Презентация на тему: Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин
Повторення
Розгалуження в Object Pascal
Розгалуження в Object Pascal
Розгалуження в Object Pascal
Розгалуження в Object Pascal
Розгалуження в Object Pascal
Розгалуження в Object Pascal
Розгалуження в Object Pascal
Розгалуження в Object Pascal
Розгадайте ребус
Дайте відповіді на запитання
Домашнє завдання
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!
1/15
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 100)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2659 Кб)
1

Первый слайд презентации: Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

За новою програмою Урок 37 Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Изображение слайда
2

Слайд 2: Повторення

Розділ 6 § 6. 4 У загальному випадку блок-схеми розгалужень мають такий вигляд: Повне розгалуження Неповне розгалуження false true false true

Изображение слайда
3

Слайд 3: Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6 § 6. 4 Команда повного розгалуження в мові програмування Object Pascal має такий загальний вигляд: if <логічний вираз> Then begin < послідовність команд 1> end Else begin < послідовність команд 2> end; ( англ. if - якщо, then - тоді, else - інакше).

Изображение слайда
4

Слайд 4: Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6 § 6. 4 Виконання цієї команди відбувається так: обчислюється значення логічного виразу; Якщо це значення true Якщо це значення false то виконується послідовність команд 1 і після цього виконується команда, наступна за розгалуженням то виконується послідовність команд 2 і після цього виконується команда, наступна за розгалуженням.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6 § 6. 4 Є в Object Pascal і команда неповного розгалуження : If < логічний вираз> Then begin < послідовність команд > end; Виконання цієї команди відбувається так: обчислюється значення логічного виразу; Якщо це значення true Якщо це значення false то виконується послідовність команд і після цього виконується команда, наступна за розгалуженням одразу виконується команда, наступна за розгалуженням.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6 § 6. 4 Розглянемо задачу, алгоритм розв'язування якої містить розгалуження. Задача 1. Обчислити значення виразу (а + 2Ь) / (а - З b ), де а, b - дійсні числа. Оскільки вираз містить дію ділення на вираз, який може дорівнювати нулю (наприклад, при а = 3 і b = 1), алгоритм розв'язування цієї задачі повинен містити розгалуження, у якому буде ураховано два можливих випадки: Значення виразу а — 3 b дорівнює 0 Значення виразу а – 3b не дорівнює 0

Изображение слайда
7

Слайд 7: Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6 § 6. 4 Блок-схема алгоритму розв'язування задачі 1

Изображение слайда
8

Слайд 8: Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6 § 6. 4 Якщо записати мовою Object Pascal алгоритм, наведений на попередній блок-схемі, то він матиме такий вигляд: а := StrToFloat (Edit 1.Text); Ь := StrToFloat (Edit2.Text); х := a-3*b; If x = 0 Then Label1.Caption := ' Вираз значення не має: ділення на нуль‘ Else begin у := a+2*b; z := у/х; Label 1.Caption := FloatToStr (z); end ;

Изображение слайда
9

Слайд 9: Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6 § 6. 4 Звертаємо вашу увагу, що обчислення значення виразу а – 3 b можна було б не здійснювати в окремій команді і не запам'ятовувати як значення мінної х, а здійснити безпосередньо в команді розгалуження.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Розгалуження в Object Pascal

Розділ 6 § 6. 4 Також можна обчислення значення виразу (а + 2b) / (а - Зb ) записати не двома командами, а однією. Тоді цей фрагмент проекту матиме такий вигляд: а :- StrToFloat (Edit1.Text); b := StrToFloat (Edit2.Text); If a-3*b = 0 Then Label1.Caption := ' Вираз значення не має: ділення на нуль“ Else begin z := (a+2*b) /(a-3*b); Label1.Caption := FloatToStr (z); end;

Изображение слайда
11

Слайд 11: Розгадайте ребус

Послідовність Розділ 6 § 6. 4

Изображение слайда
12

Слайд 12: Дайте відповіді на запитання

Який вигляд має команда повного розгалуження в Object Pascal ? Який вигляд має команда неповного розгалуження в Object Pascal ? У чому полягають відмінності виконання команд повного і неповного розгалуження в Object Pascal ? Розділ 6 § 6. 4

Изображение слайда
13

Слайд 13: Домашнє завдання

Проаналізувати § 6. 4, ст. 200 - 206 Розділ 6 § 6. 4

Изображение слайда
14

Слайд 14: Працюємо за комп’ютером

Сторінка 205-206 Розділ 6 § 6. 4

Изображение слайда
15

Последний слайд презентации: Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин: Дякую за увагу!

За новою програмою Урок 3 7

Изображение слайда