Презентация на тему: Авиа өөрчлөгдөх ёс

Авиа өөрчлөгдөх ёс
Авиа өөрчлөгдөх ёс
Авиа өөрчлөгдөх ёс
1/3
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 78)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (71 Кб)
1

Первый слайд презентации: Авиа өөрчлөгдөх ёс

Изображение слайда
2

Слайд 2

Авиа ижилсэх жишээ нь: хавтас-хафтас, тагтаа- тахтаа, тошлой –дошлой, товч –довч, хүн – күн, мэдэхгүй - мэдкүй Хэлэхийн явцад авиа бусад авиандаа нөлөөлөн өөрчлөгдөхөөс гадна бусад авианы нөлөөнд орж өөрчлөгддөг. Авиа ондооших жишээ нь: наймаа- маймаа, домбо-донбо, ҮҮ + -ж байна –ҮҮ + ж ийна Авиа нэмэгдэх жишээ нь: төр + в = төрөв, хөндий + өөр = хөндийгөөр, адуу + аас = адуунаас, сан + ийн = сангийн, дүнгийн + ээ = дүнгийнхээ

Изображение слайда
3

Последний слайд презентации: Авиа өөрчлөгдөх ёс

Авиа тонгорох жишээ нь: элбэг- эвлэг, тарвага-таварга, догшин –дошгин Авиа гээгдэх жишээ нь: уйлнхай-уйлхай, умартах-мартах, эмнэлэг- эмлэг, эмээллэлээ-эмээллээ, баярлалаа-баярллаа, шүү дээ- шдээ

Изображение слайда