Презентация на тему: Атом. Будова атома

Атом. Будова атома
Атом
Розмір атомів
Будова атомів
Атом. Будова атома
Атом. Будова атома
Атом. Будова атома
Будова атома
Протони і нейтрони
Електроны
Властивості елементарних частинок
Атом. Будова атома
Масове число
Состав атома
Периодична система і будова атома
Атом. Будова атома
НАПРИКЛАД
Ізотопи
Алгоритм
1/19
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 92)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (489 Кб)
1

Первый слайд презентации: Атом. Будова атома

Изображение слайда
2

Слайд 2: Атом

Найменша електронейтральна частинка х і мічного елемента,яка несе усі властивості елемента. Атом

Изображение слайда
3

Слайд 3: Розмір атомів

Атом має дуже малі розміри 1 нм = 10-9м Наприклад, радиус атома заліза 0,13 нм.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Будова атомів

Атом складається з позитивно зарядженого ядра, довкола якого обертаються негативні электрони. Будову атома можна представити у вигляді, так званої, планетарної моделі, яку запропонував Эрнест Резерфорд. Вона представля є собою міні-сонячну систему, де у центрі знаходиться ядро (Сонце), довкола якого обертаються електрони (планеты сонячно ї системи).

Изображение слайда
5

Слайд 5

Изображение слайда
6

Слайд 6

Изображение слайда
7

Слайд 7

Моделі будови атомів

Изображение слайда
8

Слайд 8: Будова атома

Изображение слайда
9

Слайд 9: Протони і нейтрони

Основна маса атома знаходиться в ядрі, яке складається з частинок двох видів: протонів нейтронів. Протони мають заряд, равный заряду електрона, але протилежний за знаком (+), і масу, р і вну 1а.е.м. Протони позначаються знаком р +. Нейтрони не мають заряда, тобто вони електронейтральні, і мають масу приблизно рівну масі протона, т.е. 1. Позначают n 0.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Електроны

До складув атома, окр ім позитивно зарядженого ядра, входять негативно заряджені частинки – електроны. Електричний заряд електрона чисельно дорівнює заряду протона (позитивному). В нейтральному атомі число електронов равно числу протонів у його ядрі. Маса електрона равна приблизно 1/2000 а. е. м., т. е. електрон приблизно в 2000 раз легше протона чи нейтрона.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Властивості елементарних частинок

Частица поло- заряд масса жение (у.е.) Протон (p) ядро +1 1,00728 Нейтрон (n) ядро 0 1,00867 Позитрон (е) ядро +1 0,00055 Электрон(е) обо- -1 0,00055 лочка

Изображение слайда
12

Слайд 12

A = Z + N A – масове число атома Z – заряд ядра (число протонів) N – число нейтронів Э А Z

Изображение слайда
13

Слайд 13: Масове число

Сума числа протонів і нейтронів називається масовим числом. Так як атом електронейтрал ьний, то число протонів і электронів в атомі однакове. Масою електронів можна знехтувати, то можна вважати, що вся маса атома зосереждена в ядрі.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Состав атома

Все известные химические элементы приведены в таблице Д. И. Менделеева. В ней они располагаются в порядке возрастания зарядов их атомных ядер. Поскольку каждый атом электронейтрален, то число протонов в ядре атома равно числу электронов в этом же атоме. Порядковый номер элемента в таблице Менделеева указывает число электронов в атоме и равное ему число протонов в ядре. Принадлежность атома тому или иному химическому элементу определяется зарядом его ядра. Поэтому число протонов, составляющих заряд ядра, у атомов одного и того же химического элемента строго определенное. В то же время содержание нейтронов в ядрах одного и того же элемента может быть переменным. Следовательно, массы атомов одного элемента могут быть различными. Приведенные в таблице Д. И. Менделеева атомные массы элементов – это средние атомные массы природной смеси изотопов данного элемента с учетом их относительного содержания в природе, поэтому они могут отличаться от целых чисел.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Периодична система і будова атома

Порядковий номер елемента Число протон і в Число електронів Заряд ядра ( Z ) Число нейтронів N =A r - Z

Изображение слайда
16

Слайд 16

Ядро Величина Позначення Кількістні співвідношення Масове число A A = Z + N Число протонів Z Z = å p Число нейтронів N N = å n

Изображение слайда
17

Слайд 17: НАПРИКЛАД

6 протонів 6 електронів 6 нейтронів

Изображение слайда
18

Слайд 18: Ізотопи

ІЗОТОПИ – це атоми одного хімічного елемента, які мають однакове число протонів і електронів, але різне нейтронів і різні масові числа. 17 Сl и 17 Cl 35 37

Изображение слайда
19

Последний слайд презентации: Атом. Будова атома: Алгоритм

1.Оберіть елемент в ПСХЕ і запишіть його знак 2.Запишіть атомний номер елемента Z и його масове число А 3.Запишіть значення Z зліва внизу і значення А зліва зверху у знака елемента 4.Визначте склад атома: число протонів число електронів число нейтронів 5.Запишіть склад атома 6.Зробіть висновки Бор В Z =5 А=11 В N (р)=5 N (е)=5 N ( n )=11-5=6 В (5р, 6 n ) 5е Ядро атома бора складається з п ’ яти протон і в і шести нейтронів, а електронна оболонка - з п ’ яти е лектронів

Изображение слайда