Презентация на тему: Anatomia z fizjologią- kręgosłup Columna vertebralis

Реклама. Продолжение ниже
Anatomia z fizjologią- kręgosłup Columna vertebralis
Osteologia szczegółowa
Anatomia z fizjologią- kręgosłup Columna vertebralis
Budowa kręgu
Anatomia z fizjologią- kręgosłup Columna vertebralis
Kręgosłup piersiowy
Kręgosłup lędźwiowy
Krąg lędźwiowy:
Kość krzyżowa
Kość guziczna
Układ więzadłowy
Układ więzadłowy kręgosłupa c.d.
Połączenie kości krzyżowej i guzicznej
1/13
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 69)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1415 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Anatomia z fizjologią- kręgosłup Columna vertebralis

dr n. med. Ryszard Palczak

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Osteologia szczegółowa

Kości kręgosłupa i klatki piersiowej Kości kończyny górnej Kości kończyny dolnej Kości czaszki Kręgosłup zbudowany jest z kręgów połączonych stawami, i połączeniami nieruchomymi lub ścisłymi. Kręgi stanowiące samodzielne kości nazywane są kręgami prawdziwymi. Tworzą one trzy odcinki kręgosłupa : szyjny, piersiowy i lędźwiowy, krzyżowy i kość guziczna

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Kręgosłup składa się z kości zwanych kręgami. Kręgosłup dzieli się na odcinki: szyjny, piersiowy, lędźwiowy, kość krzyżową i odcinek guziczny. Kręgosłup ma krzywizny: - lordoza (lordosis) - jest to krzywizna wypukła do przodu. Odcinek szyjny i lędźwiowy. - kifoza (kifosis) krzywizna wypukła do tyłu. Odcinek piersiowy i krzyżowy. - skolioza (skoliosis) skrzywienie boczne kręgosłupa – patologia.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: Budowa kręgu

Krąg składa się z: trzonu, łuku, siedmiu wyrostków. Trzon kręgu masywnej budowy, skierowany ku przodowi Do tylnej powierzchni kręgu przylega łuk. Te dwa elementy zamykają otwór kręgowy. Suma otworów kręgowych tworzy kanał kręgowy Z łukiem łączą się dwie pary wyrostków stawowych służących do połączenia kręgów. Symetrycznie położone wyrostki poprzeczne służą joko przyczepy mięśni. Wyrostek kolczysty w linii Kręgosłup szyjny środkowej na tylnej części łuku.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Kręgosłup szyjny - składa się z 7 kręgów. Dwa pierwsze to : krąg szczytowy (atlas) i krąg obrotowy (axis) Atlas nie ma trzonu lecz dwa łuki - przedni i tylny. Miejsca połączenia łuków są zgrubiałe – to tzw. części boczne, na nich leżą dołki stawowe górne, które łączą się z kłykciami kości potylicznej i dołki stawowe dolne przylegające do odpowiednich powierzchni stawowych kręgu obrotowego. Krąg obrotowy - drugi krąg szyjny - ma ząb, który przylega do dołka zębowego kręgu szczytowego Kręgosłup szyjny

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Kręgosłup piersiowy

Składa się z 12 kręgów, które są masywniejsze od kręgów szyjnych. Na wyrostkach poprzecznych leżą dołki żebrowe wyrostków poprzecznych, które łączą się z guzkami żeber. Dołki żebrowe znajdują się także na krawędziach trzonów kręgowych. Dwa sąsiadujące kręgi tworzą powierzchnię stawową do połączenia z głowami żeber.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Kręgosłup lędźwiowy

Kręgi lędźwiowe są zbudowane masywnie. Charakteryzują się masywnymi wyrostkami żebrowymi.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Krąg lędźwiowy:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9: Kość krzyżowa

Kształt zwężającego się graniastosłupa. Powstała ze zrośnięcia się 5-ciu kręgów. Posiada powierzchnie –miedniczą i grzbietową. Na powierzchni miedniczej 4 pary otworów krzyżowych miednicy. Powierzchnia tylna kości krzyżowej składa się z grzebienia pośrodkowego i grzebieni bocznych. W kości krzyżowej biegnie kanał krzyżowy-przedłużenie kanału kręgowego. Powierzchnie uchowate – boczne części kości krzyżowej. Łączą się z podobnymi powierzchniami kości miednicznej.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Kość guziczna

Kość guziczna- element szczątkowy. Skład: 4-5 kręgów

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11: Układ więzadłowy

Połączenia kręgów. W kręgosłupie występują różnego rodzaju połączenia kręgów. Między typowymi kręgami można wyróżnić połączenia trzonów i połączenia łuków. Między trzonami kręgów leżą krążki między kręgowe, zbudowane z chrząstki. Są to więc połączenia o charakterze chrząstkozrostu. Krążek międzykręgowy jest zbudowany z zewnętrznego pierścienia włóknistego oraz centralnie położonego półpłynnego jądra miażdżystego. Duży stopień jego uwodnienia pozwala na przenoszenie ogromnych naprężeń. Grubość krążka rośnie od 3-4 mm w odcinku szyjnym do 1 cm w odcinku lędźwiowym. Ruchomość między poszczególnymi trzonami kręgów możliwa dzięki krążkom, jest niewielka.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Układ więzadłowy kręgosłupa c.d

Więzozrosty trzonów są utworzone przez więzadło podłużne przednie i tylne. Pierwsze rozpoczyna się na powierzchni dolnej części podstawnej kości potylicznej i kończy na powierzchni miednicznej kości krzyżowej. Drugie pokrywa przednią ścianę kanału kręgowego. Łuki łączą się stawowo dzięki wyrostkom stawowym górnym i dolnym. Do więzozrostów łuków zalicza się więzadla żółte, łączące blaszki łuków, więzadła międzykolcowe (interspinalis )oraz więzadło nadkolcowe (lig.supraspinale ). W odcinku powyżej C7 więzadło nadkolcowe zastępuje więzadło karkowe (lig. Nuchae), które w postaci włóknistej płyty łączy wyrostki kolczyste kręgów szyjnych i przyczepia się do grzebienia potylicznego zew. łuski kości potylicznej.

Изображение слайда
1/1
13

Последний слайд презентации: Anatomia z fizjologią- kręgosłup Columna vertebralis: Połączenie kości krzyżowej i guzicznej

Kość krzyżowa łączy się z kośćmi biodrowymi powierzchniami uchowatymi, tworząc stawy krzyżowo-biodrowe o niewielkiej ruchomości.Są one wzmocnione przez więzadło krzyżowo-biodrowe brzuszne i grzbietowe (lig sacroiliaca sacralia et ventralia) i szczególnie mocne więzadło krzyżowo-biodrowe międzykostne.Dodatkowo występuje więzadło biodrowo-lędzwiowe (lig iliolumbale) między grzebieniem biodrowym a wyrostkiem żebrowym L 5. Połączenie kości krzyżowej z kością guziczną często kostnieje.Połączenie to wzmacnia więzadło krzyżowo-guziczne brzuszne i grzbietowe.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже