Презентация на тему: Антикризове управління

Антикризове управління
Мета дисципліни –
Основними завданнями дисципліни є
Антикризове управління
Основними завданнями дисципліни є
Антикризове управління
Система оцінювання
Криза: як до неї ставитись?
Криза
Антикризове управління
Час змін
Змінюємо відношення
Наслідки криз
Криза –
Економічна сутність кризи в розвитку підприємства
Криза підприємства
Криза підприємства
Зміни в організаціях
Моделі життєвих циклів:
Цикл розвитку підприємства
Цикл розвитку підприємства
Цикл розвитку підприємства
Цикл розвитку підприємства
Цикл розвитку підприємства
Модель розвитку організації за Л. Грейнером
Модель життєвого циклу Адізеса
Загальна мета моделі
Два важливі параметри життєдіяльності організації
Виходжування (Courtship)
Дитинство (Infancy)
«Давай-давай» (Go-go)
Юність (Adolescence)
Розквіт (Prime)
Стабілізація
Аристократизм (Aristocracy)
Рання бюрократизація (Early bureaucracy)
Бюрократизація и смерть (Bureaucracy and death)
Антикризове управління
Семінарське заняття 27.01.10 середа
Список літератури
Список літератури
1/41
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 99)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (175 Кб)
1

Первый слайд презентации: Антикризове управління

Викладач: Гладка Олена Миколаївна

Изображение слайда
2

Слайд 2: Мета дисципліни –

визначити сутність, місце, роль, основні види кризових явищ та стадії розвитку кризи підприємства, розкрити методичні підходи до розробки „правил ефективної поведінки” за умов кризового стану, а також набуття вмінь та навичок аналізу шляхів запобігання і подолання кризи в організаціях.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Основними завданнями дисципліни є

формування знань, умінь та навичок щодо розв’язання таких проблем: розпізнавання кризових явищ; прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їхнього впливу на результати діяльності підприємства; визначення можливостей запобігання кризі і/або її пом’якшення;

Изображение слайда
4

Слайд 4

Изображение слайда
5

Слайд 5: Основними завданнями дисципліни є

стабілізація діяльності окремих підсистем підприємства для подолання (пом’якшення) проявів системної кризи підприємства в цілому (якщо антикризові заходи не спрацювали) – ліквідації (різними шляхами); ліквідація наслідків кризи і/або ліквідація підприємства; розвиток підприємства на новій основі, якщо кризу вдалось подолати.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Лекцій – 16 год. Семінарських/практичних – 16 год. Поточний контроль – контрольна робота. Підсумковий контроль – залік.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Система оцінювання

За відвідування занять – 2 б. ( max – 32 ) За роботу на сем./пр. – 2 б. ( max – 16) За тести – 2 б. ( max – 16) За КР – 36 б.: терміни – 10 б. зміст – 10 б. захист – 10 б. оформлення – 6 б. Більше 60 б. – зал ік “автомат”

Изображение слайда
8

Слайд 8: Криза: як до неї ставитись?

Життя, як явище, пов'язане із зростанням, рухом та розвитком. Ці явища спричиняють зміни та певні трансформації, іноді досить болісні. Кризи відіграють досить важливу роль у нашій еволюції!

Изображение слайда
9

Слайд 9: Криза

Криз а на китайській мові записується двома ієрогліфами: «Вей»: « небезпека » та «страх», « цзи »: « можливість ».

Изображение слайда
10

Слайд 10

поворотній пункт; початок нового життя; катастрофа; те, чого необхідно уникати;

Изображение слайда
11

Слайд 11: Час змін

Можна використати кризовий час для розвитку, для формування нового розуміння життя навколо. Ніщо не залишається незмінним: старе знищується поступаючи дорогу новому.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Змінюємо відношення

? Як нам уникнути кризи та змін? ? ? Як використати період кризи найбільш творчо? ? замінюємо на

Изображение слайда
13

Слайд 13: Наслідки криз

Кризи створюють найбільш сприятливі умови для сприйняття суспільством фантастичних ідей та концепцій!!!

