Презентация на тему: Arts & Crafts A rte și Meserii

Реклама. Продолжение ниже
Arts & Crafts A rte și Meserii
Arts & Crafts A rte și Meserii
Mișcarea artistică a fost condusă de artistul plastic și scriitorul William Morris ajutat de arhitectul Charles Voysey în timpul anilor 1860, fiind inspirată
Crane, Ruskin ș i Morris au afirmat c ă ar fi mai bine pentru to ț i dac ă me ș te ș ugurile individuale ar re î nvia, argument â nd c ă obiectele produse î n
Arts & Crafts A rte și Meserii
Arts & Crafts A rte și Meserii
Arts & Crafts A rte și Meserii
Arts & Crafts A rte și Meserii
Arts & Crafts A rte și Meserii
Arts & Crafts A rte și Meserii
Arts & Crafts A rte și Meserii
1/11
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 49)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2884 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Arts & Crafts A rte și Meserii

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
2

Слайд 2

Arts and Crafts a fost o mișcare artistică de design, originară în Insulele Britanice, devenită ulterior internațională, extinsă pe o perioadă de circa 50 de ani (1860 și 1910), care a atins maximul său în cea de-a doua jumătate a perioadei sale, dar care și-a continuat influența sa puternică până în anii 1930, având ca obiectiv să îmbine subiectivitatea cu dorința de a lega arta de meșteșuguri și design. Profilul stilistic al mişcării Arts & Crafts s-a născut ca o replică la adresa istorismului victorian ce domina artele decorative ale societăţii engleze de la mijlocul secolului XIX. `

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: Mișcarea artistică a fost condusă de artistul plastic și scriitorul William Morris ajutat de arhitectul Charles Voysey în timpul anilor 1860, fiind inspirată de scrierile lui John Ruskin și Augustus Pugin. A pornit din plin în Insulele Britanice, dar s-a răspândit apoi în Europa și America de Nord. A fost, în mare part e, o reacție artistică la statutul stagnant al artelor decorative la timpul și la condițiile în care a fost atins. Cresterea clasei de consum î n aceast ă perioad ă a coincis cu cre ș terea bunurilor de consum ob ț inute industrial, de o mai slab ă calitate ș i originalitate. Mi ș carea a militat constant pentru  revenirea la metodele tradi ț ionale de realizere a artefactelor de interior utiliz ă nd forme decorative, simple, medievale, romantice sau folclorice. Mi ș carea a pledat pentru realizarea de reforme economice ș i sociale, fiind considerat ă anti-industriala

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: Crane, Ruskin ș i Morris au afirmat c ă ar fi mai bine pentru to ț i dac ă me ș te ș ugurile individuale ar re î nvia, argument â nd c ă obiectele produse î n mas ă nu se pot compara cu cele lucrate manual din punct de vedere calitativ.   Arts and Crafts a mai î nsemnat o reac ț ie artistic ă la statutul stagnant al artelor decorative la timpul ș i la condi ț iile î n care a fost atins. Numele s ă u a fost î mprumutat de la Societatea Arts and Crafts, fondata î n 1887, care a cuprins o gam ă variat ă de ateliere de lucru ș i produc ă tori. Fiecare ț ar ă a adaptat principiile noului curent î n func ț ie de propriile nevoi. De ș i lucr ă rile pot fi foarte diferite vizual, ele formeaz ă o unitate datorit ă idealurilor care stau la baza lor. Breslele medievale me ș te ș ug ă re ș ti au oferit un model estetic ideal pentru produc ț ia de obiecte artisznale, idei fiind imprumutate deopotriv ă din cultura european ă ș i cea islamic ă medieval ă. La acest fapt a contribuit î ntr-o mare masur ă cartea lui Owen Jones, intitulat ă “ The Grammar of Ornament ”, care a devenit o surs ă de inspira ț ie pentru numero ș i designeri atra ș i de obiectele decorative

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

(1834–1896) A fost un scriitor, arhitect, artist plastic și traducător englez. Morris s-a născut la Walthamstow lângă Londra într-o familie relativ înstărită. A urmat școala la Marlborough School și la Exeter College, Oxford. Interesat de antichitatea medievală, și stimulat de Mișcarea Oxford, Morris intenționa să devină preot. La Oxford s-a împrietenit cu Edward Burne-Jones, cu care va rămâne prieten toată viața, ambii fiind influențați de lucrările lui Thomas Carlyle și John Ruskin. Ca rezultat, cei doi prieteni vor renunța la ideea de a studia teologia în 1855. Morris a studiat arhitectura cu George Edward Street și s-a căsătorit cu Jane Burden în 1859. În 1861, Morris este unul din fondatorii firmei Morris, Marshall, Faulkner & Co., care timp de peste 30 de ani va revoluționa gustul publicului englez. Lui Morris îi displăceau atât urățenia externă cât și comercialismul și legăturile dintre muncitori și patroni care prevalau la mijlocul secolului al XIX-lea. De aceea a devenit socialist.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
6

Слайд 6

WILLIAM MORRIS (1834-1896) 'Trellis', 1862 (wallpaper design).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
7

Слайд 7

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Charles Voysey (1857–1941)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
10

Слайд 10

Christopher Dresser (1834 –1904)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Последний слайд презентации: Arts & Crafts A rte și Meserii

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/12