Презентация на тему: Anatomia człowieka z elementami fizjologii

Реклама. Продолжение ниже
Anatomia człowieka z elementami fizjologii
Literatura
Obowiązki studenta – Anatomia
System ocen
Anatomia zajmuje się opisem budowy ciała ludzkiego. Pochodzi od greckiego anatemnejn-rozciąć, rozczłonkować.
Andreas Vesalius – 1543 rok
Mianownictwo anatomiczne
Zasady opracowywania terminów anatomicznych
Jak orientować się w budowie ciała ludzkiego – nazewnictwo anatomiczne
Części ciała
Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego
Oś pionowa – axis verticalis
Osie strzałkowe- axis sagitalis
Osie poziome lub poprzeczne
Osie pionowe lub długie
Płaszczyzny ciała ludzkiego
Płaszczyzna strzałkowa
Płaszczyzna czołowa – planum frontale
Oś poprzeczna – planum horizontale
Inne określenia
Cel mianownictwa i innych określeń
Kierunki w anatomii: - anatomia opisowa (zajmuje się badaniem ciała według układu narządów mających podobną budowę - układ kostny, mięśniowy, naczyniowy itp.)
Anatomia topograficzna
Dziedziny pokrewne
Mianownictwo anatomiczne
Cytologia – nauka o strukturze i funkcji komórek. Komórka - najmniejsza i podstawowa jednostka życia. Główne elementy: cytoplazma, błona komórkowa, jądro.
Profilaktyka raka szyjki macicy. Podstawą jest ocena złuszczonych komórek nabłonka wielowarstwowego szyjki macicy i ocena zmian w komórce.
Rak przedinwazyjny części pochwowej macicy
Tkanki - zespół komórek o podobnej strukturze i funkcjach wraz z wytworzoną przez nie substancją międzykomórkową. Zespół tkanek wzajemnie powiązanych i
Grupy narządów działające w sposób zintegrowany i zorganizowany tworzą układy narządów jak np.: układ krwionośny, trawienny, nerwowy, moczowy, płciowy itp..
Odróżniamy cztery duże grupy tkanek
Ad.1. Tkanka nabłonkowa
Nabłonek wielowarstwowy płaski
Nabłonek sześcienny – brukowy lub kostkowy
Komórki nabłonka walcowatego - cylindrycznego
Nabłonek migawkowy
Narządy: zespół tkanek, posiadający określony kształt i pełniący pewne funkcje.
Anatomia człowieka z elementami fizjologii
1/38
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 73)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (263 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Anatomia człowieka z elementami fizjologii

dr n. med. Ryszard Palczak

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Literatura

1. Anatomia i Fizjologia Człowieka Aleksander Michajlik, Witold Ramatowski PZWL 2. Anatomia człowieka, Podręcznik dla studentów pod redakcją Witolda Woźniaka Urban&Partner 3. Mianownictwo anatomiczne – PZWL 4. Ilustrowany słownik międzynarodowego mianownictwa anatomicznego – PZWL 5. Atlasy anatomiczne

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Obowiązki studenta – Anatomia

Obecność na wykładach Obecność na ćwiczeniach Ocena punktowa: brak lub 1 nieobecność=15 punktów 2 nieobecności 8 punktów 3 i więcej nieobecności 0 punktów Nieobecność na 3 ćwiczeniach skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: System ocen

Podstawą do wystawiania ocen z danej formy zajęć są punkty. Maksymalna ilość punktów =100 Do uzyskania pozytywnej oceny z danej formy zajęć trzeba zebrać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. 0 – 49 punktów = > ocena 2,0 50 - 60 punktów = > ocena 3, 0 61 -70 punktów = > ocena 3,5 71 – 80 punktów = > ocena 4,0 81 – 90 punktów = > ocena 4,5 91 – 100 punktów = > ocena 5,0

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Anatomia zajmuje się opisem budowy ciała ludzkiego. Pochodzi od greckiego anatemnejn-rozciąć, rozczłonkować

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Andreas Vesalius – 1543 rok

Autor pierwszego najbardziej zbliżonego do współczesnych podręcznika anatomii pisał: „anatomię należy uważać za główną dyscyplinę w całej sztuce medycyny stanowiącą równocześnie zasadniczy wstęp do medycyny”. Zadaniem anatomii jest nie tylko opisywanie narządów, mięśni, naczyń, ale zrozumienie czynności badanych struktur. Anatomia winna być ściśle zintegrowana z fizjologią, embriologią, histologią i cytologią.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Mianownictwo anatomiczne

