Презентация на тему: Аналіз виробництва і реалізації продукції

Аналіз виробництва і реалізації продукції
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Література
Основні завдання
Основні напрямки аналізу
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Джерела інформації:
Аналіз кон’юнктури ринку.
Показники
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Причинами виникнення ризику продажу продукції є:
Оцінка конкурентоспроможності продукції.
Показники конкурентоспроможності:
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Етапи оцінки конкурентоспроможності продукції:
Оцінка показника якості автобусів ВАТ "Львівавто"
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Оцінка конкурентоспроможності автобусів ВАТ "Львівавто "
Середньорічний (середньоквартальний) темп зростання обсягів виробленої чи реалізованої продукції
Динаміка обсягу виробленої та реалізованої продукції ВАТ"Львівавто"
Виконання плану за асортиментом продукції ВАТ "Львівавто “ за звітний рік
Динаміка оновлення продукції ВАТ "Львівавто "
Видова структура продукції ВАТ "Львівавто"
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Вплив структури на обсяг виробленої продукції ВАТ "Львівавто"
Аналіз виробництва і реалізації продукції
індекс сезонності (І s )
Сезонність реалізації продукції ВАТ "Львівавто "
де, - обсяг виробленої продукції відповідно фактичний (без перевиконань планових завдань) і плановий; n - кількість часових періодів.
Ритмічність виробництва продукції ВАТ "Львівавто "
Оцінка виконання договірних зобов'язань ВАТ "Львівавто"
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Показники якості:
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Процедура оцінки якості:
Способи узагальненої оцінки якості продукції:
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Динаміка узагальнювальних показників якості продукції ВАТ "Львівавто "
Рівень та втрати від браку ВАТ "Львівавто "
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Аналіз виробництва і реалізації продукції
1/47
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 89)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (957 Кб)
1

Первый слайд презентации: Аналіз виробництва і реалізації продукції

Завдання, напрямки та інформаційне забезпечення аналізу виробництва і реалізації продукції Маркетинговий аналіз. Аналіз обсягу, динаміки і структури виробництва та реалізації продукції Аналіз сезонності та ритмічності виробництва продукції.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Аналіз виконання договірних зобов’язань. Аналіз якості продукції. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Література

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. Посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с. (с. 45-56) Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с. (с. 269-308). Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / За ред.. проф. А.Г. Загороднього. – Львів: «Магнолія Плюс», 2006. – 428 с. (с. 215-249). Савицкая Г.В. Экономический анализ: учеб. / Г.В. Савицкая. – 11-е изд., испр. и доп. – М.: Новое знание, 2005. – 651 с. (с. 88-115).

Изображение слайда
4

Слайд 4: Основні завдання

Оцінка якості формування виробничої програми; Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції; Оцінка ступеня виконання плану за асортиментом, якістю та ритмічністю; Визначення впливу факторів на зміну цих показників; Виявлення та кількісна оцінка резервів збільшення випуску і реалізації продукції; Розробка рекомендацій щодо освоєння виявлених резервів.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Основні напрямки аналізу

Маркетинговий аналіз: Аналіз кон’юнктури ринку; Аналіз цінової політики; Аналіз системи розподілу продукції; Аналіз конкурентоспроможності продукції; Аналіз стадій життєвого циклу продукції. Аналіз організаційно-технічного рівня підприємства. Аналіз обсягу, динаміки і структури виробництва та реалізації продукції.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Аналіз номенклатури, асортименту та оновлення продукції. Аналіз сезонності та ритмічності виробництва продукції. Аналіз виконання договірних зобов’язань. Аналіз якості продукції. Аналіз резервів збільшення обсягу виробництва та реалізації продукції.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Джерела інформації:

Планова інформація (стратегічні, поточні, оперативні плани). Обліково-звітна інформація: Первинні документи (відомості випуску продукції, рахунки-фактури, акти про брак, товарно-транспортні накладні). Звітні документи: Статистична звітність (форма №1 – підприємництво «Звіт про основні показники діяльності підприємства», форма №1 – послуги «…», форма №1-торг “Звіт про товарооборот” та ін.) Фінансова звітність (форма №2 «Звіт про фінансові результати», форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності» та ін.). Необлікова інформація (пояснювальні та доповідні записки, результати маркетингових досліджень, договори та ін.)