Изображение слайда
14

Слайд 14: Криза –

(від грец. krisis – поворотний пункт, вихід) – це екстремальна ситуація з важкопрогнозованими наслідками, яка ставить під загрозу високопріоритетні цілі і цінності організації, її платоспроможність і характеризується обмеженими можливостями впливу менеджменту на діяльність організації

Изображение слайда
15

Слайд 15: Економічна сутність кризи в розвитку підприємства

Ліквідація підприємства життєвий цикл підприємства Перешкоди у функціонуванні підприємства криза криза криза

Изображение слайда
16

Слайд 16: Криза підприємства

Криза підприємства Загроза неплатоспроможності Загроза банкрутства Діяльність в неприбутковій зоні Відсутність потенціалу Ξ

Изображение слайда
17

Слайд 17: Криза підприємства

Криза підприємства Ξ Банкрутство один з об’єктивних проявів завершальної стадії кризового процесу на підприємстві

Изображение слайда
18

Слайд 18: Зміни в організаціях

відбуваються не по схемах формальної логіки і залежать від безлічі зовнішніх чинників; організація може бути уподібнена живому організму; моделювання її розвитку може бути здійснене за допомогою теорії життєвих циклів.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Моделі життєвих циклів:

модель Доусона (життєві цикли державних комітетів), модель Ліппіта і Шмідта (що описує розвиток ділової організації), модель Торбета (заснована на індивідуальних менталітетах членів організації), а також моделі Катца і Канна, Грейснера, Кимберлі, Адізеса і ін.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Цикл розвитку підприємства

Час Стадія підйому Стадія стабільності Стадія кризи Стадія пожвавлення Кількісні та якісні показники

Изображение слайда
21

Слайд 21: Цикл розвитку підприємства

Час Стадія підйому Стадія стабільності Стадія кризи Стадія пожвавлення Кількісні та якісні показники характеризується зростанням кількісних і покращенням якісних ознак функціонування підприємства. Порушення стану рівноваги на цій стадії призводить до нового стану рівноваги з більш високими якісними параметрами або має короткотерміновий характер і не займає головних параметрів життєдіяльності підприємства

Изображение слайда
22

Слайд 22: Цикл розвитку підприємства

Час Стадія підйому Стадія стабільності Стадія кризи Стадія пожвавлення Кількісні та якісні показники характеризується відносною стабільністю кількісних та якісних показників функціонування

Изображение слайда
23

Слайд 23: Цикл розвитку підприємства

Час Стадія підйому Стадія стабільності Стадія кризи Стадія пожвавлення Кількісні та якісні показники характеризується зниженням кількісних та погіршенням якісних параметрів функціонування підприємства, що призводить до порушення рівноваги, яку підприємство не в змозі самостійно поновити

Изображение слайда
24

Слайд 24: Цикл розвитку підприємства

Час Стадія підйому Стадія стабільності Стадія кризи Стадія пожвавлення Кількісні та якісні показники характеризується уповільненням падіння та поступовим вирівнюванням та зростом показників діяльності підприємства

Изображение слайда
25

Слайд 25: Модель розвитку організації за Л. Грейнером

1. Криза лідерства 2.Криза автономії 3. Криза контролю 4. Криза меж 5. Криза довіри? Розвиток, заснований на творчості Розвиток, заснований на співпраці Розвиток, заснований на координації Розвиток, заснований на делегуванні Розвиток, заснований на керівництві Вік організації Молода Зріла

Изображение слайда
26

Слайд 26: Модель життєвого циклу Адізеса

вважається однією з найадекватніших. вона надає увагу не тільки зростанню, але і регресії, організаційному занепаду і смерті. процес організаційного занепаду Адізес розглядає як послідовний і передбачений.

Изображение слайда
27

Слайд 27: Загальна мета моделі

співвідношенні розвитку організації розвитку живого організму. життєвий цикл організації ділиться на дві фази: зростання старіння. зростання починається із зародження і завершується розквітом, проходячи через такі етапи, як «виходжує», «дитинство», «давай-давай», «юність». старіння починається із стабілізації і завершується «смертю» організації, проходячи через етапи «аристократизм», «рання бюрократизація», «бюрократизація».

Изображение слайда
28

Слайд 28: Два важливі параметри життєдіяльності організації

гнучкість (молоді організації дуже гнучкі і рухомі, але слабоконтролюємі ); контрольованість (керованість) (коли організація дорослішає, співвідношення змінюється: контрольованість зростає, а гнучкість зменшується).

Изображение слайда
29

Слайд 29: Виходжування (Courtship)

зародження організації. Характеристика етапу: на цьому етапі підприємець обговорює ідеї нового бізнесу і ухвалює рішення про його створення.

Изображение слайда
30

Слайд 30: Дитинство (Infancy)

початок діяльності компанії. Характеристика етапу: нечітка структура, невеликий бюджет, відсутність відладжених бізнес-процесів, демократична персоніфікована оргкультура, слабка субординація, відсутність системи прийому на роботу і оцінки виконання завдань.

Изображение слайда
31

Слайд 31: Давай-давай» (Go-go)

стадія швидкого зростання. Характеристика етапу: бізнес-ідея починає приносити свої перші плоди, долається брак грошових коштів, збільшується об'єм продажів.

Изображение слайда
32

Слайд 32: Юність (Adolescence)

період духовного переродження організації. Характеристика етапу: бізнес переростає індивідуальні здібності і можливості засновника, формуються нова структура, стиль роботи, організаційна культура, основні бізнес-процеси, тривалий і хворобливий процес, пов'язаний з конфліктами і суперечностями, здійснюється перехід організації від одного набору проблем до іншого.

Изображение слайда
33

Слайд 33: Розквіт (Prime)

оптимальна точка «кривої» життєвого циклу, де організація досягає балансу між самоконтролем і гнучкістю. Характеристика етапу: організація знає, що робить, куди йде і як досягти намічених цілей, компанія орієнтована на результат і має чітку організаційну структуру і систему службових обов'язків, чітке планування поєднується з умінням передбачати майбутнє і слідувати планам, у наявності зростання продажів і прибутку, в цей же час створюється мережа нових «дитячих» організацій.

Изображение слайда
34

Слайд 34: Стабілізація

перша стадія старіння в життєвому циклі організації. Характеристика етапу: ще сильна по рівню своєї внутрішньої організованості, компанія вже починає втрачати гнучкість, втрачається дух творчості, скорочуються інновації і не заохочуються зміни, які і привели її до розквіту.

Изображение слайда
35

Слайд 35: Аристократизм (Aristocracy)

Характеристика этапу: зміцнюються система контролю і старі традиції, росте формалізм у відносинах, в організаційній культурі переважають особисті інтереси в збиток цілям організації. Відбуваються подальші зміни в розподілі впливу: ті, хто ділить гроші і інші блага, встановлюють правила і виконують важливішу роль, ніж люди, які нарощують бізнес і займаються виробництвом.

Изображение слайда
36

Слайд 36: Рання бюрократизація (Early bureaucracy)

етап, коли організація «забуває» про те, що і як робиться і звертається до питання «Хто винуватий?». Характеристика етапу: пошуки конкретних винних у виникненні проблем приводять до частих конфліктів і управлінської параної.

Изображение слайда
37

Слайд 37: Бюрократизація и смерть (Bureaucracy and death)

Характеристика этапу: на останній стадії свого розвитку організація вже не має ні працюючої команди, ні орієнтації на результат, ні схильності до змін. Вона не створює необхідних для свого самозбереження ресурсів і тому приречена.

Изображение слайда
38

Слайд 38

Грамотне визначення стадії життєвого циклу організації дозволяє точніше визначити конструктивність використання різних управлінських технологій і перспективність залучення тих або інших менеджерів для роботи в компанії.

Изображение слайда
39

Слайд 39: Семінарське заняття 27.01.10 середа

Тема “Види економічних циклів та їх особливості в Україні” Сутність та причини виникнення економічних криз Теорія довгих волн М. Д. Кондрат ’ є ва Цикл Кузнеця Цикл К. Маркса Цикл Дж. Кітчина Причини соціально-економічної кризи в Україні та можливості виходу з неї

Изображение слайда
40

Слайд 40: Список літератури

В. Щербак. Затратно-новационная концепция «длинной волны» // Экономика Украины. – 1998. – № 2. – С. 53. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 504 с. Економічна енциклопедія. Основи економічної теорії / За заг. ред. С. В. Мочерногоо: Посіб. для студентів вищих навч. закладів. – К.: Вид. центр “Академія”, 2001. – 472 с. Перехідна економіка: Конспект лекцій / Під ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: Січ, 2001. – 142 с.

Изображение слайда
41

Последний слайд презентации: Антикризове управління: Список літератури

Тарасевич В. М. Очерки переходной экономики. – К.: Наук. думка, 2001. – 224 с. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України. – 2001. – № 11. – С. 42. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України. – 2001. – № 12. – С. 49.

Изображение слайда