W 1895 roku kongres w Bazylei ujednolicił i uprościł mianownictwo anatomiczne. W 1989 roku w Rio de Janeiro powołano Federacyjny Komitet Mianownictwa Anatomicznego, który w 1998 roku opracował obecnie obowiązujące mianownictwo anatomiczne. W Polsce w 1956 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anatomicznego powołał komisję ds. mianownictwa Łacińsko-Polskiego, która w 1958 roku opracowała pierwsze powojenne wydanie polskiego mianownictwa anatomicznego pod redakcją prof.. Mieczysława Stelmasiaka

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Zasady opracowywania terminów anatomicznych

Wszystkie miana powinny być krótkie i proste Narządy powinny mieć po jednej nazwie z nielicznymi wyjątkami Miana powinny być pouczające i możliwe do zapamiętania Mianownictwo międzynarodowe będzie ustalone w języku łacińskim, każdy kraj powinien dokonać tłumaczenia na język własny. Miana łacińskie obowiązują w publikacjach naukowych i tytułach publikacji.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Jak orientować się w budowie ciała ludzkiego – nazewnictwo anatomiczne

Narząd – zbiór tkanek ułożony według określonego planu, przystosowany do wykonywania konkretnych czynności. Narządy grupują się w układy tworzące organizm, zapewniając wykonywanie złożonych funkcji fizjologicznych.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Części ciała

Związane są z trójwymiarową budową ciała ludzkiego. Ciało człowieka dzieli się na następujące części: Głowa – czaszka, twarz Szyja - Tułów - dzieli się na klatkę piersiową, brzuch z miednicą większą i mniejszą kończyny

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego

Człowieka opisuje się w pozycji stojącej, z dłońmi zwróconymi ku przodowi. Przez ciało człowieka przeprowadza się osie i płaszczyzny.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Oś pionowa – axis verticalis

Wyznacza kierunek górny i dolny w stosunku do tułowia – u góry zakończony głową a u dołu kością ogonową. W życiu płodowym kierunek ten określa się jako czaszkowy i ogonowy. Na kończynach pojęciu górny odpowiada określenie bliższy Pojęcie dolny określeniu dalszy

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Osie strzałkowe- axis sagitalis

Biegną w płaszczyznach strzałkowych od przodu ku tyłowi Od strony brzusznej do strony grzbietowej W stosunku do tej osi używa się określeń Kierunek tylny lub grzbietowa Dookoła tych osi wykonywane są ruchy odwodzenia i przywodzenia

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Osie poziome lub poprzeczne

Biegną w płaszczyznach poziomych prostopadle do osi strzałkowych. Dookoła tych osi wykonywane są ruchy zginania i prostowania

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Osie pionowe lub długie

Biegną przez szczyt głowy i stanowią główną oś ciała. Dookoła osi pionowej odbywają się ruchy obrotowe.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Płaszczyzny ciała ludzkiego

Przez podane osie można przeprowadzić płaszczyzny: Płaszczyzna strzałkowa – planum sagitale Płaszczyzna środkowa – planum medianum Płaszczyzna czołowa – planum frontale

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Płaszczyzna strzałkowa

Przechodzi prze środek ciała i dzieli ciało na dwie części podobne do siebie. Równolegle do płaszczyzny środkowej można przeprowadzić dalsze płaszczyzny środkowe np. . Środkowo obojczykowa, Pachowa przednia

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Płaszczyzna czołowa – planum frontale

Przebiega równolegle do łuski kości czołowej i dzieli ciało na Część przednią Część tylną

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Oś poprzeczna – planum horizontale

Dzieli ciało na Część górną Część dolną

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Inne określenia

Powierzchowny np..ropień, krwiak Głęboki Prawy Lewy Zewnętrzny uraz Wewnętrzny wylew Pionowy Poziomy Podłużny

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Cel mianownictwa i innych określeń

W nauce anatomii przy opisie ciała człowieka celem dokładnego określenia położenia narządów, przebiegu naczyń, nerwów. W specjalnościach klinicznych w badaniu podmiotowym i przedmiotowym do lokalizacji zmian i opisu ich w badaniu przedmiotowym

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Kierunki w anatomii: - anatomia opisowa (zajmuje się badaniem ciała według układu narządów mających podobną budowę - układ kostny, mięśniowy, naczyniowy itp.)