Изображение слайда
8

Слайд 8: Аналіз кон’юнктури ринку

Основні завдання аналізу цього напрямку: Оцінка місткості ринку або окремих його сегментів (розміру та структури попиту на ринку); Визначення впливу окремих факторів на зміну ринків збуту (ступеня проникнення на ринок продукції; співвідношення якості продукції, ціни та наявності після продажного обслуговування; зміни споживчих переваг конкурентної продукції; зміни доходів покупців, насиченості ринку); Вивчення показників збуту продукції; Формування пропозицій щодо збільшення ринків збуту.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Показники

Ринкова частка – відношення обсягу продажу певного виду продукції даного підприємства до сумарного обсягу продажу даного виду продукції всіма підприємствами, що функціонують на ринку. Коефіцієнт цінової еластичності, який визначається за формулою:

Изображение слайда
10

Слайд 10

Коефіцієнт еластичності попиту до доходу, який визначається за формулою:

Изображение слайда
11

Слайд 11: Причинами виникнення ризику продажу продукції є:

Неякісний прогноз попиту на продукцію; Неефективна організація збуту та реклами продукції; Невдала цінова політика на ринках збуту; Зниження конкурентоспроможності продукції через зниження якості сировини, відставання технології, зниження кваліфікації персоналу та ін.; Зниження платоспроможності покупців; Зростання відсоткових ставок за депозитами; Демографічні зміни; Соціально-економічні та політичні зміни.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Оцінка конкурентоспроможності продукції

Конкурентоспроможність промислової продукції - це сукупність споживчих властивостей конкретного виробу, яка характеризує його відмінність від виробу-конкурента за рівнем відповідності суспільним потребам, а також з врахуванням витрат на їх задоволення.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Показники конкурентоспроможності:

Відносний одиничний показник конкурентоспроможності: Де, Па і Пк – кількісні значення і-го одиничного показника аналізованого товару та виробу-конкурена, натуральні одиниці. 2. Груповий показник конкурентоспроможності за технічними параметрами: Де, ki - одиничний показник конкурентоспроможності; bi - коефіцієнт вагомості і-го одиничного показника якості, який характеризує його відносну значимість та визначається експертним шляхом n – кількість одиничних показників.

Изображение слайда
14

Слайд 14

3. Коефіцієнт конкурентоспроможності за економічними параметрами: Де, ц а – ціна споживання товару, що аналізується; ц к – ціна споживання товару-конкурента. 4. Інтегральний показник конкурентоспроможності:

Изображение слайда
15

Слайд 15: Етапи оцінки конкурентоспроможності продукції:

аналіз ринку, збирання даних про конкурентів і покупців, вибір товару на ринку, який вважатиметься базою порівняння. визначення переліку індивідуальних показників виробу, за якими аналізують його якість; аналіз нормативних параметрів, які показують відповідність товару державним стандартам (якщо товар не відповідає стандартам, то подальший аналіз не проводиться і товар визнається неконкурентоспроможним); розрахунок групового показника конкурентоспроможності за технічними параметрами; розрахунок групового показника конкурентоспроможності за економічними параметрами; визначення інтегрального показника конкурентоспроможності; розробка пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Оцінка показника якості автобусів ВАТ "Львівавто"

Изображение слайда
17

Слайд 17

Изображение слайда
18

Слайд 18: Оцінка конкурентоспроможності автобусів ВАТ "Львівавто "

Изображение слайда
19

Слайд 19: Середньорічний (середньоквартальний) темп зростання обсягів виробленої чи реалізованої продукції

Изображение слайда
20

Слайд 20: Динаміка обсягу виробленої та реалізованої продукції ВАТ"Львівавто"

Изображение слайда
21

Слайд 21: Виконання плану за асортиментом продукції ВАТ "Львівавто “ за звітний рік

Изображение слайда
22

Слайд 22: Динаміка оновлення продукції ВАТ "Львівавто "

Изображение слайда
23

Слайд 23: Видова структура продукції ВАТ "Львівавто"

Изображение слайда
24

Слайд 24

де - відхилення обсягу виробленої продукції за рахунок зміни структури; ОВП 1 - фактичний обсяг виробленої продукції при фактичній структурі; - фактичний обсяг виробленої продукції при плановій структурі.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Вплив структури на обсяг виробленої продукції ВАТ "Львівавто"

Изображение слайда
26

Слайд 26

Изображение слайда
27

Слайд 27: індекс сезонності (І s )

Изображение слайда
28

Слайд 28: Сезонність реалізації продукції ВАТ "Львівавто "

Изображение слайда
29

Слайд 29: де, - обсяг виробленої продукції відповідно фактичний (без перевиконань планових завдань) і плановий; n - кількість часових періодів

Коефіцієнт ритмічності

Изображение слайда
30

Слайд 30: Ритмічність виробництва продукції ВАТ "Львівавто "

Изображение слайда
31

Слайд 31: Оцінка виконання договірних зобов'язань ВАТ "Львівавто"

Изображение слайда
32

Слайд 32

Якість продукції – це сукупність споживчих властивостей продукції, які задовольняють певні потреби споживачів відповідно до її призначення.

Изображение слайда
33

Слайд 33: Показники якості:

Узагальнюючі – характеризують якість усієї продукції незалежно від її виду та призначення: питома вага нової продукції в загальному її випуску; питома вага сертифікованої та несертифікованої продукції; питома вага продукції вищої категорії якості; питома вага продукції, що відповідає міжнародним стандартам; питома вага продукції, що експортується.

Изображение слайда
34

Слайд 34

2. Індивідуальні (одиничні) – характеризують одну із властивостей продукції: Показники призначення – враховують особливості виконання певних функцій; Показники надійності (довговічності, безвідмовності у роботі); Ергономічні показники – враховують комплекс гігієнічних, антропометричних, фізіологічних, психологічних даних людини; Естетичні показники – характеризують інформативну виразність, раціональність ферми, цілісність композиції, відповідність стилю, моді, наприклад, показник функціонально-конструктивної присто­сованості Показники транспортабельності – визначають можливості транспортування (середня тривалість підготовки до транспортування, коефіцієнт використання об'єму транспортного засобу);

Изображение слайда
35

Слайд 35

Патентно-правові показники – характеризують рівень новизни технічних рішень (показник патентної чистоти, показник патентного захисту, територіаль­ного поширення); Екологічні показники – характеризують вплив виробу на довкілля (наприклад, ймо­вірність викидів шкідливих домішок); Показники безпеки – характеризують особливості, які обумовлюють безпеку обслуговуючого персоналу (наприклад, електрична міцність ізоляції струмопровідних частин приладу); Показники однорідності – характеризують стабільність показників якості в умовах масового або серійного виробництва (наприклад, середньоквадратичне відхилення значень показників якості).

Изображение слайда
36

Слайд 36

3. Непрямі: штрафи за неякісну продукцію; обсяг і питома вага забракованої продукції; втрати від браку; гарантійний термін роботи, кількість і вартість гарантійних ремонтів у розрахунку на один виріб; наявність рекламацій, їх кількість і вартість; відповідність тенденціям (моді); наявність і рівень попиту на даний виріб.

Изображение слайда
37

Слайд 37: Процедура оцінки якості:

Оцінка технічного рівня продукції. Аналіз динаміки перерахованих показників, виявлення відхилення їх рівня за окремими виробами порівняно з базовим рівнем і теоретично можливим. Визначення впливу якості продукції на вартісні показники роботи підприємства: випуск товарної продукції, дохід від реалізації продукції, валовий прибуток. Вивчення динаміки браку за абсолютною сумою та питомою вагою у загальному випуску продукції; визначення втрат від браку і втрат товарної продукції. Виявлення факторів, що стримують зростання технічного рівня продукції, обґрунтування можливостей підвищення якості продукції, скорочення браку і втрат.

Изображение слайда
38

Слайд 38: Способи узагальненої оцінки якості продукції:

Оцінка якості за середнім коефіцієнтом сортності: Де, - випуск продукції і-го сорту, од; - ціна і-го сорту продукції, грн..; - ціна продукції першого сорту, грн..

Изображение слайда
39

Слайд 39

Оцінка якості за середньозваженою ціною:

Изображение слайда
40

Слайд 40: Динаміка узагальнювальних показників якості продукції ВАТ "Львівавто "

Изображение слайда
41

Слайд 41: Рівень та втрати від браку ВАТ "Львівавто "

Изображение слайда
42

Слайд 42

Фактори, пов'язані з виробництвом: рівень виконання виробничої програми; асортиментно-структурні зрушення у випуску продукції; якість продукції; ритмічність випуску продукції.

Изображение слайда
43

Слайд 43

2. Фактори, пов'язані з роботою відділу збуту та складів рівень забезпеченості кадрами, устаткуванням відповідними складськими приміщеннями; рівень організації роботи з маркетингу (в т.ч. її ритмічність); величина портфеля замовлень; залишки готової продукції на складі; забезпеченість тарою та упаковкою; наявність договорів на поставку та дотримання їх умов при відвантаженні продукції покупцям; дотримання умов співпраці з транспортними установами.

Изображение слайда
44

Слайд 44

3. Фактори, пов'язані з транспортуванням продукції: відповідність кількості та видів транспортних засобів проблемам підприємства (здійснених замовлень і договірних домовленостей); ритмічність подачі транспортних засобів; придатність наданих транспортних засобів для завантаження відповідних видів продукції; дотримання термінів перевезень та інших договірних умов.

Изображение слайда
45

Слайд 45

4. Фактори, пов'язані з роботою фінансового та інших підрозділів підприємства вибір форм розрахунків з покупцями; своєчасність і якість оформлення платіжних документів, а також стан контролю за їх сплатою; вивчення платоспроможності покупців і можливих форм співпраці з ними; своєчасність оформлення санкцій за порушення зобов'язань зі сплати боргів покупцями та іншими установами.

Изображение слайда
46

Слайд 46

5. Інші фактори строки документообігу, якість опрацювання документів в установах банку; зміна цін і кон'юнктура ринку; рішення арбітражних судів щодо позовів; зміни митних правил і норм законодавства тощо.

Изображение слайда
47

Последний слайд презентации: Аналіз виробництва і реалізації продукції

Основні факторні моделі:

Изображение слайда