

Изображение слайда
4

Слайд 4

4 БАҒАЛАУ РӘСІМДЕРІН БАҚЫЛАУ ФОРМАСЫ

Изображение слайда
5

Слайд 5

Сабақ жоспарын құрастырады, электронды нұсқасын тренерге тапсырады Таңдауы бойынша постер немесе слайд түрінде таныстырылым дайындайды Жеке басын куәландыратын құжаттың негізінде бағалау рәсіміне тіркеледі (құжаты болмаған жағдайда тыңдаушы таныстырылымды жиынтық бағалауға жіберілмейді) Әріптестерінің таныстырылымын жиынтық бағалайды және т аныстырылымды жиынтық бағалау проформасына ( әріптестер үшін) баға қояды Келесі талаптарды сақтайды: а) әріптестерін зейінмен тыңдау, тыс әрекеттер айналыспау; б) таныстырылымды қорғауда әріптестеріне кедергі жасамау; в) әр таныстырылым соңында әріптестерді бағалау Проформасына критерийлер бойынша бағаларды уақтылы қою; г ) бағаларды критерийлерге сәйкес анық қойып, Проформаны мұқият толтыру ТЫҢДАУШЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ

Изображение слайда
6

Слайд 6: Бағалау амалдары

6 Бағалау келесі шәкіл бойынша жүргізіледі : 0 – « дәлелдемелер ұсынылмаған » 1 - « дәлелдемелер әлсіз » 2 – « дәлелдемелер күшті » 3 – « дәлелдемелер өте күшті » Бағалаудың әр критерийі 3 компоненттен тұрады ( Проформада көрсетілген ) Әрбір критерийге сәйкестік тұтас ( яғни критерийдің 3 компоненті толық ) қарастырылады Әр критерий бойынша максималды балл– 3. Бағалау амалдары

Изображение слайда
7

Слайд 7: 1 Бағалау критерийлері : САБАҚ МАҚСАТЫ

Бағалау компоненттері: мазмұны сабақ мақсаты оқу мақсаттырымен келісіліген. Оқу мақсаттары п ән бойынша әрбір Бағдарламада берілген ( олар стандартты, универсалды ) Әр сабақтың оқу мақсаттары сабақ мақсатымен нақтыланады сабақ мақсаты пән ерекшелігіне бағытталған Мақсаттар оқу пәніне бағытталған ( тақырып, пән бойынша дағдылар дамыту ) мақсаттар оқушылардың қажеттіліктерін ескере отырып SMART* форматында құрастырылған Мақсаттар бір сабақ шегінде нақты, өлшемді, қолжетімді, шынайы және уақыт бойынша есептелген болып табылады

Изображение слайда
8

Слайд 8

Жалпылау.. Классификациялау.. Мысал келтіру.. Қолдану... Байланыс орнату... Анықтау... Конструкция жасау.. Таңдау.. Байланыстыру.. Салыстыру.. Арасындағы байланысты көрсету.. Арасындағы байланысты түсіндіру.. Санау.. Табу.. Жобалау.. Тақырып қою.. Тақырыппен келіспеу Қысқарту.. Кеңейту.. Тарату.. Кішірейту.. Сорттау.. Құрастыру.. Растау.. ...туралы өз ойын растау... Өз ойын түсіндіру.. Салыстыру.. Қарама қарсы қою.. Ойды қолдау.. Бағалау... Қарастыру... Тұжырымға келу.. Таныстырылым жасау.. Айқындау... ..туралы пікірге келу Орнату.. Анализдеу.. Қосу.. Қалыптастыру... Комментарий жасау.. Есте сақтау.. Еске түсіру... Өзіне сұрақ қою... ..сұрақ таңдау Сабақ мақсатын нақты анықтауға көмектесетін маңызды сөздер   Сабақ соңында оқушылар істей алады :

Изображение слайда
9

Слайд 9: Сабақ мақсатынан мысал

Сабақ мақсаты : Қандай жануарлар болады Оқыту мақсаты (бағдарлама бойынша ) : 1.2.2.2 үй және жабайы жануарларды ажырату Сабақ мақсаты : 1. Сурет бойынша жабайы және үй жануарларын атау 2. Оқушыларға белгілі жабайы және үй жануарларын ажырату ; 3. Үй және жабайы жануарладың айырмашылықтарын түсіндіру. Оқу пәні: Ж аратылыстану, 1 сынып

Изображение слайда
10

Слайд 10: 2 Бағалау критерийі: БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ

Бағалау компоненттері: мазмұны - таңдалған әдістерде пән бойынша тақырып мазмұны анықталған аталған әдістердің оқушылардың сабақ тақырыбын толығырақ меңгеруін қалай қамтамасыз ететіндігін түсіндіру - оқыту әдістері оқыту мақсаттарына қол жеткізуге ықпалын тигізеді оқыту әдістерінің мақсатқа қол жеткізуге бағытталғандығын анықтау - әдістер оқушыларды оқу үдерісіне тартуға бағытталған ойлау және практикалық іс әрекет үдерісінде оқушылардың белсенділігін қамтамасыз ететін әдістерді пайдалану

Изображение слайда
11

Слайд 11: 3 Бағалау критерийлері: САРАЛАУ ӘДІСТЕРІ

Бағалау компоненттері: мазмұны тапсырмаларда оқушылардың қажеттіліктері ескеріліп, сараланған тапсырмалардың оқушылардың қажеттіліктеріне бағытталғандығын т үсіндіру ( қабілеттері, дағдылардың қалыптасқандығы, қызығушылықтары, ақпаратты қабылдау қасиеті / түрі ) - саралаудың әр түрлі тәсілдері ( тапсырмалар, дереккөздер, оқушыларды қолдау т.б.); жоспарланған оқуды қолдау мақсатында қолданылған саралау тәсілдерін сипаттау саралау әдістері әрбір оқушының мақсаттарға қол жеткізуіне ықпалын тигізеді әрбір оқушының оқу мақсаттарына қол жеткізуіне мүмкіндік беретін стратегияларды түсіндіру

Изображение слайда
12

Слайд 12: 3 Бағалау критерийлері: САРАЛАУ ӘДІСТЕРІ

Бағалау компоненттері: мазмұны тапсырмаларда оқушылардың қажеттіліктері ескеріліп, сараланған тапсырмалардың оқушылардың қажеттіліктеріне бағытталғандығын т үсіндіру ( қабілеттері, дағдылардың қалыптасқандығы, қызығушылықтары, ақпаратты қабылдау қасиеті / түрі ) - саралаудың әр түрлі тәсілдері ( тапсырмалар, дереккөздер, оқушыларды қолдау т.б.); жоспарланған оқуды қолдау мақсатында қолданылған саралау тәсілдерін сипаттау саралау әдістері әрбір оқушының мақсаттарға қол жеткізуіне ықпалын тигізеді әрбір оқушының оқу мақсаттарына қол жеткізуіне мүмкіндік беретін стратегияларды түсіндіру

Изображение слайда
13

Слайд 13: 4 Бағалау критерийі : КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ

Бағалау компоненттері: мазмұны бағалау оқу мақсаттарына сәйкес бағалау әдістері мен оқыту мақсаттарының сәйкестігі формативті/қалыптастырушы бағалау оқытуды қолдайды оқыту нәтижелерін үдейтуге ықпал ететін формативті/қалыптастырушы бағалау әдістері түсіндірілген бағалау критерийлері пайдаланылған бағалау критерийлерін сипаттау, мысалдар келтіру

Изображение слайда
14

Слайд 14: Таныстырылымды бағалау бойынша шешім қабылдау

« Есептелді » шешімі т ренер мен тыңдаушылардың «2» және «3» деген бағалары расталғанда қабылданады « Есептелмеді » шешімі төменгі жағдайларда қабылданады : таныстырылымды бағалаудың бір немесе бірнеше критерийлері бойынша дәледемелердің болмауы плагиат с абақ жоспарының болмауы Әрбір критерийге сәйкестік тұтас қарастырылады. Бағалау келесі шәкіл бойынша жүргізіледі : 0 – « дәлелдемелер ұсынылмаған », 1 - « дәлелдемелер әлсіз », 2 – « дәлелдемелер күшті », 3 – « дәлелдемелер өте күшті ». Әр критерий бойынша максималды балл– 3. Модерация ПӨО-ның Жауапты тұлғасы Бағалау бойынша « есептелмеді » шешімін қабылдаған жағдайда модерация жүргізіледі

Изображение слайда
15

Слайд 15: КЕДЕРГІЛЕР :

« Саба қ мақсаттары»: сабақ мақсаттары оқу мақсаттарымен келісілмеуі, СМАРТ талаптарын негізінде құрылымдалмауы; «Белсенді оқыту тәсілдері»: жұмыс формалары мен оқыту әдістерінің арасындағы айырмашылықты түсінудің жеткіліксіздігі көрінеді, қолданылатын әдістер мақсаттарға жетуге бағытталмаған немесе таңдап алынған әдістер оқыту мақсаттарына жетуіне қалай ықпал ететіндігі түсіндірілмейді; «Саралау тәсілдері»: көпшілік жағдайда мақсаттарды саралау арқылы қолдану жалпылама көрсетіледі, саралауға негіздеме келтірілмейді; «Критериалды бағалау»: бағалау критерийлері ұсынылмайды, бағалау критерийлері оқыту мақсаттарымен сәйкес келмейді, бағалаудың оқыту мен оқуға қалай ықпал ететіндігі көрініс таппайды. « Ықшамсабақтың сабақты жоспарлауға ықпалы туралы қорытындылар »: мұғалімнің курстан алған білімі туралы жалпы ақпарат беріліп оның ықшамсабақ тәжірибесімен байланысы болмауы, тәжірибені одан әрі жетілдіруге қатысты қандай да бір қорытындылардың келтірілмеуі немесе нақтылықтың болмауы 15

Изображение слайда
16

Последний слайд презентации: Бағалау формасы: ҰСЫНЫСТАР :

SMART форматында мақсат қою дағдыларын қалыптастыруға көңіл аудару ; жұмыс түрлері мен мен оқу әдістерінің айырмашылықтарына мұғалімдердің назарын аударту ; мұғалімдердің саралау үдерісіне, оны қолдану және жүзеге асыру негіздемелеріне, критериалды бағалау үдерісін түсінуіне, критерийлер мен дескрипторлар құру дағдыларына және оларды оқу мақсаттарына сәйкес қолдануларына көңіл аудару ; ықшамсабақ тәжірибесі бойынша мұғалімнің рефлексия үдерісіне ерекше көңіл бөлу ; плагиаттың болмауына көңіл бөлу. 16

Изображение слайда