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Anatomia topograficzna

Rozpatruje położenie i stosunki przestrzenne narządów i układów w poszczególnych częściach ciała. W opisie przestrzennego położenia narządów nawiązuje się do ich znaczenia w poszczególnych dyscyplinach klinicznych. Diagnostyka kliniczna Nowoczesne metody diagnostyczne (RTG, tomografia komputerowa, rezonans jądrowy, USG, scyntygrafia, endoskopia) Procedury operacyjne

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Dziedziny pokrewne

Cytologia - nauka o budowie i czynności komórki Histologia – nauka o budowie i czynności tkanki Histopatologia – nauka o budowie i czynności tkanek w warunkach chorobowych

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Mianownictwo anatomiczne

Często nazwy określonych struktur anatomicznych są podobne np.: Tętnica nerkowa doprowadza krew do nerki Tętnica maciczna doprowadza krew do macicy a jajnikowa do jajnika. Często nazwy wynikają z podobieństwa np. szwy kostne – są podobne w wyglądzie do powszechnie stosowanego zeszywania.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Cytologia – nauka o strukturze i funkcji komórek. Komórka - najmniejsza i podstawowa jednostka życia. Główne elementy: cytoplazma, błona komórkowa, jądro

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Profilaktyka raka szyjki macicy. Podstawą jest ocena złuszczonych komórek nabłonka wielowarstwowego szyjki macicy i ocena zmian w komórce

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Rak przedinwazyjny części pochwowej macicy

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
29

Слайд 29: Tkanki - zespół komórek o podobnej strukturze i funkcjach wraz z wytworzoną przez nie substancją międzykomórkową. Zespół tkanek wzajemnie powiązanych i pełniących skoordynowane czynności tworzą narządy

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Grupy narządów działające w sposób zintegrowany i zorganizowany tworzą układy narządów jak np.: układ krwionośny, trawienny, nerwowy, moczowy, płciowy itp

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: Odróżniamy cztery duże grupy tkanek

1. TKANKA NABŁONKOWA 2. TKANKA ŁĄCZNA 3. TKANKA MIĘŚNIOWA 4. TKANKA NERWOWA

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: Ad.1. Tkanka nabłonkowa

Ze względu na n kształt komórek odróżniamy nabłonki powierzchowne, nabłonki wydzielnicze, i nabłonki zmysłowe. Ze względu na kształt komórek odróżniamy: nabłonki płaskie, nabłonki sześcienne, nabłonki walcowate, nabłonki migawkowe. Ze względu na liczbę warstw rozróżniamy nabłonek jednowarstwowy lub wielowarstwowy

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33: Nabłonek wielowarstwowy płaski

Pełni rolę ochronną. Rogowaciejący nabłonek płaski stanowi powierzchowną warstwę powłoki wspólnej

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: Nabłonek sześcienny – brukowy lub kostkowy

Składa się z komórek sześciennych ułożonych na podobieństwo kostek w bruku. W ten sposób zbudowane są gruczoły np. Tarczyca, Kanaliki nerkowe

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35: Komórki nabłonka walcowatego - cylindrycznego

Maja kształt cylindryczny – ich wysokość przekracza znacznie ich średnicę Nabłonek walcowaty stanowi wyściółkę błony śluzowej żołądka i jelit

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36: Nabłonek migawkowy

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37: Narządy: zespół tkanek, posiadający określony kształt i pełniący pewne funkcje

Narządy łączymy w układy narządów-są to: 1. Układ szkieletowy 2. Układ mięśniowy 3. Układ trawienny 4. Układ oddechowy 5. Układ moczowo-płciowy 6. Układ naczyniowy 7. Układ nerwowy 8. Narządy zmysłów 9. Skóra – powłoka wspólna 10. Układ wewnątrzwydzielniczy (dokrewny)

Изображение слайда
1/1
38

Последний слайд презентации: Anatomia człowieka z elementami fizjologii

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже